Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program Magyarországon

1,287 views

Published on

Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program Magyarországon

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program Magyarországon

 1. 1. Munkavállalói résztulajdonosi program Magyarországon Széchenyi István Egyetem Regionális és Társadalomtudományi Doktori Iskola Kelet- és Közép Európa 20.századi története Kovács Gabriella Mi az MRP? Olyan privatizációs technika,mely célja:  privatizáció gyorsítása,  dolgozói résztulajdon szerzés elősegítése, Érdekellentétek
 2. 2. Munkáltatók:  vagyon gyarapítása,  hozam növelése,  költségek csökkentése, Dolgozók:  munkahelyük megtartása,  jövedelem szerzés, Jogszabályi háttér  MRP törvény - 1992.évi XLIV.törvény  később átdolgozás 1994-ben, de nem lett elfogadtatva,  módosítás, új törvény 2003-ban A dolgozói tulajdon kezdete  1919;1945-49;1956 Munkástanácsi előzmények  1989: ESOP kormány bizottság létrehozása:
 3. 3. meghonosításra(USA siker alapján).  1990-re készült el,de elfogadás később  Mégis elindult:MSZOSZ segítséggel Az elsők…  1990 :építőipari vállalat  1991:Gyulai Bútor Kft., Dunakenyér Rt., Gelka, Gázkészülék Javító és Szerelő Kft.,  1992: Abaúj Bútoripari Rt., Tatai Cserépgyár,  Tulajdonosi középosztály megteremtése: magánprivatizálók vagyonhoz juttatása, kft.-et alapítva magánemberként privatizáltak.  Széleskörű negatív visszhangja
 4. 4. lett.  1992.aug.:1992.évi XLIV.MRP törvény MRP fejlődése Uj törvény előkészítése  Gyakorlati tapasztalatok: társaság fejlődésének/fejlesztésének akadálya a tőkehiány miatt.  Az MRP-vel eladott cégek gyorsan gazdát cserélnek, tönkremennek, vegetálnak  A vezetők elharácsolják a vagyont, a munkások nem dolgoznak és mindenbe beleszólnak  Kevés az életképes  Tőkefelhalmozás problémája: ESOP* USA adatok MRP gondjai és jövője
 5. 5.  lehetőség a visszaélésekre,a munkavállalói tulajdonosok menedzsment által történő kisajátítása,  spekulánsok által történő kivásárlás,  elavult előírások  törvény módosítás által megoldandó problémák: igazságtalan, hátrányos a nyugdíjasok kötelező kiválása, visszaélésre ad okot a munkavállaló kilépése esetén az MRP-ből való kötelező kilépés,az ingyen jutatott vagyon szétosztásának belső szabályozása,  a privatizáció a végéhez közelít, lehetőségek, támogatások megszűnése.
 6. 6. Esettanulmány*/kutatás eredménye MRP tekintetében  a munkavállalói tulajdon nem akadályozza meg a vállalatok hatékony működését,  a tulajdonforma életképes, a cégek többsége növeli árbevételét, törleszti a felvett hiteleket  rugalmas mukaerő- gazdálkodással alkalmazkodnak a piachoz,  csökkentik/növelik a létszámot,  rugalmas munkaidő bevezetés,  átcsoportosítás. Gazdálkodás vizsgálata MRP-s cégeknél  8 cég, 80-as évek óta tartó periódus vizsgálata
 7. 7.  ebből:2 cég az MRP tv.előtt lett privatizálva,  2 könnyűipar, 2 vegyipar, 2 gépipar, 1 kereskedelem, 1 szellemi szolgáltató cég,  árbevétel, tőkenagyság, foglalkoztatottak száma hasonló a munkavállalói tulajdonban lévő cégekéhez Vizsgálat eredménye  3 cég- likviditási gondok, piaci átstruktúrálódás miatt,  legrosszabb eredmény a nagy vállalatoknál jelentkezett, mely oka: magas eladósodottságuk, nem megfelelő piaci pozíció,  válságmenedzselés, gond a nagy vállalati „vízfej”, vállalati adminisztráció leépítése,  vagyontárgyak értékesítése
 8. 8. során vita az értékéről,  nem jelent meg gondként a vállalatvásárlással összefüggő fizetési kötelezettség, a 8 vállalat közül pl. 4 mindent, időre kifizetett, 1 felgyorsította a kifizetést,  példa van arra, hogy 2 gépipari cég beruházásokat is aktivál,  a cégek évente, átlagosan csak kismértékű-3-5miliós- beruházásokat eszközöltek,  minél korábban privatizálták a társaságot, annál nagyobb a sikeres gazdálkodás esélye Tulajdonviszonyok és változásuk  tőkepiacot zavaró átmeneti jelenségként nevezik az MRP-t,  feltételezés: tulajdon koncentrációja, mivel a
 9. 9. munkavállalói tulajdonosi státusz az eladás után járó bevétel miatt, ez a vezetők tulajdonhányadának a gyors növekedéséhez vezet,spekulációs tőke,  ez a vizsgálat során nem bizonyosodott be, mivel a tulajdonrész adásvétel kizárólag a munkavállaló társaságtól való kilépése esetén fordult elő,  jegyzett tőke alacsonyan tartása, mely a belső tulajdoni arányok megőrzését szolgálta, Esettanulmány összegzése  elitmunkások esetében a munkavállalói tulajdon, garancia arra, hogy
 10. 10. fennmaradjon státuszuk,  alkuk révén magasan tartják a jövedelmüket  a biztonságos foglalkoztatásuk alapja a technológia, meglévő pozíciók fenntartása, legitimálása, Szakirodalom  Boda Dorottya:Tulajdonnal megerősített munkavállalói pozíció  Lajtai György:Miért kell nekünk a munkavállalói tulajdon? Gazdasági Fórum  Lukács János:Munkavállalói résztulajdonosi Program(MRP) Munkaügyi Szemle  Dr. Mocsáry József:A dolgozói tulajdon Magyarországon:múlt,jelen,jövő. Szövetkezés XIX.évf.1998/1.szám 61-71.o.
 11. 11.  Dr. Mocsáry József:A munkavállalói tulajdon Magyarországon és a fejlett világban. Szövetkezés XXVI.évf.2005/1.sz.99-113.o.  Komáromi Gábor: MRP kijózanító. Gazdaság és jog. 1993.június, 1.szám 7-9.o.  Balásházy Mária: A dolgozói részvénykibocsátás gyakorlati kérdései. Gazdaság és jog. 2005.november, 11.szám 9-13.o.  László Gyula: A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról illúziók nélkül. 7-11.o.  Boda Dorottya-Karsai Judit: Magad uram…Előadás a Munkanélküliség Magyarországon c. szakmai konferencián. 1993.szeptember 9-11.  Boda Dorottya-Hovorka János- Neumann László: A munkavállalók mint a privatizált vállalatok új tulajdonosai.
 12. 12. Közgazdaság Szemle 1994. 12.szám.  Hovorka János: Az MRP –szervezet tulajdonvásárlása Privinfo1994. 2.szám  Hovorka János : Összefoglaló az MRP szervezetek tulajdonáról. Kézirat. Rész- vétel Alapítvány.  Karsai Judit :Management buy-out – külföldön és itthon Külgazdaság 1993. 2.szám  Karsai Judit: A vezetői kivásárlások (MBO) külföldi és hazai tapasztalatai. Kandidátusi értekezés .1994.

×