Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Regionaal Economsiche Analyse NHN 26apr12

206 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie Regionaal Economsiche Analyse NHN 26apr12

  1. 1. Regionaal-economische analyse Bijeenkomst De kracht van het DNA Noordwest Holland 26 april 2012 Peter Louter www.bureaulouter.nl Genoeg ruimte maar niet leeg Inwoners per km²Inwoners per km² 3898 of meer 1745 tot 3898 1073 tot 1745 489 tot 1073 307 tot 489 200 tot 307 121 tot 200 minder dan 121 Regionaal-economische analyse, 26-4-2012 2 Welvarend in brede zin Euro (x1000) Score 15.9 of meer 1.56 of meer 14.5 tot 15.9 0.95 tot 1.56 13.8 tot 14.5 0.42 tot 0.95 13.3 tot 13.8 0.00 tot 0.42 12.7 tot 13.3 -0.41 tot 0.00 12.3 tot 12.7 -0.97 tot -0.41 11.7 tot 12.3 -2.06 tot -0.97 minder dan 11.7 minder dan -2.06 Inkomen per inwoner Totaalscore Regionaal-economische analyse, 26-4-2012 3
  2. 2. Meer een woonregio dan een werkregio Score % 1.5 of meer 57 of meer 1.25 tot 1.5 37 tot 57 1.1 tot 1.25 26 tot 37 1 tot 1.1 18 tot 26 0.9 tot 1 12 tot 18 0.75 tot 0.9 6 tot 12 0.5 tot 0.75 3 tot 6 minder dan 0.5 minder dan 3a. Werkgelegenheidsfunctie b. % Buiten NHN werkend Regionaal-economische analyse, 26-4-2012 4 Geen krimpregio... Prognose deel •Volgens PEARL-model • Aannames woningbouw Regionaal-economische analyse, 26-4-2012 5 ...wel verandering bevolkingssamenstelling • Sterke groei vergrijzing (65-plus) • Zuidelijk deel: vestiging jonge gezinnen uit Adam • Vertrek jongeren: naar Amsterdam/ andere onderwijssteden • Selectieve migratie→veel MBO, weinig WO Regionaal-economische analyse, 26-4-2012 6
  3. 3. Specifieke opbouw economie Regionaal-economische analyse, 26-4-2012 7 Regio sterk in vaklieden, ruimte, natuurlijke bronnen Locatiefactorenfamilies Score NHN Ligging/bereikbaarheid - Verstedelijking/agglomeratie - Kenniswerkers/ -instellingen (-) Vaklieden (+) Ruimte + Natuurlijke bronnen (+) Regionaal-economische analyse, 26-4-2012 8 Verschillen ruimtelijke specialisaties Score Ned. = 1 2 of meer 1.5 tot 2 1.25 tot 1.5 1 tot 1.25 0.75 tot 1 0.5 tot 0.75 0.25 tot 0.5 minder dan 0.25a. Productiecluster b. Specifieke sectoren c. Diensten Regionaal-economische analyse, 26-4-2012 9
  4. 4. De economische hoofdstructuur van de regio Regionaal-economische analyse, 26-4-2012 10Kennisintensief in specifieke richtingen Regionaal-economische analyse, 26-4-2012 11Regio kent aantal kansrijke clusters en nichesVet gemarkeerd zijn door regio geselecteerde activiteitenTussen haakjes: Aantal arbeidsplaatsen (x1000)Clusters: Niches:Agribusiness (37) Energy (5)Bouwbedrijven (23) Health (17)Kapitaalsintensieve industrie (14) Maritime (14)Potentieel cluster:Leisure (22) Regionaal-economische analyse, 26-4-2012 12
  5. 5. Agribusiness en bouw economische dragers landelijk gebied a. Agribusiness b. Bouw en industrie Regionaal-economische analyse, 26-4-2012 13 Leisure langs de kust: nog doorontwikkelen Regionaal-economische analyse, 26-4-2012 14 Aantal knooppunten met niches Energy Health Maritime Regionaal-economische analyse, 26-4-2012 15
  6. 6. Aandachtspunten• Kenniseconomie: eigen stijl; HBO!• Woonaantrekkelijkheid: concurrentie neemt toe• Ligging is gegeven. Verbindingen verder verbeteren• Naast clusters ook stedelijke economie!• Samenwerken! Binnen de regio en bovenregionale coalities. Regionaal-economische analyse, 26-4-2012 16

×