Srednovekovni zamaci v evropa

306 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
306
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Srednovekovni zamaci v evropa

 1. 1. Средновековни замъциСредновековни замъци в Европав Европа
 2. 2.  Замъкът Бран (Замъкът Бран (Bran Castle)Bran Castle) е една от най-е една от най- популярните и интересни атракции на севернатапопулярните и интересни атракции на северната ни съседка Румъния.Главната причина за това е,чени съседка Румъния.Главната причина за това е,че Бран е известен още като замъка на Дракула,аБран е известен още като замъка на Дракула,а действието в книгата Граф Дракула на Брамдействието в книгата Граф Дракула на Брам Стокър също се развива в БранскатаСтокър също се развива в Бранската крепост.Легендарните истории около замъка Бранкрепост.Легендарните истории около замъка Бран го свързват като главна крепост на владетеля наго свързват като главна крепост на владетеля на Влашко-Влад Цепиш или по-популярен като ГрафВлашко-Влад Цепиш или по-популярен като Граф Дракула.Въпреки че Влад Цепиш никога не еДракула.Въпреки че Влад Цепиш никога не е живял за постоянно в замъка,се смята,че е билживял за постоянно в замъка,се смята,че е бил заключен няколко дни в подземията му по времезаключен няколко дни в подземията му по време на Османското властване в териториите нана Османското властване в териториите на Трансилвания.Трансилвания.
 3. 3.  Крепостта е била нужна за контрол на пътя през планинскатаКрепостта е била нужна за контрол на пътя през планинската долина за южна Трансилвания, използван от много търговцидолина за южна Трансилвания, използван от много търговци за по-бързо прекосяване на Трансилванските Алпи. Първотоза по-бързо прекосяване на Трансилванските Алпи. Първото писмено сведение за Бранския замък е от документ от 19писмено сведение за Бранския замък е от документ от 19 ноември 1377 година, чрез който унгарският крал Луис I даваноември 1377 година, чрез който унгарският крал Луис I дава разрешение на саксонците от Кронщат (немското име наразрешение на саксонците от Кронщат (немското име на Брашов) да построят укрепление от камък на мястото наБрашов) да построят укрепление от камък на мястото на дървената постройка. Скоро град Бран се разраства околодървената постройка. Скоро град Бран се разраства около крепостта. За пръв път замъкът Бран е използван през 1378 г.крепостта. За пръв път замъкът Бран е използван през 1378 г. в защита срещу нападенията от османските турци, а по къснов защита срещу нападенията от османските турци, а по късно се превръща в митнически пост между Влашко исе превръща в митнически пост между Влашко и Трансилвания.Трансилвания.  Днес замъкът Бран е музей, отворен за посетители, коитоДнес замъкът Бран е музей, отворен за посетители, които могат да разгледат предмети на изкуството и могат да разгледат предмети на изкуството и мебели, събрани, събрани от румънската кралица Мария. В подножието на хълма, върхуот румънската кралица Мария. В подножието на хълма, върху който е изграден Бран, има малък музеен комплекс,който е изграден Бран, има малък музеен комплекс, представящ традиционния румънски селски бит ипредставящ традиционния румънски селски бит и къщикъщи..
 4. 4. Замъкът УиндзорЗамъкът Уиндзор
 5. 5.  Замъкът Уиндзор е огромна средновековна крепост, която иЗамъкът Уиндзор е огромна средновековна крепост, която и до ден днешен е един от символите на кралската власт въвдо ден днешен е един от символите на кралската власт във Великобритания. Построен от Уилям Завоевателя през 11 век,Великобритания. Построен от Уилям Завоевателя през 11 век, Уиндзор понастоящем все още се използва от кралицата наУиндзор понастоящем все още се използва от кралицата на Англия. Този замък наред с Бъкингамският дворец е една отАнглия. Този замък наред с Бъкингамският дворец е една от двете официални резиденции на Сегашната кралицадвете официални резиденции на Сегашната кралица Елизабет Втора. Обикновено тя идва в замъка Уиндзор презЕлизабет Втора. Обикновено тя идва в замъка Уиндзор през ранното лято и още веднъж през зимата – най-честоранното лято и още веднъж през зимата – най-често за за КоледаКоледа. Уиндзор е отворен за туристически посещения, но. Уиндзор е отворен за туристически посещения, но само когато върху масивните му кули НЕ се вее знамето насамо когато върху масивните му кули НЕ се вее знамето на страната. Развяващият се флаг означава, че кралицата встраната. Развяващият се флаг означава, че кралицата в момента е там и не са възможни посещения. Замъкътмомента е там и не са възможни посещения. Замъкът Уиндзор е абсолютен рекордьор – той се счита за най-старияУиндзор е абсолютен рекордьор – той се счита за най-стария и най-големия все още обитаван замък в света. Замъкъти най-големия все още обитаван замък в света. Замъкът Уиндзор е издигнат с първоначалната идея да бъдеУиндзор е издигнат с първоначалната идея да бъде отбранителна крепост. Уилям Завоевателя наредилотбранителна крепост. Уилям Завоевателя наредил издигането на двореца на десния бряг на Темза през 11 век,издигането на двореца на десния бряг на Темза през 11 век, като основната идея била Уиндзор заедно с още няколкокато основната идея била Уиндзор заедно с още няколко ключови крепости да бранят пътищата към английскатаключови крепости да бранят пътищата към английската столица. По-късно крал Хенри II заповядва да издигнатстолица. По-късно крал Хенри II заповядва да издигнат двореца от камък, като построява и няколко кули. Оттогавадвореца от камък, като построява и няколко кули. Оттогава насам замъкът Уиндзор не е спирал да бъде кралсканасам замъкът Уиндзор не е спирал да бъде кралска резиденция. През 14 век Едуард III разрушава построеното отрезиденция. През 14 век Едуард III разрушава построеното от неговия предшественик, за да издигне замъка Уиндзор такъв,неговия предшественик, за да издигне замъка Уиндзор такъв,
 6. 6.  До главния портал на замъка Уиндзор се намира и най-До главния портал на замъка Уиндзор се намира и най- късата улица на земята, кръстена на кралица Шарлот,късата улица на земята, кръстена на кралица Шарлот, чиято дължина не надхвърля повече от метър. Източниятчиято дължина не надхвърля повече от метър. Източният вътрешен двор се нарича Горния и е мястото, където севътрешен двор се нарича Горния и е мястото, където се намират кралските покои. Западният е Долния.намират кралските покои. Западният е Долния. Невероятната катедрала „Сейнт Джордж” е построена вНевероятната катедрала „Сейнт Джордж” е построена в Долния вътрешен двор между 1475 и 1525 г.Долния вътрешен двор между 1475 и 1525 г. Архитектурният и стил е впечатляващ – цялата катедрала еАрхитектурният и стил е впечатляващ – цялата катедрала е издигната в духа на т.нар. перпендикулярна готика.издигната в духа на т.нар. перпендикулярна готика. Вътрешният й дизайн и интериор е не по-малкоВътрешният й дизайн и интериор е не по-малко впечатляващ. Няма как да не ви направи впечатлениявпечатляващ. Няма как да не ви направи впечатления западния прозорец с неговите стъклописи, представящи 75западния прозорец с неговите стъклописи, представящи 75 сюжета от английската история.сюжета от английската история.  В замъка Уиндзор са се чествали сватби на кралскотоВ замъка Уиндзор са се чествали сватби на кралското семейство от 12 век, та чак до наши дни, както и сасемейство от 12 век, та чак до наши дни, както и са погребани много от кралете и кралиците. Смата Елизабетпогребани много от кралете и кралиците. Смата Елизабет Втора е прекарала голяма част от детството си тук. ПрезВтора е прекарала голяма част от детството си тук. През 1992 година голям пожар, тръгнал от параклиса и1992 година голям пожар, тръгнал от параклиса и унищожил 100 стаи в апартаментите за церемониално иунищожил 100 стаи в апартаментите за церемониално и лично ползване. Реставрацията на тези щети приключилично ползване. Реставрацията на тези щети приключи през 1997 г., а целият ремонт на замъка Уиндзорпрез 1997 г., а целият ремонт на замъка Уиндзор възлизаше на 53 милиона долара.възлизаше на 53 милиона долара.
 7. 7. Бъкингамският дворецБъкингамският дворец
 8. 8.  Бъкингамският дворец е безспорният символ на монархическата власт вБъкингамският дворец е безспорният символ на монархическата власт в Обединеното кралство. Това е първият дом на английското кралскоОбединеното кралство. Това е първият дом на английското кралско семейство и до ден днешен е официалната лондонска резиденция насемейство и до ден днешен е официалната лондонска резиденция на Британските крале. Наричан още „работния” замък Бъкингамския дворец сеБританските крале. Наричан още „работния” замък Бъкингамския дворец се използва предимно за приемане на държавни глави, за официални приеми иизползва предимно за приемане на държавни глави, за официални приеми и други важни поводи, обвързани с кралицата на Англия и нейното семейство.други важни поводи, обвързани с кралицата на Англия и нейното семейство. Бъкингамският дворец се отличава със своята импозантна архитектура вБъкингамският дворец се отличава със своята импозантна архитектура в най-представителната част на Лондоннай-представителната част на Лондон..  Бъкингамският дворец е построен преди около 300 години. В самото началоБъкингамският дворец е построен преди около 300 години. В самото начало е бил известен като Бъкингамската Къща. За основа Бъкингамският двореце бил известен като Бъкингамската Къща. За основа Бъкингамският дворец има по-стара градска сграда. Сградата е построена за херцога на Бъкингамима по-стара градска сграда. Сградата е построена за херцога на Бъкингам през 1703 година. В Бъкингам се посрещат и високопоставени гости, коитопрез 1703 година. В Бъкингам се посрещат и високопоставени гости, които идват на официални посещения във Великобритания. Едва ли имаидват на официални посещения във Великобритания. Едва ли има достатъчно думи, за да се опише богатият и щедър интериор надостатъчно думи, за да се опише богатият и щедър интериор на Бъкингамския дворец. Всички произведения на изкуството различниБъкингамския дворец. Всички произведения на изкуството различни шедьоври, които могат да се видят из залите и стаите на Бъкингам са отшедьоври, които могат да се видят из залите и стаите на Бъкингам са от личната колекция на британската кралска фамилия.личната колекция на британската кралска фамилия.  Цели 9000 картини включва тази колекция. Сред тях са различни миниатюри,Цели 9000 картини включва тази колекция. Сред тях са различни миниатюри, акварели, графики и т.н. Освен шедьоври на изобразителното изкуство, средакварели, графики и т.н. Освен шедьоври на изобразителното изкуство, сред които и такива на Рубенс, Рембранд, Пусен, Каналето, Вермеер, вкоито и такива на Рубенс, Рембранд, Пусен, Каналето, Вермеер, в Бъкингамския дворец има и различни автентични мебели, рядък порцелан,Бъкингамския дворец има и различни автентични мебели, рядък порцелан, красиви скулптури, стъклопис и хиляди томове книги. Разбира се не липсваткрасиви скулптури, стъклопис и хиляди томове книги. Разбира се не липсват и скъпоценностите от сребро, злато и най-различни бижута.и скъпоценностите от сребро, злато и най-различни бижута.
 9. 9.  Обикновено Кралица Елизапет ll отсъства от Бъкингамския дворец презОбикновено Кралица Елизапет ll отсъства от Бъкингамския дворец през началото на пролетта, август, септември и по Коледа. По това временачалото на пролетта, август, септември и по Коледа. По това време невероятният замък е отворен за туристически посещения и всичкиневероятният замък е отворен за туристически посещения и всички желаещи могат да разгледат част от 600-те стаи, официалнитежелаещи могат да разгледат част от 600-те стаи, официалните апартаменти, тронната зала и Картинната галерия. Целият първи етажапартаменти, тронната зала и Картинната галерия. Целият първи етаж се разпростира на 77 000 кв.м площ, като централно място е отделеносе разпростира на 77 000 кв.м площ, като централно място е отделено на музикалната стая. Балната зала на Бъкингамския дворец ена музикалната стая. Балната зала на Бъкингамския дворец е построена в периода между 1853-1855 г. по нареждане на Кралицапостроена в периода между 1853-1855 г. по нареждане на Кралица Виктория. За онези времена тази зала няма равна по размери, като еВиктория. За онези времена тази зала няма равна по размери, като е дълга 41 метра, широка е 20, а височината й е 15 метра. И днесдълга 41 метра, широка е 20, а височината й е 15 метра. И днес Балната зала е най-голямото помещение в Бъкингамския дворец .Балната зала е най-голямото помещение в Бъкингамския дворец .  В задната част на Бъкингамския дворец е разположен невероятноВ задната част на Бъкингамския дворец е разположен невероятно красив парк. Градината на двореца с нейните прекрасни жълтикрасив парк. Градината на двореца с нейните прекрасни жълти пролетни нарциси се разпростира върху 16 декара. Заедно с частта, впролетни нарциси се разпростира върху 16 декара. Заедно с частта, в която е разположено езерото, паркът на Бъкингамския дворец секоято е разположено езерото, паркът на Бъкингамския дворец се превръща в най-голямата частна градина в Лондон.превръща в най-голямата частна градина в Лондон.  Наскоро беше открита практиката туристите да имат възможност даНаскоро беше открита практиката туристите да имат възможност да посетят Бъкингамския дворец през нощта.посетят Бъкингамския дворец през нощта.  Тези нощни разходки за туристи траят около два часа, а по време наТези нощни разходки за туристи траят около два часа, а по време на обиколките посетителите имат възможност дори да опитат от любимотообиколките посетителите имат възможност дори да опитат от любимото шампанско на Кралицата. Тази „интимна” нощна обиколка нашампанско на Кралицата. Тази „интимна” нощна обиколка на Бъкингамския дворец , която обаче не включва оглед на спалните иБъкингамския дворец , която обаче не включва оглед на спалните и тоалетните на кралската фамилия, струва на желаещите близо 65тоалетните на кралската фамилия, струва на желаещите близо 65 британски лири.британски лири.
 10. 10. Линдисфарнският замъкЛиндисфарнският замък
 11. 11.    Линдисфарнски замък е базиран наЛиндисфарнски замък е базиран на укрепление от Тюдорово време, който еукрепление от Тюдорово време, който е премебелирован в стил Arts and Crafts отпремебелирован в стил Arts and Crafts от сър Едуин Лутйенс.Замъкът е построенсър Едуин Лутйенс.Замъкът е построен около 1500-та година. Замъкът, градината иоколо 1500-та година. Замъкът, градината и недалечните варници са под опеката нанедалечните варници са под опеката на Националния кръст и са отворени заНационалния кръст и са отворени за посетители. Линдисфарн е имал голямапосетители. Линдисфарн е имал голяма варогасяща индустрия и варниците са средварогасяща индустрия и варниците са сред най-напредналите в Нортъмбърланд. Вар енай-напредналите в Нортъмбърланд. Вар е била добивана на острова и останките набила добивана на острова и останките на пътя между кариерите и варниците предлагапътя между кариерите и варниците предлага приятна разходка.приятна разходка.
 12. 12. Замъкът ШамборЗамъкът Шамбор
 13. 13.  Замъкът Шамбор е едно от най-красивите дворцовиЗамъкът Шамбор е едно от най-красивите дворцови укрепления в ренесансов стил в долината на Лоара.укрепления в ренесансов стил в долината на Лоара. Строежът на замъка започва през 1519 г. по времето наСтроежът на замъка започва през 1519 г. по времето на Франсоа I и е завършен през 1547 г. През вековете ШамборФрансоа I и е завършен през 1547 г. През вековете Шамбор е бил използван като място, където френските монарси сае бил използван като място, където френските монарси са се оттегляли при отстъпление или напрегнати политическисе оттегляли при отстъпление или напрегнати политически моменти. Както повечето укрепени крепости, замъкътмоменти. Както повечето укрепени крепости, замъкът Шамбор е заобиколен от голям защитен ров, след който еШамбор е заобиколен от голям защитен ров, след който е разположен пищен и красив парк.разположен пищен и красив парк.  В състава си Шамбор включва цели 440 стаи. Този замък,В състава си Шамбор включва цели 440 стаи. Този замък, заемащ централната част на страната, е една от най-заемащ централната част на страната, е една от най- емблематичните и разпознавани средновековни постройкиемблематичните и разпознавани средновековни постройки на територията на Франция заради невероятната сина територията на Франция заради невероятната си архитектура. В стила на Шамбор се премесватархитектура. В стила на Шамбор се премесват традиционните форми и детайли на френскитетрадиционните форми и детайли на френските средновековни крепости, примесени с класическисредновековни крепости, примесени с класически италиански архитектурни моменти.италиански архитектурни моменти.
 14. 14.  Сградата на замъка Шамбор, която така и остава недовършена еСградата на замъка Шамбор, която така и остава недовършена е издиганата по нареждане на крал Франсоа I от 1519 г. до 1547 г.издиганата по нареждане на крал Франсоа I от 1519 г. до 1547 г. Той е искал да построи този дворец с идеята да бъде по-близоТой е искал да построи този дворец с идеята да бъде по-близо до любовницата си, която живеела в тачи част на Франция идо любовницата си, която живеела в тачи част на Франция и която била от знатна фамилия. В интериора на Шамбор екоято била от знатна фамилия. В интериора на Шамбор е оставил майсторския си отпечатък дори Леонардо да Винчи,оставил майсторския си отпечатък дори Леонардо да Винчи, който посещава двореца, докато той още се строи и изработвакойто посещава двореца, докато той още се строи и изработва някой от гравюрите в него.някой от гравюрите в него.  Освен 440-те стаи, в замъка Шамбор могат да се видят цели 365Освен 440-те стаи, в замъка Шамбор могат да се видят цели 365 комина, а 13 големи стълбища са изградени между различнитекомина, а 13 големи стълбища са изградени между различните нива. Обиколката на прилежащите паркове е около 22 мили, а внива. Обиколката на прилежащите паркове е около 22 мили, а в тях са издигнати конюшни, в които някога са били настаненитях са издигнати конюшни, в които някога са били настанени цели 1200 жребци и кобили. За цялото време от съществуванетоцели 1200 жребци и кобили. За цялото време от съществуването на Шамбор до днес по него са се трудили 1800 мъже работници,на Шамбор до днес по него са се трудили 1800 мъже работници, архитекти и различни майстори.архитекти и различни майстори.     Световноизвестният Леонардо да Винчи е имал идеята иСветовноизвестният Леонардо да Винчи е имал идеята и задачата да построи пищното стълбище на Шамбор, което да сезадачата да построи пищното стълбище на Шамбор, което да се състои от четири импозатни насложени нива. Проектът му обачесъстои от четири импозатни насложени нива. Проектът му обаче остава само на хартия, защото работниците, които построилиостава само на хартия, защото работниците, които построили стълбището го опростили до максимум.стълбището го опростили до максимум.  От 1947 г. френската държавата започва напълнотоОт 1947 г. френската държавата започва напълното възстановяване и реновиране на Шамбор, което трае презвъзстановяване и реновиране на Шамбор, което трае през следващите 30 г.следващите 30 г.
 15. 15. Уестминстърски дворецУестминстърски дворец
 16. 16.  Навярно най-запомнящата се панорама наНавярно най-запомнящата се панорама на английската столица Лондон е архитектурата наанглийската столица Лондон е архитектурата на Уестминстърксия дворец,който стои гордо от вековеУестминстърксия дворец,който стои гордо от векове точно на северния бряг на река Темза. В сегашнияточно на северния бряг на река Темза. В сегашния си вид тази забележителна постройка е издигнатаси вид тази забележителна постройка е издигната през 19 век,но тя все още пази структури, коитопрез 19 век,но тя все още пази структури, които датират от първоначалния вид на архитектурниядатират от първоначалния вид на архитектурния ансамбъл.Това са Уестминстърската зала,която днесансамбъл.Това са Уестминстърската зала,която днес се използва за големи обществени събития, и Джуълсе използва за големи обществени събития, и Джуъл Тауър,известна като Кулата на скъпоценностите.Тауър,известна като Кулата на скъпоценностите.  В огромната структура на Уестминстърския дворецВ огромната структура на Уестминстърския дворец влизат общо 1100 стаи, 100 стълби и 5 км коридори.влизат общо 1100 стаи, 100 стълби и 5 км коридори.  Уестминстърския дворец е забележителен и съсУестминстърския дворец е забележителен и със своите кули.Най-известната и любима насвоите кули.Най-известната и любима на лондончани е Биг Бен,която е часовниковата кула налондончани е Биг Бен,която е часовниковата кула на града.На височина Биг Бен достига до 91,4 метраграда.На височина Биг Бен достига до 91,4 метра като впечатлява със своите 5 камбани,биещи презкато впечатлява със своите 5 камбани,биещи през 15 минути.15 минути.

×