Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tedx pata

1,101 views

Published on

Published in: Education
 • Mis on õppimine? Ja kuidas me õpetame?
  Eks ole, esimene asi mis kohe pähe tuleb, on:
  Õppimine on teadmiste jagamine
  või Õppimine on teadmiste saamine?
  Mida see õigupoolest tähendab?

  Teadmised on nagu vein, mis muutub aja jooksul järjest paremaks.
  On üks hulk aegade jooksul kogutud teadmisi, millel on alati väärtus, mis ei muutu, mida tuleb põlvest põlve edasi anda.
  Õpetaja on see kes teab ja reguleerib, millal ja millistes annustes me võime tarkust manustada.
  Meid saab ja tuleb tarkusega täita.
  Teadmised on isiklik omand, neid ei saa keegi ära võtta.

  Kui nüüd aga hetkeks mõelda, millised on õppijad?
  Neil ei ole endal suurt õigust otsustada, mida ja kuidas õppida.
  Me õpetame juhitud olemist, mitte autonoomset õppimist.

  Kulgemine õppimises on seisund, kus me unustame kõik, mis ei puutu asjasse ning oleme õppimisest kaasa haaratud.

  Me usume, et õppimisel saab kulgemise kogemuse saavutada nii, et õpetaja annab piisavalt väljakutset omavaid ülesandeid, mis samas pole liiga rasked.
  Juhitud kulgemine on üks viis õppijaid kaasa haarata.

  Missugune on ökoloogiline vaade õppimisele?
  Ühendame erinevad teadmuse allikad ja loojad.
  George Siemens on oma kultuslikus raamatus Teadmuse teadmine väitnud, et tänapäeval on voolamist võimaldavad 'torud' tähtsamad, kui see, mis neis voolab.
  Mida enam me jagame, seda enam me saame. Jagamine muudab teadmuse voolavaks.
  Voolamise käigus teadmised segunevad, tekivad uued ideed ning püsivad ringluses .
  Voolamist võimaldava õppimise idee keskmes on luua isereguleeruvad õppimist lubavad süsteemid, kus igaüks oma autonoomse tegevusega muudab ja mõjutab õpitavat, teisi õppijaid ja õpimise keskkonda.

  Kulgemise kogemuse võib saada ka ise õppimist juhtides. Kulgemise teed sõltuvad sellest, mis meid innustab ja mida me oskame teha.

  Uus sotsiaalne meedia Internetis võimaldab luua endale personaalse õpikeskkonna.
  See on pidevalt muutuv ja paindlik tänu omavahel kergesti ühenduvatele tehnoloogiatele. Selle abil saame olla avatud uutele inimestele ja voolavale teadmusele.

  Õppijad oma personaalse keskkonnaga ühenduvad teiste loojatega ja jagavad ideid personaalse võrgustiku abil.
  Oma võrgustiku kaudu on õppijad seotud mitmete erinevate kogukondadega ning saavad osa nende tegemistest. Kogukond digitaalses ökosüsteemis on nagu omamoodi liik, kellel on sarnased huvid, ideed ja tegevused. Ometi, need õppijad, kes kogukonna moodustavad ei pruugi üksteist otseslt tundagi.
  Nii nagu looduses on ka digitaalsetel kogukondadel oma nišš sobivaimate tingimustega eluruum.
  Samas arvutisüsteemis võib selliseid paralleelseid kogukondi tegutseda palju
  Mõelge naiteks Facebook’i sotsiaalvõrgustiku või Twitteri säutsukeskkonna peale.
  Mida enam kogukondi digitaalne ökosüsteem sisaldab, seda rikkam ta on kooslusena. Sellises keskkonnas on palju erinevaid ideeede saamise võimalusi sest personaalse võrgustiku kaudu võime korraga kuuluda paljudesse kogukondadesse.

  Mis teeb digitaalsed ökosüsteemid õppimise jaoks eriliseks?
  Iga kogukonna õpiruum akumuleerub õppijate tegevuse tulemusena - see kuidas neile meeldib erinevaid vahendeid õppimiseks kasutada, millest ja miks nad huvituvad ja mida nad kirjutavad akumuleerub digitaalses ökosüsteemis.

  Järelikult iga õppija saab muuta oma õpinišši ja luua kulgemise kogemust omale sobivalt.

  Paljude õppijate tegevus kogukonnas loob dünaamiliselt muutuva õpiruumi.
  Õppija on edukas siis, kui ta juhindub õpiruumi kogukonna poolt akumuleerunud ja edu toonud kogemustele ja teadmistele. Niši järgi võib ennast kohandada ja leida, kus saab kõige kiiremini edu saavutada.

  Digitaalsetes ökosüsteemides on õppimine sarnane parvekäitumisele. Me jälgime pidevalt, mida teised teevad, kus nad asuvad, millised ideed neil on. See võimaldab meil orienteeruda, mis on kogukonnas hetkel oluline. Näiteks võib tuua Twitteri või sotsiaalvõrgustikes tehtavad tegevused, mis loovad üksteist õppimise ja keskselt koordineerimata kaasatud olemise võimalused.

  Digitaalsetes süsteemides käitume me nagu intelligentsed putukad - me otsime pidevalt uusi ideid ja jätame oma mõtteid koos tähendusmärgistega maha sarnaselt sipelgate feromoonsignaalidele. Tänu märgistele me leiame ja jälgime ideid, mis akumuleeruvad, on aktiivselt külastatud ja säilivad digitaalses ökosüsteemis.

  Digitaalsed ökosüsteemid võimaldavad kohanevat õppimist, mis on enesjuhitud kulgemiskogemuse loomiseks oluline. Digitaalsete ökosüsteemides iga õppija mõjutab süsteemi ja on oluline.

  Õppija loob oma personaalseid võrgustikke
  Õpetaja ühendab personaalseid võrgustikke, näiteks kasutades ühiseid märksõnu või agregaatoreid.

  Õppija loob ja jagab ise oma teadmust ning õpetaja pakub selliseid ülesandeid ja kujundab keskkonna, kus teadmised saavad dünaamiliselt akumuleeruda.

  Õppija jälgib kogukonna liikmeid (nagu parves) ja kogukonna nišši akumuleeruvaid ideid (nagu sipelgate radasid leitud toiduni).

  Õpetaja on parve- ja sülemitegevuste algataja. See võimaldab autonoomsetel õppijatel luua koos ilma keskse juhtimiseta.

  Õppija sobitumine kogukonda ja kogukonna nišši määrab õppimise edukuse ja loodud ideede headuse.

  Õppimine on digitaalse ökosüsteemi oma kogukonna nišši loomine ja sellega pidev kohanemine.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Tedx pata

 1. 1. Kai Pata 
 2. 2. täitmine  Piiratud  autonoomia  personaalne  Juhitud õppijad  muutumatu 
 3. 3. Väljakutse  Ärevus  Igavus  Csíkszentmihályi (1977)  Pädevused 
 4. 4. voolav  jagatud  segatud  muutuv  G. Siemens: The pipe is more important than the content of the pipe 
 5. 5. Autonoomne  Enesejuhitud 
 6. 6. Väljakutse  Ärevus  Igavus  Csíkszentmihályi (1977) järgi  Pädevused 
 7. 7. Tehnoloogiad  inimesed  artifaktid  Avatud  Ühenduv  Muutuv 
 8. 8. Personaalne võrgustik  Õppija ja  personaalne   keskkond  Kogukond  Nišš  Kooslus 
 9. 9. Kogemuse akumuleerumine:  Kuidas?  Millega?  Mida?  Miks? 
 10. 10. Õppija otsustab  Kogukonna nišš1  Kogukonna nišš2 
 11. 11. Oma personaalne võrgustik  Ühendab personaalseid võrgustikke  ÕPETAJA  ÕPPIJA  Autonoomselt loov ja jagav  Teadmust akumuleeriv keskkond  Kogukonda jälgiv ja nišiga kohanduv  Sülemitegevuste algataja  Hinnangu annab kogukond, headuse määrab nišš 

×