Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mets1

994 views

Published on

Mida teha metsaga? - õppematerjal

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mets1

 1. 1. Ühel ilusal päeval oli postkastis välismaiste postmarkidega kaart … … kaugelt vanaonult Columbiast. Selles seisis: Pärandan Teile oma vana talu koos maade ja metsadega. Onu Paul.
 2. 2. Kiire majanduslik tuluallikas? 10 ha raieküpset lookuusikut paepealsetel nõmmedel Looduse õpperajad? Säilitada vääriselupaigana? Pärandus lapselastele? Kingitused on toredad, aga metsa majandamine pole lihtne.
 3. 3. Mets kui kiire tuluallikas? • 1 ha lookuusikust saadav tulu lageraie korral ~110 000 kr. • 1 ha metsa müügist saadava tulu pealt makstav tulumaks riigile ~28 000 kr. • 1 ha loometsa taasmetsastamine ~30 000 kr.
 4. 4. Kas lageraie on lahendus? • Milline on puhastulu? • Kas õnnestub kuiva loopealse taasmetsastamine? • Milline on lageraie mõju elustikule? • Kas kiire tulu saamine on hädavajalik?
 5. 5. Säilitada lapselastele? • Küps mets vananeb ja kaotab väärtust. • Metsa pidev hooldamine nõuab raha ja tööjõudu. • Väikestest harvendusraietest saadav tulu pole suur, kuid tagab pideva sissetuleku paljudeks aastateks. • Metsa eest hoolitsemine loob peremehetunde ja õpetab säästlikku suhtumist loodusesse.
 6. 6. Vääriselupaik ehk võtmebiotoop • majandamisest kõrvale jääv eriliste keskkonna- tingimustega metsaosa • elupaik elutingimuste suhtes tundlikele organismidele Kas meie lookuusik on vääriselupaik? Tunnused: • surnud puud ja lamapuit • õhuke paepealne mullakiht Kaitsealused tunnusliigid: kännutatik, maatäht, tölp tölvhark, narmik maatäht
 7. 7. Metsaseadus: • Võtmebiotoobi kaitseks sõlmitakse metsaomaniku ja riigi vahel leping. • Metsaomanik kohustub säilitama biotoopi muutumatuna. • Riik kohustub kaasa aitama võtmebiotoobi kaitsmisel (nõustamine ja rahaline kompensatsioon metsa säilitamise eest). • Kui metsaomanik lepingut sõlmida ei soovi, võib riik muuta võtmebiotoobi kaitsealaks.
 8. 8. Kas tasub sõlmida vääriselupaiga lepingut? • vääriselupaiga lubatud suurus ~1 ha • sõlmitava lepingu tähtajad - 10 aastat • 1 ha pealt keskkonna säilitamiseks makstav tasu 10 aasta peale ~63 kr/tm • lookuusiku puudetagavara 320 tm/ha - kokku ~20 000 kr. • Mis saab ülejäänud metsast? narmik
 9. 9. Mets kui turismiobjekt? • matkarajad loodusväärtustega tutvumiseks • tutvustavad viidad • telkimispaigad • külastustasu ja giiditeenus • Kas see on vääriselupaigas lubatud? • Kuidas mõjutab see metsa?
 10. 10. Mida teeksite metsaga Teie?

×