Learning Layers
Scaling up Technologies for Informal Learning in SME Clusters

Kuidas tehnoloogiaga skaleerida
mitteformaa...
Õppivate	
  klastrite	
  tehnoloogiad	
  
Üheskoos	
  klastri	
  
vastupanuvõime	
  suurendamine	
  

UurimisinsItuudid	
 ...
Mi"eformaalne	
  õppimine	
  
Meistrilt	
  õppimine,	
  opImaalne	
  tagasiside	
  õigel	
  hetkel	
  

Väljakutse:	
  OpI...
Mi"eformaalne	
  õppimine	
  

Töö	
  käigus	
  juhtumitest	
  ja	
  teiste	
  kogemustest	
  õppimine	
  

Väljakutse:	
 ...
Organiseeri	
  
õppimismomendid	
  
porUoolios	
  

h"p://learning-­‐layers.eu	
  

5	
  
Jaga	
  prakIkaid	
  porUoolioga	
  
Tööalaste	
  oskuste	
  koolituss	
  
PrakIkasse	
  juurutamine	
  
Eriala	
  õppeasu...
Mi"eformaalne	
  õppimine	
  
Suhtlemine	
  töökaaslastega	
  ja	
  nende	
  tagasiside	
  

Väljakutse:	
  VõrgusIkult	
 ...
Õppimisvõimaluste	
  jagamine	
  

h"p://learning-­‐layers.eu	
  
Mi"eformaalne	
  õppimine	
  
Õppimine	
  on	
  vahendite,	
  esemete	
  ja	
  dokumenIde	
  keskne	
  

Väljakutse:	
  Va...
Märksõnadega	
  otsitav	
  videoõpetus	
  

Reflect:	
  h"p://reflex.aalto.fi/	
  
h"p://learning-­‐layers.eu	
  
QR	
  koodid	
  ja	
  õppimine	
  
Mi"eformaalne	
  õppimine	
  
Uute	
  normide	
  juurutamine	
  ja	
  omaksvõtmine	
  prakIkas	
  

Väljakutse:	
  normide...
Organisatsiooni	
  normide	
  jagamine	
  

Vt.	
  Lähemalt	
  EU	
  7	
  raamkava	
  projekIst	
  IntelLEO	
  h"p://intel...
“Elavad	
  normid”	
  

h"p://learning-­‐layers.eu	
  
Sotsiaalne	
  semanIline	
  võrgusIk	
  
Professionaalsed	
  
kogukonnad	
  

Klastriliikmete	
  võrgusIkud	
  ja	
  nende...
Kuidas	
  süsteemselt	
  õppimist	
  
korraldada?	
  
•  Nonaka	
  ja	
  Takeuchi	
  (1995)	
  teadmuse	
  
ringlemise	
  ...
SECI	
  –	
  teadmuse	
  ringlemine	
  

Nonaka	
  ja	
  Takeuchi	
  (1995)	
  järgi	
  	
  
Õppivate	
  õpetajate	
  klaster	
  
•  Liikmed:	
  tegevõpetajad,	
  õpetajakoolituse	
  
õppejõud,	
  õpetajakoolituse	
...
Õpetajate	
  klastri	
  tehnoloogiad	
  
•  Kogukondliku	
  lähenemisega	
  tehnoloogiad	
  –	
  
tegevus	
  toimub	
  kog...
Kogukondlik	
  õppimine	
  
Formaalõppes	
  kogukondlik	
  õppimine	
  
PorUoolioga	
  õppimine	
  
Pädevuspõhine	
  keskkond	
  -­‐	
  
eDidakIkum	
  
Arendame	
  klastris	
  õppimise	
  
meetodeid	
  ja	
  vahendeid	
  
EU	
  FP	
  7	
  projekt	
  Learning	
  Layers	
  
h...
Oleme	
  koostööle	
  avatud!	
  
Kai Pata (PhD)
kpata@tlu.ee
&
Kairit Tammets (PhD)
kairit.tammets@tlu.ee
Tallinna Ülikoo...
Mitteformaalne õppimine tööpaigas
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mitteformaalne õppimine tööpaigas

602 views

Published on

Koolitus 2014 esitlus koos Kairit Tammetsaga.

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mitteformaalne õppimine tööpaigas

 1. 1. Learning Layers Scaling up Technologies for Informal Learning in SME Clusters Kuidas tehnoloogiaga skaleerida mitteformaalset õppimist klastrites ja organisatsioonides? Kai Pata kpata@tlu.ee & Kairit Tammets kairit.tammets@tlu.ee , Tallinna Ülikool, Haridustehnoloogia keskus http://htk.tlu.ee/ E"ekanne  Koolitus  2014  konverentsil     h"p://Learning-­‐Layers-­‐eu    –  Scaling  up  Technologies  for  Informal  Learning  in  SME  Clusters  –  layers@learning-­‐layers.eu   1  
 2. 2. Õppivate  klastrite  tehnoloogiad   Üheskoos  klastri   vastupanuvõime  suurendamine   UurimisinsItuudid   Klastri   juhImine   Haridusasutused   Klastriliikmete   koosfinantseerimine,   klastriliikmetele  teenuste   müümine   PoliiIka-­‐  ja  kutse-­‐ organisatsioonid   Fondid   Firmad   Ressursside  koondamine,  koostööalgatused   Ühine  innovatsioonitaristu   Ühine  läbirääkimiste  jõud   Klastri  tehnoloogia  ja  tooteporUell,  ühised  brändid   Klastri  õppimisvõime  tugevdamine  läbi  koolituste  ja  tehnoloogiate   Klastri  organisatsioonide  professionaalsuse  pideva  kasvu  toetamine   Ühine  teadmiste,  andmete-­‐  ja  teenustekogum   Klastri  ühisteadmiste,  -­‐andmete  ja  -­‐teenuste  küpsemine  
 3. 3. Mi"eformaalne  õppimine   Meistrilt  õppimine,  opImaalne  tagasiside  õigel  hetkel   Väljakutse:  OpImaalse  tagasiside  pakkumine  
 4. 4. Mi"eformaalne  õppimine   Töö  käigus  juhtumitest  ja  teiste  kogemustest  õppimine   Väljakutse:  Kogetud  juhtumite  jagamine  ja  taaskasutamine  
 5. 5. Organiseeri   õppimismomendid   porUoolios   h"p://learning-­‐layers.eu   5  
 6. 6. Jaga  prakIkaid  porUoolioga   Tööalaste  oskuste  koolituss   PrakIkasse  juurutamine   Eriala  õppeasutused   Koolituse   küpsemine   Koolitus-­‐ keskus   pakub   PorUoolio   Oskus  1   Oskus  2   Mõju   tööoskustele   Oskus  3   Tagasiside,   probleemsed   meetodid   Rikastamine   Töökoht   Õppijad   Jagamine   Oskused   PrakIka  võrgusIk   ÕpianalüüIka   h"p://learning-­‐layers.eu  
 7. 7. Mi"eformaalne  õppimine   Suhtlemine  töökaaslastega  ja  nende  tagasiside   Väljakutse:  VõrgusIkult  õppimine  ja  toetuse  saamine  
 8. 8. Õppimisvõimaluste  jagamine   h"p://learning-­‐layers.eu  
 9. 9. Mi"eformaalne  õppimine   Õppimine  on  vahendite,  esemete  ja  dokumenIde  keskne   Väljakutse:  Vahendite,  esemete  ja  dokumenIde  kaudu   toetuse  jagamine  õigel  hetkel  
 10. 10. Märksõnadega  otsitav  videoõpetus   Reflect:  h"p://reflex.aalto.fi/   h"p://learning-­‐layers.eu  
 11. 11. QR  koodid  ja  õppimine  
 12. 12. Mi"eformaalne  õppimine   Uute  normide  juurutamine  ja  omaksvõtmine  prakIkas   Väljakutse:  normide  küpsemine  töö  käigus  
 13. 13. Organisatsiooni  normide  jagamine   Vt.  Lähemalt  EU  7  raamkava  projekIst  IntelLEO  h"p://intelleo.eu  
 14. 14. “Elavad  normid”   h"p://learning-­‐layers.eu  
 15. 15. Sotsiaalne  semanIline  võrgusIk   Professionaalsed   kogukonnad   Klastriliikmete  võrgusIkud  ja  nende  teadmusobjekId   (Reinhardt  et  al.,   2009)     VõrgusIke  rikastamine  semanIkaga    Sotsiaalne  semanIline   võrgusIk   h"p://learning-­‐layers.eu  
 16. 16. Kuidas  süsteemselt  õppimist   korraldada?   •  Nonaka  ja  Takeuchi  (1995)  teadmuse   ringlemise  mudel  –  SECI  mudel:   –  Teadmus  ringleb  üksikisiku,  grupi  ja  klastri/ organisatsiooni  tasandil;   –  Teadmus  ringleb  läbi  nelja  etapi:  sotsialiseerimine,   eksternaliseerimine,  kombineerimine,   internaliseerimine;   –  Teadmuse  ringlemine  toetab  indiviidide  ja  seeläbi   klastri  õppimist    
 17. 17. SECI  –  teadmuse  ringlemine   Nonaka  ja  Takeuchi  (1995)  järgi    
 18. 18. Õppivate  õpetajate  klaster   •  Liikmed:  tegevõpetajad,  õpetajakoolituse   õppejõud,  õpetajakoolituse  üliõpilased,   poliiIkakujundajad;   •  Eesmärk:   –  Suurendada  prakIlise  ja  teoreeIlise  teadmuse  seost;   –  Kaasata  erinevaid  osapooli  valdkondliku  teadmuse   arendamisesse;   –   Kujundada  harjumus  valdkondliku  teadmuse  ja   prakIka  dokumenteerimiseks  ja  jagamiseks  (ka  läbi  e-­‐ porUooliote  .  
 19. 19. Õpetajate  klastri  tehnoloogiad   •  Kogukondliku  lähenemisega  tehnoloogiad  –   tegevus  toimub  kogukonnas,  ühisloome,   üheskirjutamine;   •  PorUoolio-­‐põhise  lähenemisega  tehnoloogiad   –  läbi  materjalide  kogumise  kujuneb  kokku  e-­‐ porUoolio;   •  Enesejuhitud  õppimine  –  pädevushaldus,   refleksiooni  toetamine.  
 20. 20. Kogukondlik  õppimine  
 21. 21. Formaalõppes  kogukondlik  õppimine  
 22. 22. PorUoolioga  õppimine  
 23. 23. Pädevuspõhine  keskkond  -­‐   eDidakIkum  
 24. 24. Arendame  klastris  õppimise   meetodeid  ja  vahendeid   EU  FP  7  projekt  Learning  Layers   h"p://learning-­‐layers.eu/   2014  Otsime  koostööd  EesI  organisatsioonide  ja   klastritega,  et  koostöös  Learning  Layers  projekIs  edasi   arendada  ja  katsetada  neile  sobivaid  õppimise   vahendeid  ja  teenuseid.   Näiteks:     -­‐  kuidas  korraldada  prakIkakoolitust  porUooliotega   -­‐ kuidas  klastris  juurutada  uusi  normaIive   -­‐ Kuidas  klastris  luua  sotsiaal-­‐semanIline  võrgusIk  
 25. 25. Oleme  koostööle  avatud!   Kai Pata (PhD) kpata@tlu.ee & Kairit Tammets (PhD) kairit.tammets@tlu.ee Tallinna Ülikool, Haridustehnoloogia keskus http://htk.tlu.ee/

×