SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ
БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ “РАЗВИТИЕ-1892” –
ГРАД БЯЛА СЛАТИНА И ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Форум за местно развитие: “Библиотеките и местните
власти – устойчиви партньорства”
13-14 юни, град Вършец
ОБЩИНА БИБЛИОТЕКА
Библиотеката на Читалище "Развитие-1892" е една
от най-големите читалищни библиотеки на
територията на област Враца. Библиотечният й фонд
доближава 80 000 тома, разположени в три
библиотечни зали: „Заемна възрастни”, Детски и
Справочен отдел, и в две книгохранилища.
Съвременната публична библиотека освен място за
информация е и обществено
пространство, пространство за учене, културно и
социално пространство.
Активни участници в различните инициативи на библиотеката са:
• Бюрото по труда
• Агенцията за социално подпомагане
• Клуб на инвалидите
• Клуб на военноинвалидите
• Училищата
• Детските заведения
• Пенсионерските клубове на територията на общината
• Бизнесмени и еднолични търговци
• Сдружение «Първи юни»
• Творчески клуб «Вл. Висоцки»
Събитията в библиотеката се случват благодарение на
разбирането, сериозното отношение и конкретната помощ на
местните власти към ролята, значението и мисията на читалищната
библиотека.
Всички инициативи на библиотеката се
осъществяват с подкрепата на местната власт.
Всички читалища, респективно
библиотеки, по инициатива и с конкретната
помощ на Община Бяла Слатина са включени
в Общинско читалищно сдружение.
Библиотеката в Бяла Слатина освен
информационен център, място за контакти и
социално общуване е и методически и
обучителен център. Тук се провеждат
ежемесечни срещи, периодични консултации
и обучения.
ОБУЧЕНИЯ
В библиотеката съвместно с Общината се проведе
обучение на библиотечните работници от
библиотеките в общината за успешно разработване
на проекти. Така и библиотекарите от нецелевите
библиотеки по Програма “Глоб@лни библиотеки
България” се запознаха с актуалните тенденции в
съвременното развитие на обществото.
ОБУЧЕНИЯ
Обучение по Информационни и
комуникационни технологии
за хора със специфични
потребности
ОБУЧЕНИЯ НА БЕЗРАБОТНИ СЪВМЕСТНО С БЮРОТО ПО ТРУДА
• по начална компютърна грамотност
• за различни професионални квалификации
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА
МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ) с подкрепата на
Програма „Глоб@лни библиотеки –
България” проведе информационна
кампания, насочена към фермерите –
млекопроизводители. Целта на
кампанията бе да информира фермерите
за това как да добиват качествено
мляко, съгласно изискванията на
европейското и българското
законодателство. Библиотеката при НЧ
"Развитие - 1892" съвместно с Община
Бяла Слатина също проведе такава
информационна среща.
НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА
Поход на книгите
Ученици от началните
училища, Прогимназия “Св. Кл.
Охридски” и СОУ “Васил
Левски” участваха в Маратона на
четенето.
“БИБЛИОТЕКАР ЗА ЕДИН ДЕН”
Инициативата тази година беше осъществена с ученици
от ПАГ “Н.Й.Вапцаров” по повод 90 годишнината й.
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА КНИГАТА И АВТОРСКОТО ПРАВО
В библиотеката бе отбелязан празника с деца от трите начални
училища и прогимназия “Св.Кл.Охридски”. Проявата бе
организирана от Община Бяла Слатина и Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни /МКБППМН/ към Общината. Заместник-кметът на
Община Бяла Слатина, инженер Тихомир Трифонов, председател
на Комисията, прочете своя любима приказка, а след това подари
книжки на всички деца, участвали в занимателните игри.
С помощта на Общината се провеждат много творчески срещи “На чаша
вино”– за представяне на нови книги и отбелязване годишнини на
литературни творци.
•“75 години Владимир Висоцки” – с Клуб “Вл. Висоцки”
• “На чаша вино със знаците на Любовта”
• “За Жената и Пролетта”
• “На учителя с любов”
Съвместно с Общината читалищната библиотека организира много изложби:
• “Великденска магия”
• “Парад на цветята”
• “Есенна палитра”
• “Коледна приказка”
• “Любовта, без която не можем”…
На тези, които са с конкурсен характер, в журито влизат инж. Иво Цветков-кмет на
Община Бяла Слатина, г-жа Боряна Петкова-Директор дирекция “Хуманитарни
дейности” и представител от училище или неправителствена организация.
Изложби
ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ
ЗА ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ
ЗНАЕЩИ И ЗДРАВИ
юни – ноември 2013 година
Проектът ще:
* подобри достъпа до здравна информация и здравни услуги
* повиши здравната култура на деца, ученици и пенсионери
* предостави електронни услуги за здравна превенция и налични в община Бяла Слатина
здравни услуги
Обща стойност на проекта: 16 184 лв.
Водеща организация по проекта:
НЧ „Развитие 1892”
гр. Бяла Слатина
Целеви групи:
ЦДГ „Незабравка” – гр. Бяла Слатина
ОДЗ „Вълка Ташевска” – с. Търнава
ЦДГ „Червената шапчица” – с. Габаре
ЦДГ „Незабравка” – с. Соколаре
ОУ „Хр. Ботев” – с. Търнава
Пенсионерските клубове на територията
на община Бяла Слатина
Партньори:
Община Бяла Слатина
МБАЛ – Бяла Слатина
Сдружение „Първи юни” – Бяла Слатина
НЧ „Напредък 1898” – с. Търнава
НЧ „Зора 1904” – с. Габаре
НЧ „Н.Й.Вапцаров-1920” – с. Соколаре
Читалищната библиотека в Бяла Слатина не е нещо абстрактно, нито само
място за раздаване на книги.
Благодарение на Програма “Глоб@лни библиотеки България” и с
благотворното съдействие на местните власти тя е не само видима за тях, а
и – успешен партньор, помощник и сътрудник в решаването проблемите на
общността и удовлетворяване новите нужди на потребителите.
Най-добрият учител за ползотворна работа са добрите
практики, осъществени с професионализъм и отдаденост на каузата и на
волята да се гради отзивчива библиотека и да се печели доверието на
обществото.
Защото успехът на една библиотека и нейните партньорства не идват нито
за една година, нито с един замах, а се съзиждат с апостолска
мисия, творческо въображение и любов към това, което правим всеки
ден, и то – в продължение на десетилетия.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

More Related Content

What's hot

Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община Правец
Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община ПравецНаталия Панчева, главен експерт „Култура” в община Правец
Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община ПравецGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара Бов
Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара БовМихаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара Бов
Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара БовGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Юлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. Герман
Юлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. ГерманЮлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. Герман
Юлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. ГерманGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Доброволчеството в библиотеката - генератор за създаване на партньорства
Доброволчеството в библиотеката - генератор за създаване на партньорстваДоброволчеството в библиотеката - генератор за създаване на партньорства
Доброволчеството в библиотеката - генератор за създаване на партньорстваGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към светаБиблиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към светаGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Клара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. Сандански
Клара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. СанданскиКлара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. Сандански
Клара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. СанданскиGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. СвогеЗоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. СвогеGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. КостинбродТатяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. КостинбродGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 

What's hot (20)

Диана Минева, РБ - гр. Кюстендил
Диана Минева, РБ - гр. КюстендилДиана Минева, РБ - гр. Кюстендил
Диана Минева, РБ - гр. Кюстендил
 
Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община Правец
Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община ПравецНаталия Панчева, главен експерт „Култура” в община Правец
Наталия Панчева, главен експерт „Култура” в община Правец
 
Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара Бов
Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара БовМихаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара Бов
Михаела Андонова, библиотекар в НЧ „Светлина - 1896” - с. Гара Бов
 
АЗБУКА НА УСПЕШНИ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА
АЗБУКА НА УСПЕШНИ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРСТВААЗБУКА НА УСПЕШНИ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА
АЗБУКА НА УСПЕШНИ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА
 
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
Мария Мирова - библиотекар в библиотека при НЧ „Будилник”, гр. Ракитово с пре...
 
Юлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. Герман
Юлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. ГерманЮлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. Герман
Юлия Маринова, библиотекар в НЧ „Св. Ив. Рилски - 1926” - с. Герман
 
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
 
Доброволчеството в библиотеката - генератор за създаване на партньорства
Доброволчеството в библиотеката - генератор за създаване на партньорстваДоброволчеството в библиотеката - генератор за създаване на партньорства
Доброволчеството в библиотеката - генератор за създаване на партньорства
 
заедно можем повече ихтиман
заедно можем повече ихтиманзаедно можем повече ихтиман
заедно можем повече ихтиман
 
Статья "Пази и помни!"
Статья "Пази и помни!"Статья "Пази и помни!"
Статья "Пази и помни!"
 
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
Библиотеката в с. Момчиловци в помощ на родоизследователите и запазване на ме...
 
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към светаБиблиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
Библиотеката в с. Гьоврен - отворен прозорец към света
 
Новите възможности за потребителите на Е-услуги
Новите възможности за потребителите на Е-услуги Новите възможности за потребителите на Е-услуги
Новите възможности за потребителите на Е-услуги
 
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
Диляна Матакиева - зав. сектор „Култура” в Община Пазарджик с презентацията „...
 
Клара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. Сандански
Клара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. СанданскиКлара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. Сандански
Клара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. Сандански
 
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...
Зорка Хаджиева - библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета”, гр. Златоград и ...
 
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
„Умеем ли да презентираме” - едно успешно обучение на деца в с. Пловдивци, об...
 
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. СвогеЗоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге
Зоя Гелева, главен библиотекар в НЧ „Градище - 1907” - гр. Своге
 
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. КостинбродТатяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд
 
Presentation egrek
Presentation egrekPresentation egrek
Presentation egrek
 

Viewers also liked

Менталист- тайни на мисленето. Двудвеневен семинар на АЛСУ
Менталист- тайни на мисленето. Двудвеневен семинар на АЛСУМенталист- тайни на мисленето. Двудвеневен семинар на АЛСУ
Менталист- тайни на мисленето. Двудвеневен семинар на АЛСУStanislav Inchovski-Tarnin
 
Предложение за промени в Закона за здравето.
Предложение за промени в Закона за здравето.Предложение за промени в Закона за здравето.
Предложение за промени в Закона за здравето.Petya Mladenova
 
математически чудеса и тайни
математически чудеса и тайниматематически чудеса и тайни
математически чудеса и тайниМалинка Петрова
 

Viewers also liked (7)

Makalah kimia unsur
Makalah kimia unsurMakalah kimia unsur
Makalah kimia unsur
 
Впечатляващи случай
Впечатляващи случай Впечатляващи случай
Впечатляващи случай
 
кои са те
кои са текои са те
кои са те
 
Менталист- тайни на мисленето. Двудвеневен семинар на АЛСУ
Менталист- тайни на мисленето. Двудвеневен семинар на АЛСУМенталист- тайни на мисленето. Двудвеневен семинар на АЛСУ
Менталист- тайни на мисленето. Двудвеневен семинар на АЛСУ
 
Предложение за промени в Закона за здравето.
Предложение за промени в Закона за здравето.Предложение за промени в Закона за здравето.
Предложение за промени в Закона за здравето.
 
математически чудеса и тайни
математически чудеса и тайниматематически чудеса и тайни
математически чудеса и тайни
 
Фокуси с числа
Фокуси с числаФокуси с числа
Фокуси с числа
 

Similar to Biala slatina obshtina

Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. БотевградЛюдмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. БотевградGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. Якоруда
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. ЯкорудаЗдравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. Якоруда
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. ЯкорудаGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Ваня Ризова от библиотеката при НЧ „Вл. Димитров - Майстора” - с. Шишковци
Ваня Ризова от библиотеката при НЧ „Вл. Димитров - Майстора” - с. ШишковциВаня Ризова от библиотеката при НЧ „Вл. Димитров - Майстора” - с. Шишковци
Ваня Ризова от библиотеката при НЧ „Вл. Димитров - Майстора” - с. ШишковциGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...Sevdie Alieva
 
OU "Mati Bolgaria"
OU "Mati Bolgaria"OU "Mati Bolgaria"
OU "Mati Bolgaria"Pepa Petrova
 
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Проект Летни ателиета в библиотеката
Проект Летни ателиета в библиотекатаПроект Летни ателиета в библиотеката
Проект Летни ателиета в библиотекатаZahariy Knyazheski Regional Library
 
Az sam bulgarche obicham
Az sam bulgarche obichamAz sam bulgarche obicham
Az sam bulgarche obichamStefkaLacheva
 
Proekt az sam bulgarche obicham
Proekt az sam bulgarche obichamProekt az sam bulgarche obicham
Proekt az sam bulgarche obichamStefkaLacheva
 

Similar to Biala slatina obshtina (20)

Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 19...
 
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. БотевградЛюдмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
Людмила Чудомирова, гл. библиотекар при НЧ „Христо Ботев 1884” - гр. Ботевград
 
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. Якоруда
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. ЯкорудаЗдравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. Якоруда
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. Якоруда
 
Presentation radomir neli_23_oct_2012
Presentation radomir neli_23_oct_2012Presentation radomir neli_23_oct_2012
Presentation radomir neli_23_oct_2012
 
Ваня Ризова от библиотеката при НЧ „Вл. Димитров - Майстора” - с. Шишковци
Ваня Ризова от библиотеката при НЧ „Вл. Димитров - Майстора” - с. ШишковциВаня Ризова от библиотеката при НЧ „Вл. Димитров - Майстора” - с. Шишковци
Ваня Ризова от библиотеката при НЧ „Вл. Димитров - Майстора” - с. Шишковци
 
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
 
Presentation satovcha
Presentation satovchaPresentation satovcha
Presentation satovcha
 
Presentation satovcha
Presentation satovchaPresentation satovcha
Presentation satovcha
 
OU "Mati Bolgaria"
OU "Mati Bolgaria"OU "Mati Bolgaria"
OU "Mati Bolgaria"
 
Obshtina vratsa
Obshtina vratsaObshtina vratsa
Obshtina vratsa
 
Obshtina vratsa
Obshtina vratsaObshtina vratsa
Obshtina vratsa
 
проект
проектпроект
проект
 
Biblioteka belene
Biblioteka beleneBiblioteka belene
Biblioteka belene
 
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
 
Rb pernik 20-21.06.2013
Rb pernik 20-21.06.2013Rb pernik 20-21.06.2013
Rb pernik 20-21.06.2013
 
Rb pernik 20-21.06.2013
Rb pernik 20-21.06.2013Rb pernik 20-21.06.2013
Rb pernik 20-21.06.2013
 
копривщица
копривщицакопривщица
копривщица
 
Проект Летни ателиета в библиотеката
Проект Летни ателиета в библиотекатаПроект Летни ателиета в библиотеката
Проект Летни ателиета в библиотеката
 
Az sam bulgarche obicham
Az sam bulgarche obichamAz sam bulgarche obicham
Az sam bulgarche obicham
 
Proekt az sam bulgarche obicham
Proekt az sam bulgarche obichamProekt az sam bulgarche obicham
Proekt az sam bulgarche obicham
 

Biala slatina obshtina

 • 1. УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ “РАЗВИТИЕ-1892” – ГРАД БЯЛА СЛАТИНА И ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Форум за местно развитие: “Библиотеките и местните власти – устойчиви партньорства” 13-14 юни, град Вършец
 • 3. Библиотеката на Читалище "Развитие-1892" е една от най-големите читалищни библиотеки на територията на област Враца. Библиотечният й фонд доближава 80 000 тома, разположени в три библиотечни зали: „Заемна възрастни”, Детски и Справочен отдел, и в две книгохранилища.
 • 4. Съвременната публична библиотека освен място за информация е и обществено пространство, пространство за учене, културно и социално пространство.
 • 5. Активни участници в различните инициативи на библиотеката са: • Бюрото по труда • Агенцията за социално подпомагане • Клуб на инвалидите • Клуб на военноинвалидите • Училищата • Детските заведения • Пенсионерските клубове на територията на общината • Бизнесмени и еднолични търговци • Сдружение «Първи юни» • Творчески клуб «Вл. Висоцки» Събитията в библиотеката се случват благодарение на разбирането, сериозното отношение и конкретната помощ на местните власти към ролята, значението и мисията на читалищната библиотека.
 • 6. Всички инициативи на библиотеката се осъществяват с подкрепата на местната власт.
 • 7. Всички читалища, респективно библиотеки, по инициатива и с конкретната помощ на Община Бяла Слатина са включени в Общинско читалищно сдружение. Библиотеката в Бяла Слатина освен информационен център, място за контакти и социално общуване е и методически и обучителен център. Тук се провеждат ежемесечни срещи, периодични консултации и обучения.
 • 8. ОБУЧЕНИЯ В библиотеката съвместно с Общината се проведе обучение на библиотечните работници от библиотеките в общината за успешно разработване на проекти. Така и библиотекарите от нецелевите библиотеки по Програма “Глоб@лни библиотеки България” се запознаха с актуалните тенденции в съвременното развитие на обществото.
 • 9. ОБУЧЕНИЯ Обучение по Информационни и комуникационни технологии за хора със специфични потребности
 • 10. ОБУЧЕНИЯ НА БЕЗРАБОТНИ СЪВМЕСТНО С БЮРОТО ПО ТРУДА • по начална компютърна грамотност • за различни професионални квалификации
 • 11. ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с подкрепата на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” проведе информационна кампания, насочена към фермерите – млекопроизводители. Целта на кампанията бе да информира фермерите за това как да добиват качествено мляко, съгласно изискванията на европейското и българското законодателство. Библиотеката при НЧ "Развитие - 1892" съвместно с Община Бяла Слатина също проведе такава информационна среща.
 • 12. НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА Поход на книгите Ученици от началните училища, Прогимназия “Св. Кл. Охридски” и СОУ “Васил Левски” участваха в Маратона на четенето.
 • 13. “БИБЛИОТЕКАР ЗА ЕДИН ДЕН” Инициативата тази година беше осъществена с ученици от ПАГ “Н.Й.Вапцаров” по повод 90 годишнината й.
 • 14. МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА КНИГАТА И АВТОРСКОТО ПРАВО В библиотеката бе отбелязан празника с деца от трите начални училища и прогимназия “Св.Кл.Охридски”. Проявата бе организирана от Община Бяла Слатина и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към Общината. Заместник-кметът на Община Бяла Слатина, инженер Тихомир Трифонов, председател на Комисията, прочете своя любима приказка, а след това подари книжки на всички деца, участвали в занимателните игри.
 • 15. С помощта на Общината се провеждат много творчески срещи “На чаша вино”– за представяне на нови книги и отбелязване годишнини на литературни творци. •“75 години Владимир Висоцки” – с Клуб “Вл. Висоцки” • “На чаша вино със знаците на Любовта” • “За Жената и Пролетта” • “На учителя с любов”
 • 16. Съвместно с Общината читалищната библиотека организира много изложби: • “Великденска магия” • “Парад на цветята” • “Есенна палитра” • “Коледна приказка” • “Любовта, без която не можем”… На тези, които са с конкурсен характер, в журито влизат инж. Иво Цветков-кмет на Община Бяла Слатина, г-жа Боряна Петкова-Директор дирекция “Хуманитарни дейности” и представител от училище или неправителствена организация. Изложби
 • 17. ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ ЗА ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ ЗНАЕЩИ И ЗДРАВИ юни – ноември 2013 година Проектът ще: * подобри достъпа до здравна информация и здравни услуги * повиши здравната култура на деца, ученици и пенсионери * предостави електронни услуги за здравна превенция и налични в община Бяла Слатина здравни услуги Обща стойност на проекта: 16 184 лв. Водеща организация по проекта: НЧ „Развитие 1892” гр. Бяла Слатина
 • 18. Целеви групи: ЦДГ „Незабравка” – гр. Бяла Слатина ОДЗ „Вълка Ташевска” – с. Търнава ЦДГ „Червената шапчица” – с. Габаре ЦДГ „Незабравка” – с. Соколаре ОУ „Хр. Ботев” – с. Търнава Пенсионерските клубове на територията на община Бяла Слатина Партньори: Община Бяла Слатина МБАЛ – Бяла Слатина Сдружение „Първи юни” – Бяла Слатина НЧ „Напредък 1898” – с. Търнава НЧ „Зора 1904” – с. Габаре НЧ „Н.Й.Вапцаров-1920” – с. Соколаре
 • 19. Читалищната библиотека в Бяла Слатина не е нещо абстрактно, нито само място за раздаване на книги. Благодарение на Програма “Глоб@лни библиотеки България” и с благотворното съдействие на местните власти тя е не само видима за тях, а и – успешен партньор, помощник и сътрудник в решаването проблемите на общността и удовлетворяване новите нужди на потребителите. Най-добрият учител за ползотворна работа са добрите практики, осъществени с професионализъм и отдаденост на каузата и на волята да се гради отзивчива библиотека и да се печели доверието на обществото. Защото успехът на една библиотека и нейните партньорства не идват нито за една година, нито с един замах, а се съзиждат с апостолска мисия, творческо въображение и любов към това, което правим всеки ден, и то – в продължение на десетилетия.