Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Qr koodidega

1,060 views

Published on

Using QR codes in teaching activities

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Qr koodidega

 1. 1. Õpikeskkonna laiendamine QR e. ruudukoodidega Kai Pata
 2. 2. QR koodidega ruumid • QR koodidega saab muuta ruumid ja esemed (nt. instrumendid õppeklassis, raamatud raamatukogus) interak=ivseks • Näited: • 1. Ringtreening kehalise kasvatuse tunnis – Jaga ringtreeningu harjutuste juhendeid õues või jõusaalis QR koodide abil • 2. Objek=dele või ruumidesse paigutatud ülesanded – Vormidega saadetav küsimus, saab kogudaja õppijale jagada tagasisidet ülesande täitmisest (nt. lisa QR küsimus=k kohustusliku kirjanduse raamatusse, või veebivormiga andmete saatmise ülesanne klassis asuva instrumendi külge)
 3. 3. QR koodide loomine • hIps://www.the-­‐qrcode-­‐generator.com/ Määra koodi suurus
 4. 4. Küsimused veebi vormidega • QR koodidega saab jagada juurdepääsu veebilehele, kus asuvad küsimused ja õppija saab telefoniga saata lühikesi vastuseid. • Logi oma Googli kontoga sisse Googli vormidesse ( Google Forms) Loo uus vorm ja anna sellele nimi Kirjuta küsimus ja vali rippmenüüst küsimuse tüüp Salvesta küsimus Määra ära, kuidas vastuseid kuvatakse, näiteks kui soovid, et vastajad näeks teiste vastuseid, pärast saatmist Vastuseid saad vaadata teiselt lehelt ( vt. ülamenüüs tabulaatorit)
 5. 5. Koodi loomine veebilehest • Kopeeri küsimuste vormi aadress ja loo QR kood Pikad aadressid saad enne koodi loomist lühendada
 6. 6. Koodid esemetel annavad kasutusjuhendi, info või ülesande Jaga tegevuse kirjeldust või anna ülesanne nt. mingi ajaperioodi jooksul teha mingit tegevust ja saata oma tulemus ( nt. kui pikk maa läbi=, mitu korda jõu= teha jne.). Jaga infot või palu midagi seoses paiga või esemega luua või teha: Loo üks võõrkeelne lause selle objek= kirjeldamiseks või esita üks küsimus selle objek= kohta ja saada vastus veebivormiga, Leia selle objek= juures mingi oluline detail, tee telefoniga foto ja pos=ta twiIerisse kasutades ühiselt kokkulepitud #märksõna (hashtag)
 7. 7. QR koodi jagamine • Koodi võib lisada ka blogipos=tusse või jagada sotsiaalmeedias ( Facebook, twiIer) Kopeeri vistutamise (embed) kood QR lehelt ja kleebi oma blogisse ( kasuta text vaadet kleepimise ajal) ning salvesta leht.
 8. 8. QR koodi lugemine • QR koodi skaneerija laadib iga õpilane App store’ist oma telefoni. QR koodi lugejas ak=veeri skanner
 9. 9. Harjutus: Koodi vaatamine hIp://ifi7084.wordpress.com/harjutused-­‐arvu=ga-­‐tootajale/
 10. 10. QR koodi skanneerimine Koodi skaneerimisel telefoniga näitab telefon teks= või läheb soovitud veebilehele. Koodi skanneerimine Kuvatakse ülesanne Saab näha teiste vastuseid
 11. 11. Interak=ivse ülesande tulemuste kasutamine õppetöös • Interka=ivse ülesande õpilastelt kogutud vastuste andmetabelit või #märksõnaga TwiIeri või Instagrammi andmevoogu saab kasutada andmete koos analüüsimisel (nt. milline on meie õpilaste keskmine tulemus, õppijate pakutud tähenduste ühine kaardistamine vms)
 12. 12. Loe lisaks M-­‐õpe geograafiatunnis hIp://katrimope.wordpress.com/naidistund-­‐qr-­‐ koodidega/ QR koodid keeletunnis hIps://www.scribd.com/doc/133584458/QR-­‐koodi-­‐mang MOBO – mobiiliga orienteerumine hIp://www.jukupeedu.ee/img/image/ 2012MOBOIndrek.pdf QR koodide vahendid koolis: hIp://koolielu.ee/info/readnews/224851/uued-­‐ toovahendid-­‐koolielus-­‐qr-­‐koodi-­‐kasutamine

×