Jacobijn van etten lessen luchtgroen

459 views

Published on

Overzicht van de lessen die geleerd zijn mbt functioneel groen

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
459
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Figuur 17: Relatief verschil in EC concentratie ten opzichte van het referentiescenario voor de Goirleseweg met 3m hoge groenschermen(groenvariatie 11). De windrichting is 45°. De lijnen in de figuur komen overeen met de stroomlijnen. In Figuur 17 zien we duidelijk dat dit effectief leidt tot een ‘sterkere bron’. In tegenstelling tot de situatie in Figuur 14 leidt dit nu ook tot een verhoogde concentratie aan lijzijde. Dit kan verklaard worden aan de hand van de resultaten in Figuur 18. Door het ontbreken van een terugstromende wervel treden er voor het referentiescenario van de Goirleseweg op zichzelf al lage concentraties op aan de lijzijde (ongeveer gelijk aan de achtergrondconcentraties). De ‘versterking’ van de bron als gevolg van het groenscherm zorgt er nu wel voor dat door turbulente diffusieprocessen de HOOFDSTUK 4 Resultaten gevoeligheidsanalyse RMA/N78D9/2011-0001 29 concentraties aan lijzijde daadwerkelijk stijgen. Hierbij dient wel de bemerking gemaakt te worden dat de resulterende concentraties nog steeds relatief laag zijn in vergelijking met deze aan de overkant van de weg (ondanks het feit dat ze daar gedaald zijn).
 • aanwezigheid van groen kan de windsnelheid ter hoogte van de emissies lokaal verlagen/verhogen, wat leidt tot een versterking/verdunning van de bron. groen vormt een barrière die het verspreidingspatroon van de polluenten wijzigt. Voor een effectieve toepassing van stedelijk groen dient men met deze beide effecten rekening te houden om op die manier te garanderen dat de luchtkwaliteit niet daalt op de kwetsbare locaties (voetpaden, fietspaden,…). In enkele gevallen is het zelfs mogelijk de luchtkwaliteit te verbeteren.
 • Groen als sociaal gegeven: Duurzame aanplat in functie van gebruik
 • Klimaat: meer groen, openleggen Dijle, stimuleren groene daken. Lucht: engelsplein als groene buffer. Ecologie: keizersberg
 • Klimaat: meer groen, openleggen Dijle, stimuleren groene daken. Lucht: engelsplein als groene buffer. Ecologie: keizersberg
 • Klimaat: meer groen, openleggen Dijle, stimuleren groene daken. Lucht: engelsplein als groene buffer. Ecologie: keizersberg
 • Klimaat: meer groen, openleggen Dijle, stimuleren groene daken. Lucht: engelsplein als groene buffer. Ecologie: keizersberg
 • Klimaat: meer groen, openleggen Dijle, stimuleren groene daken. Lucht: engelsplein als groene buffer. Ecologie: keizersberg
 • Klimaat: meer groen, openleggen Dijle, stimuleren groene daken. Lucht: engelsplein als groene buffer. Ecologie: keizersberg
 • Klimaat: meer groen, openleggen Dijle, stimuleren groene daken. Lucht: engelsplein als groene buffer. Ecologie: keizersberg
 • Klimaat: meer groen, openleggen Dijle, stimuleren groene daken. Lucht: engelsplein als groene buffer. Ecologie: keizersberg
 • Klimaat: meer groen, openleggen Dijle, stimuleren groene daken. Lucht: engelsplein als groene buffer. Ecologie: keizersberg
 • Jacobijn van etten lessen luchtgroen

  1. 1. Lessen van grensregioprojectToepassing Functioneel Groen23 mei 2012OostrozebekeWest-VlaanderenJacobijn van Etten
  2. 2. Programma1. Aanleiding en partners2. Lessen van luchtgroen3. Lessen van klimaatgroen4. Lessen van gebiedsontwikkelingPer onderwerp:• Overzicht van projecten• Resultaten
  3. 3. AanleidingGroen als bouwsteen in de stad onderbenutDoel:• Kennis• Tools• Ontwerpen• Realiseren• Uitwisselen kennis en ervaring
  4. 4. Partners en financiers
  5. 5. Luchtgroen kennisatelierKennisatelier 2009
  6. 6. LuchtgroenProjecten:• Kansenkaart luchtgroen (Tilburg)• Kostenanalyse luchtgroen (Tilburg)• 17 luchtgroen ontwerpen langs wegen - verschillende partners. (Tilburg, Maastricht, Roosendaal, Wielsbeke, Oostrozebeke, Ingelmunster, Izegem, Roeselare, Sittard-Geleen, Venlo, Heerlen, Genk).• Modellering Luchtgroen van de 17 ontwerpen (door VITO/KEMA), groenbuffers rond industrieterreinen (West-Vlaanderen) Ring bij de Vaartkom (Leuven)• Realisatie (Roeselare,Tilburg, Wielsbeke, Ingelmunster, Izegem, Sittard-Geleen, Venlo, Heerlen)• Handboek lucht en groen
  7. 7. LuchtgroenArcadis, diverse wijkontsluitingswegen Tilburg
  8. 8. LuchtgroenKragten, Akkerstraat Noord, Heerlen
  9. 9. LuchtgroenBELW Advies, Oosterring, Genk
  10. 10. LuchtgroenBELW Advies, Hertogsingel, Maastricht
  11. 11. Luchtgroen Uit: gevoeligheidsanalyse met ENVI-met door VITO en KEMA
  12. 12. LuchtgroenLessenBron: gevoeligheidsanalyse VITO/KEMA 2012• Luchtkwaliteit verandert voornamelijk als gevolg van een verstoring van de luchtstroom: (windsnelheid en barrièrewerking)• De invloed op PM10 concentratie is beperkt (maximaal enkele procenten).• De invloed op NO2 en EC is groter Tot 15% verbetering/verslechtering.
  13. 13. LuchtgroenTips voor het toepassen van groen in stedelijke omgeving.Bron: gevoeligheidsanalyse VITO/KEMA 2012• Het is moeilijk om groen aan te wenden ter verbetering van de lokale luchtkwaliteit• Zorg dat groen de luchtkwaliteit niet verslechtert.• Vermijd het tunneleffect: geen bomen in een ‘street canyon’.• In straten met voldoende ventilatie tussen de gebouwen kunnen bomen wel, zolang men de bomen niet te dicht bij elkaar plant.
  14. 14. LuchtgroenT
  15. 15. Klimaatgroen kennisatelier
  16. 16. KlimaatgroenProjecten:• Methodiek voor opstellen hittekaart (Tilburg)• Kansenkaart vergroening binnenstad (Roosendaal)• Methodiek voor groentoets klimaat (Tilburg)• Ontwerpprincipes (Sittard-Geleen)• Toolkit overzicht maatregelen klimaatgroen (Tilburg)• Kwantitatieve analyse effecten functioneel groen (Sittard-Geleen) (nog niet beschikbaar)• Ontwerp klimaatgroen openbare ruimte en gebouwen (Sittard-Geleen)
  17. 17. KlimaatgroenOverige Projecten:• Alliantievorming aan de hand van klimaatgroen (Tilburg)• Inspiratieboek klimaat en groen
  18. 18. KlimaatgroenHittekaart
  19. 19. KlimaatgroenKansenkaart “in en om het huis” en “in de buurt”
  20. 20. KlimaatgroenOntwerpprincipes - gebouwniveau
  21. 21. KlimaatgroenToolkit klimaatgroen z
  22. 22. KlimaatgroenLessen:• Bij bestaande bebouwing is groen een goedkope bouwsteen om klimaateffecten in stad te temperen. Zowel voor temperatuur als water.• Vergroening helpt in het reduceren van stedelijke luchttemperatuur: - Inplanten van bomen beter dan gras - Vergroening op grondniveau meer effect dan groendaken - Vergroening effectiever bij lage bebouwing• Richtlijn : streven naar 30 % groen in stedelijk gebied voor significant effect
  23. 23. KlimaatgroenLessen:• Het invullen van milieufuncties door groen is nieuw voor ontwerpers• Ontwerpprincipes en toolkit klimaatgroen biedt ontwerpers handvatten• Kwantificering van effecten belangrijk (wordt nog studie door Sittard-Geleen)• Klimaatgroen biedt kansen voor integraal samenwerken: klimaatgroen overbrugt disciplines als welzijn, groen, klimaat en water
  24. 24. Gebiedsontwikkeling Kennisatelier Leuven 2010
  25. 25. GebiedsontwikkelingProjecten:• Vaartkom (Leuven)• ZOK en Stadsoevers (Roosendaal) tijdelijke natuur, juridisch, functioneel• Kanaalzone (Kanaalgemeenten Roeselare-Leie)• Spoorzone (Tilburg) verschillende studies en groentoets
  26. 26. Gebied Vaartkom
  27. 27. Gebied Vaartkom
  28. 28. Gebied Vaartkom
  29. 29. Gebied Spoorzone• Typering en analyse bestaand binnenstedelijk groen• Gewenste groen en groenfuncties in Spoorzone• Groene contramal voor stedenbouw-kundig planTilburg Stad van TuinenFunctioneel Groen in de SpoorzoneStudie door Atelier Quadrat
  30. 30. Gebied SpoorzoneTypering groene ruimtes Spoorzone: 2 3 4 3 6 9 1 5 7 81. daktuinen langs spoordijk 5. Stationsplein Nrd: spoor- en horecatuin2. tuinen: urban farming / guerilla gardening 6. voortuinen Atelierstraat3a. parkrandbebouwing / terrassen / pergola 7. binnenhoven / interne route3b. houtloodstuin 8. vijvertuin met horeca4. Theresiaroute 9. groene entree Spoorzone Oost
  31. 31. Gebied KanaalzoneKanaalzone:Groenvisie door Soresma• op basis huidige situatie en toekomstvisie gemeenten• Inspirerende workshops• Kader groeninrichting bij toekomstige projectenLucht - geluid - geur - visuele verstoring- tekort sociaal groen
  32. 32. Gebied KanaalzoneKanaalzone:• Groene ladder• Groene nuances
  33. 33. Gebied Kanaalzone
  34. 34. Gebied Zuid Oost Kwartier
  35. 35. Gebied Stadsoevers
  36. 36. Gebied Stadsoevers Tijdelijke natuur Roosendaal Braakliggen versus Tijdelijk gebruiken
  37. 37. Gebied groentoets
  38. 38. GebiedsontwikkelingLessen:• Masterplan Functioneel Groen geeft mogelijkheid om groenfuncties in afstemming te ontwikkelen• Analyse groenbehoefte in samenhang tot gehele stad• Groen als ruimtelijke identiteit ‘placemakers’• Groentoets is interessant instrument om groen in planvoorbereiding te borgen• Randvoorwaarden en eisen groen beter in beeld
  39. 39. Functioneel groenLessen lucht, klimaat, gebiedsontwikkeling:• Sterkere positie voor behoud van groen in de stad• Bredere onderbouwing voor kwaliteiten van groen• Meerwaarde genereren op niveau van stad en plek
  40. 40. BEDANKT VOOR UW AANDACHT
  41. 41. Functioneel groen ingezet ineen stadsvernieuwingsprojectToepassing stad Leuven :Ontwerp masterplan publieke ruimte VaartkomHeraanleg Engels plein en omgevingOostrozebeke 23 mei 2012
  42. 42. STAND VAN ZAKENMasterplan publieke ruimte Vaartkom:Kader voor latere private ontwikkelaarsUitvoering afhankelijk van verschillende deel projectenHeraanleg Engels pleinen en omgeving:Definitief ontwerp in opmaakWerken starten begin 2012
  43. 43. OPBOUW PRESENTATIE Verschillende functies die groen opneemt – Groen als structurerend gegeven Landschappelijk Begeleiden en verbinden – Groen als sociaal gegeven Verbeteren van de leefbaarheid Functionele eigenheid van elke plek Duurzame aanplant in functie van het gebruik – Klimaat groen – Luchtgroen – Ecologische functie
  44. 44. STRUCTURERENDE WAARDE Landschappelijk – Versterken bestaande landschappen
  45. 45. STRUCTURERENDE WAARDE
  46. 46. STRUCTURERENDE WAARDE Landschap Roeselberg / Keizersberg
  47. 47. STRUCTURERENDE WAARDE Landschap Roeselberg / Keizersberg Versteende landschap Vaartkom
  48. 48. STRUCTURERENDE WAARDE Landschap Roeselberg / Keizersberg Versteende landschap Vaartkom Dijlelandschap
  49. 49. STRUCTURERENDE WAARDE Landschappelijk : stadsontwerp 3 verschillende sferen in parken, Groen langs de dijle leggen Extra groen langs openbaar domein Versteende omgeving behouden op enkele pleinen Aanlsuiting met bestaand groen in omgeving  Wordt verder geconcretiseerd en verfijnd in masterplan publieke ruimte
  50. 50. STRUCTURERENDE WAARDE Landschappelijk : Dijle en groene ruimte in de stad Dijlepad langs dijle Blauwgroen netwerk doorheen de stad Verbinding van open ruimte / groene plekken in stad Vermeerderen aantal grotere publieke ruimten in de binnenstad
  51. 51. STRUCTURERENDE WAARDE 3 verschillende streefbeelden Versteende landschap Vaartkom
  52. 52. STRUCTURERENDE WAARDE Versteende landschap Vaartkom
  53. 53. STRUCTURERENDE WAARDE• Begeleiden en verbinden – Aankondigen groene ruimte – Groen ruimtes en lijnen die bestaande en nieuwe gebieden aan elkaar koppelen Versteende landschap Vaartkom
  54. 54. STRUCTURERENDE WAARDE Opvallend: -Groen bijgekomen Versteende landschap Vaartkom aan zijde Engels plein --versteende ruimte rond Vaartkom blijft behouden
  55. 55. STRUCTURERENDE WAARDE Versteende landschap Vaartkom
  56. 56. STRUCTURERENDE WAARDE• Soortenkeuze Versteende landschap Vaartkom
  57. 57. Referentieontwerp
  58. 58. SOCIALE WAARDE Verbeteren van de leefbaarheid – Verminderen effecten verkeer (lawaai, zicht, lucht) – Verhogen herbergzaamheid grote infrastructuurruimte  verband met luchtgroen – Verzachten effecten klimaat (schaduw, breken wind)  verband met klimatologisch aspect – Creëren van aangename verbindingen
  59. 59. SOCIALE WAARDE – Vb Engels plein
  60. 60. SOCIALE WAARDE– Vb Engels plein
  61. 61. SOCIALE WAARDE
  62. 62. SOCIALE WAARDE
  63. 63. SOCIALE WAARDE – Vb staart van de Vaart
  64. 64. SOCIALE WAARDE Functionele eigenheid van elke plek
  65. 65. SOCIALE WAARDE
  66. 66. SOCIALE WAARDE Functionele eigenheid van elke plek – Versteende ruimte rond vaart als evenementenlocatie – Rust en stilte plek met hoge ecologische waarde op de Keizersberg – Avontuurlijke spelaanleiding in de parken – Ontmoetingsplek voor jongeren onder het viaduct – Natuurlijke oeverstroken en verlaagde plekken aan het water – Wachten op de bus, wandelen langsheen de winkels op het Engels plein, ruimte voor kleine ontmoetingsplekken
  67. 67. SOCIALE WAARDE
  68. 68. SOCIALE WAARDE
  69. 69. KLIMAATGROENGroen als klimaatregelend element is meegegeven als aandachtspunt in masterplanGeen actieve communicatie naar inwoners en weinig expliciete aandacht in uiteindelijkmasterplanElementen die kunnen aanzien worden als klimaatgroen Toename van groenoppervlakte, Situering van groen langs de Dijle, Openleggen van de Dijle Aanplanten van bomen in straten Stimuleren van de aanleg van groendaken
  70. 70. LUCHTGROEN Actief opgenomen in ontwerp en keuzes voor Engels Plein Meegegeven als aandachtspunt voor masterplan Niet over gecommuniceerd naar inwoners Elementen die als luchtgroen kunnen aanzien worden: Expliciete keuze van groene inrichting van het Engels Plein als buffer, Situering van groen langs de Dijle, Groensingels langs de Ring, Aanplanten van bomen in straten Stimuleren van de aanleg van groendaken
  71. 71. ECOLOGISCHE FUNCTIEMeegegeven als aandachtspunt in masterplanActief rond werken in alle projectenMeenemen van beleidsplannen uit het verleden rond natuur in de stadElementen die als ecologisch groen kunnen aanzien worden. Behoud van Keizersberg als natuurgebied (niet omvormen tot “gewoon” park) Situering van groen langs de Dijle als uitbouw van blauw-groen netwerk Soortenkeuze en aandacht voor ecologische waarde in aanleg van parken en groen in heel het gebied Aansluiting bij bestaande groenstructuren om corridorfunctie te bewaken Koppelen met soortbeschermingsmaatregelen (sensibilisatie)
  72. 72. Pauline de Koning23 mei 2012 STADSOEVERS, ROOSENDAAL TIJDELIJKE NATUUR
  73. 73. TIJDELIJKE NATUUR Braakliggende terreinen Bouwprojecten met lange looptijdFOTO: PAULINE DE KONING
  74. 74. TIJDELIJKE NATUURPartijen
  75. 75. TIJDELIJKE NATUUR Onderzoek naar haalbaarheid RoosendaalBEELD: VOORZIJDE RAPPORT BELW ADVIES
  76. 76. LESSEN Voordelen: Tijdelijk gebruik van braakliggende gronden – Verhogen aantrekkelijkheid, kansen voor verkoop – Kansen voor verbetering leefbaarheid Investeringen naar voren halen = moeilijk
  77. 77. STADSOEVERS, ROOSENDAAL Van oud bedrijventerreinBEELDEN: PAULINE DE KONING
  78. 78. STADSOEVERS, ROOSENDAAL Tot nieuw stadsdeelBEELD: WWW.STADSOEVERS.NL
  79. 79. STADSOEVERS, ROOSENDAAL Centraal in de stadBEELD: WWW.STADSOEVERS.NL
  80. 80. GROENE FUNCTIES1. Bodemsanering door fytoremediatieBEELD: NIMBIO ENVIRONMENTAL OPTIONS BODEMONDERZOEK RMD
  81. 81. GROENE FUNCTIES 2. Sociaal groen, spelen, ontmoeten, ontspannenBEELD: …
  82. 82. GROENE FUNCTIES 3. Ecologie – Weidebloemen – Oever- en waterplanten – Gradiënten – BodemBEELD: PLANECOLOGIE
  83. 83. TIJDELIJKE NATUUR Bedreigingen – Juridisch: Flora- en faunawet Beschermde planten of dieren en projectvoortgang – Toeëigening van braakliggende plek Kansen – Juridisch: ontheffing ‘tijdelijke natuur’ – Communicatie tijdelijkheid
  84. 84. ANALYSE Beschikbaarheid voor groen BEELD: BELW ADVIES
  85. 85. ANALYSE Plannen toekomstig groen BEELD: VO WEST 8
  86. 86. ANALYSE Bouwfasering 1e en 2e faseBEELD: BELW ADVIES
  87. 87. ANALYSE Ontwikkelen tijdelijke natuur
  88. 88. INSPIRATIEKAART
  89. 89. GEBRUIKEcologie en sociaal gebruikcombineren:Spelen in de natuurVolkstuinen
  90. 90. SCHETS ONTWERP
  91. 91. LESSEN Voordelen: Tijdelijk gebruik van braakliggende gronden – Verhogen aantrekkelijkheid, kansen voor verkoop – Kansen voor verbetering leefbaarheid Investeringen naar voren halen = moeilijk

  ×