Haridusfoorumil õpikeskkonnast

877 views

Published on

Visioon

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
877
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Haridusfoorumil õpikeskkonnast

 1. 1. Uuenev õpikeskkond: Ees0  haridusfoorumi visioon 2008  Kai Pata  Tallinna Ülikooli,   Haridustehnoloogia Keskuse vanemteadur 
 2. 2. Kodanikualgatuse keskkonnad:  Sotsiaalsed jagamiskeskkonnad: Youtube  Meenutuste portaal jt.  E‐ärid  Demokraatlikud mediaportaalid: ajalehed jt.  Sotsiaalsed võrgus0kud: Orkut, Rate  Hübriidsed  Suhtlusportaalid: foorumid, jututoad, VOIP  Kodaniku andmeportaalid: eRiik  Õpetajate  narra0ivid   Google Earth jt.  Õpetajate veebiväravad: nt Miksike  ühesloomekesskkond ja  Õpetajate koostöövõrgus0kud  õpiobjek0de ait: LeMill.net  Geoloka0ivsed  mobiilsed  õpitegevused   Havikese pakeL  koolidele: Moodle,  Mobiilsed  Mediawiki, blogi  sensorsüsteemid  Sotsiaalne tarkvara:  Ainealased  blogid, wikid,  simulatsioonid  ühisjärjehoidjad,  vookogud, RSS  Uurimuslikud  tehnoloogia,  keskkonnad  märksõnad,  Korpused: nt  üheskirjutamine jpm  õppijakeele korpus  Kursused õppijate  Puutetahvlid  Kogni0ivsed tööriistad:  sotsiaalse tarkvara  Infoportaalid  nt. mõistekaardid jt.  PorQoolio  pädevuste tõstmiseks  Tutoorialid  Tes0süsteemid  eKool  Teadlikkus ja kohalolek: mikroblogid 
 3. 3. Õppija  •  ELevõtlik  Loob oma eLevõLe  •  Oma tegevust ise planeeriv ja analüüsiv ja hindav  •  Personaalset õpikeskkonda haldav  Loob paindliku õpi‐ ja  •  PorQoolios oma arengut dokumenteeriv  töökeskkonna  •  Enesereflektsiooni teostav   Juhib arengut  põhjendatult  •  Kommenteeritava õpilepingu kaudu ennast analüüsiv   •  Uuriv, analüüsiv ja paljusid vaatenurki arvestav  •  Loova ja jagava suhtumisega  Loob uusi väärtusi  •  Avatud, uudishimulik ja muutumisaldis  •  Koostööd oskav ja ühistegevusele orienteeritud  Tunneb end  •  Formaalset ja miLeformaalset õppimist seostav  väärtuslikuna   •  Elukestvalt ja igaltpoolt õppiv  Toetab pikaajalist  •  Riske hindav  arengut  •  Jätkusuutlikku ja säästlikku põhimõtet arvestav 
 4. 4. Virtuaalsed õpikeskkonnad  Traditsioonilised tes0d ja  ülesanded interak0ivsel  kujul  hLp://krihvel.opetaja.ee/ 
 5. 5. Uuriv õppimine  Hübriides keskkonnas  Lost Worlds of Somers Town  Simulatsioonikeskkonnas   (vt. Bio.edu.ee)  Avatud ja hajutatud õpikeskkonnas 
 6. 6. Projek0d ja kodanikualgatused 
 7. 7. Enesereflektsioon blogis  Blogides saab kasutada õpetaja  poolt soovitatud  struktuurielemente pos0tustes  (nt. Õpileping) 
 8. 8. Allikas: Ele Priidik, 2008 
 9. 9. Sotsiaalselt täienev raamatukogu  hLp://www.cs.tlu.ee/ins0tuut/opilaste_tood/magistri_tood/kevad_2008/Ele_Priidik/Ele_Priidik_Magistri_Too.pdf 
 10. 10. Uurimuslike infopädevuste kursus  õpilastele hajutatud õpikeskkonnas 
 11. 11. Õpetaja  •  ELevõtlik/ Õppijat tegutsema innustav  •  Oma tegevust planeeriv, analüüsiv ja hindav/Õppija tegevust  toetav, suunav ja tema ennastjuh0va õppimise oskusi arendav  •  Personaalset õpikeskkonda haldav/ ühist õpikeskkonda  dünaamiliselt kujundav  •  PorQoolios oma arengut dokumenteeriv/ Õppija arengut  analüüsiv ja suunav  •  Enesereflektsiooni teostav / õppija reflektsiooni kommenteeriv  ja suunav  •  Õppija õpilepingut kommenteeriv, õppijat analüüsiv ja suunav  •  Uuriv, analüüsiv ja paljusid vaatenurki arvestav/ uuriva  õppimise situatsioone, mitmetahulisi probleemolukordi ja  vaadete paljusust õppijale modelleeriv /arendusuuringute  kaudu uusi õpetamisprak0kaid loov 
 12. 12. Õpetaja  •  Loova ja jagava suhtumisega õpitegevuste ja õppematerjalide  loomisel/ loovust ja jagamisprak0kaid õhutav /Kolleegidega  koos õpimetoodikaid ja materjale loov/ jagava prak0ka norme  tundev ja propageeriv  •  Avatud, uudishimulik ja muutumisaldis õpimeetodite ja  õpikeskkondade rakendamisel  •  Koostööd oskav ja ühistegevusele orienteeritud/  koostöövõrgus0kes osalev/ koostöösituatsioone modelleeriv  •  Formaalse ja miLeformaalse õppimiskogemuse seostamist  suunav  •  Elukestvalt ja igaltpoolt õppiv / Õppijatele kõikjal õppimise  võimalusi modelleeriv ja avav  •  Riske hindav / uusi kogukonnaprak0kaid, norme ja esinevaid  riske tundev  •  Jätkusuutlikku ja säästlikku põhimõtet arvestav 
 13. 13. Ennastjuh0v õpetaja:   PorQoolio: hLp://eporQoolio.opetaja.ee/  Õppija valdkonnapädevuste ja arengu hindamine 
 14. 14. Õpetajate  kogukonnad 
 15. 15. Õpetajate koosloome – LeMill.net 
 16. 16. Analüüsiv õpetaja: Korpused õppetöösse 
 17. 17. Personaalne õpikeskkond 

×