Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja startupu Listonic - KSES, KrakSpot#5

895 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentacja startupu Listonic - KSES, KrakSpot#5

  1. 1. Słowo wstępu • Lista zakupów dostępna w Internecie i na telefonie komórkowym • Zawsze przy Tobie • Praktyczna i łatwa w obsłudze
  2. 2. Zespół Listonica
  3. 3. Historia powstania •Projekt studencki •„po godzinach” •Inwestycja funduszu venture capital
  4. 4. Czym jest Listonic? Mobilna lista zakupów
  5. 5. 6 mocy Listonica 1/2 Współdzie - lenie Przywołanie Edycja Zapamięty - wanie Opamięta - Transforma - nie cja
  6. 6. 6 mocy Listonica 2/2 • Moc edycji – możliwość edytować z wykorzystaniem dowolnego urządzenia mobilnego, • Moc przywoływania - lista zakupów zawsze pod ręką. • Moc współdzielenia – kiedy ktoś wyedytuje listę, zmiany zostaną naniesione także na listach pozostałych członków rodziny, przyjaciół, znajomych itp. • Moc zapamiętywania - Listonic archwizuje Wasze listy zakupów • Moc opamiętania – ludzie robiący zakupy z listą wydają na nie zdecydowanie mniej, niż Ci którzy decyzje zakupowe podejmują w miejscu sprzedaży, • Moc transformacji – jeżeli Wasze urządzenie mobilne jest niedostępne listę zakupów możecie wydrukować w kilku eleganckich i przejrzystych formatach,
  7. 7. (Nie taki) zwykły startup • Garażowe korzenie • Ambitne plany • Połączenie aplikacji webowej z mobilną. • Nie jesteśmy lokalną wersją żadnego serwisu
  8. 8. Pytania???

×