Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Elektroninis verslas  Id ėja , kontekstas, galimybės, grėsmės Aldas Kirvaitis Metasite UAB [email_address] Sausis 2001 ...
<ul><li>Kas yra elektroninis verslas? </li></ul><ul><li>Kokios yra tipin ės elektroninio verslo formos šiandien ? </li></...
Kas yra elektroninis verslas?
<ul><li>“ Elektroninis verslas – tai verslas, kuriame informacin i ų technologijų infrastruktūr a  naudojama didinti ...
Organizacija Tiekėjai Klientai (v artotojai ) Partneriai Klientai (į monės ) elektronin is  verslas El. komunikacijos
Kokios yra tipinės elektroninio verslo formos šiandien?
<ul><li>verslas vartotojui </li></ul><ul><li>verslas verslui </li></ul><ul><li>verslas vyriausybei </li></ul><ul><li>varto...
IT padeda patobulinti daugelį  įmonė s veiklos aspektų Verslo strategija Klientų pritraukimas Klientų vystymas Klientų ...
Koks yra elektroninio verslo kontekstas?
Elektroninio verslo revoliucija nėra unikalus reiškinys. Nuo pat XX am žiaus pradžios vakarų šalių ekonomikas purtė viena...
Mokslin ė vadyba (SM) Rinkodara (MKT) Žmogiškųjų išteklių vadyba (HRM) Visuotinė kokybės vadyba (T QM) Verslo procesų r...
Elektroninis verslas – dar vienas bandymas pasiekti didesnio verslo procesų efektyvumo ir pagerinti įmonės konkurencinę pa...
Kokią naudą elektroninis verslas atneša įmonėms?
Norint suprasti elektroninį verslą, reikia suprasti verslą: įmonėje vertę kuriančių veiksnių modelis (pagal M. Porter)
<ul><li>Vertės grandinės modelis atspindi sisteminį požiūrį į verslo šaką ir įmonės vietą joje. </li></ul><ul><li>Vertės ...
Transakcinis požiūris į verslą <ul><li>Transakcij os ka štai – tai “trintis”, atsirandanti vertės grandinėse. </li></ul><...
Transakcinis požiūris į verslą Gamintojas Platintojai Užsakymų priėmimas Pakartotinis tos pačios informacijos perdavimas S...
Transakcinis požiūris į verslą 1900: dideli transakciniai kaštai (nėra telefono, etc.) Ford Motor Co. 2000: maži transakci...
Elektroninio verslo įtaka įmonei
Kokia reali e-verslo naud a? <ul><li>1. Didesnis efektyvumas </li></ul><ul><li>2. Naujos vert ės kūrimo formos </li></u...
B2C: Efektyvumo didinimas Tipinės banko transakcijos kaštai : Kelionės rezervavimo kaštai : VP pirkimo arba pardavimo tra...
B2 B : Efektyvumo didinimas Pajamų didinimas Kaštų mažinimas Turto intensyvumo mažinimas Esminiai e-verslo ekonominiai s...
Elektroninio verslo sprendimai diegiami siekiant padidinti veiklos efektyvumą, pritraukti daugiau klientų bei gauti didesn...
Ford Motor Co. Boeing sumažino nauj ų produktų kūrimo kaštus 50 %. GE Lighting suma žino žaliavų pirkimo kaštus 20 %”....
Kokią naudą elektroninis verslas atneša valstybės ekonomikai?
Internetas virto masine žiniasklaids priemone per 5 metus
Kokia e-verslo įtaka ekonomikai ? Tiesioginė :  Agreguotas d idesnis įmonių veiklos efektyvumas tolygus efektyvesnei e...
“ Jau dabar aiškiai matyti, kad tose šalyse, kur įmonės naudoja internetą verslui, ekonomika auga kur kas greičiau, nei t...
<ul><li>“ Internetas- tai ginklas, gulint i s ant stalo. Jei jo nepaimsite jūs, jį paims jūsų konkurentas . ..”  </li></u...
<ul><li>Est ija ginklą jau paėmė. </li></ul><ul><li>Estai nesitaiko šiuo ginklu į Lietuvą. Lietuva nepavojinga. </li><...
Kokios kliūtys trukdo el. verslo plėtrai Lietuvoje ?
Mitinės kliūtys e-verslui <ul><li>Mažas interneto vartotojų skaičius </li></ul><ul><li>SIC duomenimis, 2000 m. internetu n...
E-verslo plėtros kliūtys <ul><li>Aštrios konkurencijos stoka </li></ul><ul><li>Monopolijos ir oligopolijos nebijo naujų ko...
E-verslo plėtros kliūtys (2) <ul><li>Kvalifikuotų ir nuolat besimokančių vadovų trūkumas </li></ul><ul><li>Nesugebėjimas s...
E-verslo plėtros kliūtys (3) <ul><li>Vietinio telefono ryšio tarifų augimas </li></ul><ul><li>Lietuvos Telekomo teikiamų ...
Kaip valdžia gali/turi padėti?
Elektroninis verslas startuos, kai iniciatyvą perims tradicinės ekonomikos žaidėjai: gamintojai, eksportuotojai, didmenini...
Vakaruose dauguma tradicinių kompanijų pajudėjo po pradinio šoko, kai šimtai naujai įsikūrusių internetinių kompanijų (dot...
Todėl elektroninio verslo įsisavinimas bus nukreiptas į egzistuojančių verslo procesų tobulinimą ir konkurencinę kovą tarp...
Reikalingos poveikio kryptys <ul><li>1. Realus konjunktūrinių sąlygų gerinimas </li></ul><ul><li>2. Lyderystė ir verslo st...
1. Realus konjunktūrinių sąlygų gerinimas <ul><li>Rasti būdų pažaboti Lietuvos telekomo monopolį </li></ul><ul><li>Vietini...
2. Lyderystė ir verslo struktūrų motyvavimas <ul><li>Vald žios struktūrose turi rastis konkretus e-lyderis, kuris simboli...
3. PR kampanija užsienyje <ul><li>Lygiagrečiai bet kokioms valstybės viduje taikomoms e-verslo ir interneto vartojimo plė...
Ačiū Nuo 1998 metų Metasite teikia verslo konsultacijas ir kuria elektroninio verslo procesų integravimo sprendimus pažang...
Bitė GSM Nordea (Merita Nordbanken) Narbutas & Ko Reuters Lietuvos taupomasis bankas Verslo žinios Lietuvos Respublikos Pr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tai

859 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tai

 1. 1. Elektroninis verslas Id ėja , kontekstas, galimybės, grėsmės Aldas Kirvaitis Metasite UAB [email_address] Sausis 2001 Lietuvos Respublikos Seimas
 2. 2. <ul><li>Kas yra elektroninis verslas? </li></ul><ul><li>Kokios yra tipin ės elektroninio verslo formos šiandien ? </li></ul><ul><li>Koks yra elektroninio verslo kontekstas? </li></ul><ul><li>Koki ą naudą elektroninis verslas atneša įmonėms ? </li></ul><ul><li>Koki ą naudą elektroninis verslas atneša valstybės ekonomikai ? </li></ul><ul><li>Kokios kli ūtys trukdo el. verslo plėtrai ? </li></ul><ul><li>Kaip valdžia gali /turi padėti ? </li></ul>Šiandien aptarsime:
 3. 3. Kas yra elektroninis verslas?
 4. 4. <ul><li>“ Elektroninis verslas – tai verslas, kuriame informacin i ų technologijų infrastruktūr a naudojama didinti verslo efektyvum ui ir sukurti pagrindą naujiems produkt ams ir paslaug oms .” </li></ul>Karjalainen, 1999
 5. 5. Organizacija Tiekėjai Klientai (v artotojai ) Partneriai Klientai (į monės ) elektronin is verslas El. komunikacijos
 6. 6. Kokios yra tipinės elektroninio verslo formos šiandien?
 7. 7. <ul><li>verslas vartotojui </li></ul><ul><li>verslas verslui </li></ul><ul><li>verslas vyriausybei </li></ul><ul><li>vartotojas vartotojui </li></ul><ul><li>etc </li></ul>Verslas Verslas B2B Valstybė Vartotojas G2C B2C Vartotojas Verslas B2G Verslas Valstybė
 8. 8. IT padeda patobulinti daugelį įmonė s veiklos aspektų Verslo strategija Klientų pritraukimas Klientų vystymas Klientų išsaugojimas Klientų aptarnavimas Užsakymų valdymas Pardavimų analizė Užsakymų vykdymas Produktų vystymas Žinių valdymas Žmogiškieji ištekliai Gamybos valdymas Žaliavų tiekimas Žaliavų priėmimas Apmokėjimų vykdymas IT valdymas Apskaita Rinkodara
 9. 9. Koks yra elektroninio verslo kontekstas?
 10. 10. Elektroninio verslo revoliucija nėra unikalus reiškinys. Nuo pat XX am žiaus pradžios vakarų šalių ekonomikas purtė viena po kitos atriedančios verslo optimizavimo ir tobulinimo bangos. Kiekviena j ų siekė iš esmės pertvarkyti ar patobulinti vieną ar kitą įmonių veiklos sritį ar ištisas tokių sričių grupes. Visos bangos turėjo vieną tikslą – pasiekti didesnio įmonės veiklos efektyvumo.
 11. 11. Mokslin ė vadyba (SM) Rinkodara (MKT) Žmogiškųjų išteklių vadyba (HRM) Visuotinė kokybės vadyba (T QM) Verslo procesų re formavimas (BPR) M ažinimas ir restruktūrizacija (D &R) Įmonės išteklių planavimas (ERP) Elektroninis verslas 1901 2001 Optimizacijos bangos
 12. 12. Elektroninis verslas – dar vienas bandymas pasiekti didesnio verslo procesų efektyvumo ir pagerinti įmonės konkurencinę padėtį. Nė viena iš ankstesnių optimizavimo bangų nesusiformavo taip greitai ir nesulaukė tokio visuotinio pripažinimo. Daugeliui Lietuvos įmonių tai yra pirmoji pažintis su įmonės procesų optimizavimu ir tobulinimu.
 13. 13. Kokią naudą elektroninis verslas atneša įmonėms?
 14. 14. Norint suprasti elektroninį verslą, reikia suprasti verslą: įmonėje vertę kuriančių veiksnių modelis (pagal M. Porter)
 15. 15. <ul><li>Vertės grandinės modelis atspindi sisteminį požiūrį į verslo šaką ir įmonės vietą joje. </li></ul><ul><li>Vertės grandinė - tai vertę kuriančių veiksmų nuo proceso pradžios iki galutinio vartojimo visuma: </li></ul><ul><ul><li>fizinių objektų judėjimas ir transformacijos </li></ul></ul><ul><ul><li>informacijos judėjimas ir transformacijos </li></ul></ul><ul><ul><li>pinigų judėjimas </li></ul></ul><ul><li>Žiūrint per šia prizmę, elektroninis verslas - tai informacinių technologijų taikymas nuo pat vertės grandinės pradžios iki galutinio vartotojo . Apima B2B, B2C ir C2B tipo santykius. </li></ul>tiekėjų vertės grandinės pardavėjų vertės grandinės pirkėjų vertės grandinė tiekėjų vertės grandinės pardavėjų vertės grandinės Vertės grandinė
 16. 16. Transakcinis požiūris į verslą <ul><li>Transakcij os ka štai – tai “trintis”, atsirandanti vertės grandinėse. </li></ul><ul><li>Tai kaštai, kurie atsiranda dirbant ne su įmonės padaliniu, bet atviroje rinkoje, su kita įmone: </li></ul><ul><ul><li>Tiekėjo radimas, sutarties derinimas ir pasirašymas </li></ul></ul><ul><ul><li>Informacijos siuntimas ir gavimas po sutarties pasirašymo </li></ul></ul><ul><li>Andersen Consulting, 1999 </li></ul>
 17. 17. Transakcinis požiūris į verslą Gamintojas Platintojai Užsakymų priėmimas Pakartotinis tos pačios informacijos perdavimas Sąskaitų ir pristatymo dokumentų apdorojimas Atsargų tikrinimas Kontaktas su tiekėju: telefonas / faksas / email Reikiamo produkto ir kainos paieška Sąskaitų ir pristatymo dokumentų apdorojimas Per daug produktų atsargų Daugiau darbuotojų informacijos apdorojimui Laiko sąnaudos Per daug produktų atsargų Daugiau darbuotojų informacijos apdorojimui Laiko sąnaudos Informaciniai kaštai Materialūs kaštai
 18. 18. Transakcinis požiūris į verslą 1900: dideli transakciniai kaštai (nėra telefono, etc.) Ford Motor Co. 2000: maži transakciniai kaštai (internetas) Ford Motor Co.
 19. 19. Elektroninio verslo įtaka įmonei
 20. 20. Kokia reali e-verslo naud a? <ul><li>1. Didesnis efektyvumas </li></ul><ul><li>2. Naujos vert ės kūrimo formos </li></ul><ul><li>Andersen Consulting, 1999 </li></ul>
 21. 21. B2C: Efektyvumo didinimas Tipinės banko transakcijos kaštai : Kelionės rezervavimo kaštai : VP pirkimo arba pardavimo transakcijos kaštai : Filialas : $1.07 Agentas : $10.00 Tradicinis makleris : $150.00 ATM: $0.27 Internet : $2.00 Discount makleris : $69.00 Internet: $0.01   Makleris internete : $10.00
 22. 22. B2 B : Efektyvumo didinimas Pajamų didinimas Kaštų mažinimas Turto intensyvumo mažinimas Esminiai e-verslo ekonominiai svertai Naujos vertės pasiūlymai Nauji kanalai ir rinkos Personalizuo-tos paslaugos Mažesnės bendrosios ir administracinės išlaidos Mažesnės rinkodaros ir pardavimų išlaidos Mažesni parduotų prekių kaštai Greitesnė kapitalo apyvarta Sumažinta fizinė infrastruktūra Pasiekiamas teigiamas ekonominis efektas e-įmonėse Tipinis : + 10-20% Geriausias : + 55% Tipinis : + 20-45% Geriausias : + 70% Tipinis : + 20-60% Geriausias : + 90%
 23. 23. Elektroninio verslo sprendimai diegiami siekiant padidinti veiklos efektyvumą, pritraukti daugiau klientų bei gauti didesnį pelną. Sėkmę parodo įprasti veiklos rodikliai - mažėjantys kaštai arba augančios pajamos . Todėl prieš pradėdamos diegti naujas technologijas įmonės privalo pasirūpinti aiškia strategija ir verslo procesų optimizavimu. Elektroninis verslas – tas pats verslas
 24. 24. Ford Motor Co. Boeing sumažino nauj ų produktų kūrimo kaštus 50 %. GE Lighting suma žino žaliavų pirkimo kaštus 20 %”. Visa sumažino mokėjimų apdorojimo kaštus 50 %. Ford atsakymas: Dileriai www.dealerconnection.com Ford Pirkėjai www.buyerconnection.com Ford S a vininkai Ford www.ownerconnection.com Tiekėjai www.autoXchange.com Ford
 25. 25. Kokią naudą elektroninis verslas atneša valstybės ekonomikai?
 26. 26. Internetas virto masine žiniasklaids priemone per 5 metus
 27. 27. Kokia e-verslo įtaka ekonomikai ? Tiesioginė : Agreguotas d idesnis įmonių veiklos efektyvumas tolygus efektyvesnei ekonomikai Greitesnis BVP augimas, geresnė konkurencinė padėtis tarptautinėse rinkose, gerėjanti socialinė padėtis, etc. Papildoma: Teigiamo šalies įvaizdžio kūrimo galimybės Greitas elektroninio verslo ir elektroninės vyriausybės technologijų diegimas – šiuo metu geriausia priemonė atkreipti į savo pasaulinės verslo bendrijos dėmesį. Geriausias pavyzdys – e-stonia.
 28. 28. “ Jau dabar aiškiai matyti, kad tose šalyse, kur įmonės naudoja internetą verslui, ekonomika auga kur kas greičiau, nei tose šalyse, kur įmonės interneto nenaudoja . Tai reiškia, kad šalyse, kur interneto technologijos dėl infrastruktūros, verslo klimato ar kultūrinių problemų neprigyja pakankamai greitai, įmonės dar labiau atsilieka nuo užsienio konkurentų. Trumpuoju laikotarpiu šis galimybių skirtumas įstums įmones į nepalankią konkurencinę padėtį. Ilguoju laikotarpiu sparčiai plintantis poreikis vykdyti verslo operacijas internetu privers daugelį įmonių įsidiegti naujas technologijas. Tačiau pirmųjų lyderių pranašumai šioms įmonėms bus nebeprieinami. Tai turės ilgalaikį neigiamą poveikį elektroninio verslo diegime atsiliekančių šalių ekonomikoms .” Martin V. Deise, Conrad Nowikow, Patrick King, Amy Wright PriceWaterhouseCoopers LLP , 2000
 29. 29. <ul><li>“ Internetas- tai ginklas, gulint i s ant stalo. Jei jo nepaimsite jūs, jį paims jūsų konkurentas . ..” </li></ul>Michael Dell DELL prezidentas DELL kompanijos pajamos iš prekybos internetu 2000 m. pradžioje siekė 24 mln. litų per dieną.
 30. 30. <ul><li>Est ija ginklą jau paėmė. </li></ul><ul><li>Estai nesitaiko šiuo ginklu į Lietuvą. Lietuva nepavojinga. </li></ul><ul><li>Estai taikosi į Suomiją ir kitas Vakarų Europos šalis . </li></ul><ul><li>Vakarų šalys ploja per petį, tačiau jau čiasi neramiai. </li></ul>
 31. 31. Kokios kliūtys trukdo el. verslo plėtrai Lietuvoje ?
 32. 32. Mitinės kliūtys e-verslui <ul><li>Mažas interneto vartotojų skaičius </li></ul><ul><li>SIC duomenimis, 2000 m. internetu naudojosi beveik 200.000 (8%) Lietuvos gyventojų. Metasite skaičiavimai, jiems teko apie 2 4 % šalies gyventojų gautų pajamų. </li></ul><ul><li>Teisinės bazės neegzistavimas </li></ul><ul><li>JAV “adekvačios” teisinės bazės nebuvimas netapo kilūtimi sparčiai elektroninio verslo plėtrai. </li></ul><ul><li>Mažas kreditinių kortelių paplitimas ir kitos atsiskaitymo problemos </li></ul><ul><li>Verslas-verslui (B2B) tipo e-verslo ryšiams tai neturi jokios reikšmės. Verslas-vartotojui (B2C) sistemų operatoriai turi daugybę alternatyvų (COD, tiesioginis GSM sąskaitų debetavimas, etc.) </li></ul>
 33. 33. E-verslo plėtros kliūtys <ul><li>Aštrios konkurencijos stoka </li></ul><ul><li>Monopolijos ir oligopolijos nebijo naujų konkurentų atsiradimo ir todėl nėra motyvuotos nuolat siekti didesnio efektyvumo. </li></ul><ul><li>Žemi klientų aptarnavimo standartai </li></ul><ul><li>Prastas aptarnavimas įprastiniu būdu veda prie prasto aptarnavimo internete. Prastas aptarnavimas internete nesukuria vartotojams motyvų pirkti ką nors elektroniniais kanalais. </li></ul><ul><li>Iškreipti tiekėjų santykiai </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Senų draugų tinklai ir kyšininkavimas vietoje geriausios kainos paieškų. Daugelyje esminių Lietuvos rinkų optimalaus efektyvumo nėra norima. </li></ul>
 34. 34. E-verslo plėtros kliūtys (2) <ul><li>Kvalifikuotų ir nuolat besimokančių vadovų trūkumas </li></ul><ul><li>Nesugebėjimas suvokti vykstančių pokyčių masto veda prie menkai pagrįstų veiksmų arba jokių veiksmų apskritai. </li></ul><ul><li>Lietuvos verslo struktūrų mentalitetui teks smarkiai keistis. Daugelis stambių vietos kompanijų dar tik susipažins su visuotine kokybės vadyba, įmonės išteklių planavimo sistemomis, verslo precesų reformavimu, six sigma ir kitais tradicinės vakarietiškos ekonomikos ramsčiais. Tuo tarpu vakarietiška ekonomika šiuo metu yra išrandama iš naujo; viskas virsta e-viskuo . Daugeliui tradicinių lietuviškų įmonių vadovų sunku šias transformacijas suprasti, nekalbant apie adekvatų reagavimą. </li></ul>
 35. 35. E-verslo plėtros kliūtys (3) <ul><li>Vietinio telefono ryšio tarifų augimas </li></ul><ul><li>Lietuvos Telekomo teikiamų vietinio telefono ryšio paslaugų brangimas smarkiai stabdo interneto vartojimo plėtrą gyventojų ir smulkių įmonių tarpe. </li></ul><ul><li>Elektroninės komercijos programinės įrangos pardavėjų reklaminis triukšmas taip pat prisideda prie sumaišties </li></ul><ul><li>Įmonės karštligiškai atidarinėja interneto parduotuves ir atideda galvojimą vėlesniam laikui. Neišvengiamos nesėkmės atbaido kitas įmones nuo bandymų ir “pateisina” jų vėžlišką naujovių įsisavinimo tempą. </li></ul>
 36. 36. Kaip valdžia gali/turi padėti?
 37. 37. Elektroninis verslas startuos, kai iniciatyvą perims tradicinės ekonomikos žaidėjai: gamintojai, eksportuotojai, didmenininkai, bankai, draudimo kompanijos. Interneto technologijų ir infrastruktūros kompanijos gali tik suteikti jiems reikalingus techninius įrankius.
 38. 38. Vakaruose dauguma tradicinių kompanijų pajudėjo po pradinio šoko, kai šimtai naujai įsikūrusių internetinių kompanijų (dotcoms) pradėjo kėsintis į jų verslą. Dabar daugelis dotcom ’ ų bankrutuoja, tačiau jie savo kaip katalizatoriaus vaidmenį jau atliko.
 39. 39. Todėl elektroninio verslo įsisavinimas bus nukreiptas į egzistuojančių verslo procesų tobulinimą ir konkurencinę kovą tarp tradicinių įmonių. Dėl mažos rizikos kapitalo pasiūlos ir kitų priežasčių, Baltijos šalyse negalima tikėtis ženklios naujai įkurtų interneto kompanijų bangos, kuri galėtų išgąsdinti senasias įmones.
 40. 40. Reikalingos poveikio kryptys <ul><li>1. Realus konjunktūrinių sąlygų gerinimas </li></ul><ul><li>2. Lyderystė ir verslo struktūrų motyvavimas </li></ul><ul><li>3. PR kampanija užsienyje </li></ul>
 41. 41. 1. Realus konjunktūrinių sąlygų gerinimas <ul><li>Rasti būdų pažaboti Lietuvos telekomo monopolį </li></ul><ul><li>Vietinio fiksuotos linijos telefono ryšio tarifų augimas stabdo interneto naudojimo plėtrą, ypač tarp gyventojų. </li></ul><ul><li>Įvesti įmonėms mokesčių lengvatas, remiančias interneto vartojimo plėtrą gyventojų tarpe </li></ul><ul><li>Būtina sekti Skandinavijos šalių pavyzdžiu: kai kompanijoms, perkančioms savo darbuotojų šeimoms kompiuterius, buvo atitinkama suma sumažintas pelno mokestis, interneto vartojimas gyventojų tarpe “sprogo” beveik per vieną naktį. </li></ul><ul><li>Spartinti elektroninio verslo taikymą reglamentuojančių teisės aktų priėmimą </li></ul><ul><li>Nors tai nėra jokiu būdu nėra svarbiausia poveikio priemonė, ji reikalinga (bent jau kaip psichologinė priemonė). </li></ul>
 42. 42. 2. Lyderystė ir verslo struktūrų motyvavimas <ul><li>Vald žios struktūrose turi rastis konkretus e-lyderis, kuris simbolizuotų Lietuvos transformaciją į e-Lietuvą. </li></ul><ul><li>Parodyti vangioms verslo struktūroms, kad tradiciškai dar vangesnės valstybinės struktūros jas spėjo aplenkti. </li></ul><ul><li>Prioriteto tvarka sukurti pilotinius konkrečių e-vyriausybės technologijų taikymus </li></ul><ul><li>Propaganda be realių pavyzdžių neveikia. Sukurti paprastus, bet efektyvius e-vyriausybės mechanizmus nėra nei sudėtinga, nei brangu. </li></ul>
 43. 43. 3. PR kampanija užsienyje <ul><li>Lygiagrečiai bet kokioms valstybės viduje taikomoms e-verslo ir interneto vartojimo plėtros skatinimo priemonėms organizuoti gerai suplanuotas viešųjų ryšių akcijas, atspindinčias Lietuvos progresą vakarų šalių žiniasklaidoje. </li></ul>Senasis kelias: Įkurti Lietuvos komunikacijų agentūrą ir pavesti šį uždavinį jai. Naujasis kelias: Pasamdyti privačią viešųjų ryšių agentūrą ir suformuluoti jai konkrečius tikslus.
 44. 44. Ačiū Nuo 1998 metų Metasite teikia verslo konsultacijas ir kuria elektroninio verslo procesų integravimo sprendimus pažangioms Baltijos šalių ir Vakarų Europos įmonėms. Kartu galime padaryti daugiau. www. metasite .net Tel. (22) 790008, faksas (22) 790025 Stirn ų g. 27, 2600 Vilnius
 45. 45. Bitė GSM Nordea (Merita Nordbanken) Narbutas & Ko Reuters Lietuvos taupomasis bankas Verslo žinios Lietuvos Respublikos Prezidentas Telenor Media Sampo bankas >20 kitų įmonių ir organizacijų Metasite klientai:

×