Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tulevaisuuden kaupunki- ja asuntorakentamisen haasteita ja visioita

959 views

Published on

Puheenvuoro asuntojen ja työpaikkojen suunnitteluun ja ohjelmointiin liittyvässä seminaarissa Oulun kaupungintalolla 24.4.2013.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tulevaisuuden kaupunki- ja asuntorakentamisen haasteita ja visioita

 1. 1. TULEVAISUUDEN KAUPUNKI- JA ASUNTORAKENTAMISEN HAASTEITA JA VISIOITA SINI KOTILAINEN ARKKITEHTI SAFA,TUTKIJA, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 24.4.2013 OULUN MAANKÄYTÖNTOTEUTTAMISOHJELMAN SEMINAARI
 2. 2. TEKNOLOGIALÄHTÖISYYS TUOTTAJALÄHTÖISYYS ASUKASLÄHTÖISYYS ASUINYMPÄRISTÖ, JOKA LISÄÄ ASUKKAIDEN HYVINVOINTIA?
 3. 3. KAIKKIEN TEKNOLOGIALÄHTÖISYYS TUOTTAJALÄHTÖISYYS ASUKASLÄHTÖISYYS ASUINYMPÄRISTÖ, JOKA LISÄÄ ASUKKAIDEN HYVINVOINTIA?
 4. 4. MAATALOUS- YHTEISKUNTA MAATALOUS- YHTEISKUNTA A B TEOLLISUUS- YHTEISKUNTA TEOLLISUUS- YHTEISKUNTA MYÖHÄISTEOLLINEN MURROSAIKA 30-40 V. TEOLLISTUMISEN MURROSAIKA 30-40 v. JÄLKITEOLLINEN YHTEISKUNTA VUOROVAIKUTUS- YHTEISKUNTA MURROSAJATTELU Muokattu Kaivo-oja ym. 1997, 8. Hyppäyksellinen vaihtuminen (A) tai murrosaika siirtymävaiheena (B). nykyhetki
 5. 5. 2000 2010 2015 2020 ELÄMINEN UBIIKISSA MAAILMASSA Evans 2011. INTERNETIIN YHDISTYNEIDEN TAVAROIDEN MÄÄRÄ IHMISTEN MÄÄRÄ
 6. 6. MTV3 uutiset. Taloussanomat.
 7. 7. Kutsuplus.
 8. 8. TYÖN JAVAPAA-AJAN SUHTEET MUUTTUVAT PIENTEN ASUNTOKUNTIEN MÄÄRÄ KASVAAASUMINEN JATYÖNTEKO MONIPAIKKAISTUU IKÄÄNTYVIEN MÄÄRÄ KASVAA LIIKKUVUUS LISÄÄNTYY ETÄLÄSNÄOLO MAHDOLLISTUU KAUPUNGISTUMINEN JATKUU PERHEMUODOT ERILAISTUVAT ERILAISTUMINEN
 9. 9. ERILAISTUMINEN TULEVAISUUDEN KAUPUNKI- JAASUNTORAKENTAMISEN HAASTE ?
 10. 10. Victor & Boynton 1998, 233. Mäntysalo and Puustinen 2008. VICTOR JA BOYNTON (1998): TUOTANNON HISTORIALLISET KEHITYSVAIHEET massa- tuotanto käsityö prosessien parantaminen sarja- räätälöinti yhteis- kehittely
 11. 11. YKSILÖLLISYYDENTARPEESEENVASTAAMINEN kuva: BMW 2013.
 12. 12. A D G SÄILYTYSTILAN MÄÄRÄ KEITTIÖTYYPPI SAUNA JA PESUTILAT RUOKAILUTILAT O H K M H K PH E S T PKM H E K PHV H/ VAR. O H K M H K PH E T Y Ö/ M H V H/ VAR ALK. O H K K PH E O H K .SA A REK E K M H S K PH E O H K .SA A REK E K M H S K PH E M H K PH E K S VH/ VAR. KPH E S T PKM H E K PHV H/ VAR. M H K B E H C F I ASUKKAALLELISÄÄPÄÄTÖSVALTAA SUUNNITTELUVAIHEESSA
 13. 13. YHTEISKEHITTELY Mäntysalo and Puustinen 2008. AUKTORITEETTI PÄÄTTÄÄ ”KEHITETÄÄN YHDESSÄ”
 14. 14. JOUKKOISTAMINEN Aitamurto 2012. SEECLICKFIX esim. FIXMYSTREET esim.
 15. 15. RAKENNUKSEN TUKIOSA KAUPUNKI- KUDOS ASUNNON SISÄOSA KAUPUNKI- RAKENNE AVOIN RAKENTAMINEN
 16. 16. UUDISRAKENNETTU AVOIN RAAKATILA kuva: Ilonen/Talli arkkitehdit 2013. RAKENNUKSEN TUKIOSA KAUPUNKI- KUDOS ASUNNON SISÄOSA KAUPUNKI- RAKENNE
 17. 17. TALLI ARKKITEHDIT ASUNTO-OSAKEYHTIÖ TILA, HELSINKI 2008-2010 kuva: Ilonen/Talli arkkitehdit 2013.
 18. 18. KESTÄVYYS TULEVAISUUDEN KAUPUNKI- JAASUNTORAKENTAMISEN HAASTE ?
 19. 19. m2 Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot 2010. 1970 1974 1976 1972 1978 1980 1982 1984 1986 1990 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 1992 1988 0 20 40 60 80 100 120 HUONEISTOJEN KESKIMÄÄRÄINEN PINTA-ALA (m2 ) UUSISSAASUNNOISSA SUOMESSA 1970–2010 KAUPUNKIRAKENTEEN JA ASUMISRATKAISUIDEN JOUSTAVUUS RAKENTEIDEN TIIVIYS RAKENNUSJÄTTEEN MINIMOINTI ENERGIA- TEHOKKUUUS UUDISTUOTANTO JOUSTAVUUS KESTÄVÄSSÄ RAKENTAMISSA
 20. 20. NÄKÖKULMIA MENNEESTÄ VARHAIS-/TALONPOIKAISAIKA kuva: Perinnemestari.
 21. 21. 1850-1950 1850- NÄKÖKULMIA MENNEESTÄ kuva: Neuvonen (toim.) 2006.
 22. 22. 1950- NÄKÖKULMIA MENNEESTÄ FUNKTIONALISMI: ASUNNON TILALLINEN KOLMIJAKO Saarikangas 2002. Saarikangas 2002, 276.
 23. 23. ERIYTYVÄT ASUMISEN TAVAT YKSILÖLLISET ELÄMÄNTYYLIT MONINAISTUVAT PERHERAKENTEET KATSAUKSIA TULEVAAN
 24. 24. ASUNTORAKENTAMISEN MONIPUOLISUUS KOKONAIS- VALTAINEN KÄYTETTÄVYYS MONIKÄYTTÖISYYS YLEISPÄTEVYYS PIENEMPI MITTAKAAVA SUUREMPI MITTAKAAVA TEKNISESTI MUUNNELTAVAT OSAT AVOIN ASUNTO- RAKENTAMINEN “UUSLOFT” KEINOJA JOUSTAVUUTEEN TILOJEN JAETTAVUUS LAAJENNETTAVUUS SUPISTETTAVUUS
 25. 25. S V H/ VAR. K PH E Y HDE N A V OIMEN TILAN RATKAISU S V H/ VAR. K PH E ETÄTY Ö TSTO. KEINOJA MUUNNELTAVIIN, JOUSTAVIIN ASUNTOIHIN
 26. 26. KEINOJA MONIKÄYTTÖISIIN, JOUSTAVIIN ASUNTOIHIN ESIMERKIN INSPIRAATIO Töölöläisasunnon konsepti Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli M H M H M H M H M H K PH V H/VAR KEITTIÖ K PH S K HH V H/VAR E kuva:Talli 2006.
 27. 27. T PK EK PH PA RV IMA HDOL L ISUUS ALK./ VAR säilytys- kalusteet KEINOJA MONIKÄYTTÖISIIN, JOUSTAVIIN ASUNTOIHIN
 28. 28. PA RV IMA HDOL L ISUUS O H K PH E K 2 MH/ M H PA RV IMA HDOL L ISUUS KEINOJA MONIKÄYTTÖISIIN, JOUSTAVIIN ASUNTOIHIN
 29. 29. MUUNNELTAVAT/ASUKKAAN VALITSEMAT JULKISIVUT kuva: Schittich 2008. (Lainattu Palm 2009.)
 30. 30. kuva: Schittich 2008. (Lainattu Palm 2009.) kuva: Palm 2009. MUUNNELTAVAT/ASUKKAANVALITSEMAT JULKISIVUT
 31. 31. ASUNTOKUNTIEN MUUTOKSET TULEVAISUUDEN KAUPUNKI- JAASUNTORAKENTAMISEN HAASTE ?
 32. 32. Vainio ym. 2012, 22. YKSINASUVAT KAHDEN HENKILÖN ASUINKUNNAT PERHEET 1960 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 1980 20001970 1990 2010 20251965 1985 2005 20201975 1995 2015 2030 ASUNTOKUNTIEN MÄÄRÄN KEHITYS
 33. 33. 1pers. 2pers. 3pers. 4pers.VUOSI KESKIARVO Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot 2010. Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot 2011. YHÄ USEAMMAT ASUVAT YKSIN VUONNA 2011 SUURIN OSA (42%) YKSINASUVISTA 35–64 -VUOTIAITA
 34. 34. VUONNA 2011 SUURIN OSA (42%) YKSINASUVISTA 35–64 -VUOTIAITA 1pers. 2pers. 3pers. 4pers.VUOSI KESKIARVO YHÄ USEAMMAT ASUVAT YKSIN VUONNA 2011 YLI 65-VUOTIAITA YKSINASUVISTA RUNSAS KOLMANNES Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot 2011. Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot 2010.
 35. 35. 65+VUOTIAIDENOSUUSSUOMENVÄESTÖSTÄ 2010 2020 2030 2040 80 % 70-80 % 60-70 % 50-60 % 50 %Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Aluestrategia 2020, 51.
 36. 36. 65+VUOTIAIDENOSUUSSUOMENVÄESTÖSTÄ 2010 2020 2030 2040 80 % 70-80 % 60-70 % 50-60 % 50 %Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Aluestrategia 2020, 51. NO-GO SLOW-GO GO-GO
 37. 37. ASUNTO SIVUASUNTO TAI LISÄTILA SIVUASUNTO- MAHDOLLISUUDET PÄÄASUNNON YHTEYDESSÄ SIJAITSEVA TILA, JOSSA ON OMA SISÄÄNKÄYNTI JA OMA HYGIENIATILA HUOM! MYÖS TOIMINNALLINEN MONIPUOLISUUS, ESIM. ETÄTYÖTOIMISTO MUUNNELTAVAT ASUNTOKOOT PIENTEN ASUNTOJEN YHDISTÄMINEN PERHEASUNNOKSI JA PÄIN VASTOIN
 38. 38. V H/ VAR/ ALK./ T Y Ö K PH E T PK V H/ VAR/ ALK./ T Y Ö K PHE T PK O H K PH E SW C V H/ VAR K M H / A L K ALK. SIV UA S./ M H V H/ VAR/ E HM AM K K TPK M H VH/VAR KEITTIÖ SIVUASUNTO/ M H ALK E E K PH S W C
 39. 39. EK PH S K PH M HO H SIV UA S/ M H K E V H V H S K PH M HO H W C K E V H V H/ VAR. M H M H E T PK K PH K PH M H O H K V H/ VAR E +   HM AM AM
 40. 40. W C V H/VAR/K HH M H KEITTIÖ M H K PH SE M H KEITTIÖ E K PH S SIVUAS./M H E V H K PH T PK K PH KEITTIÖ E E K PH M H V H/VAR. +
 41. 41. ARKKITEHTITOIMISTO KARIN KROKFORS OY KELLOKAS, HELSINKI 2011 kuvat: Krokfors 2006.
 42. 42. ESITEOLLINEN YHTEISKUNTA TEOLLINEN YHTEISKUNTA JÄLKITEOLLINEN YHTEISKUNTA YKSITYINEN YKSITYINEN YKSITYINEN JULKINEN JULKINEN JULKINEN PUOLIYKSITYINEN PUOLIYKSITYINEN PUOLIYKSITYINEN PUOLIJULKINEN PUOLIJULKINEN PUOLIJULKINEN YKSITYINEN JULKINEN PUOLIYKSITYINEN PUOLIJULKINEN TAVOITE?DYSTOPIA TULEVAISUUDEN KAUPUNKI- JAASUNTORAKENTAMISEN HAASTE ? JULKISUUSASTEET
 43. 43. JULKISUUSASTEET ASUINYMPÄRISTÖSSÄ YKSITYINEN JULKINEN PUOLIYKSITYINEN PUOLIJULKINEN ASUINYMPÄRISTÖN LÄHIKONTAKTIEN ON HUOMATTU LISÄÄVÄNASUKKAIDEN SUBJEKTIIVISTA HYVINVOINTIA EHKÄISEMÄLLÄYKSINÄISYYTTÄ esim. Prezza ym.2001, Moisio ja Rämö 2007. PUOLIJULKISET JA -YKSITYISET TILAT OVAT PAIKKOJA SATUNNAISILLE, HEIKOILLE SOSIAALISILLE KONTAKTEILLE !
 44. 44. Y X RAKENNUSMASSAN ALLA/PÄÄLLÄ/VÄLISSÄ PUOLIJULKINEN/ -YKSITYINEN
 45. 45. TTY:N ASUNTOSUUNNITTELUN HARJOITUSTYÖ JANNE EKMAN 2012 kuva: Ekman 2012.
 46. 46. TTY:N ASUNTOSUUNNITTELUN HARJOITUSTYÖ JANNE EKMAN 2012 kuva: Ekman 2012.
 47. 47. MVRDV PARKRAND HOUSING BUILDING, AMSTERDAM COMPLETION 2007 kuva: mvrdv.nl
 48. 48. X Z PUOLIJULKISET/ -YKSITYISET SISÄPIHAT
 49. 49. FIRST FLOOR PLAN THIRD FLOOR PLAN MEYER VAN SCHOOTEN ARCHITECTS LA GRANDE COUR, AMSTERDAM 2000 – 2008 kuvat: lagrandecour.info ja meyer-vanschooten.nl
 50. 50. TOIMINNALLINEN MONIMUOTOISUUS ESIMERKIKSITYÖN HARRASTUSTEN ELÄMYSTENTILAT ELINYMPÄRISTÖSSÄ TULEVAISUUDEN KAUPUNKI- JAASUNTORAKENTAMISEN HAASTE ?
 51. 51. KATSAUKSIA TULEVAAN YKSILÖN ERI TOIMINTOJEN SAMANAIKAISTUMINEN esim. Mannermaa 2008. kuva: innovativelyorganized.com
 52. 52. KATSAUKSIA TULEVAAN YHTEISKUNNAN TOIMINTOJEN ERIAIKAISTUMINEN esim. Mannermaa 2008. kuva: Paulo Barcellos Jr.
 53. 53. VUOTEEN 2030 MENNESSÄ. ASUNTOTUOTANNOSTA NOIN KAKSI KOLMASOSAA KESKITTYY NIMENOMAAN HELSINGIN,TAMPEREEN, TURUN, LAHDEN, JYVÄSKYLÄN JA OULUN SEUDUILLE. SUOMEN KAUPUNGISTUMINEN ASUNTOTUOTANTOTARVE ALUEITTAIN < 1 1,0-2,5 2,5-4,5 > 4,5 kuva:VTT 2012. Vainio ym. 2012, 20, 29.
 54. 54. SUOMEN HAJAANTUMINEN ULOSPENDELÖIVIEN OSUUS (%) KUNNITTAIN 8,4-21,5 21,6-30,2 30,3-40,6 40,7-57,2 57,23-90,0 kuva: Suomen virallinen tilasto (SVT):Työssäkäyntitilastot 2009. TYÖMATKALIIKENTEENTAKIA TYÖVOIMAN EITARVITSE KESKITTYÄ SAMASSA SUHTEESSA KUIN TYÖPAIKKOJEN: PENDELÖINTI MUOKKAA ALUEITA JA ASUMISTA
 55. 55. TULEVAISUUDEN KAUPUNKI- JAASUNTORAKENTAMISEN HAASTE ? KAUPUNKIASUMISEN VETOVOIMAISUUS
 56. 56. VETOVOIMAISUUS KAUPUNKIASUMISESSA ...VÄHENTÄÄ SEKÄ EKOLOGISTA KUORMAA... ...ETTÄ LISÄÄ PÄIVITTÄISTÄ IHMISEN ONNELLISUUTTA! PÄIVITTÄISEN LIIKKUMISEN JA ODOTUSAJANVÄHENTÄMINEN... Alanen ym. 2010, 11 viittaa Stutzer ja Frey 2004 tutkimukseen.
 57. 57. ESIMERKKINÄ PIHA”PORRAS” ASUNTOKOHTAISET ULKOTILAT
 58. 58. K PH E T PK O H K M H K PH O H K M H K PH O H E A UL A K M H E E LIITERI LIITERI K PH E T PK K PH O H K M H K PH E E E LIITERI LIITERI LIITERI K PH O H K E S W C M HM H M H A UL A SIV UA S./ M H PARILLINEN KRS PARITON KRS TE TE
 59. 59. K PH E T PK T PK E K PH T PK E K PH T PK E K PH T PK E K PH T PK E K PH T PK E K PH AUKI YLÖS JA ALAS TE
 60. 60. BJARKE INGELS GROUP MOUNTAIN DWELLINGS, COPENHAGEN 2008 kuva: www.big.dk
 61. 61. TULEVAISUUDENASUNTORAKENTAMISEN HAASTE ? MAHDOLLISUUKSIEN KAUPUNKITILA kuva: Hakula 2012, 74.
 62. 62. RAILI JA REIMA PIETILÄ SUVIKUMPU, TAPIOLA 1962–69 ALUEEN IDENTITEETTI, OMALEIMAISUUS JA TUNNISTETTAVUUS
 63. 63. RAKENNUSTYPOLOGIAN MONIPUOLISTAMINEN
 64. 64. TÄYDENNYSRAKENTAMINEN TALOUDELLISET HYÖDYT TOIMINNALLINEN PARANTAMINEN EKOLOGINEN ARGUMENTTI SOSIAALISET MOTIIVIT
 65. 65. KAUPUNKIRAKENNE JAASUKKAIDEN HYVINVOINTIKYTÄN(2010)MUKAAN TIIVIYS VIHER- RAKENNE FYYSINEN TERVEYS PSYYKKINEN TERVEYS SOSIAALINEN TERVEYS KOHTALAINENTIHEYS & PUOLIJULKISETTILAT
 66. 66. KEHITETTÄVÄKAUPUNKIENOSA-ALUE: LIHASVOIMALLALIIKKUMINEN
 67. 67. KEHITETTÄVÄKAUPUNKIENOSA-ALUE: KÄYTETTÄVÄTVIHERALUEET
 68. 68. TARVEYHDYSKUNTA- RAKENTEEN EHEYTTÄMISEEN OLEMASSA OLEVIEN RAKENNUSTEN KORJAUSAALTO VAPAUTUMINEN AIKAISEMMASTA KÄYTÖSTÄ TULEVAISUUDEN KAUPUNKI- JAASUNTORAKENTAMISEN HAASTE ? ALUEIDEN MUUTOSPAINE
 69. 69. TILAPÄISYYSVOIMAVARAKSI PYSYVÄ RAKENTAMINEN TAPAHTUMA + ?TILAPÄISET RATKAISUT VÄLIAIKAISET KÄYTÖT Rönkä, Francesco, Kozári,Vesmanen 2011.
 70. 70. TILAPÄISYYSVOIMAVARAKSI JULKISENTAHONTUKI TILAN/TONTIN OMISTAJA KÄYTTÄJÄ- RYHMÄT + VÄLITTÄJÄ ?TILAPÄISET RATKAISUT VÄLIAIKAISET KÄYTÖT Rönkä, Francesco, Kozári,Vesmanen 2011.
 71. 71. RAUMLAUBORIN -ARKKITEHTIRYHMA LIIKUTELTAVA, PUHALLETTAVA TAPAHTUMATILA kuva: raumlabor.net
 72. 72. kuva: tempohousing.com TEMPOHOUSING KEETWONEN, AMSTERDAM 2005 (ENSIMMÄISET 60 ASUNTOA)
 73. 73. KIITOS sini.kotilainen@tut.fi ARKKITEHTUURIN LAITOS, ASUNTOSUUNNITTELU
 74. 74. Mannermaa, Mika 2006. Demokratia tulevaisuuden myllerryksessä.Yhteiskunnallinen vaikuttaminen uudessa viitekehyksessä. Tulevaisuusvaliokunta. Eduskunta. Helsinki. Kaivo-oja, Jari; Jokinen, Pekka; Malaska, Pentti 1997. Kestävän kehityksen tietoyhteiskunta: teoreettisia ja käsitteellisiä näkökulmia.Turun kauppakorkeakoulu.Tulevaisuuden tutkimuskeskus. FUTUjulkaisu 5/1997.Turku. Dave, Evans 2011.The Internet of Things. How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything. [Viitattu: 11.3.2013]. Saatavilla: < http://www.cisco.com/web/about/ac79/ docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf>. MTV3 uutiset. [Viitattu: 1.4.2013]. Saatavilla: http://www. alypuhelimia/2013/04/1730201>. Taloussanomat. [Viitattu: 5.4.2013]. Saatavilla: http://www. nero-nainkorottelet-2018/20133967/304>. LÄHTEET ESIINTYMISJÄRJESTYKSESSÄ Mäntysalo, Raine; Puustinen, Sari 2008. Kohti urbaanin asumisen konseptien yhteiskehittelyä.Teoksessa Norvasuo, Markku. (toim.) Asuttaisiinko toisin? Kaupunkiasumisen konsepteja kartoittamassa.Teollinen korkeakoulu, yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja, 361–389. Espoo. Victor, Bart ja Boynton,Andrew 1998. Invented here. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. BMW BuildYour Own 2013. [Viitattu: 11.7.2012]. Saatavilla: <http://www.bmwusa.com/standard/content/byo/default. aspx>. Aitamurto,Tanja 2012. Joukkoistaminen demokratiassa: Poliittisen päätöksenteon uusi aika.Tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 1/2012. See Clic Fix. [Viitattu: 11.7.2012]. Saatavilla: <http:// Ilonen, Pia; Lukander, Minna; Niska,Ari / Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy 2006. Helsinkiläinen kerrostaloatlas 2006. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2006/6. Helsinki.
 75. 75. Ilonen/Talli arkkitehdit 2013.Tontti kerrostalossa. Esitysmateriaali Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin osaston luennolla 26.3.2013.Tampere. Suomen virallinen tilasto (SVT):Asunnot ja asuinolot 2010. ISSN=1798-6745. yleiskatsaus 2010, 1.Asuntokanta 2010 .Tilastokeskus. Helsinki. [Viitattu: 20.1.2013]. Saatavilla: Perinnemestari. Hirsirungon historia. [Viitattu 11. 9. 2012]. Neuvonen, Petri (toim.) 2006. Kerrostalot 1880- 2000 –arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen. Rakennustietosäätiö oy. Helsinki. Saarikangas Kirsi 2002.Asunnon muodonmuutoksia. Puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Palm, Michael 2009.Tilavuutta asumiseen – asunto tilakappaleena avoimessa asuntorakentamisessa. Diplomityö.Tampereen teknillinen yliopisto.Arkkitehtuurin koulutusohjelma.Tampere. Vainio,Terttu; Belloni, Kaisa; Jaakkonen, Liisa 2012. Asuntotuotanto 2030.Asuntotuotannon tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä.VTT. [Viitattu: 20.5.2012]. Saatavilla: Suomen virallinen tilasto (SVT):Asunnot ja asuinolot 2011. ISSN=1798-6745. 2011.Tilastokeskus Helsinki. Suomen aluekehittämisstrategia 2020 2010.Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja.Alueiden kehittäminen 23/2010. ALUEKEHITTAMISSTRATEGIA_2020.pdf>. Krokfors, Karin 2006.Aika asuntoarkkitehtuurissa. Typologinen joustavuus pientalosuunnittelun uudistamisen välineenä. Lisensiaatintyö.Teknillisen koulun arkkitehtiosaston tutkimuksia.Arkkitehtuuri II.Teknillinen korkeakoulu. Espoo. Moisio, Pasi; Rämö,Tuomas 2007. Koettu yksinäisyys Suomessa vuosina 1994 ja 2006.Yhteiskuntapolitiikka 4. 392–401. Prezza, Miretta; Schruijer Sandra 2001.The Modern City as a Community. Journal of Community & Applied Social Psychology.Volume 11 Issue 6, 11/12 2001. 401-494. Ekman 2012. Janne Ekmanin harjoitustyö asuntosuunnittelun ammattikurssilla 2012.Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin koulutusohjelma.Tampere. MVRDV, Parkrand Housing Building. [Viitattu 11. 9. 2012]. Saatavilla: <www.mvrdv.nl>.
 76. 76. TANGRAM -arkkitehdit, Crystal Court. [Viitattu 11. 9. 2012]. Saatavilla: <www.tangramarchitects.co.uk>. Michael Maltzan Architecture, New Carver Apartments. [Viitattu 11. 9. 2012]. Saatavilla: <www.mmaltzan.com>. MeyerVan Schooten Architects, La Grande Cour. [Viitattu 11. 9. 2012]. Saatavilla: <www.lagrandecour.info> <www. meyer-vanschooten.nl>. Tampereen keskustan ulkopuolisten 1960- ja 1970-luvun asuinalueiden inventointi ja arvottaminen 2010. [Viitattu attachments/t/5odo289cn/lahioidenarvottaminen. pdfTampereen kaupunki: Kaupunkiympäristön kehittäminen, maankäytön suunnittelu. Pöyry Environment Oy. Meurman Otto-Iivari 1947.Asemakaavaoppi. Lehtovuori, Olli 1999. Suomalaisen asuntoarkkitehtuurin tarina. Rakennustieto Oy. Innovatively Organized. [Viitattu: 20.1.2013]. Saatavilla: <innovativelyorganized.com>. NewYork/Paulo Barcellos Jr. [Viitattu: 20.1.2013]. Saatavilla: <http://www.sghi.info/GL/HDR_01/Cities.around.the. World/Night/New.York.City.Manhattan_Sin-City_by_Paulo. Barcellos.Jr__CCbync20>. img/news/2012/alueet_asuntotuotantotarve.png>. Suomen virallinen tilasto (SVT):Työssäkäyntitilastot 2009. index.html>. Alanen, Olli; Kaskinen,Tuuli; Laitio,Tommi; Mokka, Roope; Neuvonen,Aleksi; Onnela, Satu Silfverberg Outi;Vassinen, Simo 2010. Onnellisuuspoliittinen manifesti. Demos.WWF. onnellisuusmanifesti_NEW.pdf>. Bjarke Ingels Group Mountain dwellings. [Viitattu 11. 9. 2012]. Saatavilla: <http://www.big.dk/#projects>. Hakula,Anna 2012.Takapihasta julkisivuksi - Työkalupakki Porin Aittaluodon muuttuvaan teollisuusympäristöön. Diplomityö.Tampereen teknillinen yliopisto.Arkkitehtuurin koulutusohjelma.Tampere. Raili ja Reima Pietilä, Suvikumpu. [Viitattu: 15.2.2013]. natural-form/#.UXPzUoKjs8Y>. Krokfors, Karin 2010. Kohti joustavia asumisratkaisuja, Standardoidun asuntotuotannon ongelmat asumisen kehittämisessä.Teoksessa Norvasuo (toim.) Asutaan urbaanisti. Laadukkaaseen asumiseen yhteisellä kehittelyllä. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus. Espoo.
 77. 77. Kyttä, Marketta 2010. Urbaani Onni -hankkeen tulostiivistelmät. [Viitattu 11.2.2012]. Saatavilla: <ytk.aalto. Marketta 2013. Living Environment that supports quality of life, happiness and wellbeing. Esitysmateriaali Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin osaston luennolla 12.3.2013.Tampere. Tempohousing, Keetwonen.[Viitattu: 15.2.2013]. Saatavilla: <http://www.tempohousing.com/projects/keetwonen.html>. Raumlabor. [Viitattu: 15.2.2013]. Saatavilla: <http://www. raumlabor.net/?p=1799>. Rönkä, Kimmo; Francesco,Allaix, Kozári, Hilda;Vesmanen Esa 2011. Made in Hernesaari,Aika entisen ja tulevan välissä, Tilojen tilapäiskäyttö. Helsinki. DoTank. Muut kuvat: Sini Kotilainen.

×