Διαγώνισμα ΕΦ.ΠΡΟΓΡ.ΕΡΓ.Δ. Α τετρ.pdf

534 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Διαγώνισμα ΕΦ.ΠΡΟΓΡ.ΕΡΓ.Δ. Α τετρ.pdf

  1. 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΜΥΝΟ ΗΜΕΡΟΜ. ∆ΙΑΓ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ / / 1ου ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Τετραµήνου Β ΑΘ ΜΟ Σ Β’ ΕΠΑΛ στο κεφ. 2 Το περιβάλλον του παγκόσµιου ιστού Ερώτηση 1η : Μονάδες 2/20 Συµπληρώστε τα δύο (2) κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Η ανάπτυξη ιστοσελίδων γίνεται µε µία ειδική γλώσσα που ονοµάζεται ………………… . 2) Αυτή η γλώσσα δεν είναι γλώσσα προγραµµατισµού, αλλά ένας τρόπος να ……………………………… τη µορφοποίηση της σελίδας. 3) Οι δύο κυρίαρχοι φυλλοµέτρησες της υπηρεσίας παγκοσµίου ιστού είναι ο ……………………………… ……………………………… και ο ……………………………… ……………………………… . Ερώτηση 2η : Μονάδες 2/20 Βάλτε [Χ] µπροστά από τη σωστή απάντηση (µόνο µία είναι σωστή κάθε φορά): α) Το σύνολο των ιστοσελίδων µε κοινό περιεχόµενο ονοµάζεται: Κεντρική σελίδα (home page) Εισαγωγική σελίδα (welcome page) Τοποθεσία (site) Χώρος (web place) β) Κάθε ιστοσελίδα έχει ένα και µοναδικό: Isp Url Http Html γ) Στη διεύθυνση http://www.in.gr/sports.html, το http είναι : Είδος server Είδος πρωτοκόλλου Όνοµα αρχείου Φάκελος στο δίσκο δ) Στη διεύθυνση http://www.in.gr/sports.html, το www.in είναι : Είδος server Είδος πρωτοκόλλου Όνοµα αρχείου Φάκελος στο δίσκο ε) Στη διεύθυνση http://www.in.gr/sports.html, το sports.html είναι : Είδος server Είδος πρωτοκόλλου Όνοµα αρχείου Φάκελος στο δίσκο Ερώτηση 3η : Μονάδες 2/20 Βρείτε αν για τους φυλλοµετρητές, είναι σωστά ή λάθος, τα παρακάτω: Σ Λ α) Οι φυλλοµετρητές µας δίνουν πρόσβαση σε διάφορες ιστοσελίδες β) Στέλνουν τα αιτήµατα στον εξυπηρετητή µε το πρωτόκολλο html γ) Κρατάνε σε µία µνήµη τις τοποθεσίες που επισκεφτήκαµε δ) Σχεδιάζουν τη σελίδα στον εξυπηρετητή και την φέρνουν στον υπολογιστή µας Μισαηλίδης Άνθιµος Σελίδα 1 Προγραµ. Εργαλεία ∆ιαδικτύου
  2. 2. Ερώτηση 4η : Μονάδες 4/20 α) Αναφέρετε δύο πλεονεκτήµατα του ιστού και πείτε γιατί βοήθησαν στην ταχεία ανάπτυξή του. β) ∆ιακρίνουµε δύο κατηγορίες για τις τοποθεσίες στο internet ανάλογα µε το περιεχόµενό τους και τις πληροφορίες που µας παρέχουν. Τις εµπορικές και µη. Γράψτε από δύο υποκατηγορίες για καθεµιά, εξηγώντας και δίνοντας παραδείγµατα. ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ: γ) Τι γνωρίζετε για τις µηχανές αναζήτησης (search engines); Ερώτηση 5η : Μονάδες 10/20 Αναγνωρίστε τα βασικά δοµικά στοιχεία των δύο ιστοσελίδων που σας δίνονται στις επόµενες δύο σελίδες, και ονοµάστε τα µε πλαίσια και βελάκια. Καλή επιτυχία Μισαηλίδης Άνθιµος Σελίδα 2 Προγραµ. Εργαλεία ∆ιαδικτύου
  3. 3. Μισαηλίδης Άνθιµος Σελίδα 3 Προγραµ. Εργαλεία ∆ιαδικτύου
  4. 4. Μισαηλίδης Άνθιµος Σελίδα 4 Προγραµ. Εργαλεία ∆ιαδικτύου

×