Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Authentic long-term archiving with electronic signature (in Hungarian)

477 views

Published on

With the modification of the law about Electronic Signature it is possible to provide authentic archiving service. In connection with this modification many interesting questions could be emerged primary from the technology side. After the introduction of the juridical background I represent an electronic signature policy with archiving instructions and its advantages and disadvantages. I mention the general problems of electronic archiving. For the realization of the regulation it is necessary to utilize an electronic signature format that can be verified after a long term archiving period. This format is derived from the ETSI TS 101 903 standard which usage is also the subject of my lecture. Lastly I try to outline the future of authentic long-term archiving.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Authentic long-term archiving with electronic signature (in Hungarian)

 1. 1. Hosszú távú hiteles archiválás elektronikus aláírás segítségével Krasznay Csaba BME Informatikai Központ
 2. 2. Tartalom <ul><li>Szabályok, szabályzatok </li></ul><ul><li>Érvényességi kritériumok </li></ul><ul><li>Szabványos formátumok </li></ul><ul><li>XAdES aláírási formátumok </li></ul><ul><li>Problémák a hosszútávú hitelesség biztosításával </li></ul><ul><li>Archiválási szolgáltatás </li></ul>
 3. 3. Bevezetés <ul><li>Az elektronikus aláírás hosszú távú használata szükségessé teszi az így hitelesített dokumentumok archiválását </li></ul><ul><li>Ennek törvényi háttere szabályozott </li></ul><ul><li>A törvény alapján alacsonyabb szintű szabályok is alkothatók </li></ul><ul><li>A technológiai megoldás azonban még nem egészen világos, bár szabvány már készült </li></ul><ul><li>A hiteles archiválás eléréshez az elektronikus aláírás témakörében részt vevő összes szereplőnek részt kell vennie </li></ul>
 4. 4. Törvényi háttér <ul><li>A törvényi hátteret az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosításáról szóló 2004. évi LV. törvény teremti meg </li></ul><ul><li>Mivel az elektronikus archiválás a közeljövőben elsősorban az állammal való kommunikációban jelenhet meg, figyelembe kell venni az 1995. évi LXVI. törvényt a közokiratokról </li></ul><ul><li>Minden más irat elektronikus archiválását a 2001. évi CVIII. törvény teszi lehetővé, mely az elektronikus kereskedelemről szól </li></ul><ul><li>Bizonyos elektronikus iratokról szóló rendeletekben (pl. elektronikus számla) nincs külön kiemelve az archiválás kérdése, de a papíralapú szabályozásból az következik </li></ul><ul><li>A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény </li></ul>
 5. 5. Elektronikus aláírási szabályzat <ul><li>Az elektronikus aláírás bevezetése egy szervezetnél nagyon nehéz </li></ul><ul><li>Az iratkezelési szabályzat nem ültethető át egy az egyben elektronikus környezetre </li></ul><ul><li>Figyelembe kell venni: </li></ul><ul><ul><li>a dokumentumok érvényességi idejét </li></ul></ul><ul><ul><li>az aláíráshoz szükséges feltételeket </li></ul></ul><ul><ul><li>a kötelezettségvállalás mértékét </li></ul></ul><ul><ul><li>az aláírási jogköröket </li></ul></ul><ul><li>Ha a szervezeti szabályokat sikerül is megalkotni, technológiailag még mindig nem megoldott a feladat </li></ul>
 6. 6. Érvényességi idő <ul><li>Elektronikus aláírás témakörében három érvényességi idő ismeretes: </li></ul><ul><ul><li>azonnali ellenőrzésű dokumentumok: az aláírást az első ellenőrzés után többet nem kell megvizsgálni </li></ul></ul><ul><ul><li>rövid lejáratú dokumentumok: az elektronikus irat maximum a tanúsítvány lejáratáig vagy visszavonásáig érvényes </li></ul></ul><ul><ul><li>hosszú lejáratú dokumentumok: az elektronikus irat érvényességét a tanúsítvány lejárta vagy visszavonása után is meg kell tudni állapítani </li></ul></ul><ul><li>A három típushoz különböző tanúsítványokat és visszavonási információkat kell tárolni </li></ul>
 7. 7. Tanúsítványlánc <ul><li>A végfelhasználó tanúsítványát általában a kibocsátási hierarchia harmadik szintjén áll </li></ul><ul><li>Az ilyen tanúsítványokat az ún. produktív CA bocsátja ki </li></ul><ul><li>A hierarchia legfelső szintjén a gyökér vagy root CA áll </li></ul><ul><li>A teljes hitelesítéshez mindhárom tanúsítványra szükség van </li></ul>
 8. 8. Visszavonási lánc <ul><li>A végfelhasználói tanúsítványhoz és a produktív CA-hoz tartozik visszavonási lista </li></ul><ul><li>A gyökér CA-nak nincs (legalábbis szabvány szerint nem szükséges) visszavonási listája, a kompromittálódást közzététellel jelzik (out-of-band módon) </li></ul><ul><li>A teljes ellenőrzéshez tehát a gyökér CA-n kívüli összes visszavonási lista kell </li></ul>
 9. 9. Az aláírás hitelességének ellenőrzése <ul><li>Az aláírt dokumentum érvényességét három dolog határozza meg: </li></ul><ul><ul><li>a tanúsítványlánc bármelyik eleme kompromittálódott, </li></ul></ul><ul><ul><li>a kriptográfiai primitívek erőssége, </li></ul></ul><ul><ul><li>szervezeti kérdések, pl. a tanúsítványt visszavonták </li></ul></ul><ul><li>Az aláírás időpontja után a lehető leghamarabb valamilyen hiteles, időpontot meghatározó adatot kell szerezni (pl. időbélyegző) </li></ul><ul><li>A „kivárási idő” után minél előbb meg kell szerezni a visszavonási információkat </li></ul>
 10. 10. Kivárási idő Aláírás létrehozás ideje Megbízható időpont Visszavonás kérés időpontja A visszavonás kérés feldolgozásának időtartama a HSZ-nél A visszavonás állapot közzétételének időtartama a HSZ-nél Az első visszavonás állapot ellenőrzés Tanúsítvány lánc felépítése és ellenőrzése A második visszavonás állapot ellenőrzés ES-C készítése Tanúsítványok, visszavonási információk tárolása vagy ES-X készítése Kivárási idő
 11. 11. Szabványos aláírás formátumok <ul><li>Több szabvány létezik az elektronikus aláírás formátumaival kapcsolatban </li></ul><ul><li>RFC 2633: S/MIME, az elektronikusan aláírt e-mail szabványa </li></ul><ul><li>RFC 3275: XML DSig, az elektronikusan aláírt dokumentumok alapvető XML formátuma </li></ul><ul><li>ETSI TS 101 903: XAdES, az XML DSig kibővített formátuma, mely alkalmas a hosszútávú hitelesség biztosítására </li></ul>
 12. 12. XAdES formátumok <ul><li>BES: tartalmazza az elektronikus aláírást és más alapvető információkat, amiket az aláíró ad meg </li></ul><ul><li>EPES: tartalmazza az aláírási szabályzatra mutató hivatkozást </li></ul><ul><li>ES-T: tartalmazza az időbélyegzőt (vagy más, pontos időt meghatározó információt, de ez nem használatos) </li></ul><ul><li>ES-C: tartalmazza a tanúsítási láncra és a visszavonási információkra való hivatkozásokat </li></ul><ul><li>ES-X: tartalmazza a teljes tanúsítási láncot és az összes visszavonási információt </li></ul><ul><li>ES-A: a hosszútávú hitelesség biztosítása egy időbélyegzővel, ami bármikor frissíthető </li></ul>
 13. 13. XAdES formátumok Időbélyegző az ES-C-n Időbélyegző a teljes tanúsítvány és visszavonási referencia Teljes tanúsítvány és visszavonási információ Archív időbé- lyegző BES v. EPES Aláírási szabályzat azonosító (opcionális) Aláírt és nem aláírt attribútumok Digitális aláírás Időbélyező a digitális aláíráson Teljes tanúsítvány és visszavonási referencia ES-T ES-C ES-X ES-A
 14. 14. Problémák hosszútávú archiválás esetén <ul><li>Nem érhető el a teljes tanúsítványlánc </li></ul><ul><li>Elképzelhető, hogy az elektronikusan aláírt dokumentum életciklusa alatt megszűnik a végfelhasználói vagy a CA tanúsítványok elérhetősége </li></ul><ul><li>Ez lehetetlenné teszi az aláírás hitelességének ellenőrzését </li></ul><ul><li>Megoldás: tároljuk a teljes tanúsítási láncot az XML struktúrában </li></ul>
 15. 15. Problémák hosszútávú archiválás esetén <ul><li>Egy olyan visszavonási listát kell szerezni, ami az aláírás időpontja után, de még a tanúsítvány lejárta előtt lett kiadva </li></ul><ul><li>A lejárat után kiadott visszavonási listákban már nem szerepel a visszavont tanúsítvány </li></ul><ul><li>Ez a végfelhasználói tanúsítványra viszonylag egyszerűen megoldható, de a CA visszavonási listáját van úgy, hogy csak fél évente adják ki </li></ul><ul><li>A teljes visszavonási lánc felépítése, így a teljesen hiteles elektronikus aláírás lehet, hogy csak fél év alatt építhető fel </li></ul><ul><li>Ráadásul minden visszavonási információt tárolni kell az XML struktúrában, ami adott esetben aránytalanul nagy állományt eredményezhet </li></ul><ul><li>Megoldás (lenne): OCSP válasz, ami azonban még nincs a magyar piacon, és nem is lesz egyhamar </li></ul>
 16. 16. Problémák hosszútávú archiválás esetén <ul><li>Az aláírási szabályzat szükséges egy aláírás érvényességének eldöntéséhez szervezeti szempontból </li></ul><ul><li>Erre azonban csak egy link mutat, így évekkel később nehézkes megszerezni </li></ul><ul><li>Ráadásul ennek szentelik a legkisebb figyelmet, holott ezzel lehetnek a legnagyobb visszaélések </li></ul><ul><li>Megoldás: az aláírás időpontjában aktuális aláírási szabályzat tárolása (nem megoldott) </li></ul>
 17. 17. Archiválási szolgáltatók <ul><li>A fenti problémák megoldása lehet egy archiválási szolgáltató </li></ul><ul><li>Egy készülő IHM rendelet ezeknek is olyan feltételeket szab meg, mint a minősített hitelesítés-szolgáltatóknak </li></ul><ul><li>Kellő rendelkezésre-állással és tárhellyel kell rendelkezniük </li></ul><ul><li>Itt is jelentkezik a hitelesítés-szolgáltatás tyúk-tojás problémája </li></ul>Piac Szolgáltatás
 18. 18. Az archiválási szolgáltató architektúrája min. XAdES-BES CA TSA Archiválási szolgáltató Dokumentumtár XAdES-A Aláírási szabályzat
 19. 19. XAdES struktúra
 20. 20. XAdES struktúra
 21. 21. Archív időbélyegző <ul><li>Mielőtt </li></ul><ul><ul><li>egy kulcs, algoritmus vagy más kriptográfiai adat, melyet az ES-C létrehozásához felhasználtak, gyengévé válna, vagy </li></ul></ul><ul><ul><li>az első időbélyegzőhöz felhasznált tanúsítvány lejárna </li></ul></ul><ul><ul><li>a teljes struktúrát újra időbélyegezni kell. </li></ul></ul><ul><li>Ekkor erősebb algoritmusok vagy hosszabb kulcsok is felhasználhatók </li></ul><ul><li>Az időbélyegzési eljárás bármennyiszer felhasználható a korábbi ES-A struktúrán </li></ul><ul><li>Ez praktikusan sok időbélyegző hozzáadását jelenti a kiinduló állapothoz képest </li></ul>
 22. 22. XAdES-A megvalósítások <ul><li>A létrehozási és tárolási nehézségek miatt eddig még nem nagyon készültek implementációk </li></ul><ul><li>Németországban van olyan szolgáltató, aki a fenti elvet használja </li></ul><ul><li>Ausztriában készült szoftver, amit képes XAdES-A-t előállítani </li></ul><ul><li>A Microsoft európai fejlesztői jelen vannak ezen a területen </li></ul><ul><li>Magyarországon az elektronikus közigazgatási keretrendszer megemlíti, de rövidtávon nem számol vele </li></ul><ul><li>A Neptun.Net rendszer elektronikus számlázó moduljában megjelenik ez a szabvány </li></ul><ul><li>Ez lesz valószínűleg egész Európában az első tömeges használata a hitelesen archivált elektronikus dokumentumoknak </li></ul>
 23. 23. Források <ul><li>CEN CWA 14171: General guidelines for electronic signature verification </li></ul><ul><li>ETSI TS 101 903 v.1.2.2.: XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) </li></ul><ul><li>Szabó Áron cikkei az IT.News.hu oldalon </li></ul><ul><li>A Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (MELASZ) formátum munkacsoportjának ülései </li></ul>
 24. 24. Köszönöm figyelmüket! <ul><li>Krasznay Csaba </li></ul><ul><li>Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem </li></ul><ul><li>Informatikai Központ </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×