Vallalati Penzugyek Eloadas

3,911 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vallalati Penzugyek Eloadas

 1. 1. Vállalkozás, vállalkozási formák Felelősség és részvétel szerint: - Egyéni vállalkozás - Társas vállalkozás - Kooperációs társaság Cél: nyereség és vagyonszerzés  Kockázatvállalás Vállalkozási formák: - KKT - BT - KFT - RT  Termelő vagy szolgáltató tevékenység, profitorientáció
 2. 2. Vállalat céljai Két fő cél: 1. Profitszerzés 2. Gyarapítás Vállalati célok célrendszere: • Gazdasági célok • Technikai célok • Társadalmi célok • Ökológiai célok Vállalati működés - Alapítás - Működés - Megszűnés
 3. 3. PÉNZÜGYI DÖNTÉSEK PÉNZ  TŐKE  Befektetés – reáleszközök, munkaerő Pénzügyi döntések: Központban az „eszközportfolió”  Mérleg Finanszírozási kapcsolat BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK  FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK
 4. 4. Finanszírozás: - Pénzügyi szerkezet - Tőkeszerkezet Hosszú távú pénzügyi döntések  Rövid távú pénzügyi döntések Rövid távú pénzügyi döntések: - Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú távú pénzügyi döntések - Befektetési döntések - Osztalékpolitikai döntések - Finanszírozási döntések Hosszú távú Hosszú távú Rövid távú Befektetési döntések Finanszírozási döntések Pénzügyi döntések  Vállalati tőkeáramlás
 5. 5. Társaságok pénzügyei I. Forgótőke menedzsment Nettó forgótőke – fogalma, optimális szintje D. Saját tőke A. Befektetett eszközök Tartós forrás F/1-2. Hosszú lejáratú idegen források Nettó forgótőke B. Forgóeszközök F/3. Rövid lej. forrás © Polyák
 6. 6. PÉNZÜGYI DÖNTÉS CÉLJA Cél: részvényárfolyam maximalizálása - Jövőbeli jövedelem számításba vétele - Mérhető és a piac által ellenőrizhető - Részvényesek vagyonmaximalizálása személytelen cél Piac értékítélete  cash-flow orientáció Számviteli és pénzügyi értékkategóriák - A számviteli nyereség nem jár (feltétlenül) pénzmozgással - Különböző számviteli értékkategóriák - Manipulálhatóság Cash-flow becslésével kapcsolatban: hozam  kockázat
 7. 7. Számítások sarokpontjai: - Pénz időértéke  jelenérték és nettó jelenérték számítás - Kockázat Tőkepiaci tényezők – hatékony tőkepiacok  Modigliani-Miller tételei Befektetési döntések  Finanszírozási döntések  Részvények hozama és kockázata  Részvényárfolyam  Visszacsatolás
 8. 8. A pénz időértéke azt jelenti, hogy a ma rendelkezésre álló pénzösszeget magasabbra értékeljük, mint egy későbbi időpontit. Oka: • A mai pénzösszeget befektethetjük  opportunity cost • Lemondunk a jelenbeli fogyasztásról • A későbbi pénzbefolyással kapcsolatban a kockázat is megjelenik Amit vizsgálunk: pénzmozgás • pénzbeáramlás • pénzkiáramlás
 9. 9. JÖVŐÉRTÉK FV C0 * 1 r r = 10% 100 Ft ? 110 Ft KAMAT Az értékkülönbség okai: • fogyasztás? • kockázat • infláció • egyéb befektetési lehetőségek  Az alternatív befektetések hozama? – Pl. 10%
 10. 10. C1 JELENÉRTÉK PV 1 r r = 10% 100 Ft 110 Ft Alapfogalmak: Periódus, diszkontálás, felkamatolás, diszkontfaktor, jövőérték, jelenérték Összevethető pénzáramok
 11. 11. TÖBB PERIÓDUS EGYSZERŰ KAMATOZÁS FV C0 * 1 r * n Minden évben csak a tőke kamatozik, a kamat nem kerül újrabefektetésre! kamat 10 Ft 10 Ft tőke 100 Ft 100 Ft 100 Ft r = 10% FV 100 * 1 0,1 * 2 120
 12. 12. TÖBB PERIÓDUS n KAMATOS KAMATOZÁS FV C0 * 1 r Cn PV n 1 r r = 10% 100 Ft 110 Ft 121 Ft ÖN itt áll FV C0 * 1 r * 1 r
 13. 13. A jelenértékszámítás alkalmazásai 1 n PV Cn * n FV C0 * 1 r 1 r PVIFn,r FVIFn,r 1. Ismert Cn, n, r  Határozzuk meg a 2 év múlva esedékes 2000 Ft-os pénzösszeg jelenértékét 10%-os kamatláb mellett! 2. Ismert PV, n, r  Van 2 000 000 Ft-unk, melyet le akarunk kötni. Mennyit fog érni befektetésünk, ha három évre, évi 8%-os kamat mellett tudjuk befektetni? 3. Ismert PV, C, r  Befektettük 1 000 000 Ft-unkat, lejáratkor 1 300 000 Ft-ot kaptunk érte. Hány évre köthettük le az összeget, ha a kamatláb 10%? 4. Ismert PV, C, n  Vásároltunk befektetési jegyet, árfolyama 1500000 Ft volt. Öt év múlva értékesítjük, 2 600 000 Ft-ért. Mekkora volt az éves hozam?
 14. 14. NEM AZONOS TAGÚ PÉNZÁRAMOK r = 5% 10 Ft 20 Ft 30 Ft C1 C2 C3 2 3 1 r 1 r 1 r 10 20 30 PV = 2 3 53,58 1 0, 0 5 1, 05 1, 05 n Általános képlet: Ci i i 1 1 r
 15. 15. NETTÓ JELENÉRTÉK -50 Ft 10 Ft 20 Ft 30 Ft r = 5% C0 C1 C2 C3 2 3 1 r 1 r 1 r 10 20 30 NPV = 50 2 3 3,58 1, 0 5 1, 05 1, 05 n Ci Általános képlet: NPV C0 i i 1 1 r
 16. 16. SPECIÁLIS PÉNZÁRAMOK C PV Örökjáradék r r = 10% 1 Ft 1 Ft 1 Ft 1 Ft 1 Ft 1 Ft 1 Ft ÖN itt áll 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 1 r 1 r 1 r 1 r 1 r 1 r 1 r 1 1 1 1 1 1 1 PV = 2 3 4 5 6 7 1 r 1 r 1 r 1 r 1 r 1 r 1 r 1 1 1 S a1 * a1 q 1 q 1 r 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 PV * * * * 10 1 r 1 1 r 1 r 1 1 r r 1 r r r 0,1 1 1 r 1 r 1 r 1 r
 17. 17. SPECIÁLIS PÉNZÁRAMOK Örökjáradék – meghatározott év múlva kezdődő r = 10% 1 Ft 1 Ft 1 Ft 1 Ft 1 Ft 1 ÖN itt áll r 1 1 PV = * 2 r 1 r 1 1 PV * 2 8, 2 6 0,1 1,1
 18. 18. SPECIÁLIS PÉNZÁRAMOK 1 1 PV C* n r r 1 r Annuitás – n-éven át tartó, fix összegű pénzáramlás 10 év, 5% 1 Ft 1 Ft 1 Ft 1 Ft 1 Ft 1 Ft ÖN itt áll 1 1 1 1 2 3 n 1 r 1 r 1 r 1 r 1 1 1 1 PV = 2 3 n 1 r 1 r 1 r 1 r 1 1 1 PV PV * r r n 1 r 1 1 1 1 PV n PV 10 7,722 r r 1 r 0,05 0,05 * 1,05
 19. 19. Az annuitás alkalmazásai 1 1 PV C* n PV C * PVIFAn,r r r 1 r PVIFAn,r 1. Ismert C, n, r  Határozzuk meg egy 10 éven át tartó, 200 Ft/év összegű pénzáramlás jelenértékét 10%-os kamatláb mellett! 2. Ismert PV, n, r  Jancsi bácsinak van 1 000 000 Ft-ja. Elhatározza, hogy nem költi el egyszerre, hanem 10 évre berakja a bankba, úgy, hogy évente fix összeget használ fel belőle. Mekkora összeget költhet évente, ha a kamatláb 5%? 3. Ismert PV, C, r  Elkártyáztunk 2 000 000 Ft-ot. Az alvilági srácokkal történt megállapodás alapján – mivel kifizetni egyszerre nem tudjuk –, egy évi fix összegű törlesztési konstrukcióban állapodunk meg. Sajnos anyagi helyzetünk csak évi 400 000 Ft kifizetését teszi lehetővé. Hány év alatt fogjuk törleszteni az adósságot, ha a piaci kamatláb 8%? 4. Ismert PV, C, n  Lízingelünk egy személygépkocsit, melynek vételára 2500000 Ft. Törlesztés évi 500000 Ft, melyet 6 éven át kell fizetnünk a lízingcégnek. Mekkora az alkalmazott kamatláb?
 20. 20. SPECIÁLIS PÉNZÁRAMOK C1 PV Növekvő tagú örökjáradék r g 1 1+g (1+g)2 (1+g)3 (1+g)4 (1+g)5 (1+g)6 Példa: 2 3 4 5 6 ÖN itt áll Örökjáradék kötvényt akarunk venni, mely g 1 1 g 1 g 1 1 g 1 g 1 g a következő évben 100 1Ft-ot, majdr 2%-os r 2 1 r r 1 1 3 4 1 r 5 1 r 6 1 r 7 növekményű pénzáramot biztosít. 2 3 4 5 6 1 1 g Mennyit érdemes kiadni a kötvényért, 1 g piaci1 g PV = 1 g ha a 1 g 1 g 2 kamatláb 1 r 10%? 1 r 1 r 3 1 r 4 1 r 5 1 r 6 1 r 7 1 1 1 g S a1 * a1 q 1 q 1 r 1 r Megoldás: 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 PV * * * * 1 r 1 g 1 0 0 1F t r 1 r 1 g 1 r r g 1 r r g r g 1 PV 1250 Ft 1 0,1 0 0, 0 2 r 1 r 1 r 1 r
 21. 21. SPECIÁLIS PÉNZÁRAMOK Halasztott annuitás jelenértéke r = 10% 500 Ft 500 Ft 500 Ft 500 Ft 0 1 2 3 4 5 6 7 ÖN itt áll 500 * ANN n r 10% 4 év r 10% 1 1 5 8 4, 9 3 PV = 5 0 0 * P V IF A n 4 év * 2 1309,86 Ft 2 1 0,1 1,1
 22. 22. KAMATOZÁS – ÉS ELSZÁMOLÁSI PERIÓDUS Feladat: Alapfeltételezés: a kamatot évente, az időszak végén fizetik, ill. ilyenkor kerül tőkésítésre. Van szabad 100 forintunk, amit egy évre le akarunk kötni. Kamatláb érvényességi időtartama: az az időszak, amit időegységnek tekintenek Két lehetőségünk adódik, leköthetjük Kamatozási periódus: kamattőkésítési vagy kamatfizetési időszak hossza egyszeri 12,5%-os kamatláb mellett évi Névleges kamatláb: a kinyilvánított, kamatlábtőkésítés, illetve 12%-os kamatláb érvényességi időtartamára járó kamat. és negyedévi tőkésítés mellett. Melyik lehetőséget válasszuk? Probléma: különböző konstrukciók összehasonlítása  effektív kamat – éves szintre átszámított kamatláb Megoldás: Bankunk évente 4-szer, 12%-os névleges kamatot fizet! Mennyi az effektív kamatláb? 1. eset: reffektív rnévleges 12,5% 4 0,12 r 2. eset: 2 reffektív 3 1 12,55% 4 r r 4 * r 100 100 * 1 100 * 1 100 * 1 100 1 4 4 4 4 3% 3% 3% 3% Kamatláb érvényességi időtartama (1 év)
 23. 23. ELSZÁMOLÁSI PERIÓDUSOK ÉS FOLYTONOS KAMATOZÁS Az effektív kamat az érvényességi időtartamon belül, a kamatozási periódusok számának növekedésével nő! Pl. egy befektetéssel 12% névleges kamatot realizálhatunk. Mekkora lesz az effektív kamatláb éves, féléves, negyedéves, havi kamattőkésítés mellett? Éves tőkésítés: 12,00% 2 0,12 Féléves tőkésítés: 1 12,36% 2 4 0,12 Negyedéves tőkésítés: 1 12,55% 4 12 0,12 Havi tőkésítés: 1 12,68% 12 Van-e ennek a növekedésnek határértéke? n n 1 1 1 n sorozat határértéke? lim 1 n n e ? n 1 x n sorozat határértéke? ex
 24. 24. Értékpapírok • Fogalma: valamilyen vagyoni értékű jogot megtestesítő okirat. Jog ~ értékpapír  a megtestesült jog a birtokosé • Fajtái: – az értékpapírban foglalt jog szerint:  tulajdonviszonyt, hitelviszonyt megtestesítő – jog gyakorlására jogosultság szerint:  Bemutatóra szóló: Birtokosa élvezi az összes, papírban megtestesült jogot  Névre szóló: Átadása átruházási nyilatkozattal (cedálás)  Rendeletre szóló: Az eredeti hitelező a jogot átruházza másra. (forgatás)
 25. 25. – Hozam szerint:  Nem kamatozó, fix, változó hozamú – Lejárat szerint:  Rövid lejáratú: 1 éven belüli  Közép lejáratú: 1-5 év  Hosszú lejáratú: 5 éven túli  Lejárat nélküli: részvény, örökjáradék kötvény – Forgalomképesség szerint – Másodlagos forgalom színtere szerint – Értékpapírok megjelenését tekintve  egyedi v. sorozatpapír – Értékpapírforgalom iránya szerint  belföldi, külföldi – Kibocsátó szerint – Fizikai megjelenés szerint  Immobilizáció, dematerializáció
 26. 26. ÉRTÉKPAPÍROK FAJTÁI Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír: – részvény – befektetési jegy – egyéb: pl. közraktárjegy (árujegy, zálogjegy) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: – kötvény – jelzáloglevél – egyéb: csekk, váltó
 27. 27. KÖTVÉNYEK Klasszikus fogalma: hitelviszonyt megtestesítő, fix kamatozású, ált. hosszabb lejáratú értékpapír. Szólhat névre és bemutatóra. Kötvény pénzáramlásai - Kérdéses: tőketörlesztés és kamatfizetés esedékessége. - folyamatos (ált. éves) törlesztés és kamatfizetés - kamatfizetés évente, tőketörlesztés egyszer, a futamidő végén. - Formailag nem kamatozó kötvény. (zéró kupon kötvény) - Ritkán: változó kamatozású kötvény Különleges kötvénytípusok - Átváltoztatható kötvény - Opciós kötvény (Pl. jegyzési jogot biztosító kötvény) - Visszahívható kötvény - Visszaváltható kötvény - Örökjáradék kötvény
 28. 28. Kötvényekkel kapcsolatos fogalmak – Névérték – Névleges kamatláb (kupon ráta) – Kibocsátási árfolyam – Lejárat – Piaci érték – Piaci árfolyam – Bóvli kötvény
 29. 29. Kötvényárfolyam Mennyit adjunk egy kötvényért? Példa: Feladat: Számoljuk ki egy 1000 Ft névértékű, öt éves lejáratú kötvény elméleti Kötvény cash-flow-k meghatározása, diszkontálás árfolyamát, évi 12%-os kamatozás mellett, ha a kamatok kifizetése minden év végén, a törlesztés egyösszegben a futamidő Alapeset: évi kamatot fizető, FIX kamatozású, futamidő végén egyösszegben törlesztő kötvény árfolyama végén történik. Piaci kamatláb 10%. C1 C2 C3 C4 Cn Pn P0 2 3 4 ... n 1 r 1 r 1 r 1 r 1 r n Ct Pn P0 t n t 1 1 r 1 r C C1 C2 C3 ... Cn i r% Pn P0 C * PVIFAn év n 1 r
 30. 30. Kötvényárfolyam Éves törlesztésű kötvény árfolyama. Törlesztés: minden év végén, fix összegű kamat mellett. P C1 P C2 P C3 P C4 P Cn P0 2 3 4 ... n 1 r 1 r 1 r 1 r 1 r Példa: Mennyit érdemes fizetni azért a kötvényért, melynek öt éves a futamideje, 10 000 Ft a névértéke, évente kerül törlesztésre, és 10% kamatot fizet, ha a piaci kamatláb 8%? 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Tőke 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Tőketörlesztés 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Kamat 1 000 800 600 400 200 Össz CF 3 000 2 800 2 600 2 400 2 200 DCF 2 777,78 2 400,5 2 064,0 1 764,1 1 497,3 DCF = 10 503,6
 31. 31. Diszkont értékpapír árfolyama Pénzáramlás: egyösszegű, Pn a futamidő végén. Pn P0 n 1 r Példa: Számoljuk ki egy 10000 Ft névértékű, két éves lejáratú diszkont kötvény kibocsátáskori értékét, 11%-os kamatláb mellett! 10000 Ft P0 2 8116,22 Ft 1 0,11
 32. 32. ÁRFOLYAM PIACI NÉVLEGES KAMAT KAMAT
 33. 33. i r n Ct Pt P0 t t 1 1 r ÁRFOLYAM NÉVÉRTÉK
 34. 34. Kötvények nettó és bruttó árfolyama Eddig: vásárlás  kibocsátás … ? idő kamat + tőke fizetés kamatfizetés kamatfizetés kamatfizetés kibocsátás
 35. 35. Bruttó árfolyam = Nettó árfolyam + Kamat árfolyam Példa: Adott egy 1000 Ft névértékű kötvény, melynek névleges kamata 10%, kamatfizetés március 1-én. Mennyi a kötvény nettó árfolyama augusztus 1-én, 153 nap 1041,92 Ft ha a bruttó árfolyama 1041,92 ? Mennyi a piaci kamatláb? idő kibocsátás kamatfizetés kamatfizetés kamatfizetés 365 kamatfizetés nap Nettó-bruttó árfolyam közötti összefüggések
 36. 36. Kötvények hozama – hozam-kategóriák - Névleges hozam - Egyszerű hozam Példa: Kamat Egyszerű hozamnévértékű kötvény, melynek Adott egy 1000 Ft Árfolyam névleges kamata 12%, kibocsátás: 2004. január 1. Lejárat: 2009. december 31. - Tényleges hozam (IRR) Ma (2007. január 1.-én), kamatfizetés után a n Ct kötvény árfolyama 104%. P0 Alternatív hozamráta: 8% t Számolja ki arhozamkategóriákat! t 1 1 - Tartási időre számított tényleges hozam  csak egy ideig őrizzük meg a kötvényt
 37. 37. Példa: Adott egy 1000 Ft névértékű kötvény, melynek névleges kamata 12%, kibocsátás: 2004. január 1. Lejárat: 2009. december 31. Ma (2007. január 1.-én), kamatfizetés után a kötvény árfolyama 104%. Alternatív hozamráta: 8% Számolja ki a hozamkategóriákat! Állapítsa meg, hogy a piac az adott kötvényt alul- vagy túlértékeli! Piaci árfolyam 1000*1, 04 1040 120 120 1120 Elméleti árfolyam (DCF) 2 3 1103, 08 1, 08 1, 08 1, 08 120 Egyszerű hozam 11, 54% 1040 120 120 1120 Lejáratig számított hozam (IRR): 1040 2 3 1 r 1 r 1 r n-ed fokú egyenlet megoldását keressük
 38. 38. Lejáratig számított hozam kiszámítása Az IRR függvény képe n-ed fokú polinom.  a gyök nehezen számítható! PV 120 120 1120 1040 2 3 1 r 1 r 1 r 12% 8% r I. Közelítéses módszer: 1. Keressünk két kamatlábat, amely közé a megtérülési ráta várhatóan esik 2. Számítsuk ki a kötvény DCF-ét a két kamatlábbal 3. Interpoláció 1103,08 1040,00 1000,00 63,08 12% 63, 08 IRR 8% 4% 10, 45% 8% 103, 08 40
 39. 39. Lejáratig számított hozam kiszámítása II. IRR egyszerűsített becslési módszer: Pn P0 1000 1040 C 120 IRR n IRR 3 10, 45% Pn P0 1040 1000 2 2 III. Módosított becslési módszer: Pn P0 1000 1040 C 120 IRR n 3 IRR 10, 42% 0, 4 Pn 0, 6 P0 0, 4 1000 0, 6 1040
 40. 40. Kamatszelvény nélküli (zéró kupon v. elemi) kötvény hozama Árfolyam kiszámítása: Pn P0 1 r n r ? Átrendezve: Pn r n 1 P0 Példa: Mekkora annak a kamatszelvény nélküli kötvénynek a hozama, amely hároméves lejáratú, 1000000 Ft névértékű, és kibocsátási árfolyama 60% ? 1000000 r 3 1 18, 56% 1000000 0, 6
 41. 41. Árfolyamváltozás az idő függvényében Adott egy 20 év lejáratú 1000 forint névértékű és 15% névleges kamatozású kötvény, minden évben tekintsük a kötvény árfolyamát, 10, 15 és 20%-os piaci kamatláb mellett. 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 r 15% r 20% r 10%
 42. 42. Kamatláb-érzékenység A legnagyobb árfolyam-alakító tényező a kamatláb!  Kérdés: a kockázat nagyságának mérése? Kamatláb-érzékenység mérése:  egységnyi kamatláb változás mekkora árfolyamváltozást eredményez? P1 P0 P1 : tárgyidőszaki árfolyam P0 P0 : névérték E r1 : piaci kamatláb r1 r0 r0 : névleges kamatláb r0
 43. 43. Példa: Adott egy 1000 Ft névértékű, 8%-os névleges kamatozású kötvény, melyet 10%-os piaci kamatláb mellett 920 Ft-os árfolyamon lehet megvásárolni. Számolja ki a kamat-rugalmassági együtthatót! P1 P0 920 1000 P0 1000 E 0, 32 r1 r0 10 8 r0 8
 44. 44. Átlagos hátralévő futamidő (duration) Azt mutatja meg a mutató, hogy a kötvénybe fektetett tőke átlagosan hány év alatt térül meg. Számítás menete: 1. CF meghatározása 2. Diszkonttényezők kiszámítása 3. Képlet Képlete: n Ct * t t t 1 1 r D n Ct t elméleti árfolyam t 1 1 r
 45. 45. Minél nagyobb a hátralévő átlagos futamidő, annál nagyobb a kamatlábkockázat! Volatilitás: A kamatváltozás konkrét hatása az árfolyamra.  elaszticitás: ez a mutató a pénzáramlást is figyelembe veszi! D MD 1 r
 46. 46. Példa: Adott egy 2000 Ft névértékű, öt éves lejáratú, 10% névleges kamatozású kötvény, mely a futamidő végén törleszt. Számolja ki a várható megtérülési időt és a volatilitást, ha az alternatív befektetések hozama 8%! Mit mutatnak ezek a mutatók? I. Cash-flow meghatározása, diszkontálás 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Tőke 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 - Tőketörlesztés 2 000 2 000 Kamat 200 200 200 200 200 1 000 Össz CF 200 200 200 200 2 200 3 000 DCF 185,19 171,47 158,77 147,01 1 497,28 2 159,71 200 200 200 200 2200 2 3 4 5 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 II. Cf * t meghatározása
 47. 47. Példa: Adott egy 2000 Ft névértékű, öt éves lejáratú, 10% névleges tkamatozású kötvény, mely a futamidő végén törleszt. * Cn 185,19 342,94 476,30 588,02 7 486,4 9 078,86 Számolja ki a kamatrugalmasságot, a várható megtérülési időt és a volatilitást, ha az alternatív befektetések hozama 8%! Mit mutatnak ezek a mutatók? I. Cash-flow meghatározása, diszkontálása 9078,86 D 4,20 2159,71 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Tőke 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 - Tőketörlesztés 4,20 2 000 2 000 MD 3,89 Kamat 1 200 ,08 200 200 200 200 1 000 Össz CF 200 200 200 200 2 200 3 000 DCF 185,19 171,47 158,77 147,01 1 497,28 2 159,71 200 200 200 200 2200 2 3 4 5 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 II. Cf * t meghatározása
 48. 48. RÉSZVÉNYEK Fogalma: tulajdonviszonyt megtestesítő, lejárat nélküli értékpapír. Fajtái: Közönséges (törzs) részvény Elsőbbségi részvény - szavazatelsőbbségi, osztalékelsőbbségi, likvid. hányad elsőbbségi, stb. Dolgozói részvény Kamatozó részvény Részesedésszerzés célja: - osztalék - árfolyamnyereség - befolyásszerzés Befolyásszerzés mértéke - közvetlen irányítást biztosító befolyás - meghatározó befolyás - mértékadó befolyás - mértékadónak sem minősülő befolyás
 49. 49. Részvény-kötvény összehasonlítása Kötvénykibocsátás előnye: • tőkeköltség előre meghatározott • olcsóbb (nincs kockázati prémium) • függetlenség • adómegtakarítás • rugalmasabb lehet (visszaváltható kötvény) Kötvénykibocsátás hátránya: • fix teher • likviditási teher a lejáratkor • hosszú lejáratú elkötelezettség  kamatláb-kockázat • hosszú lejárat esetén szigorúbb gazdálkodást igényel • eladósodottság Befektető előnye kötvényvásárlásból • fix, biztos hozam • biztos törlesztés • elsőbbség a részvényekkel szemben a likvidációban • egyéb előnyös konstrukciók (pl. átváltoztatható kötvény)
 50. 50. Árfolyamkategóriák: - kibocsátási (emissziós) árfolyam - névérték - árfolyamérték  értékelés: a várható pénzáramok diszkontálásával Probléma: az osztalékfizetés a jövedelmezőség függvénye! Jelölések: EPSn – az n. periódusban az egy részvényre jutó adózott eredmény DIVn – az n. periódus végén fizetett osztalék (egy részvényre) Pn – az n. periódusban a részvény árfolyama Egy periódus esetén: Feltételezzük, hogy a részvényt a következő periódusban értékesítjük! Elméleti árfolyam: DIV1 P1 DIV1 P1 P0 P0 r 1 r 1 r P0
 51. 51. Több periódus esetén: A részvényt hosszabb távon a vállalkozásnál tartjuk. Ez idő alatt számolhatunk az osztalékkal, valamint értékesítéskor az árfolyamértékkel. Elméleti árfolyam: n DIVi Pn P0 i n i 1 1 r 1 r Ha a periódusok száma a végtelenhez közelít, az értékesítéskori árfolyam jelenértéke tart a nullához! Általános osztalékértékelési modell: n DIVi P0 i i 1 1 r
 52. 52. Példa: Részvényárazás – végtelen CF-feltételezés mellett Adott egy „A” részvény, mely évi 100 Ft Az osztalékból eredő pénzáramot örökjáradék jellegű pénzáramlásnak osztalékot garantál. tekintjük! Mennyit szabad ezért a részvényért fizetni, ha I. Állandó osztalék, növekedés nélkül: a részvénytől elvárt hozam 12%? C DIV PV P0 r r Példa: Adott egy „A” részvény, mely évi 100 Ft II. Növekvő osztalék osztalékot garantál, melynek növekedési üteme 2%. C DIV1 PV P szabad ezért a részvényért fizetni, ha Mennyit 0 r g r g a részvénytől elvárt hozam 12%?
 53. 53. 1 részvényre jutó: Dilemma: osztalékfizetés vagy növekedés? A részvény árfolyama és az osztalékfizetés Adózott eredmény EPS összefüggései Részvények száma Vállalatnál Társasági AdózásOsztalék előtti eredmény maradó Adózott eredmény adó eredmény 1 részvényre jutó: Osztalék Osztalék DIV Részvények száma Visszakerül a tőkepiacra, a Növeli a vállalat saját részvényesek jövedelmét tőkéjét. Ezzel az egész képezi. vállalat nő, hat a későbbi osztalékfizetésre.
 54. 54. Az osztalékfizetési hányad Példa: Számítása: Adott egy „A” Rt., melynek adózott eredménye DIV 20 millió forint volt. Jegyzett tőkéje b 10 millió forint, a részvények névértéke EPS 10 eFt. Az osztalékfizetési hányad 40% Újrabefektetési hányad Mennyi osztalékot fizetett a vállalat összesen? Mennyi az újrabefektetési hányad? Számítása: Mennyi az EPS? DIV 1 b 1 EPS Return on equity (ROE) Return on assets (ROA) Számítása: Számítása: Adózott nyereség Adózott nyereség ROE ROA Saját tőke Eszközök
 55. 55. Újrabefektetés  E Az osztalékfizetés mindig E a tőkearányos jövedelemből A történik! D DIV g ROE 1 EPS A részvényárfolyam és az EPS kapcsolata (a PVGO értelmezése) I. Jelenlegi részvényárfolyam számszerűsítése II. A részvény elméleti árfolyamának kiszámítása EPS p0 PVGO r
 56. 56. Részvényárfolyamok tőzsdei alakulása - várható növekedési ráta - várható osztalék - kockázat - piaci kamatláb Legfontosabb részvénypiaci mutatószámok p Árfolyam/nyereség ráta e Árfolyam/Egy részvényre jutó könyv szerinti érték Tőkeérték (kapitalizáció) részvények száma * árfolyam DIV Osztalékhozam p
 57. 57. Példa: Egy cég egy részvényre jutó adózott nyeresége a most lezárt üzleti évben 200 forint volt, melyből az idei osztalékot már kifizették. A cég minden évben nyereségének 40%-át fizeti ki osztalékként, és ezen nem is kíván változtatni a jövőben. Elvárt hozam 14%, ROE 20%. P/E mutató 20. Számolja ki a részvény piaci árfolyamát, elméleti árfolyamát, és számszerűsítse a növekedési lehetőségek jelenértékét! Adatok: Megoldás: P EPS EPS0 = 200 p0 * EPS0 4000 Ft p0 PVGO E r DIV DIV1 89,6 0,4 p0 4480 Ft 200 EPS r g 0,14 0,12 4000 PVGO 0,14 r = 14% DIV g ROE 1 12% ROE = 20% EPS PVGO 2571 P 20 DIV1 EPS0 * 0,4 * 1,12 89,6 E
 58. 58. Súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) E rE Adózott nyereség rA A rA Eszközök D rD Adózott nyereség rE Saját tőke Példa: E D rA * rE * rD Egy részvénytársaság 60%-ban saját forrásból D E D E finanszírozott. A kötvényekre 10%, a részvényekre 20% hozamot ígér. Átrendezve: Tökéletes tőkepiac esetén mekkora az D eszközök várható hozama? ROE ROA ROA rD E
 59. 59. Kockázat Statisztikai alapok: várható érték  sztochasztikus jelenségek értékelése Valószínűség ~ bekövetkezési esély Valószínűségi változók  p = [0, 1] Kockázat: annak a lehetősége, hogy egy befektetés jövőbeli tényleges hozamai eltérnek a várt hozamtól. Valószínűség meghatározása: objektív-szubjektív meghatározás  objektív meghatározás: elemzésen alapul
 60. 60. Alapelv: a befektető kockázatkerülő.  ha felvállalja a kockázatot, azért honorálni kell! (Kockázati prémium.) Kockázattal kapcsolatos alapfogalmak: n - várható érték Várható érték pi * v i i 1 n 2 2 - variancia Variancia pi * ri r i 1 n 2 - szórás Szórás pi * ri r i 1
 61. 61. Példa: Adott egy R részvényünk, melynek hozamainak valószínűségi eloszlása: pi 0,05 0,2 0,4 0,2 0,05 ri 1 8 15 22 29 Feladat: számolja ki a hozam várható értékét, varianciáját és szórását! Megoldás: Várható érték = 0,05 * 1 + 0,2 * 8 + 0,4 * 15 + 0,2 * 22 + 0,05 * 29 = 13,5 Variancia = 41,225 Szórás = 6,42
 62. 62. Portfólió értelmezései - Tágabb értelmezés: vagyonösszetétel - Szűkebb értelmezés: értékpapír-összetétel Portfólió elemzés jelentősége  diverzifikáció  együttmozgás minimalizálása Egyedi kockázat: azon kockázati faktorok, amelyek csak adott cégre jelentenek veszélyt Piaci kockázat: a gazdaság egészét érintő kockázati faktorok. Portfolió hozama: a részvények hozamának súlyozott átlaga (értékarányos Példa: súlyozással) Egy portfólióban szerepel 200 db. A részvény Hatékony portfolió: kockázat minimalizálásarészvény) és 100 db. B részvény (1000 Ft / és hozam maximalizálása. (2000 Ft / részvény). Hatékony egy portfolió, ha • nincsen azonos hozam mellett alacsonyabbrészvény aránya portfolió, ill. Mekkora az A kockázatú másik a portfólióban? • nincsen azonos kockázat mellett magasabb hozamú másik portfolió.
 63. 63. Értékpapírok együttes hozama és kockázata Cél: kockázat csökkentése Az elemzés alapfogalmai: - korrelációs együttható (–1 < x < +1) - szórás: - statisztika: átlagtól való eltérés négyzetes átlaga - portfolióelemzés: várható érték eltérése - variancia: szórásnégyzet - kovariancia: részvények együttmozgása („együttes szóródás”) n IJ pi rIi rI rJi rJ i 1 IJ IJ I J
 64. 64. Variancia-kovariancia mátrix: 11 12 21 22 A mátrix tulajdonságai: - a mátrix négyzetes (n×n) - főátlóban: varianciák - a mátrix szimmetrikus Példa: Három részvény (A, B, C) variancia-kovariancia mátrixa az alábbi: A B C A 36 45 27 B 81 45 C 64 Mekkora az A és B, valamint a B és C közötti korrelációs együttható?
 65. 65. Capital Assets Pricing Modell (CAPM)  hozam és kockázat kapcsolatának mérése Alapfeltevések: - hozam és szórás becslése egy periódusra - kockázatkerülő magatartás - az eszközök korlátlanul oszthatók - létezik kockázatmentes kamatláb, mely mellett bárki nyújthat, illetve vehet fel kölcsönt - nincsenek adók és tranzakciós költségek - tökéletes informáltság - a befektetők várakozásai homogének Szeparációs tétel A piacon meghatározható egy olyan portfolió, amely a kockázatos eszközökből áll, és legjobb kombinációnak számít.  mindenki ezt a portfóliót fogja kombinálni (homogén elvárások, tökéletes informáltság) A piaci portfólió minden piaci értékpapírt tartalmaz, súlyuk megegyezik a piaci súlyokkal. A meghatározott portfóliót elegyítjük a kockázatmentes befektetéssel.
 66. 66. Tőkepiaci egyenes (Capital Market Line, CML) r CML rm M B A rf 0 m A tőkepiaci egyenes megmutatja hatékony portfóliók esetén a kockázat és a hozam közötti összefüggést. A modell tényezői: - kockázatmentes kamatláb, és a - kockázati prémium
 67. 67. Értékpapír-piaci egyenes (Security Market Line, SML) A CML problémája: szét kell választani a szisztematikus és a piaci kockázatot. Egyedi eszköz hozama függ: - a piaci portfolió kockázatától - az eszköz és a piaci portfolió kovarianciájától r iM 2 SML M rA rf rm rf rm M rf 0 1
 68. 68. Értékpapír-piaci egyenes (Security Market Line, SML) Az egyensúlyi helyzetben az értékpapírok az értékpapírpiaci egyenesen fekszenek. Ha egy portfolió az egyenes alatt van  túlértékelt Ha egy portfolió az egyenes fölött van  alulértékelt CAPM-modell: Kockázatmentes hozam + bétával arányos kockázati prémium r SML rA rf rm rf B rm M Példa: A Valamely vállalat részvényének bétája 1,2, a kockázatmentes kamatláb 10%, a piaci rf portfolió hozama pedig 16%. Határozza meg a cég értékpapírjától 0 1 i elvárt hozamot!
 69. 69. Példa Várható Kockázat Árfolyam Béta Darab hozam % % Ft A részvény 26 35 1,4 20 1000 B részvény 44 48 2,6 500 10 Piaci port. 18 Tegyük fel, hogy a CAPM feltevései teljesülnek a.) Mekkora a portfólió várható hozama? b.) Mekkora a piaci portfólió várható hozama és a kockázatmentes hozam?
 70. 70. Példa Egy piacon ismert a kockázati prémium, 5%. Egy részvénytársaság részvényeinek szórása kezdetben 12%, a részvények bétája 1,2. A CAPM feltételei teljesülnek. A részvénytársaság éves növekedési üteme 8%. Hány százalékponttal nő a vállalat részvényeinek elvárt hozama, ha a részvények bétája 1,5-re nő?
 71. 71. Kockázatok és hozamok Hozam r Kockázat
 72. 72. A portfólió kockázata Kockázat Diverzifikálható kockázat Szisztematikus kockázat Értékpapírok száma
 73. 73. A portfolió kockázata és hozama 2 n n p = i=1 j=1wi * wj * ij * i * j n rp = w i * ri i=1
 74. 74. A portfólió kockázata Hozam r r2 = -1 = +1 r1 Kockázat 1 2
 75. 75. Értékpapír hozama Átlagos piaci hozam
 76. 76. Az értékpapírpiaci egyenes (SML) Hozam r SML rm r = rf + ( rm – rf ) rf Kockázat =1 m
 77. 77. A pénzeszközök állományváltozása Január Február Március Április Bevételek: Vevőktől befolyt: Kapott kamatok: Hitelfelvétel ... Egyéb bevétel: Összes bevétel: Kiadások: Kifizetés a szállítóknak: Bérkifizetés: Kamatfizetés: Hiteltörlesztés: ... Egyéb kiadás: Összes kifizetés: Nettó pénzáramlás:
 78. 78. A pénzeszközök állományváltozása Eredmény +Amortizáció +/-Mérlegváltozások Nettó pénzáramlás
 79. 79. A pénzeszközök állományváltozása Pénzeszközök Pénzeszközök Ft Ft Eszköz csökkenés Eszköz növekedés Forrás növekedés Forrás csökkenés
 80. 80. BERUHÁZÁSI DÖNTÉSEK - Hosszú távú döntések. - Nagyobb tőkeigény, helyrehozni nehezebb. - Nehezen becsülhető a pénzáramlás  KOCKÁZAT Profit kritérium  magasabb hozam, mint a tőkebefektetés Beruházások csoportosítása Közvetlen cél szerint: - bevétel-növelés - költség-csökkentés - hatósági előírások
 81. 81. Más tevékenységgel való kapcsolat szerint - független projektek - egymást kölcsönösen kizáró projektek - más beruházástól függő projektek Beruházási pénzáramlás - egy kezdő pénzkiadás - minden bekerülési költség - nettó forgótőke - felhasznált erőforrás alternatíva költsége - adóhatás - működési pénzáramlás - végső pénzáramlás - tárgyi eszköz értékesítése - felszabaduló forgótőke  konvencionális pénzáramlás Egyébként: nem konvencionális pénzáramlás
 82. 82. Beruházás pénzáramai 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Számviteli elszámolás 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 83. 83. Pénzáramok becsülhetősége - el kell tudni választani a projekt pénzáramát a korábbi tevékenységektől - komplex pénzáramok NYERESÉG  CASH-FLOW Számbavételi szabályok: - pénzáramok elemzése növekményi alapon - adózás utáni pénzáramlás - közvetett hatások figyelembevétele - sunk cost elv - alternatívaköltségek - forgótőkeigény - infláció konzisztens figyelembevétele - finanszírozási költségek irrelevánsak
 84. 84. Megnevezés 0. év 1. év 2. év … n. év Árbevétel Á1 Á2 … Án - Folyó ráfordítások F1 F2 … Fn -Értékcsökkenés ÉCS1 ÉCS2 … ÉCSn +/- Egyéb eredmény Záró p. +/- Pénzügyi er. Adózás előtti er. AEE1 AEE2 … AEEn Társasági adó TAO1 TAO2 … TAOn Adózott eredmény ADE1 ADE2 … ADEn + Értékcsökkenés ÉCS1 ÉCS2 … ÉCSn +/- Tárgyi eszköz C.F. B -E +T.e. +/- Nettó forgótőke CF. NF0 NF1 NF2 … NFn Periódus pénzárama CF0 CF1 CF2 … CFn
 85. 85. Beruházásokkal kapcsolatos döntési problémák - egyedi beruházás megvalósítása - beruházások rangsorolása  választás - beruházási tervek  több beruházás, több is választható - optimális használati idő becslése Beruházási számítások - statikus - költség-összehasonlítás - nyereség-összehasonlítás - megtérülési idő - dinamikus - Nettó jelenérték (NPV) - Belső megtérülési ráta (IRR) - Jövedelmezőségi index (PI)
 86. 86. Megtérülési idő Év 1. projekt 2. projekt 3. projekt 0 -10 000 -10 000 -10 000 1 3 000 4 000 1 000 2 3 000 4 000 3 000 3 4 000 4 000 5 000 4 4 000 4 000 9 000 Feladat: Számítsuk ki a projektek megtérülési idejét és nettó jelenértékét, ha r = 10% 3000 3000 4000 4000 Nettó jelenérték 10000 2 3 4 943,92 1,1 1,1 1,1 1,1 4000 4000 4000 4000 Nettó jelenérték 10000 2 3 4 2679,46 1,1 1,1 1,1 1,1 1000 3000 5000 9000 Nettó jelenérték 10000 2 3 4 3292,12 1,1 1,1 1,1 1,1
 87. 87. t 1. projekt: Megtérülési idő: Ci C0 i 1 2. projekt: C0 Azonos évi pénzáramlás Megtérülési idő Ci 3. projekt: t C0 Ci Különböző pénzáramok i 1 Megtérülési idő t Ct 1 Megtérülési idő előnyei: • Könnyű számíthatóság • Előnyben részesíti a gyors pénzáramlást • Általános a kockázatos piacokon Hátrányai: • Statikus • Jövedelmezőség mérésére nem alkalmas • Nem számol a megtérülés utáni pénzáramokkal „rövid látó”
 88. 88. Diszkontált megtérülési idő Kockázat és likviditás jelzése, diszkontált jövőbeli pénzáramok C0 ANNUITÁS FAKTOR ANN r ; n Ci Beruházás átlagos jövedelmezősége (Average Rate of Return) Átlagosan keletkező nyereség számítása n Ci i 1 ARR n C0 : 2 Előnyei: • Teljes pénzáramlás számításba vétele • Könnyű számíthatóság Hátrányai: • Statikus mutató • Számvitel-központú
 89. 89. Nettó jelenérték n Ct NPV C0 t t 1 1 r Belső kamatláb (IRR) Fogalma: az a kamattényező, amely mellett a beruházás pénzáramainak jelenértéke egyenlő a befektetéssel. (Ekkor NPV = 0) n Ct C0 t 0 t 1 1 IRR Előnyei: • dinamikus mutató • döntés mint az NPV-nél • könnyű értelmezhetőség Hátrányai: • Nehezebben számítható • Egyes esetekben nem alkalmazható
 90. 90. Jövedelmezőségi index n Ct t Keletkező pénzáramok jelenértéke t 1 1 r PI Kezdő befektetés értéke C0 Előnyei: • könnyen számítható • megbízható erőforrás-korlát esetén Hátrányai: • Értelmezési problémák • Egyes esetben félrevezető eredményre vezet
 91. 91. Mutató Mutató értéke Döntés NPV < 0 Elutasítani Nettó jelenérték NPV > 0 Elfogadni IRR < r Elutasítani Belső megtérülési ráta IRR > r Elfogadni PI < 1 Elutasítani Jövedelmezőségi index PI > 1 Elfogadni
 92. 92. Beruházási javaslatok rangsorolása • eltérő élettartamú, egymást kölcsönösen kizáró befektetések esetén • folyamatos működés szükséges • tőkekorlát esetén  egyenértékes módszer Működés ciklikus pénzáramainak helyettesítése évi azonos pénzáramlással. n Ct NPV C0 t ae PVIFA n; r t 1 1 r Feladat: Pénzügyi igazgatónk személygépkocsit akar vásárolni. Két lehetőség adódik. Egyik autó (A) 16000 eFt-ba kerül, ezt az autót öt évig lehet ezek után használni, azután le kell cserélni. Évi fenntartási költsége 2 millió, maradványértéke 4 millió forint. A másik autó (B) beszerzési ára 10 millió forint, de ezt várhatóan három év múlva kell lecserélni. Évi fenntartási költsége is magasabb: 2,5 millió forint. Maradványértéke 3 millió forint. Kamatláb: 10%. Melyik lehetőséget válasszuk?
 93. 93. Egyes választási lehetőségek CF-einek felírása A B Év Egyszeri Egyszeri Fenntartás Fenntartás Ráfordítás Bevétel Ráfordítás Bevétel 0 16 10 1 2 2,5 2 2 2,5 3 2 10 3 2,5 4 2 2,5 5 16 4 2 2,5 6 2 10 3 2,5 7 2 2,5 8 2 2,5 9 2 10 3 2,5 10 16 4 2 2,5
 94. 94. Optimális használati időtartam és optimális pótlási időpont Szempontok  jogi használati időtartam (Licenc, bérleti szerződések)  műszaki használati időtartam (Műszaki feltételek adottak)  gazdasági használati időtartam (Gazdasági ésszerűség) Optimális használati időtartam - megvalósítás előtt is már becsülendő - egyszeri – ismétlődő beruházások (beruházási lánc) Optimális pótlási időpont  a beruházás már megvalósult
 95. 95. Beruházás kockázata  pénzárammal kapcsolatos bizonytalanság Makrogazdasági tényezőkből adódó kockázat Cégspecifikus kockázat Előrejelzési kockázat: annak a kockázata, hogy az előrejelzésünk nem pontos. Nettó jelenérték  valóban lehet-e pozitív? Előrejelzés kockázatának csökkentése - szcenárió elemzés - érzékenységi elemzés - Monte-Carlo szimuláció - Fedezetipont elemzés - Biztos egyenértékesek
 96. 96. Szcenárió elemzés Az elkészült előrejelzés után próbálunk változtatni a paramétereken, többféle „forgatókönyvet kialakítva”  eladott darabszám, fajlagos fedezet, fix költségek Érzékenységi elemzés Egy-egy paraméter kiválasztása után megvizsgáljuk, hogy az mennyiben hat a nettó jelenérték alakulására  mely tényezőkre kell a legnagyobb figyelmet fordítani De! Nem ad választ az egyes paraméterek egymásra hatására. Monte-Carlo szimuláció Valószínűségi eloszlások becslése az egyes paraméterekre, számítógépes szimuláció alkalmazásával
 97. 97. Fedezetipont elemzés A forgalom volatilitásából adódó kockázatot hivatott felmérni.  meddig csökkenhet a forgalom anélkül, hogy veszteségessé válna a beruházás Fedezeti pont képlete: Eladási ár × volumen = Fajlagos változó költség × volumen + FIX költség Biztos egyenértékesek Lényeg: a bizonytalan pénzáram helyettesítése biztos pénzárammal.  átváltási faktor [0; 1] n Ct * t NPV C0 * 0 t t 1 1 rf
 98. 98. Eszközök kockázatának mérése  -val jellemezzük az eszközök kockázatosságát! Kockázatosság tényezői: • ciklusérzékenység • verseny • áringadozások • üzemméret és diverzifikáció • a termékéletciklusban elfoglalt pozíció • működési tőkeáttétel Tőkeáttétel: 1. működési tőkeáttétel  eredményváltozás(%) / bevételváltozás (%) 2. pénzügyi tőkeáttétel  EPS-változás(%) / eredményváltozás (%) 3. kombinált tőkeáttétel  EPS-változás(%) / bevételváltozás (%)
 99. 99. Működési tőkeáttétel  az eszközök jövedelemtermelését minősíti 1%-os forgalomnövekedés hány százalékos növekedést generál a kamat és adófizetés előtti eredményben? EBIT DOL EBIT Forgalom Forgalom  FIX költségek aránya (eszközszerkezet) Eladási forgalom Változó költségek DOL EBIT Példa: A vállalat árbevétele 20 000 eFt, változó költség 50%, fix költség 5000 eFt. Kamatráfordítás: 5%, saját tőke: 25000 eFt. Idegen tőke: 25000 eFt. Feladat: Számolja ki a működési tőkeáttételt 10%-os forgalomnövekedés esetén!
 100. 100. Er. sor 100% 110% Árbevétel 20 000 22 000 - változó költség 10 000 11 000 - fix költség 5 000 5 000 Adó és kamatfizetés előtti er. 5 000 6 000 EBIT 1000 EBIT 5000 0,2 DOL 2 Forgalom 2000 0,1 Forgalom 20000
 101. 101. Pénzügyi tőkeáttétel  a forrásszerkezetet minősíti Azt mutatja meg, hogy az EBIT változása mekkora változást indukál a részvényesek jövedelmében.  Adózás előtti eredmény%-os változása  EBIT%-os változása EPS EPS EBIT DFL DFL EBIT EBIT I Dp / 1 T EBIT (ROA  ROE kapcsolata) Példa: Egy vállalkozás árbevétele 100000 eFt. Fix és változó költsége 90000 eFt. A vállalkozást 25%-ban idegen tőkével finanszírozzák. Az idegen tőke költsége 10%, Mérlegfőösszege 40000 eFt. Feladatok: • Számolja ki a ROA és a ROE értékét! • Mekkora lenne a ROE értéke, ha további 20000 eFt idegen tőkét vonna be a vállalkozás, változatlan kamatkondíció mellett?
 102. 102. Egyéb fogalmak - kritikus mennyiség - költségfüggvények - változó költség - fix költség - fedezeti pont - üzembezárási pont
 103. 103. TŐZSDE Fogalma: Sztenderdizált tömegáruk koncentrált piaca  meghatározott termékek  meghatározott helyen  meghatározott időben  meghatározott módon  meghatározott személyek által cserélnek gazdát Tőzsdék csoportosítása Tőzsde jogállása szerint: • kontinentális (közjogi jellegű) • angolszász (magánjogi jellegű) Tőzsdecikkek jellege szerint: • árutőzsde • értéktőzsde
 104. 104. Budapesti Értéktőzsde Budapesti Árutőzsde Takarmánybúza Értékpapír Színesfém Deviza Napraforgó Gabona Nemesfém Árpa Repce
 105. 105. Tőzsde felépítése • Árjegyző bizottság – árrögzítés • Tőzsdetanács – tőzsde vezetősége • Elszámoló iroda (nyilvántartás) • Etikai bizottság Kereskedés típusai: - elektronikus kereskedés - nyílt kikiáltásos kereskedés Kontraktusok
 106. 106. Tőzsdei forgalmazás menete 1. Befektetési szolgáltató kiválasztása  befektetési szolgáltató „brókercég” és bank rendelkezhet csak jogosítvánnyal tőzsdei kereskedésre 2. Értékpapírforgalmi számla megnyitása 3. Tőzsdei megbízás megadása • személyesen • telefonon • levélben/faxon • interneten • SMS-ben Tőzsdei részvétel költségei • számlavezetés díja • kereskedési megbízás díjai • pénzforgalomhoz kapcsolódó díjak • értéktári szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak
 107. 107. A Központi Elszámolóház és Értéktár szerepe a tőzsdei kereskedésben (CCP) K E L E ELADÓ VEVŐ R R T
 108. 108. Tőzsdei ügylettípusok: - azonnali ügylet - származékos ügylet - termin ügylet - opciós ügylet - swap ügylet Azonnali ügylet lefolytatása Ajánlattétel a tőzsdei kereskedésben X. értékpapír – Vételi könyv X. értékpapír – Eladási könyv Azonosító Darabszám Árfolyam Azonosító Darabszám Árfolyam 3/6. 2 100 2 810 8/4. 500 2 860 4/7. 5 100 2 760 6/5. 2 800 2 865 1/1. 200 2 660 7/2. 650 2 910 5/8. 50 2 580 12/5. 1 300 2 965 3/2. 1 050 2 560 11/4. 2 050 3 100
 109. 109. Egyéb speciális lehetőségek - daytrade - tőkeáttétel  TDT Ajánlat típusok Árra vonatkozó megkötések: - limit ajánlat  megjelölt limitár szerint - piaci ajánlat  aktuális piaci ár szerint - STOP ajánlat  vmely aktiválási árat átlépve lép életbe Mennyiségi megkötések: - RÉSZ ajánlat: több részletben is teljesíthető - MIND ajánlat: csak akkor, ha a teljes mennyiségre teljesül Időbeli megkötések: - MOST ajánlat - szakasz ajánlat - nap ajánlat - adott dátumig érvényes ajánlat - visszavonásig érvényes ajánlat
 110. 110. Határidős piacok szereplői: Spekulánsok: • Definíció: az árfolyam és kamatszintekkel, illetve azok relatív változásaival kapcsolatos várakozásaik alapján a határidős műveleteket kockázatvállalással járó nagy profitok szerzésére igyekeznek felhasználni. • Cél: árfolyamnyereség • Kockázat felvállalása Hausse spekuláns: árfolyamemelkedésre számít  határidős vásárlás Baisse spekuláns: árfolyamcsökkenésre számít  határidős eladás Fedezeti ügyletkötők (hedgerek) • Definíció: a normál üzletmenetükből (pl. külkereskedelmi tevékenység) adódóan van (devizaárfolyam vagy kamat) kockázatot jelentő követelésük, illetve tartozásuk, és a határidős műveleteket kockázatuk csökkentésére használják. • Cél: az alapügylet kockázatának kiküszöbölése • Kockázatkerülés
 111. 111. Arbitrazsőrök: • Definíció: a különböző piacokon, homogén áruk, ügyletek kamat- és árfolyam különbözetét használja ki, párhuzamos adásvétellel. • Cél: árfolyamnyereség • Kockázat elkerülése • Fajtái: • árfolyamarbitrázs: a különböző piaci árfolyamokat hangolja össze. • kamatarbitrázs: A különböző devizákban nyújtott azonos időtartamú hitelek kamatlábait hangolja össze. • szintetikus arbitrázs Példa: árfolyamarbitrázs Határidős ügylet lezárása: teljesítés v. pozíció zárása ellentétes ügylettel Határidős ügylet csoportosítása:hogy a BÉT-en egy dollárt 6 dán koronáért Tegyük fel, leszállítási v. elszámolási ügylet váltják. A tokiói tőzsdén egy angol font 12 dán koronáért OPCIÓS ÜGYLET vásárolható. Példa: kamatarbitrázs Ekkor az angol font / dollár keresztárfolyama a New York-i Opciós ügylet szereplői: Legyen a CHF befektetés évi2/1-nek kell lennie. Ha ez nem így van, tőzsdén kamata 4%, a Ft befektetésé • Opció kiírója  cél: az opciós díj pedig 10%. A CHF / Ft azonnali árfolyam lehet míg az egyéves árfolyamnyereségre 170, szert tenni. • Opció megvásárlója  árfolyamnyereség elérése határidős árfolyam 180.  Ilyen feltételek mellett közömbös, hogy melyik keresztárfolyam 3. Tegyük fel, hogy a font/dollár Opciók csoportosítása: A New York-i tőzsdén 1 fontot átváltunk 3 dollárra. devizában fektetjük be1. rendelkezésünkre álló 100 CHF-et. a • Amerikai típusú opció: egy időtartamon belül átváltjuk 18 dán koronára 2. A BÉT-en a 3 dollárt érvényes Ha a határidős árfolyam vagy a kamatláb megváltozik, • Európai típusú opció: egy tokiói tőzsdén a 18 dán koronát átváltjuk 1,5 fontra 3. A időpontban érvényes arbitrázs-lehetőségünk lesz.
 112. 112. Opció fajtái: • Vételi opció (call)  az opció megvásárlójának vételi jogot biztosít  kiírónak ellentétes kötelezettség (eladási kötelezettség) • Eladási opció (put)  az opció megvásárlójának eladási jogot biztosít  kiírónak ellentétes kötelezettség (vételi kötelezettség)  Short pozíció: kiíró, akinek nincs döntési joga  Long pozíció: dönthet az opció lehívásáról OPCIÓS AJÁNLAT TARTALMA • termék • vételi/eladási opció • opciós díj • árfolyam • lejárat
 113. 113. LONG CALL VÉTELI OPCIÓ (CALL) Vásárló: vételi jog (LONG POZ.) Kiíró: eladási kötelem (SHORT POZ.) 1000 Árfolyam: 1000 -50 Opciós díj: 50 Lejárat: két hónap múlva pozíció-függvény nyereség függvény SHORT CALL +50 1000
 114. 114. LONG PUT ELADÁSI OPCIÓ (PUT) Vásárló: eladási jog (LONG POZ.) Kiíró: vételi kötelem (SHORT POZ.) 1000 Árfolyam: 1000 -50 Opciós díj: 50 Lejárat: két hónap múlva pozíció-függvény nyereség függvény SHORT PUT +50 1000
 115. 115. OSZTALÉKPOLITIKA Hosszú távú döntések • befektetési döntések • osztalékpolitikai döntések • finanszírozási döntések Osztalékpolitika tényezői • törvényi szabályozás • adózási feltételek • szerződéses korlátozás • likviditás • adósság-kapacitás és tőkepiac • jövedelemstabilitás • növekedési kilátások • részvényesek preferenciái OSZTALÉK  VÁLLALATÉRTÉK
 116. 116. Osztalékfizetési stratégiák Passzív osztalékpolitika  ha nincs más befektetési lehetőség Stabil összegű osztalékpolitika Állandó osztalékfizetési hányad  jövedelem bizonyos százaléka Kompromisszumos osztalékpolitika  beruházás-központú  osztalék-csökkenés elkerülése  tőkeáttétel fenntartása  osztalékfizetési hányad

×