Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enesejuhitud oppimine

3,269 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Enesejuhitud oppimine

  1. 1. Enesejuhitud õppimine Kai Pata
  2. 2. Reflektsioon <ul><li>Enesejuhitud õppimisel on kriitiline iseenda tegevuste reflektsioon tegevuse käigus (Knowles, 1980). </li></ul><ul><li>Võrreldes tavalise õppimisega, milles eesmärk realiseeritakse läbi ühe tsükli, on enesejuhitud õppimine kahetsükliline, pidevalt toimub enese tegevuste õnnestumiste ja ebaõnnestumiste analüüs, mis aitab hoida juba võetud suunda eesmärgile, või valida vajadusel uusi suundi. </li></ul>
  3. 3. Enesejuhtiva õppimise iseärasused <ul><li>Täiskasvanud õpivad paremini läbi tegevuse </li></ul><ul><li>Õppimisel reflekteeritakse ja hinnatakse oma varasemaid kogemusi teadlikult ja muudetakse oma tegevusi soovitud suunas </li></ul><ul><li>Alati võib teha korrektiive, kui miski ei toimi nagu plaanitud </li></ul><ul><li>Et me tunneks ennast hästi, peaksime ise olema oma töötamise protsessi ja arengu aktiivseks kujundajaks </li></ul>
  4. 4. Mis takistab enesejuhtivat õppimist <ul><li>Hinnatakse oma eesmärke valesti või ei osata seada uusi eesmärke </li></ul><ul><li>Ei olda teadlikud oma oskustest </li></ul><ul><li>Valitakse vale meetod uute oskuste omandamiseks. </li></ul><ul><li>Ei osata efektiivselt enda õpitegevust suunata ega peeta seda üldse vajalikuks </li></ul><ul><li>Ei usuta enda võimetesse </li></ul><ul><li>Õppimist takistavad ülearused kohustused, millest ei osata vabaneda </li></ul>
  5. 5. Enesejuhtiv protsess Minu vajadused Minu isiku- omadused Hetkeoskused Minu eesmärgid hetkel Mida oleks vaja osata? Kuidas eesmärgile jõuda? Minu oskused Igatsus uute eesmärkide järgi? Milleks ma veel sobin? Mida ma tahan? Uus eesmärk Mis minust jääb kasutamata? Millega ma pole rahul? Planeeri Jälgi ennast Hinda oma eesmärgile jõudmise protsessi Muuda kui vaja Otsusta Analüüsi ennast
  6. 6. Kuidas töövahendid seda toetaks? <ul><li>Analüüsi </li></ul><ul><li>Dokumenteeri </li></ul><ul><li>Otsusta </li></ul><ul><li>Planeeri </li></ul><ul><li>Otsi </li></ul><ul><li>Tee </li></ul><ul><li>Jälgi tegevust </li></ul><ul><li>Muuda </li></ul>Teadmised - minu loodud teadmusartifaktid Oskused - hinnang minu tegevusele protsessides Minu saavutused Kus saaksin jälgida enda muutumist? Kus saaksin uusi teadmisi? Kus saaksin uusi oskusi testida? Kuidas saaks uusi teadmisi proovile panna? Kuidas saaksin vajadusel toetust? Ajaveeb? Foorum? Agregeeritud infovood? Kust saada osa teiste kogemusest? Sotsiaalsed soovitussüsteemid? Kogukond?
  7. 7. Loo ise toetav keskkond Mind huvitab elektroonika, aga kuidas ise midagi valmis teha? Kuidas teevad teised - jälgin praktikakogukonna foorumit ja reflekteerin selles Jälgin märksõnu Sotsiaalsetes viitesüsteemides Pean ajaveebi Minu skeemid Flickris Minu viited del.icio.us Konstrueerin skeeme Pane see kõik koos toimina…äkki ühenda infovood agregaatoris?!

×