Elektrosmog zátěž-životního-prostředí

K
ELEKTROSMOG

Elektromagnetické pole a
   zdravotní rizika

    Ing. Jaroslav Novák
Osnova
  A) Elektrosmog – zátěž životního prostředí
  B) Přírodní zdroje záření
  C) Základní fyzikální pojmy
  D) Podstata obav veřejnosti před
   neionizujícím záření
  E) Zdravotní rizika
  F) Zdravotní limity
  G) Neutěšený stav legislativy


                         2
A)Elektrosmog – zátěž životního
         prostředí
  Celosvětově se vžil tento termín pro stále se zvyšující úroveň
  EMP- pozadí. Rozumí se tím enormní zatěžování člověka
  umělými zdroji záření, na které nebyl po staletí zvyklý.
  Odborníci raději používají termín znečišťování prostředí
  elektromagnetickým polem.
  Občané ale chtějí vědět , co na ně působí, o jaké záření jde, co je
  ohrožuje a jak.
  Vědci se nemohou dohodnout na bezpečných limitech.
  Někteří tvrdě prosazují za základ jen tepelné účinky, lékaři
  vycházejí z možných rizik i netepelných účinků a z
  dlouhodobého působení EMP slabší intenzity.


                                     3
Elektromagnetická pole
             4
5
6
Elektrické vlaky a tramvaje
               7
Magnetické pole
         8
KVANTIFIKACE ZDROJŮ ZÁŘENÍ
             9
Vynálezy, které změnily svět
• Edison Tomas Alva 1847-1931
 ţárovka
• Tesla Nikola 1856-1943
 magnetické   pole točivé
• Marconi Guglielmo 1874-1937
 bezdrátový telefon                10
B)Přírodní zdroje záření
 Naši předkové byli vystaveni expozici:
 Slunce – ionizující i neionizující záření
 Země – geomagnetické pole 30-70 µT
 přichází se na to,že malé kolísání zemského
 magnet.pole může vyvolat dramatické
 změny v chování lidí. Psychologické
 poruchy, extrémní vlivy klimatu, zemětřesení
 a masový úhyn rostlin a zvířecích druhů.
 Vzdušná elektřina, tvoření jisker a bouřky
  (počasí klidné 100-200V/m a během bouří
 až 10000 V/m)
                       11
12
13
Viditelné spektrum
           14
Geomagnetické pole země
             15
Christof Rohrbach Radiestezie
              16
17
18
C) Základní fyzikální pojmy

  Intenzita elektrického pole  E[V/m]
  Hustota zářivého toku     S[W/m2]
  Intenzita magnetického pole H[A/m]
  Magnetická indukce     B[T] nebo [µT]
  Vlnová délka         λ [m]
  Měrná absorvovaná energie v SAR [W/kg]                         19
Vše je vlnění
        20
Magnetické pole
         21
Elektrické pole
         22
23
Technické vyuţití EMP
            24
25
Měření SAR na fantomové hlavě
                26
D) Podstata obav veřejnosti před
     neionizujícím zářením

  Je odvozena zejména od mediálních informací.
  1972 – pracovníci rozvodných sítí v SSSR hlásí nespecifické
  obtíţe
  1976 – personál americké ambasády v Moskvě je trvale
  exponován nízkými dávkami mikrovlnného záření
  1979 první výsledky epidemiologických studií – důkaz o
  dětské leukémii
  Praha Ţiţkov vysílač TV
  2001 kauza s Vatikánskými vysílači ( Cesano)
  2003 američané chystají premiéru mikrovlnných zbraní v
  Iráku
  2007 Příprava amerického radaru v ČR (Trokavec)                               27
28
Vyzařovací lalok-
 charakteristika
          29
30
31
32
E = 41 – 61 V/m
Výkon vysílače GSM
10 – 40 W
                    33
Měření EMP
       34
E) Zdravotní rizika
• Hodnotí se podle tisíců epidemiologických
 studií, výsledky jsou často protichůdné
• Hodnocení účinků záření, v medicíně se
 hodnotí podle výkonu ozářené plochy a
 vypočítá se expoziční doba a nikoliv podle
 SAR
• Problémy se sensitivními jedinci
 (viz.výzkum Bergsmann)
• Vlastní zkušenosti z fyziatrie

                      35
36
Tepelné účinky (SAR)
Netepelné účinky :
• Metabolismus, srdeční činnost, endokrinní,
 oběhový a centrální nervový systém člověka
• Prostup molekul vápníku
• Omezení tvorby melatoninu
• Krevní obraz
• Plodnost
• Koncentrace
• Imunita organizmu


                        37
38
39
F) Zdravotní limity

• Většina států v Evropě má nastaveny
 zdravotní limity podle doporučení
 komise ICNIRP.Jedině Itálie, Polsko a
 Švýcarsko si ponechalo limity,které
 respektují i netepelné účinky.Naše
 vládní nařízení 480/2000Sb se
 podřídilo uvedenému doporučení a
 stíţnosti občanů nebere na vědomí.

                   40
41
42
43
44
G) Neutěšený stav legislativy

• Stát ztrácí kontrolu nad ochranou občanů
 před neionizujícím záření a neplní svoji
 základní funkci-dle ústavního zákona
 č.23/1991Sb čl.31, ţe kaţdý má právo na
 ochranu zdraví.
• Provozovatelé,operátoři bezdrátových sítí
 nemají prakticky ţádná omezení při
 výstavbě ant.stoţárů a základnových
 stanic.
• Příklady z Prahy, Náchoda, Brna,Ostravy.

                     45
46
Stav legislativy
•  Vládní nařízení č.480/2000Sb.
•  Limity 28-61,5 V/m
•  Do roku 2000 – vyhl.m.zdr.č.408/1990
•  Limity 10x nižší (podpořené výzkumem)
•  Oddělení neionizujícího záření roce 2000
  Hygiena, SZÚ zrušen v na SZÚ zrušeno v r.2000
•  Okolní státy – Itálie, Polsko, Švýcarsko
•  Stavební biologie – až 1000x nižší


                        47
Pouţitá literatura
• Elektromagnetické pole WHO
 informace pro místní orgány r.2000
• Neviditelná hrozba König r.2001
• Radiestezie Rohrbach r. 2006
• Účinky EM záření při provozu
 celulárních telef.systémů Musil 2000
• Elektromagnetické pole a zdravotní
 rizika Novák r. 2003
                     48
49
1 of 49

Recommended

Elektrofyziologie buňky - přednáška pro bakaláře by
Elektrofyziologie buňky - přednáška pro bakalářeElektrofyziologie buňky - přednáška pro bakaláře
Elektrofyziologie buňky - přednáška pro bakalářeLuděk Nerad
628 views35 slides
Reactor Design Pattern by
Reactor Design PatternReactor Design Pattern
Reactor Design Patternliminescence
3.6K views10 slides
Nobelova cena za fyziku 2017 by
Nobelova cena za fyziku 2017Nobelova cena za fyziku 2017
Nobelova cena za fyziku 2017Lukáš Richterek
375 views122 slides
Budoucnost energie by
Budoucnost energieBudoucnost energie
Budoucnost energiePetra Dvořáčková
279 views5 slides
2 dpz uvod_fyzikalni_metody_2011 by
2 dpz uvod_fyzikalni_metody_20112 dpz uvod_fyzikalni_metody_2011
2 dpz uvod_fyzikalni_metody_2011Jiří Šmída
1.1K views79 slides
Av technika 4 by
Av technika 4Av technika 4
Av technika 4zdendator
353 views9 slides

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
23.4K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.6K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.3K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.9K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides

Featured(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd23.4K views
Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.6K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.3K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

Elektrosmog zátěž-životního-prostředí

 • 1. ELEKTROSMOG Elektromagnetické pole a zdravotní rizika Ing. Jaroslav Novák
 • 2. Osnova  A) Elektrosmog – zátěž životního prostředí  B) Přírodní zdroje záření  C) Základní fyzikální pojmy  D) Podstata obav veřejnosti před  neionizujícím záření  E) Zdravotní rizika  F) Zdravotní limity  G) Neutěšený stav legislativy 2
 • 3. A)Elektrosmog – zátěž životního prostředí  Celosvětově se vžil tento termín pro stále se zvyšující úroveň EMP- pozadí. Rozumí se tím enormní zatěžování člověka umělými zdroji záření, na které nebyl po staletí zvyklý.  Odborníci raději používají termín znečišťování prostředí elektromagnetickým polem.  Občané ale chtějí vědět , co na ně působí, o jaké záření jde, co je ohrožuje a jak.  Vědci se nemohou dohodnout na bezpečných limitech.  Někteří tvrdě prosazují za základ jen tepelné účinky, lékaři vycházejí z možných rizik i netepelných účinků a z dlouhodobého působení EMP slabší intenzity. 3
 • 5. 5
 • 6. 6
 • 7. Elektrické vlaky a tramvaje 7
 • 10. Vynálezy, které změnily svět • Edison Tomas Alva 1847-1931 ţárovka • Tesla Nikola 1856-1943 magnetické pole točivé • Marconi Guglielmo 1874-1937 bezdrátový telefon 10
 • 11. B)Přírodní zdroje záření  Naši předkové byli vystaveni expozici:  Slunce – ionizující i neionizující záření  Země – geomagnetické pole 30-70 µT přichází se na to,že malé kolísání zemského magnet.pole může vyvolat dramatické změny v chování lidí. Psychologické poruchy, extrémní vlivy klimatu, zemětřesení a masový úhyn rostlin a zvířecích druhů.  Vzdušná elektřina, tvoření jisker a bouřky (počasí klidné 100-200V/m a během bouří až 10000 V/m) 11
 • 12. 12
 • 13. 13
 • 17. 17
 • 18. 18
 • 19. C) Základní fyzikální pojmy  Intenzita elektrického pole E[V/m]  Hustota zářivého toku S[W/m2]  Intenzita magnetického pole H[A/m]  Magnetická indukce B[T] nebo [µT]  Vlnová délka λ [m]  Měrná absorvovaná energie v SAR [W/kg] 19
 • 23. 23
 • 25. 25
 • 26. Měření SAR na fantomové hlavě 26
 • 27. D) Podstata obav veřejnosti před neionizujícím zářením  Je odvozena zejména od mediálních informací.  1972 – pracovníci rozvodných sítí v SSSR hlásí nespecifické obtíţe  1976 – personál americké ambasády v Moskvě je trvale exponován nízkými dávkami mikrovlnného záření  1979 první výsledky epidemiologických studií – důkaz o dětské leukémii  Praha Ţiţkov vysílač TV  2001 kauza s Vatikánskými vysílači ( Cesano)  2003 američané chystají premiéru mikrovlnných zbraní v Iráku  2007 Příprava amerického radaru v ČR (Trokavec) 27
 • 28. 28
 • 30. 30
 • 31. 31
 • 32. 32
 • 33. E = 41 – 61 V/m Výkon vysílače GSM 10 – 40 W 33
 • 35. E) Zdravotní rizika • Hodnotí se podle tisíců epidemiologických studií, výsledky jsou často protichůdné • Hodnocení účinků záření, v medicíně se hodnotí podle výkonu ozářené plochy a vypočítá se expoziční doba a nikoliv podle SAR • Problémy se sensitivními jedinci (viz.výzkum Bergsmann) • Vlastní zkušenosti z fyziatrie 35
 • 36. 36
 • 37. Tepelné účinky (SAR) Netepelné účinky : • Metabolismus, srdeční činnost, endokrinní, oběhový a centrální nervový systém člověka • Prostup molekul vápníku • Omezení tvorby melatoninu • Krevní obraz • Plodnost • Koncentrace • Imunita organizmu 37
 • 38. 38
 • 39. 39
 • 40. F) Zdravotní limity • Většina států v Evropě má nastaveny zdravotní limity podle doporučení komise ICNIRP.Jedině Itálie, Polsko a Švýcarsko si ponechalo limity,které respektují i netepelné účinky.Naše vládní nařízení 480/2000Sb se podřídilo uvedenému doporučení a stíţnosti občanů nebere na vědomí. 40
 • 41. 41
 • 42. 42
 • 43. 43
 • 44. 44
 • 45. G) Neutěšený stav legislativy • Stát ztrácí kontrolu nad ochranou občanů před neionizujícím záření a neplní svoji základní funkci-dle ústavního zákona č.23/1991Sb čl.31, ţe kaţdý má právo na ochranu zdraví. • Provozovatelé,operátoři bezdrátových sítí nemají prakticky ţádná omezení při výstavbě ant.stoţárů a základnových stanic. • Příklady z Prahy, Náchoda, Brna,Ostravy. 45
 • 46. 46
 • 47. Stav legislativy • Vládní nařízení č.480/2000Sb. • Limity 28-61,5 V/m • Do roku 2000 – vyhl.m.zdr.č.408/1990 • Limity 10x nižší (podpořené výzkumem) • Oddělení neionizujícího záření roce 2000 Hygiena, SZÚ zrušen v na SZÚ zrušeno v r.2000 • Okolní státy – Itálie, Polsko, Švýcarsko • Stavební biologie – až 1000x nižší 47
 • 48. Pouţitá literatura • Elektromagnetické pole WHO informace pro místní orgány r.2000 • Neviditelná hrozba König r.2001 • Radiestezie Rohrbach r. 2006 • Účinky EM záření při provozu celulárních telef.systémů Musil 2000 • Elektromagnetické pole a zdravotní rizika Novák r. 2003 48
 • 49. 49