αιτηση συμμετοχης επιχειρησεων

N
Notios evoikosNotios evoikos

γσφγφδγδσφ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΤΗ (όπως θα κοπεί το τιμολόγιο)
1. Επωνυμία:
2. Διεύθυνση:
3. Τ.Κ. – Πόλη:
4. Επάγγελμα/ Ιδιότητα:
5. Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ:
6. Τηλέφωνο: ΦΑΞ:
7. E-mail: Web site:
8. Υπεύθυνος Συμμετοχής: Κινητό:
9. Υπεύθυνος Οικονομικών (λογιστήριο):
• Κόστος περιπτέρου: 121,00 € + ΦΠΑ 24% = 150,00€ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ:
ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
150€ ανά εκθέτη
Η προσφορά περιλαμβάνει:
 ενοίκιο χώρου 6-9τ.μ.
 δομή περιπτέρου
 ένα γραφείο
 2 καρέκλες
 2 ράφια
 φωτισμός με 1 spot ανά 3m2
 1 πρίζα ανά περίπτερο
 μετώπη με την επιγραφή του εκθέτη
 ασφάλιση αστικής ευθύνης
 1 καλάθι
 φύλαξη χώρου
 κλιματισμός εσωτερικού χώρου
 μοκέτα
 καθαριότητα χώρου
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Κατάθεση με την αίτηση στον Τραπεζικό Λογαριασμό:
E U R O B A N K 0 0 2 6 - 0 1 - 0 1 - 5 4 - 0 1 0 0 9 2 6 1 6 8 – I B A N : G R 9 2 0 2 6 0 1 0 1 0 0 0 0 5 4 0 1 0 0 9 2 6 1 6 8
ΔΗΛΩΣΗ
Με την παρούσα δηλώνουμε υπεύθυνα ότι θα συμμετάσχουμε στο «8ο
Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων
Μέλισσας» στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ότι αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους του κανονισμού
συμμετοχής.
Τόπος: ……………………………………………………………….Ημερομηνία: ………………………………………………….
Ο Εκθέτης Ο Διοργανωτής
(υπογραφή & σφραγίδα) (υπογραφή & σφραγίδα)
Ε . Ο . Σ . Σ
Ιπποκράτους 2, 106 79 Αθήνα | Τηλ..: 2103610265 | Fax: 2103610276 | E-mail: info@edpa.gr | www.greekhoneyfestival .gr

More Related Content

More from Notios evoikos(20)

1111111111111111111.pdf1111111111111111111.pdf
1111111111111111111.pdf
Notios evoikos7 views
111111.pdf111111.pdf
111111.pdf
Notios evoikos5 views
Aygo X.pdfAygo X.pdf
Aygo X.pdf
Notios evoikos9 views
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΟΡΕΩΝΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΟΡΕΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΟΡΕΩΝ
Notios evoikos4 views

αιτηση συμμετοχης επιχειρησεων

  • 1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΤΗ (όπως θα κοπεί το τιμολόγιο) 1. Επωνυμία: 2. Διεύθυνση: 3. Τ.Κ. – Πόλη: 4. Επάγγελμα/ Ιδιότητα: 5. Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ: 6. Τηλέφωνο: ΦΑΞ: 7. E-mail: Web site: 8. Υπεύθυνος Συμμετοχής: Κινητό: 9. Υπεύθυνος Οικονομικών (λογιστήριο): • Κόστος περιπτέρου: 121,00 € + ΦΠΑ 24% = 150,00€ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 150€ ανά εκθέτη Η προσφορά περιλαμβάνει:  ενοίκιο χώρου 6-9τ.μ.  δομή περιπτέρου  ένα γραφείο  2 καρέκλες  2 ράφια  φωτισμός με 1 spot ανά 3m2  1 πρίζα ανά περίπτερο  μετώπη με την επιγραφή του εκθέτη  ασφάλιση αστικής ευθύνης  1 καλάθι  φύλαξη χώρου  κλιματισμός εσωτερικού χώρου  μοκέτα  καθαριότητα χώρου ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Κατάθεση με την αίτηση στον Τραπεζικό Λογαριασμό: E U R O B A N K 0 0 2 6 - 0 1 - 0 1 - 5 4 - 0 1 0 0 9 2 6 1 6 8 – I B A N : G R 9 2 0 2 6 0 1 0 1 0 0 0 0 5 4 0 1 0 0 9 2 6 1 6 8 ΔΗΛΩΣΗ Με την παρούσα δηλώνουμε υπεύθυνα ότι θα συμμετάσχουμε στο «8ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας» στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ότι αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους του κανονισμού συμμετοχής. Τόπος: ……………………………………………………………….Ημερομηνία: …………………………………………………. Ο Εκθέτης Ο Διοργανωτής (υπογραφή & σφραγίδα) (υπογραφή & σφραγίδα) Ε . Ο . Σ . Σ Ιπποκράτους 2, 106 79 Αθήνα | Τηλ..: 2103610265 | Fax: 2103610276 | E-mail: info@edpa.gr | www.greekhoneyfestival .gr