Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uem2c5 01

495 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uem2c5 01

 1. 2. Kapcsolat <ul><li>komaromi.nandor @gtk.szie.hu név + MBA képzés </li></ul><ul><li>(28) 522 098 intézeti adminisztráció </li></ul><ul><li>http://www.marketing.szie.hu/ a z intézet honlapja </li></ul>
 2. 3. Tárgy felépítése <ul><li>„ A piaci információk megszerzésének, elemzésének és értékelésének módjai” </li></ul><ul><li>Elmélet  irodalom + UEM1 </li></ul><ul><li>Órai feladatok </li></ul><ul><li>Csoportos projektfeladat, prezentáció </li></ul><ul><li>Értékelés: projektfeladat = 40 % órai tevékenység= 20 % vizsga = 40 % </li></ul>
 3. 4. Irodalom <ul><li>Kötelező [BPC]: Veres-Hoffman-Kozák: Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai, Budapest, 2006 </li></ul><ul><li>Ajánlott [USE]: Rappai Gábor: Üzleti statisztika Excellel. KSH. Budapest. 2001 </li></ul>
 4. 5. Csoportos projektfeladat [példa] <ul><li>Az FMCG termékek ellátási lánca logisztikai szempontból nagyon „kifeszített”, a készletek alacsony szintje miatt időlegesen hiánycikkek jelennek meg a hipermarketekben. Rövidebb-hosszabb ideig előfordul, hogy adott márkájú termék nem kapható. Mit tesz ilyenkor a vásárló? Másik márkát választ? Elmegy egy másik üzletbe? Későbbre halasztja a vásárlást? </li></ul><ul><li>Tervezzen felmérést, ami megalapozott információkat szolgáltat! </li></ul>
 5. 6. Akkor kezdjünk bele …
 6. 7. Információk gyűjtése, értékelése <ul><li>Cél: a menedzsment döntések kockázatának csökkentése </li></ul><ul><li>Információk gyűjtése  piackutatás </li></ul><ul><li>piackutatás  marketingkutatás market research  marketing research szóhasználat:  szinonimák </li></ul>
 7. 8. A kutatás oka <ul><li>marketingprobléma  kutatás (menedzsment probléma) </li></ul><ul><li>„ Miért nem volt sikeres a reklámkampány?” </li></ul><ul><li>„ Milyen legyen az új termék?” </li></ul><ul><li>„ Hogyan alakulnak a piaci részesedések?” </li></ul>
 8. 9. Osztályozások <ul><li>IDŐ : Eseti / ismételt / folyamatos ad hoc / tracking / panel </li></ul><ul><li>FORRÁS : szekunder / primer (+ mozaik  nem tervezett) </li></ul><ul><li>MÓDSZER: kvalitatív / kvantitatív feltáró / leíró / magyarázó (megismerés/ jellemzés/ ok-okozat) </li></ul><ul><li>VIZSGÁLT PIAC : B2C (személy, család) B2B (szervezet, intézmény) </li></ul>
 9. 10. Kapcsolat a típusok között <ul><li>Feltáró: tipikusan kvalitatív </li></ul><ul><li>Leíró: tipikusan kvantitatív </li></ul><ul><li>Magyarázó: általában összetett projekt </li></ul><ul><li>A kvalitatív/ kvantitatív osztályokat csak primer esetben szokás megkülönböztetni </li></ul><ul><li>Tipikus sorrend: kvalitatív feltárás + kvantitatív jellemzés </li></ul>
 10. 11. Piackutatási projekt <ul><li>Probléma meghatározása </li></ul><ul><li>Célkitűzés (hipotézisek - fogalmak) „ konceptualizáció” pl.: márkahűség definíciója ( „ a fogyasztó férfias természetű”) pl.: Kit tekintsünk dohányzónak? pl.: márkaismertség (spontán: Sorolja fel… / támogatott: Válassza ki…) „Az eső valószínűsége 80 %.” </li></ul>
 11. 12. … projekt (folyt.) <ul><li>Kutatási módszer, paraméterek operacionalizáció minta, hibabecslés, kérdőív, idő- és költségterv … </li></ul><ul><li>Terepmunka (ellenőrzés!) </li></ul><ul><li>Adatrögzítés (internet, CAPI) </li></ul><ul><li>Elemzés, értékelés </li></ul><ul><li>Javaslatok </li></ul>
 12. 13. „ Burjánzik” a kérdőíves kutatás <ul><li>pl.: TV-ben, interneten „szavazgatások” </li></ul><ul><li>vállalatoknál: minőségügyi rendszer  vevői elégedettség logisztika  kiszolgálási színvonal </li></ul><ul><li>kérdőívek szállodában, újságban, étteremben stb. stb. </li></ul><ul><li>A piackutatás: tudomány (szakma) fogalmakkal, szabályokkal, módszerekkel! </li></ul>
 13. 14. Szekunder kutatások ELŐNYE HÁTRÁNYA Időtényező Költségtényező Aktualitás Megbízhatóság Pontosság Részletesség Összehasonlíthatóság
 14. 15. Összehasonlítás Primer Szekunder kutatási célra szervezett adatfelvétel adatok tulajdonjoga módszerei van a megrendelőé Kérdőíves kutatás, panel, megfigyelés, kísérlet, interjú, fókuszcsoport nincs a kutatóé Adatelemzés, adatbányászat
 15. 16. Szekunder információforrások <ul><li>Vállalati belső adatok: </li></ul><ul><li>Értékesítés jelentései </li></ul><ul><li>Vevőadatok (  piackutatási tapasztalatok mintához) </li></ul><ul><li>Beszállítók adatai </li></ul><ul><li>Beérkező levelek, vevőpanaszok </li></ul><ul><li>Pénzügy, munkaügy, adatai, készletek, anyagnyilvántartás </li></ul><ul><li>Beszámolók, feljegyzések </li></ul><ul><li>Alkalmazottak adatai …. </li></ul><ul><li>FONTOS: folyamatosság, rendszerezettség, aktualitás, visszakereshetőség </li></ul>
 16. 17. Szekunder információforrások <ul><li>Külső hazai adatok: </li></ul><ul><li>Könyvtárak </li></ul><ul><li>KSH, állami intézmények, hatóságok </li></ul><ul><li>Piackutató cégek </li></ul><ul><li>Minisztériumok, szakmai szervezetek, kamarák … </li></ul><ul><li>Szakfolyóiratok </li></ul><ul><li>Tájékoztató ügynökségek (pl. EU) </li></ul><ul><li>Internet (+-) </li></ul><ul><li>Üzleti adatszolgáltatók (pl. panelfelmérések) </li></ul><ul><li>Ellenőrzés, összehasonlítás, értékelés ! </li></ul>
 17. 18. Szekunder információforrások <ul><li>Céginformációs rendszerek (nemzetközi cégek) </li></ul><ul><li>Kompass </li></ul><ul><li>Dun & Bradstreet </li></ul><ul><li>Hoppenstedt Bonnier </li></ul><ul><li>Marketing évkönyvek (pl. The Marketing Pocket Book, UK) </li></ul><ul><li>Ecostat (EU) </li></ul><ul><li>Országtanulmányok (pl. ECONOMIST, CIA) </li></ul>
 18. 19. <ul><li>„ Az igazgatóknak kételkedniük is kellene, ha nem kapnak egymásnak ellentmondó információkat a tényekről…” </li></ul><ul><li>Max Bazerman- Dolly Cugh, </li></ul><ul><li>Harvard Busuness Manager, </li></ul><ul><li>2006 július-augusztus, p. 46. </li></ul>
 19. 20. Köszönöm a figyelmet !

×