Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samenwerking Onderzoeksclusters En Bibliotheek

401 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samenwerking Onderzoeksclusters En Bibliotheek

 1. 1. Samenwerking onderzoeksclusters en bibliotheek Hubert Krekels
 2. 2. Onderzoeksinformatie bij de bibliotheek <ul><li>Metis - Registratie van projecten, werkrelaties, output </li></ul><ul><li>we@wur - persoonsgegevens met koppeling naar projecten en publicaties </li></ul><ul><li>Wageningen Yield - Output van Wageningen UR medewerkers, gebaseerd op Metis </li></ul><ul><li>NOD/ Narcis - verzamelen en publiceren van projectgegevens, koppeling met kennisonline </li></ul><ul><li>Groen Kennisnet - Ontsluiten Publieke Kennis </li></ul>
 3. 3. Alles draait om de 3 p’s <ul><li>Projecten </li></ul><ul><li>Publicaties (output) </li></ul><ul><li>Personen </li></ul><ul><li>En om: zichtbaarheid, vindbaarheid en toegang </li></ul>
 4. 4. Principes <ul><li>Een keer vastleggen – meervoudig gebruiken </li></ul><ul><li>Consistent en duurzaam vastleggen – metadatering, archivering </li></ul><ul><li>Compleetheid – ook ten behoeve van evaluatie </li></ul>
 5. 5. Het wordt steeds overzichtelijker
 6. 6. Huidige versus gewenste situatie <ul><li>Invoer publicaties (producten): </li></ul><ul><ul><li>In metis op Thema-niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>In kennisonline </li></ul></ul><ul><ul><li>Op diverse websites </li></ul></ul><ul><li>Invoer publicaties (producten) </li></ul><ul><ul><li>In metis op Project niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>In kennisonline via automatische koppeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Op diverse websites via automatische koppeling </li></ul></ul>
 7. 7. Dynamische lijst via URL op thema
 8. 8. Of op projectnummer
 9. 9. Efficiënt? <ul><li>Op basis van dezelfde eenmalige invoer publicaties selecteren op thema en/of project </li></ul><ul><li>Publicaties die bij meerdere thema’s horen worden maar één keer ingevoerd </li></ul>
 10. 10. Projectinformatie <ul><li>Projectgegevens uit kennisonline/epf hergebruiken: </li></ul><ul><ul><li>In Metis </li></ul></ul><ul><ul><li>In de NOD </li></ul></ul><ul><ul><li>Op verschillende websites </li></ul></ul>
 11. 11. Websites - Dierenwelzijn
 12. 12. Websites - Narcis
 13. 13. Websites - NOD
 14. 14. Gaat dat vanzelf? <ul><li>Met een beetje goede wil </li></ul>
 15. 15. Hoe dan? <ul><li>Publicaties (PDF, Word) direct aanleveren bij de bibliotheek  digitaal magazijn </li></ul><ul><ul><li>Rapporten worden opgenomen in Catalogus </li></ul></ul><ul><ul><li>Alle publicaties in Artik+/Groen Kennisnet </li></ul></ul><ul><ul><li>Alle publicaties in Metis/WaY </li></ul></ul><ul><ul><li>Je krijgt meteen een duurzame URL terug! </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoeken: invoer vanaf EPF </li></ul></ul><ul><li>Overige output melden bij Metisinvoerder </li></ul><ul><ul><li>Per cluster metis-invoerder vaststellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Clusterleider (of delegaat) controleert / fiatteert </li></ul></ul>
 16. 16. Samengevat <ul><li>Relevante projectnummers op publicatie vermelden </li></ul><ul><li>Per cluster vaststellen: </li></ul><ul><ul><li>Wie levert publicaties en overige output aan </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie ziet toe op / controleert invoer </li></ul></ul><ul><li>Output altijd aan bibliotheek leveren </li></ul><ul><li>Realiseren automatische koppeling in kennis-online en andere relevante sites (projectsites, etc.) </li></ul><ul><li>Retro-invoer: check op compleetheid bibliotheekbestanden voor BO-clusters en projectnummers </li></ul>
 17. 17. Issues <ul><li>Hoe voorkom je dubbele invoer? </li></ul><ul><ul><li>Invoer is nu georganiseerd per organisatie-onderdeel </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerste Wageningse auteur moet invoeren </li></ul></ul><ul><li>Retro-invoer? </li></ul><ul><ul><li>Moeten we met terugwerkende kracht projectnummers gaan toevoegen? </li></ul></ul><ul><li>Embargo </li></ul><ul><ul><li>In digitaal magazijn embargodatum aangeven, tot de embargodatum wordt er niets gedaan </li></ul></ul>
 18. 18. Extra’s <ul><li>Attendering nieuwe invoer via RSS </li></ul><ul><li>Via “fictieve” projectcodes publicaties markeren voor bepaalde toepassingen, voorbeeld “ Syscope ” </li></ul><ul><li>Mail nieuwsbrieven rond nieuwe publicaties </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 19. 19. Invoerdersnetwerk instituten

×