Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
гр. Перникпл. Кракра № 1e-mail: rb_pernik@abv.bgwww.libpernik.net
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г.Регионална библиотека “Светослав Мин...
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. Модерен културен институт от нов т...
 Компютри за свободен достъп за потребителите;МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 ...
 Компютърна зала за обучение на библиотечни специалисти;МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. П...
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.1/ Е-услуги за информиране нанашите ...
 Новите дейности доведохадо нови потребители ивъзобновено членство ;МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ,ПАР...
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г.2011201020092011 3500 47004 95797201...
 23 целеви библиотеки от Пернишка област получиха подкрепа поПрограмата; Благодарение на техниката целевите библиотеки в...
Партньорствос мрежата“Глоб@лнибиблиотеки -България”МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК,...
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. Благодарение на партньорството с р...
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. Програма “Глобални библиотеки – Бъ...
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. То беше организирано в рамките на ...
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.Нашите медийни партньори, без които ...
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. в. Съперник http://www.sapernik.in...
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК,20 юни 2013 г. Връзките с медиите са един от важн...
Медийни дейности на РБ “Св. Минков” Печатни и аудиовизуални агитационни материали и документи,подготвени от библиотеката ...
Вестници, афиши, брошури и дипляни
Партньори на медийната дейност на РБ Партньори на библиотеката:- Дворец на културата;- Териториален държавен архив;- Реги...
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. Подкрепящата роля на Програма “Гло...
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. Спокойно можем да констатираме, че...
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. Нашите библиотеки все повече сепре...
МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ,ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. Съвременният образ на обществената...
Съвременната сграда на обществената библиотека в нашите мечти
Благодаря за вниманието!изготвил:Димитрина Чалъкова – методист в РБ“Светослав Минков” гр. Перникe-mail: меtodi4en_pk@abv.b...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rb pernik 20-21.06.2013

510 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rb pernik 20-21.06.2013

 1. 1. гр. Перникпл. Кракра № 1e-mail: rb_pernik@abv.bgwww.libpernik.net
 2. 2. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г.Регионална библиотека “Светослав Минков” – център зае-услуги и иновативни практики за гражданското обществои местните общности – визия, услуги, потребители,партньори
 3. 3. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. Модерен културен институт от нов тип, с голямо значение заместната общност; Важна част от обществения живот на града и областта;
 4. 4.  Компютри за свободен достъп за потребителите;МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
 5. 5.  Компютърна зала за обучение на библиотечни специалисти;МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.
 6. 6. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.1/ Е-услуги за информиране нанашите потребители;2/ Нови услуги:-въвеждане на технологии,които да отговарят нануждите на потребителите ида подпомагат местнатаобщност;3/ Повишаване професионалнатаквалификация набиблиотечните специалисти;
 7. 7.  Новите дейности доведохадо нови потребители ивъзобновено членство ;МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ,ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г.
 8. 8. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г.2011201020092011 3500 47004 957972010 3043 37702 850182009 2449 30207 70623читателибройпосещзаетибибли
 9. 9.  23 целеви библиотеки от Пернишка област получиха подкрепа поПрограмата; Благодарение на техниката целевите библиотеки вече иматвъзможност за развиване на местните общности и подобряване накачеството на живот; Чрез ангажимента на общините като партньори успешно семобилизира и общинският ресурс; Повиши се и социалната активност на библиотеките благодарение наполучената техника от Програмата; Обществените библиотеки се превърнаха в посредник междугражданите и обществените институции, като: НОИ; Бюрото по труда;НАП и др.МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г.
 10. 10. Партньорствос мрежата“Глоб@лнибиблиотеки -България”МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 21 юни 2013 г.
 11. 11. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. Благодарение на партньорството с различните институции , добротосътрудничество и отличните контакти, обществените библиотеки в областтауспешно функционират в условията на информационно общество иглобализация, в бурното развитие на информационните ителекомуникационни технологии. Целевите библиотеки вече са равностоенконкурент на информационния пазар. В партньорство с обществени организациии групи хора те се утвърдиха катоопорни центрове за информиранена населението.
 12. 12. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. Програма “Глобални библиотеки – България” заедно с ФондацияС.Е.Г.А.-”Старт за ефективни граждански алтернативи” и Регионалнабиблиотека “Св.Минков” – Перник организирахме ателие за младежи на тема“Глобално образование”. Обучението премина успешно и с голям интерес от страна на младите хора.
 13. 13. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. То беше организирано в рамките на проект“Подкрепа за образование наразвитие в страните от Централна и Източна Европа” осъществявана в шестчленки на ЕС. Чрез този партньорски проект успешно се насърчава дебата и въвеждането наглобалното образование във формалното и неформално образование, което епряко свързано с гражданското образование, с изследване на връзките междуместни и глобални проблеми, провокиране на гражданска позиция в ученицитеи с възпитанието им като граждани.
 14. 14. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г.Нашите медийни партньори, без които дейността ни нямашеда стигне до обществеността Съобразяване със спецификата на всяка медия; Работа с всички медии; Участие в радио и телевизионни предавания; Съвместни инициативи с участие нажурналисти в дейности на библиотеката; Интервюта;
 15. 15. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. в. Съперник http://www.sapernik.info/ в. Градски вестник http://www.gradski.org/ в. Вяра http://www.viaranews.com/ Телевизия “Кракра” – www.krakra.net/tv.htm Радио “Кракра” www.krakra.net Общинско радио “Перник” www.pernikmedia.net/
 16. 16. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК,20 юни 2013 г. Връзките с медиите са един от важните сектори в дейността набиблиотеката; Стремежът е към редовни и добри контакти;
 17. 17. Медийни дейности на РБ “Св. Минков” Печатни и аудиовизуални агитационни материали и документи,подготвени от библиотеката за комуникации с потребители иучастници в нашата дейност:- фотографии;- плакати;- афиши;- брошури;- вестници;- дипляни.
 18. 18. Вестници, афиши, брошури и дипляни
 19. 19. Партньори на медийната дейност на РБ Партньори на библиотеката:- Дворец на културата;- Териториален държавен архив;- Регионален исторически музей – Перник;- Драматичен театър”Боян Дановски”;- Камерен оркестър “Орфей”;- Художествена галерия “Л.Гайдаров”;
 20. 20. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. Подкрепящата роля на Програма “Глобални библиотека-България” исключените споразумения за сътрудничество на национално ниво, доведе доприлагане на нови методи и възможности за предоставяне в общественитебиблиотеки информация от нов тип, като: е-заетост е-здраве е-култура е-образование е-правителство е-бизнес е-общество
 21. 21. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. Спокойно можем да констатираме, че целевите библиотеки от нашата областсъвместно с Програма “Глобални библиотеки-България” ,разработиха и вечеуспешно предоставят информационни и комуникационни услуги запотребителите; Чрез е-услугите , библиотекарите удовлетворяват информационнитепотребности на местните общности в различни тематични области, като сеизползват онлайн базирани ресурси; Е-заетост е иновативна за библиотеките услуга, при която се предоставяактуална и точна информация в областта на пазара на труда; Е-здраве в библиотеките е услуга, при която библиотеките предоставятнадеждна и точна информация по здравни теми; Е-култура – това е услуга, насочена към предоставяне на културни продукти,организиране на културни събития и инициативи за местната общност.
 22. 22. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИгр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. Нашите библиотеки все повече сепревръщат в център на активногражданско общество, откликвайкисвоевременно на проблемите на своитепотребители. Значимостта на Програма “Глобалнибиблиотеки-България” е огромна замодернизацията и автоматизацията нацелевите библиотеки в Пернишкаобласт, за утвърждаването им катоцентрове за информация, и данодейността на програмата да продължии след нейния програмен край за дамогат обществените библиотеки дапродължат да се утвърждават катопритегателни центрове загражданското общество и местнатаобщност.
 23. 23. МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА – ВИЗИЯ, УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИ,ПАРТНЬОРИ гр. ПЕРНИК, 20 юни 2013 г. Съвременният образ на обществената библиотека осигуряваусловия за учение през целия живот; тя е живителна сила за образование, култура и информация; тя е съществен фактор за укрепване на мира в духовното благо нахората;(Манифеста на ЮНЕСКО за публичните библиотеки) И във времето на информационните технологии ,за да изградим собщи усилия новия образ на обществената библиотека, трябвавсеки да се научи да използва ефективно голямото разнообразие отинформационни и телекомуникационни технологии за търсене,намиране и оценяване на информацията, която в нашия век етолкова необходима за качественото повишаване компетенциите начовешкия фактор - залог за нашето бъдеще.
 24. 24. Съвременната сграда на обществената библиотека в нашите мечти
 25. 25. Благодаря за вниманието!изготвил:Димитрина Чалъкова – методист в РБ“Светослав Минков” гр. Перникe-mail: меtodi4en_pk@abv.bgwww.libpernik.net20 юни 2013 г.

×