Teknologjia ne shkollat 9 vjecare

9,226 views

Published on

Published in: Education, Business
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,162
Actions
Shares
0
Downloads
121
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teknologjia ne shkollat 9 vjecare

 1. 1. Teknologjia ne mesimdhenie<br />Qellimet e programeveterejateknologjike ne mesimdhenie.<br />Ndryshimet ne raport me sisetmin e vjeter<br />Organizimipedagogjik<br />Organizimiimaterialeve<br />
 2. 2. 1. Qellimet e programeveterejateknologjike ne mesimdhenie<br />Teknologjiane mesimdheniekontribon ne ndertimin e njekultureteperbashket per tegjithenxenesit. Ajolejon:<br />Te perdoresh ne njemenyrelogjikemjetetteknologjikesi :kompjuterat, micro-kompjuterat, burimeaudio-vizuale<br />
 3. 3. Te familjarizohesh me njeecjeorigjinaleqekarakterizohetnganjemenyrelogjikimimbiproblematikatengjashme, analogetecilattelejojnetegjeshzgjidhjen.<br />
 4. 4. 2. Ndryshimet ne raport me sistemin e vjeter<br />Mesimdheniarregjistrihetgjithmone ne vazhdimesine e programeveteshkollesdhetelejonteperforcoshe tethellosh:<br />Analizen e prodhimeve per tekuptuarnevojatkryesoretekrijuaraqecilaveatoipergjigjen, per tekuptuarndertimindhefunksionimin e tyre<br />Perdirimilogjikimjetevetekomunikimit e teinformimit<br />
 5. 5. Perdirimilogjikimjetevetekomunikimit e teinformimit<br />
 6. 6. Per cfaresherbennjeprodukt? Si funksiononai? <br />Mesimdheniaeshte e ndertuarsipasdymenyrave;<br />Menyra e investigimit: njegrupkerkimesh e reflektimeshqekane per qellimteverejesjelljen, funksionimin, ndertimin e njeprodukti, tekerkojeinformacione ne menyreqetegjejezgjidhje<br />
 7. 7. Organizimipedagogjik<br />Rruga e kerkimitmbeshtetmbipesepika;<br />Funksionimi<br />Materialet<br />Energjite<br />Evulimihistorik<br />realizimi<br />
 8. 8. Tic ne sisteminpedagogjikeshteilidhur per dyarsye:<br />Kurintegrojme TIC ne lidhjetpedagogjikemesprofesoritdhenxenesitatotransformohen<br />Me hyrjen e TIC ne mesimdhenienxenesitkane ne dorenjemjetshumetefuqishemproduksionidheeksplorimidijeshqe ka bererevolucion ne ketefushe<br />
 9. 9. Avatnazhet e perdorimitte TIC ne mesimdhenie<br />Fillimishtmesuesitduhettedallojneqartelidhjen midis perdorimitte TIC dheprogramittemesimdhenies<br />Ne duhettedijmetaperdorimteknologjinepara se temesojme me ndihmen e saj<br />Ne perdorimteknologjine per temesuartenjejtatgjerasi me perparasepse TIC ne lejonqe:<br />
 10. 10. Te keminjemesimdhenie me telehte<br />Me teshpejte<br />Me efikas<br />Mundtethemiqerinovimi ne mesimdheniemundtekthehet ne njemjetoseqelliminjepolitikekombetareosekrahinore<br />
 11. 11. Mundtethemiqerinovimi ne mesimdheniemundtekthehet ne njemjetoseqelliminjepolitikekombetareosekrahinore<br />
 12. 12.
 13. 13. Avantagetetjera<br />Mundtepermendim:<br />Pervetesimin e kompetencavene informatike. Kuptojmeketuqeduhettepervetsojmeaktivitetetdheaplikimet ne Web (ne internet) e pikerishtmbiketeqellimpraktikojmeactivitetekonkrete ne klase<br />
 14. 14. Janjefotokuparaqitetnjenxenes duke punuar ne klase me laptop.<br />
 15. 15. Avantazhetetjera<br />Shtrirje ne nje game me tegjerematerialeshnjekohesisht. <br />Kemitebejmeedhe me njebarazimbizgjedhjet e akseset e informacioneve. <br />Pershembulledhenxenesit e krahinaveruraleteizoluarakanemundesitekeneinformacionemjafttevlefshme per mesimdhenien.<br />
 16. 16.
 17. 17. Duke idhenemundesinxenesvetemarrinpjese ne njemesimdhenievirtuale!<br />
 18. 18. Rinovim ne programinmesimor<br />Pyetjanese TIC mundtestimulojetemesuarineshtezgjidhur. Kurmesuesitperdorin TIC e perfitojnembeshtetjen e duhurkonstatojmenjeprogres ne temesuarngaana e nxenesve.<br />
 19. 19. Kurrinovimieshteilidhurngaafer me nje program tevecantestudimeshateheremesimdheniamundteintegroje me lehteteknologjine ne punen e saj<br />
 20. 20. Flasim per pedagogji me shume se teknologji<br />Situataaktuale ne fushen e edukimitmundtekrahasohet me at temjeksise ne fillimteshekullit XX, kerkimetteknologjikekanetransformuarpraktiken e mjeksise e ka krijuarperfitimetejashtzakonshme.<br />
 21. 21. Edhe sot njesfidetengjashmekeni ne fushen e mesimdhenies. <br />Ndesrateknologjiaafirmohet e instalohet ne klasemesuesiduhetqe ne bashkpunim me nxenesittepercaktojetematdheburimet e internetittecilat do titrajtojnegjateprocesittemesimdhenies<br />
 22. 22. Ne strukturen e mesimdhenieseshte me e rendeshishmeeksperienca e nxenesit se veteteknologjia<br />Shumenjerezqemerren me TIC ne mesimdhenienukkishinparashikuarqemesuesi me teknologjine e perparuareshteithirrur per tevepruarsimesues e jositeknolog<br />
 23. 23. “inxhinieria” pedagogjikeeshtepuna e “inxhinierit” pedagogjik!<br />
 24. 24. “inxhinieria” pedagogjikepershkruantëgjithafunksionet e studimit, projektimit, implementimitdheadaptimittënjëprojektiedukativ.<br />Ajosupozonnjësintezëqëpërfshinkontributet e ekspertëve<br />
 25. 25. Ajostudionnjeprojektnenaspektet e sajteknike ,ekonomike, financiare, monetare dhe shoqerore.<br />Ajopërfshintëgjithametodatdhemjetetpërtëmësuar, tepërshtatura per njepublikqe ka tepercaktuarqarteobjektivatmesimore.<br />
 26. 26. Inxhinieriapedagogjikegjeneinteresateherekur ka:<br />Menaxhimtenjeprojektiedukativmestrekendeshitpedagogjik (nxenesmesues, nxenesnxenes, nxenes material pedagogjik)<br />
 27. 27. Trekendeshinpedagogjikmundtailustrojme me ketefoto<br />
 28. 28. Menaxhimiitreuniteteve: <br />E kohes<br />E vendit (balle per balle/ne distance)<br />E veprimit (individuale/kolektive)<br />
 29. 29. Mundtaprezantojdhe me ndihmen e kesajvideojetrekendeshinpedagogjik<br />
 30. 30.
 31. 31. Dhe se fundikemitebejme me menaxhimin e asajcfaredisponojmegjateaktittetemesuarit:<br />Perdorimin e teknologjise<br />Perdorimin e materialitteshkruarpralibrat<br />

×