Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Library User expectations & experiences

1,251 views

Published on

Presentation targeted at academic libraries in the Netherlands based on Ticer course

Published in: Economy & Finance, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Library User expectations & experiences

 1. 1. User experiences & expectations Ticer 2006 Hubert Krekels / Marc Loman
 2. 2. Programma deel 1 <ul><li>Boomers en Gamers; twee generaties in één bibliotheek </li></ul><ul><li>De derde golf op Internet </li></ul><ul><li>Focus op gebruikers </li></ul><ul><li>“ Putting content to work” </li></ul><ul><li>Discussie </li></ul><ul><li>Presentatie Marc Loman </li></ul>
 3. 3. Gamers <ul><li>Zijn opgegroeid met computers </li></ul><ul><li>Gemotiveerd, competitief, zoeken uitdaging </li></ul><ul><li>Veerkrachtig </li></ul><ul><li>Zeker van zichzelf </li></ul><ul><li>Sociaal, gewend om te werken in groepen </li></ul><ul><li>Analytisch, goed in probleemherkenning en oplossingen </li></ul>
 4. 4. Boomers <ul><li>Pas later ingestapt in de digitale wereld </li></ul><ul><li>Carriéregericht </li></ul><ul><li>Materialistisch </li></ul><ul><li>Sceptisch, weinig vertrouwen in instituties </li></ul><ul><li>Onafhankelijk, individualistisch </li></ul><ul><li>Idealistisch </li></ul>
 5. 5. Wat betekent dat? <ul><li>Gamers kunnen veel meer impulsen aan (multitasking) , boomers zoeken meer de rust </li></ul><ul><li>Gamers zijn visueler ingesteld </li></ul><ul><li>Je moet met beide culturen rekening houden </li></ul><ul><li>Beide generaties wantrouwen authoriteit, je moet een gids zijn </li></ul><ul><li>Personaliseren </li></ul><ul><li>Wees servicegericht, attent, proactief </li></ul>
 6. 6. Wat betekent dat? <ul><li>“ gamers need social space” </li></ul><ul><li>“ boomers need a third place” </li></ul><ul><li>“ seniors need quiteness” </li></ul><ul><li>“ everyone needs technology” </li></ul><ul><li>And many want coffee! </li></ul>
 7. 7. De nieuwe generatie <ul><li>Heeft een andere manier van informatie gebruiken en verwerken </li></ul><ul><li>Heeft hogere verwachtingen van de intelligentie van informatiesystemen </li></ul><ul><li>Gebruikt nieuwe tools: </li></ul><ul><ul><li>Samenwerken (collaboratories) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mashups ( slideshow ) en filters ( technorati ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Customizing , communitytools </li></ul></ul>
 8. 8. Internetgolven <ul><li>Eerste golf: technologie </li></ul><ul><li>Tweede golf: commercie </li></ul><ul><li>Derde golf: gebruikers </li></ul>
 9. 9. Wat moeten we van gebruikers weten? <ul><li>Ze zijn niet alleen klant! </li></ul><ul><li>Zij zijn actieve participanten </li></ul><ul><ul><li>in het selecteren, verwerven, organiseren en het bruikbaar maken van content. </li></ul></ul><ul><li>Actief betrokken bij het creëren van content en bij de distributie van content. </li></ul><ul><li>Ze lopen niet zelden voorop bij innovaties in de informatie-industrie </li></ul>
 10. 10. Focus op de gebruiker! <ul><li>Amazon en Google: de gebruiker centraal stellen in het ontwikkelproces. </li></ul><ul><li>Participatie </li></ul><ul><ul><li>Google lanceert producten in een vroeg stadium om gebruikers de gelegenheid te geven te participeren </li></ul></ul><ul><li>Communityvorming </li></ul><ul><ul><li>Gebruikers praten niet alleen met deze bedrijven maar deze bedrijven bieden ook de mogelijkheid om gebruikers met elkaar in contact te brengen. </li></ul></ul>
 11. 11. Digital natives <ul><li>Willen content online </li></ul><ul><li>En gratis </li></ul><ul><li>Zijn altijd connected (mail, telefoon, sms, IM), sociale netwerkers </li></ul><ul><li>Hebben altijd toegang tot Internet </li></ul><ul><li>Willen informatie snel vinden </li></ul><ul><li>Beheren grote gegevensverzamelingen zelf </li></ul><ul><li>Creëren, aggregeren, bewerken content zelf </li></ul><ul><li>Spelen ook een rol in distributie en marketing </li></ul>
 12. 12. Digital natives <ul><li>Marc Prensky </li></ul><ul><li>Deze generatie neemt heel veel verworvenheden als een gegeven. Zij zijn vaak sneller in het oppikken van nieuwe mogelijkheden dan de traditionele spelers in de informatiewereld waaronder bibliotheken. </li></ul>
 13. 13. Putting content to work <ul><li>“ If content is still king, then today we expect it to get up off its throne and go to work” </li></ul>
 14. 14. Putting content to work <ul><li>Niet alleen verwachtingen en gedrag maar ook, ook de aard van de content waarmee gebruikers werken is nog steeds snel aan het veranderen </li></ul>
 15. 15. Putting content to work <ul><li>Content moet “rijk” zijn, d.w.z. bruikbaar binnen de gebruikerscontext. </li></ul><ul><li>“ Smart content knows how its going to be used, what the user is going to do with it and how it can add value for the user” </li></ul>
 16. 16. “ Smart content for smart users” <ul><li>Search </li></ul><ul><ul><li>Faster search, more precise and even personalized </li></ul></ul><ul><ul><li>search, and more intelligent search are absolute requirements of smart content. Search based on word - matching, no matter how advanced, is in many cases now totally inadequate. </li></ul></ul><ul><li>Linking </li></ul><ul><ul><li>More like this, reference, wiki, etc . </li></ul></ul><ul><li>Metadata </li></ul><ul><ul><li>User generated, collaborative filtering </li></ul></ul><ul><li>Digital Rights </li></ul><ul><li>“ superdistribution”, pay per view,etc. </li></ul>
 17. 17. Smart Content <ul><li>Aggregeren </li></ul><ul><ul><li>geen multiple searches, brand agnostic </li></ul></ul><ul><li>Data integratie </li></ul><ul><li>Mobiliteit </li></ul><ul><ul><li>Anytime anaywhere: PDA, SMS, etc, </li></ul></ul><ul><li>Communities </li></ul><ul><ul><li>Faciliteer user developed content </li></ul></ul><ul><li>Analyse-tools </li></ul>
 18. 18. User developed content <ul><li>Personal websites, Blogging, Wiki’s, Repositories, Open Access </li></ul>
 19. 19. En nu ….. <ul><li>Gevoel van urgentie voor zowel korte als lange termijn </li></ul><ul><li>Behoefte aan kennis binnen de organisatie </li></ul><ul><ul><li>Over technologie </li></ul></ul><ul><ul><li>Over de wijze waarop onze gebruikers content gebruiken in het dagelijkse werk </li></ul></ul><ul><li>Gebruikers ook echt centraal stellen </li></ul><ul><ul><li>Maak plannen samen met gebruikers </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkel samen met gebruikers </li></ul></ul>

×