Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Õpianalüütika töötuba

1,341 views

Published on

Õpianalüütika ülevaade ja mõned õpitegevused töötoaks

Published in: Education
 • Be the first to comment

Õpianalüütika töötuba

 1. 1. Õpianalüütika töötuba Kai Pata
 2. 2. Ülesanne 1: inspireerijad • Kirjuta google docs ühisesse andmetabelisse kõik inimesed, vahendid ja ideed kellega/millega sina oled aktiivselt suvekoolis kokku puutunud või mida saanud/jaganud • Hiljem kasutame andmetabelit ManyEyes võrgustiku analüüsiks. Many eyes SNA juhend: http://htvaikom.blogspot.com/search/label/Õpianalüütika SNA juhend: http://ifi7060.files.wordpress.com/2013/12/sna.pdf https://docs.google.com/spreadsheet s/d/1slIcEkArqN-Q8OC8HAW- 2JzNoAPWJFKyAucaFa5Rpn4/edit?usp =sharing
 3. 3. Õpianalüütikaga õpidisain Enesejuhitud õppimine Ühisõpe Mitteformaalne õpe * pädevused *märksõnad, tähendused *kogukonna tugi Sotsiaal- semantiline tehnoloogia Retrieval API-sMis andmetest on kasu õppimise efektiivsemaks muutmisel? Mida on turvaline avalikult üldistada ja jagada? *TinCan ehk xApi *märksõnad * seosed *sotsiaalne valideerimine
 4. 4. Õpianalüütikaga õpidisaini väljakutsed • Õpikeskkonda planeerides valida sobivad ja omavahel suhtlevad rakendused, millega oleks võimalik antud õpieesmärke parimal viisil ellu viia ja mida ka õppijad eelistvad. – Mida ja millega õppijad teevad ja mis on tulemuslik õppimine? • Lisada õpikeskkonda rakendusi, mis võimaldaks koguda õpitegevusest andmeid ja tagasisidestada neid töödeldud kujul õppijatele ja õpetajale reaalajas – Millisel kujul andmeid õppimistegevusest tekib, kas tohib neid koguda, koondada ja millega? • Andmete põhjal järelduste tegemine – kuidas andmeid parimal viisil sünteesida ja visualiseerida, et tagasiside võimaldaks oma õppimises teha muudatusi – Kuidas õppijad õpiandmeid mõistavad? Kas keegi võib andmeid kurjasti kasutada? Mis kasu on “suurtest andmetest”?
 5. 5. Elgg portfoolio ja õpianalüütika moodul • Elgg portfoolio analüütilise tegevusvoo lisamooduliga https://github.com/pjotrsavitski/p3events, millega saab tagantjärgi õpitegevustest ülevaate – Kasutajate liitumine, sõbraks lisamine – Diskussioonide algatamine ja kommenteerimine – Ühiskirjutamine – Blogi sissekanded ja kommentaarid – Failide üleslaadimine ja märksõnastamine jne. • NB! Koolielu on üles ehitatud portfooliotele, õpianalüütikat otseselt sisse pole ehitatud NÄITED
 6. 6. Elgg portfoolio ja õpianalüütika moodul Õpitegevuse jälgimine seinalt ei võimalda saada üldistust toimuvast. On vaja õpiandmete visualiseerimist õppija ja õpetaja jaoks reaalajas. NÄITED
 7. 7. Elgg portfoolio ja õpianalüütika • Kes – millal – millega/kellega – mida tegi • Andmed csv failina, vajavad korraldamist, et analüüsida ja visuaalselt kasutajatele esitada NÄITED
 8. 8. Kes mida vaatab?Kasutada saab analüüsiks näiteks ManyEyes SNA analüüsi või Gephi SNA programmi. Andmed puhastatakse kaheks veeruks: Näiteks: Kes on kellega seoses? Kes on millega seoses? NÄITED Ülesande 1 Inspireerijad tulemuste visualiseerimine
 9. 9. Kuidas üksteiselt õpitakse? • Parema ülevaate saab kasutajate tegevusest, kui logifailile tegevustele anda tähendused õppimise kontekstis. • Näiteks: – Teistelt õppimine: View Blog, view Comment, view Page – Reflekteerimine: Create blog post – Toetamine: Create blog comment – Koosloome: Write page, write forum – Võid eristada kasutajatüüpe ( nt. õpetaja/õppija, algaja/ekspert NÄITED Loe lähemalt, milliseid järeldusi saab teha õpianalüütikast: http://uudiskiri.e-ope.ee/?p=3122
 10. 10. TinCan API ja õpiandmed ja LRS (analüütilised õpiandmete hoidlad) Andmed sotsiaalmeedia seintelt (dashboard) Andmed eri LMS-idest Andmed mobiilsetest vahenditest Analüütiline andmeait Tagasisidet andev vahend Loe suurte andmete töötlemise tulevikust: http://www-1.ms.ut.ee/ess/ESS24/Ettekannete%20slaidid/Bogdanov_Mis_On_BIGDATA.pdf
 11. 11. TinCan standard asendab SCORM-i
 12. 12. Tin Can statement Kes Mida tegi (verbid) Millega (objektid/subjektid) Verbid või tegevused Mis kontekstis Mis on tulemus Vaata, kuidas luua Tin-Can lauset http://tincanapi.com/statement-generator/
 13. 13. Sisulise õppimise suunamine õpianalüütikaga? • Sotsiaalmeediaga õppimises on olulisel kohal refleksioonipostitused blogides. Õpianalüütika jäädvustab küll, et blogi postitus tehti, kuid ei analüüsi selle sisu. • Semantiline analüüs: Kuidas õpetaja ja õppija saaks näha visuaalsest tagasisidest, et sisuline õppimine on läinud sügavamaks? (nt. tuvastada erinevad refleksioonisügavuse tüübid) – Arvamustekaeve: Kuidas saaks automaatselt tuvastada postituse/ kommentaaride sisus esinevaid elemente?
 14. 14. Arvamustekaeve: kommentaari kuvand Kuidas arvamustekaevet kasutada õpianalüütika vahendina? Näide: õpetaja koondkommentaari analüüs: Proovi demo ingliskeelse tekstiga, näiteks õppijale kirjutatud kommentaaridega: http://www.alchemyapi.com/products/demo/alchemylanguage/ • http://uusmeedia.wordpress.com/2012/10/21/concept-maps- of-social-interaction-in-new-media-communities/ PositiivneVahepealne Katseta ka arvamustekaevet http://socialmention.com
 15. 15. Ülesanne 2: Tagasiside tudengile • Proovi ingliskeelsete lausetega luua positiivne ja negatiivne tagasiside: http://sentistrength.wlv.ac.uk/ https://semantria.com/demo • Postita 1 positiivne ja 1 negatiivne tagasiside näide google docs andmetabelisse. •https://docs.google.com/spreadsheets/d/1- 6AdpGjVKOlwMM5wk7qwKlkz_LuzRCuBBQJmFgQcY eA/edit?usp=sharing
 16. 16. Õpianalüütika laiendatud keskkonnas • Laiendatud õpikeskkonnas on reaalsed paigad tegevuste kaudu avardatud virtuaalsete võimalustega. • Kasutatakse palju sülemi(parve)põhist õppimistegevust, kus erinevate kasutajate tegevuse tulemina koondub ja sünnib nende ühine nägemus mingist paigast, tundest, sündmusest, tootest jne, mida samaaegselt õpikeskkonna kasutajate poolt jälgitakse ja kasutatakse.
 17. 17. Laiendatud keskkonna mudel Analüütika vahendid aitavad suurt plaani näha
 18. 18. Sotsiaalne analüütika laiendatud keskkonnas • Laiendatud õpikeskkonna loomisel tulevad abiks sotsiaalmeedia analüütikat tegevad programmid. • topsy.com, andmete automaatseks väljakogumiseks Topsy-st tuleks kasutada API-sid • tagboard.com, keyhole.co • socialmention.com • twubs.com • hashtracking.com, sees.aw • trendsmap.com, geochirp.com, tweetreach.com, twitterape.com • ritetag.com
 19. 19. Tähendusruum # otsinkevadet
 20. 20. Mitteformaalne õppimine, tähendusruumid Mis on mingi nähtuse või asja tähendusruum? Kuidas tähendusruum ajas muutub? Kui tähendusi pole otseselt antud, tuleta tähendused pildilt või tekstist Lilled Lumi Vesi Kevad sagedus • Kas mingid teemad hakkavad korduma? • Kuidas saaks suunata mitteformaalset õppimist (õppijate tähelepanu) näidates tähendusruumi kujunemist?
 21. 21. Analüütika probleemid laiendatud õpikeskkonnas • Tasuta Cross-network hashtag search lahendused lubatud mahus ei toimi • Paremaks andmekogumiseks vaja kasutada API-sid • Andmete visualiseerimise võimalused mitteformaalseks õppimiseks vaja läbi mõelda • Teema peab kõnetama • Liikluse tekitamisele liigne ajakulu • Vaja suuri andmemasse • Soovitada õpitegevusega seotud hashtagile kasutada ka teisi, et oleks võimalik täpsemaid andmeid saada: aeg, koht, mida veel võib nt pildilt leida, seostuvad teemad jne.
 22. 22. Ülesanne 3: positiivne ja negatiivne tähendusruum • Loo sagedustabel headest ja halbadest sõnadest kommentaarides • Faili kuju: text tab delimited • Andmed: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1- 6AdpGjVKOlwMM5wk7qwKlkz_LuzRCuBBQJmFgQcYeA /edit?usp=sharing • Tähendusruumi visualiseerimiseks sisesta andmetabel: Multi perspective exploration tool’i http://kerg.tlu.ee/demos/multi-perspective- exploration
 23. 23. Õpianalüütika Google’i pilvedisainis ● Google Sites ● Google Calendar ● Google + ● Picasa Web Albums ● Google Drive ● Google Analytics ● Google Fusion Table ● Google+ logide korjamiseks loggencsg https://code.google.com/p/loggencsg/downloads/list Foorumid, http://disqus.com/ mida saab lisada näit. blogile ja milles osalust visualiseerida analüütiliselt http://techcrunch.com/2010/08/31/disqus-analytics/ Pilvemudeliga õpikeskkond Lisatud analüütilised vahendid
 24. 24. Näide: Eesti tähtpäevad https://sites.google.com/site/eestitaehtpaeevad/ Fusion Table võrgustatistika
 25. 25. Näide: Eesti tähtpäevad
 26. 26. Moodle analüütika • Paremaks kasutamiseks peaks Moodle 2.5 statistikaosa tõlkima koostöös statistiku konsultatsiooni ja kommentaaridega. Näide: küsimustiku struktuuri analüüs Moodles
 27. 27. Õpianalüütika Moodles • Moodle 2.5 on TinCan API plugin, millega saab Moodlest väljaspool toimuvaid õpitegevusi koguda LRSi (analüütilisse aita), kuid see pole veel kommertstoode https://github.com/garemoko/moodle- mod_tincanlaunch • Vaata iMOOT videot: http://www.slideshare.net/epictalk/imoot-35001946 • Moodle. 2.6 sisaldab ka blokki Analytic recommendations https://moodle.org/plugins/view.ph p?plugin=block_analytics_recommendations
 28. 28. Moodle analüütika https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_analytics_recommendations Õpetaja vaade: õppijate võrdlus tegevuste alusel Õppija vaade: enda võrdlus parima õppijaga ja normiga
 29. 29. Õpianalüütika Moodles Ressursside kasutus kursusel Ühe tudengi tegevused ajas • GISMO – Moodle visualiseerimise vahend, mis kasutab logisid, tulemused nähtavad vaid õpetajale – klassi tegevuste ülevaade ülesannete ja ressursside kaupa, ühe õppija tegevused kursusel http://sourceforge.net/projects/gismo/files/ http://gismo.sourceforge.net/visualizations.html
 30. 30. Õpianalüütika Moodles MOCLog – lisaks GISMO funktsioonidele saab jälgida õppijate koostööd (foorum, wiki, chat) http://sourceforge.net/projects/moclog/files/ http://moclog.ch/wp- content/uploads/2013/01/MOClog_WP2_Model_v3_9.1.pdf LAe-R (The Learning Analytics Enriched Rubric) – võimaldab täpsustada hindamiskriteeriume ja nende alusel teha õpianalüütikat (Moodle 2.3) http://docs.moodle.org/23/en/Learning_Analytics_Enriched_Rubric
 31. 31. Õpianalüütika Moodles • SNAPP – võimaldab tagantjärgi teha SNA-d Moodle foorumitest, http://www.snappvis.org/ • http://www.youtube.com/watch?v=JTO_YDdHxRs SNAPP tuleb installida veebilehitseja Bookmark’idesse. Java ja interneti (SNAPP toimib Internet Exploreri, Safari ja Firefox’iga) turvalisuse seaded peavad olema viidud miinimumini. Uues Moodle 2.5 versioonis ei töötanud. Mida oskab õppija või õpetaja jooniselt välja lugeda ja kuidas see õppimist võiks aidata?
 32. 32. Õpianalüütika Moodles Mis õpitegevusi Moodles võiks jälgida? Kes algatab teemasid? Kuivõrd õppijad osalesid foorumis? Pealiskaudne ja visuaalne foorumi vaatlus jätab teise mulje, kui andmeid analüüsides; Algatajad ei pruugi olla kõige aktiivsemad oslejad, kommenteerijad, küsijad-vastajad Loe lisaks, kuidas Moodles õpianalüütikast kasu saada • http://salvetore.wordpress.com/2012 /07/26/analytics-getting-helpful- information-out-of-an-lms/ Teema algatajad Aktiivsed arutlejad
 33. 33. Pädevused ja õpianalüütika • Õpianalüütika üks aspekt on akadeemiline analüütika, mis seostub õpiväljundite ja pädevuste saavutamise mõõtmisega õppekava kursuste jooksul. • Pädevustepõhise portfooliokogukonna näiteks on eDidaktikum, milles kasutatakse õpianalüütikat – Juba toimib: Saab lisada ülesannetele ja postitustele õpetaja kutsestandardi pädevusi, tulevikus näiteks ka ISTE digipädevusi. – Tulevikus: Õpetaja ja õppija saab ülevaate oma digipädevuste saavutamise protsessist pädevustega portfoolios.
 34. 34. eDidaktikum Pädevused ülesande küljes Õppijate poolt postitatud ülesande vastused. Plaanis on eDidaktikumis rakendada TinCan API protokolli ja luua õppijale tagasisidet andev Dashboard. NÄITED
 35. 35. Akadeemiline analüütika: ePoAbi http://htk.tlu.ee/EpoAbi/ NÄITED Saab kursuseprogrammis ülesanded siduda õpiväljunditega (või pädevustega) Saab erinevate kursuste programmide põhjal õppekavas tervikuna ülevaate pädevustest ja õpi- ning hindamistegevustest
 36. 36. Viited ja tänud • Greller, W., & Drachsler, H. (2012). Translating Learning into Numbers: A Generic Framework for Learning Analytics. Educational Technology & Society, 15 (3), 42–57. • Haridustehnoloogia 2014. a. Õpianalüütika kevadkursusel osalenud üliõpilased, kelle näiteid olen kasutanud.

×