αδμηε εύβοια

N
Notios evoikosNotios evoikos

αδμηε εύβοια

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27413Τεύχος Β’2534/17.08.2016
/ ,
. ,
~85 %.
/
~100 %.
,
.
( / )
–
, / .
« »
37 38.
3.6.1 ,
, . ,
« »
.
,
:
-
-
-
-
-
- -
- -
.
.
3.6.1 &
31 /
217,5 MW / . . 150kV
- - ( . .) 6,2
37 96/2007
38 699/2012
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27414 Τεύχος Β’2534/17.08.2016
MW / . , / ~28 MW
150 kV.
/
.
,
,
150kV – –
( ,
§ 3.3.5, . 60).
2015. ,
380÷400 MW.
/ , ,
«
/ - ».
904/2011 , 155/2012 .
,
26 / 377,8
MW . , , , 8 /
100,5 MW .
/ ,
, . . 150kV ,
/ 150kV/MT
.
3.6.2
. . 400 kV ( )
( . § 3.3.2, . 55)
( ) –
175 MVA
125MVA ( . § 3.3.5,
. 60). .
T
250 MW 350 MW .

More Related Content

More from Notios evoikos(20)

111111.pdf111111.pdf
111111.pdf
Notios evoikos5 views
Aygo X.pdfAygo X.pdf
Aygo X.pdf
Notios evoikos9 views
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΟΡΕΩΝΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΟΡΕΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΟΡΕΩΝ
Notios evoikos4 views

αδμηε εύβοια

  • 1. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27413Τεύχος Β’2534/17.08.2016 / , . , ~85 %. / ~100 %. , . ( / ) – , / . « » 37 38. 3.6.1 , , . , « » . , : - - - - - - - - - . . 3.6.1 & 31 / 217,5 MW / . . 150kV - - ( . .) 6,2 37 96/2007 38 699/2012
  • 2. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27414 Τεύχος Β’2534/17.08.2016 MW / . , / ~28 MW 150 kV. / . , , 150kV – – ( , § 3.3.5, . 60). 2015. , 380÷400 MW. / , , « / - ». 904/2011 , 155/2012 . , 26 / 377,8 MW . , , , 8 / 100,5 MW . / , , . . 150kV , / 150kV/MT . 3.6.2 . . 400 kV ( ) ( . § 3.3.2, . 55) ( ) – 175 MVA 125MVA ( . § 3.3.5, . 60). . T 250 MW 350 MW .