Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Brabantse beleidsmedewerkers VVE 18-10-2011

1,126 views

Published on

Presentatie van Ineke Sagasser en Anneke Elenbaas van KPC Groep voor Brabantse beleidsmedewerkers VVE. Op de agenda stonden actuele ontwikkelingen in relatie tot jonge kinderen en actuele vraagstukken bij implementatie Wet OKE.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Brabantse beleidsmedewerkers VVE 18-10-2011

 1. 1. Brabantse beleidsmedewerkers VVE <ul><li>Bijeenkomst 18 oktober 2011 </li></ul>Ineke Sagasser & Anneke Elenbaas
 2. 2. Agenda 18 oktober 2011 <ul><li>Actuele ontwikkelingen in relatie tot jonge kinderen </li></ul><ul><li>Actuele vraagstukken bij implementatie Wet OKE </li></ul><ul><li>Deelnemers </li></ul><ul><li>gemeente Waalwijk </li></ul><ul><li>gemeente Dongen </li></ul><ul><li>gemeente Vught </li></ul><ul><li>gemeente Heusden </li></ul><ul><li>KPC Groep Den Bosch </li></ul>
 3. 3. Actuele ontwikkelingen <ul><li>Brabantse Beleidsmedewerkers VVE 18 oktober 2011 </li></ul>Ineke Sagasser & Anneke Elenbaas
 4. 4. Onderwijsbegroting 2012 <ul><li>OAB </li></ul><ul><li>extra budget VVE: € 67mln 2012  € 83 mln 2013 </li></ul><ul><li>motie CDA </li></ul><ul><li>inzet in G4 (& evt. G 32) </li></ul><ul><li>Passend Onderwijs </li></ul><ul><li>bezuinigingen: € 100 mln 2013  € 300 mln 2015 </li></ul><ul><li>zorgplan afstemmen met gemeente </li></ul><ul><li>gevolgen leerlingen vervoer ? </li></ul><ul><li>gevolgen onderwijshuisvesting ? </li></ul><ul><li>relatie met Jeugdzorg ? </li></ul>
 5. 5. Onderwijsbegroting 2012 <ul><li>Brede Scholen </li></ul><ul><li>budget € 12.3 mln vanaf 2012 </li></ul><ul><li>voor onderzoek, voorlichting en communicatie, landelijk steunpunt & Impuls brede scholen sport en cultuur </li></ul><ul><li>Cultuur </li></ul><ul><li>€ 10,90 per leerling primair onderwijs blijft </li></ul><ul><li> prestatiebox kwaliteitsverbetering en talentbevordering </li></ul>
 6. 6. Rijksbegroting overig <ul><li>Kinderopvang </li></ul><ul><li>toezicht & handhaving kinderopvang </li></ul><ul><li>extra budget: € 12,5 mln in 2012 </li></ul><ul><li>Gezondheidsbeleid </li></ul><ul><li>van ‘praten over’ naar ‘doen’ </li></ul><ul><li>rol gemeente  jeugd </li></ul><ul><li>geen extra middelen </li></ul><ul><li>Sport </li></ul><ul><li>programma ‘sport en bewegen in de buurt’ (2012) </li></ul><ul><li>extra middelen € 10 mln  2012 t/m 2014 </li></ul>
 7. 7. Pilot Startgroepen Peuters <ul><li>Verschil Startgroepen & VVE </li></ul><ul><li>schoolleider voert inhoudelijke regie </li></ul><ul><li>Pabo-er naast pw-3-er in voorschoolse groep </li></ul><ul><li>vijf dagdelen van 2,5 uur </li></ul><ul><li>gestructureerd en opbrengstgericht werken </li></ul><ul><li>Ouders actief betrekken </li></ul><ul><li>Onderzoek naar effecten </li></ul>
 8. 8. Onderzoeksgegevens <ul><li>Ontwikkeling jonge kinderen </li></ul><ul><li>Universiteit Utrecht Artikel Volkskrant !! </li></ul><ul><li>niveau leidster bepaalt effect VVE </li></ul><ul><li>gemengde groepen hebben positief effect </li></ul><ul><li>Onderzoek NCKO </li></ul><ul><li>pedagogische kwaliteit kinderopvang bepaalt welbevinden en ontwikkeling 0 – 2 jarigen </li></ul>
 9. 9. Onderzoeksgegevens <ul><li>Subsidies peuterspeelzalen: </li></ul><ul><li>heeft gemeente zicht op effecten? </li></ul><ul><li>Onderzoeksbureau Necker van Naem: </li></ul><ul><li>2/3 van de gemeenten heeft moeite concrete afspraken te maken met gesubsidieerde instellingen </li></ul><ul><li>90 % van de gemeenten stuurt niet bij n.a.v. verantwoordingsinformatie peuterspeelzalen </li></ul>
 10. 10. Ontwikkeling Integrale Kindcentra <ul><li>afstemmen, samenwerken of integraal organiseren </li></ul><ul><li>peuterspeelzaalwerk (educatie) </li></ul><ul><li>kinderopvang / bso (opvang) </li></ul><ul><li>basisonderwijs (onderwijs) </li></ul><ul><li>aangevuld met </li></ul><ul><li>programma’s talentontwikkeling (sport, cultuur) </li></ul><ul><li>relatie met zorg (cjg, jgz) </li></ul><ul><li>doorgaande lijnen </li></ul><ul><li>peuterspeelzalen  basisschool </li></ul><ul><li>onderwijs  opvang  talentontwikkeling </li></ul><ul><li>pedagogische aanpak </li></ul>
 11. 11. Actuele vraagstukken <ul><li>Brabantse Beleidsmedewerkers VVE 18 oktober 2011 </li></ul>
 12. 12. Besproken vraagstukken <ul><li>VVE integreren Kinderopvang ? (inbreng Dongen) </li></ul><ul><li>Bekostiging van VVE ? (inbreng Waalwijk) </li></ul><ul><li>Aanpak </li></ul><ul><li>toelichting van het vraagstuk door inbrenger </li></ul><ul><li>ronde 1. vragen stellen door aanwezigen </li></ul><ul><li>ronde 2. tips en adviezen van aanwezigen </li></ul><ul><li>conclusie door inbrenger: volgende stap ! </li></ul>
 13. 13. VVE integreren in Kinderopvang ? <ul><li>Vragen: </li></ul><ul><li>zitten er doelgroepkinderen in de kinderopvang? </li></ul><ul><li>bij hoeveel doelgroepkinderen VVE aanbieden? </li></ul><ul><li>is kinderopvang gemotiveerd om mee te werken? </li></ul><ul><li>hoe weet je of kinderopvang VVE ook aan biedt? </li></ul><ul><li>hoe houd je zicht op kwaliteit van VVE in kinderopvang? </li></ul><ul><li>is samenwerking peuterspeelzaal – kinderopvang optie? </li></ul><ul><li>hoe voorkom je onderlinge strijd? </li></ul><ul><li>VVE investeringen in verleden: hoe ‘t goede behouden? </li></ul><ul><li>financieren van VVE voorziening of van kindplaats? </li></ul><ul><li>welke lange termijnvisie ligt ten grondslag aan keuzes? </li></ul>
 14. 14. Bekostiging van VVE <ul><li>Vragen </li></ul><ul><li>wat kost een doelgroepkind? hoe bepaalt de gemeente het bedrag per VVE deelnemer? </li></ul><ul><li>bedrag dat gemeente hanteert versus reële kosten voor peuterspeelzalen en kinderopvang? </li></ul><ul><li>welk ambitieniveau houdt gemeente voor peuterspeelzaal aan? klopt de ambitie nog met de begroting? </li></ul><ul><li>kan kinderopvang doelgroepkinderen voordragen voor bekostiging? </li></ul><ul><li>krijgen doelgroepkinderen extra programma / eigen handelingsplan / tutor? Wat kost dat en kun je dat controleren? </li></ul><ul><li>onderscheid vaste organisatiekosten versus flexibele kosten (aantallen, dagdelen, extra VVE programma)? </li></ul><ul><li>kosten uit te splitsen in contractafspraken waarover verantwoording plaats vind? </li></ul>

×