Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Curiosite: what curators do
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Download to read offline

Interaktiivne mälu taaskasutamine muuseumis

Download to read offline

Interaction with memory resources in museums

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Interaktiivne mälu taaskasutamine muuseumis

 1. 1. Interak(ivne  mälu   taaskasutamine  muuseumis   Kai  Pata   Tallinna  Ülikooli  Digitehnoloogiate  Ins(tuut   Haridustehnoloogia  keskus   E<ekanne  muuseumis  ühismälu  mustrite  taaskasutamisele  ja  uute  mälumustrite  loomisele   suunatud  interaktsioonidest  ja  tehnoloogiatest  
 2. 2. Ühismälu  kui  mustrite  kogum   •  “Muster”  on  korduv  kollek(ivselt  (või   personaalselt)  mingi  kultuuri   keskkonnas  ja  ajaperioodil  loodud  ja   ühiselt  heakskiidetud  probleemi   lahendus,  mis  on   pidevalt     taaskasutuses.     MUSTER   Claude  Monet  “Päikesetõus”   Edgar  Degas   Konrad  Mägi    LAHENDUS:  Impressionism   kui  “hetkemulje”  kujutamine   PROBLEEM:  Kuidas  jäädvustada   oma  suhtumist  kujutatusse,  anda   edasi  mi<e  seda,  mida  me  teame   esemetest  vaid,  kuidas  me  neid   näeme.   Minu  interpretatsioonid:  uute  ilmingute  jagamine   või  ise  loomine,  re-­‐miksimine,  taaskasutus,  neist   uue  “mustri”  tuletamine  
 3. 3. PROBLEEM:  kodumaal  on   olukord  raske   LAHENDUS:  migreerumine,   sinna  kus  on  parem   Märksõnad  mulle  olulise  tähenduse  eristamiseks:   paadipõgenik,  migrant,  sõda,  majanduspõgenik,  abi  …..     Sitsiilia   Ees(   Liibüa   Minu  ja  Meie  täiendused:   seisukohad,  hoiakud,  lood,   pildid,  aktsioonid,  tegevused   selle  mustriga   Venemaa  
 4. 4. Oma  uue   mustri   jagamine   Individuaalne  kultuurimustrite   taaskasutus  ja  mustriloome   Kultuurile   omane  muster   Kollek(ivne  kultuurimustrite   stabiliseerimine   Kultuuri   mustri    uueks   vajaduseks   kohandamine    “Oma”   mustri   taaskasutus   Mustri   mitmekülgne   taaskasutus   Kultuuri  mustri   eristamine,   märkamine   jälgimine   Kultuuri  mustri     omaksvõtmine,   taaskasutamine,   järgimine   Mustri  koosloomine   Teiste  loodud  uute   mustrite  märkamine,   järeleproovimine   Sobiva  mustri   puudumine   probleemi   lahendamiseks   Mustri  kollek(ivne   heakskiitmine     Oma  mustri   stabiliseerimine     Hajutatud  tajumudel     mälu  kui  mustrite  (taas)loomine   Uue  mustri   avastamine/   loomine   Kuidas  muuseum  kui  mäluasutus  võiks   mustrite  hoidmist  ja  muutumist  toetada?  
 5. 5. Interaktsioonivõimalused  mäluga   muuseumis   •  Huvipakkuva  koha/objek(  asukoha  tuvastamine   •  Kogemuse  laiendamine  objek(st    läbi  info   laiendamise,  liitreaalsuse,  sotsiaalse  jagamise  ja   parves  koosloome,  ringkäigu  loomine   •  Kaasamine,  muutmine:  Mängustamine,  sülemis   koosloomine,  fänlus  ja  transmeedia   •  Tagasiside  ja  analüü(ka  huvist  ja  emotsioonist  
 6. 6. Sülemitegevused  talletatud  mäluga   Sipelgad   leiavad  saagi   teiste  poolt   keskkonda   jäetud   lõhnamärke     järgides   Termiidipesa  ehitusel   jäetakse  lõhnamärgid   keskkonda,  et   koordineerida  pesa   ehitust   Kuidas  muuseumites  jä8a  signaale  teistele,   mida  objek<d  mulle  tähendavad,  kust  neid   leida,  kuidas  neid  koosluua?  
 7. 7. Püüan  leida  mulle   olulist  tähendust   või  mustrit   Huvipakkuva  objek(   märkamine   Jätan  märgi,  mida   see  mulle  tähendab    Suunatud   tähelepanu  mingile   tähendusele   Sama  tähenduse   edasi  järgimine   Tähenduse  muutmine,   laiendamine,  tõlgendamine,   vastandamine   Varasema   kogemusega   külastaja   Kulgemisse    (flow  experience)   tõmbamine   Ligimeelitava   tähenduse  ajas   tugevdamine   Uue  tähenduse   loomine   Varasema   kogemuseta   külastaja   Külastajate  interaktsioonid   Mida  saab  juba  tehnoloogia  toel  muuseumis  teha?  
 8. 8. Koha/objek(  tuvastamine    ja  huvi  analüü(ka   –  Lähedalasuvate  eksponaa<de    tuvastamine    geokoordinaa(dega    välisalal    või     RFID  majakatega  siseruumides     külastajate  teekonna  jälgimine    ja  andmekogumine    h<p://es(mote.com/indoor/   –  Personaalsete  perspek(ivide  (proximi(es)  näiteks   märksõnade  tuvastamine  -­‐  ArtLens,  CMA’s  new  iPad  app   h<p://www.clevelandart.org/gallery-­‐one/artlens   –  Visuaalse  tuvastamise  seadmed  (visual  recogni(on  systems)   h<p://leafsnap.com  otsin  sarnast  eksemplari    ja  edastan  asukoha  muuseumisse   Näit:  Loodusvaatluste  andmebaasi  saab  edastada    oma  vaatlusi  h<p://loodus.keskkonnainfo.ee/lva/  
 9. 9. Objek(  laiendamine   •  Objek(ga  seotud  lisainfo    (nt.  tegevuste/ülesannete)    laiendamine   – Liitreaalsuse  (augmented  reality)  äpid   (mobiilirakendused)  oma  nu(vahendites     Näide:  h<ps://www.layar.com     – Ruutkoodiga  lisainfo  (äpid   (mobiilirakendused)  oma  nu(vahendites)   – Geokoordinaadid     Näide:  geokoordinaa(dega  seotud  tegevuste   rajad  Loomaaias  h<p://avastusrada.ee  
 10. 10. –  Rfid  majakad    vt.  h<p://www.locly.com   tõmbavad  regulaarselt     andmebaasidest,     sotsiaalmeediast  vms.  infot,    uuendusi    (nt.  kasutajate  kogutud,    loodud)  ja  käivitavad  rakendusi     nt.  Wales’  Na(onal  Slate  Museum  vt.  ka   h<ps://cuseum.com   –  TLU  tudengite  arendus:  majakad  saadavad  uuendatavaid   küsimusi  h<ps://github.com/mikktarvas/ebeaconapp   –  Majakad  võivad  saata  kohasoovitusi  kasutaja   sotsiaalmeedia  seinale  (nt.  Facebooki  teade,  et  mingi   objek(ga  interakteeru(),  mis  võib  kaasata  enam  fänne  vt.   FB  bluetooth  beakons   h<ps://www.facebook.com/help/797572176980588   Objek(  laiendamine  ja  huviliste  kaasamine  
 11. 11. Ühisloomine   •  Kogumisaktsioonid  nt.  Meremuuseum   h<p://meremuuseum.ee/kogumine/et/#/p/ abiks   •  Loo  jutustamine  nt.  Minu  lugu  h<p://muis.ee   Kultuuriministeerium  kutsub  huvilisi  Ees(s  säilitavate  museaalidega  tutvuma  ning  lisama  neile   isiklikku  või  oma  lähedaste  kogemust  ja/või  mälestust.  Avalik  ligipääs  museaalidele  ja  kasutajate   lugudele  annab  uue  lisaväärtuse,  mis  aitab  meie  kultuuripärandit  elavana  hoida   •  Probleemid:  Kasutaja  peab  isiku  tuvastama  ja  kogu  protsess   on  kohmakas  ja  peab  olema  suur  tahtmine,  et  mälu  lisada   •  Kaasamine  pole  interak(ivne  ja  muuseumikeskne  
 12. 12. Ajapaikade  ühisloomine   •  Uue  mälestuste  kihi  loomine  h<p://ajapaik.ee   •  Selleks,  et  avastada,  kuidas  kohad  nägid  välja  aastate  eest,*  otsi  vanu  pilte  Ees(  muuseumide  kogudest  ja   kureeri  valitud  pildid  Ajapaika,*  märgi  endale  tu<avate  kohtade  pildid  kaardile  ja*  mine  pildista  ajaloolised   vaated  üle.   •  Transmeedia  lood    nt.  h<p://www.melchiorfilm.eu   •  Linnast  saab  ühine   ajalooline  mänguruum  mõistatuste  lahendamiseks   ja  loo  jutustamiseks     läbi  erinevate  meediaplatvormide  
 13. 13. Kujutletava  “paiga”  loomine   mälestustest   h<p://www.oldton.com/our_oldton.html   Minu  isa  oleks  pärast   nurgapealsest  poest   õlle  ostmist  nau(nud   vaadet  siin  kaldapealsel   Kujutletud    “Paik”  
 14. 14. Fännide  kaasamine   Fänlus  (Fandom)  –  organiseeritud  subkultuurid,  kes   interpreteerivad,  taasloovad,  mängivad  läbi,  jagavad,   spekuleerivad,  kri(seerivad,  kaasavad  uusi  huvilisi,   loovad  avalikkusele  nähtava  iden(teedi  ja  muudavad   nähtavaks   Näit.  meemide  loomine   h<ps://www.youtube.com/watch?v=6-­‐RPltnvfM   •  Fänni  perspek(iv  külastusel:  Elementary,  my  dear   visitors.    Explore  the  collec6on  through  the  discerning   intellect  of  Sherlock  Holmes.   h<p://www.clevelandart.org/learn/in-­‐the-­‐galleries/art-­‐ bites   •  Interaktsioonid  teiste  fännidega   läbi  tuvastusapp-­‐i   Tuvasta  fänni  asukoht  
 15. 15. Tagasiside  ja  analüü(ka  huvist  ja   emotsioonist   RFID  (radio  frequency  iden6fica6on)   iden(fitseerimistehnoloogia     – Rfid  kiibid  e.  raadiomärgendid  info     kaasakogumiseks   ja  külastajate  huvi     analüüsimiseks    RFID  kaardid  Lennusadamas,     kuna  kõik  ekspositsioonide  juures   asuvad  infokioskid  on  varustatud  RFID   lugejatega,  siis  saavad  külastajad    kaardile  koguda  huvipakkuva    eksponaadi  kohta  infot  ning  saata    selle  endale  e-­‐mailiga.  Külastuse    lõpus  tagastatakse  RFID  kaart    tagastuskas(,  mis  annab  piiksuga    märku,  et  info  saatmise  protsess  on   käivitunud  ning  paari  päeva  jooksul     laekub  kogutud  info  külastaja  e-­‐pos(kas(.  
 16. 16. Tagasiside  ja  analüü(ka  huvist  ja   emotsioonist   •  Tajumõõtjad  (body  metrix)  ja  jagatud   emotsioonide  analüü(ka  tagasisidestamine-­‐   h<ps://www.thetech.org/bodymetrics/   •  Lemmikute  kogumine  ja  jagamine   h<p://www.clevelandart.org/gallery-­‐one/artlens/ artlens-­‐instruc(ons   •  Ühiste  lemmikute     põhjal  külastusteede   planeerimine  
 17. 17. Püüan  leida  mulle   olulist  tähendust   või  mustrit   Huvipakkuva  objek(   märkamine   Jätan  märgi,  mida   see  mulle  tähendab    Suunatud   tähelepanu  mingile   tähendusele   Sama  tähenduse   edasi  järgimine   Tähenduse  muutmine,   laiendamine,  tõlgendamine,   vastandamine   Varasema   kogemusega   külastaja   Kulgemisse    (flow  experience)   tõmbamine   Ligimeelitava   tähenduse  ajas   tugevdamine   Uue  tähenduse   loomine   Tähendusliku  eseme  või   koha  tuvastamine:   geomärge,  ruutkood,   rfid,  majakad   Kogemuse  laiendamine   objek(st  läbi   interaktsiooni:   liitreaalsus,  rfid;   sotsiaalselt  majakatega   jagatud  emotsioonid,   tähendused,  küsimused,   soovitused   Mängustamine   otsimishuvi  tõstmiseks   Sülemipõhine  koosloome,  fänluse   kasutamine:  transmeedia  kogemused   Varasema   kogemuseta   külastaja   Külastaja  tähelepanu   või  emotsiooni   analüü(ka  ja   külastajale   tagasisidestamine   Külastajate  interaktsioonid   Külastusradade   (ise)loomine   tähenduste   alusel  ja   taaskasutamine  
 • liisitaimre

  Sep. 29, 2015
 • puik

  Sep. 28, 2015

Interaction with memory resources in museums

Views

Total views

627

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×