Αιολικά Πάρκα της εταιρείας ΤΕΡΝΑ στον Καβοντόρο

N
Notios evoikosNotios evoikos

Αιολικά Πάρκα της εταιρείας ΤΕΡΝΑ στον Καβοντόρο

ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
(ΙΟΥΛΙΟΣ 2020)
1452 MW - 781 Ανεμογεννήτριες
Εταιρεία
ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ)
ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ)
ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ)
ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ)
ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ)
ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ)
ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ)
ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ)
ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ)
ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ)
ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ)
ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ)
RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ
RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΕ
ΤΕΡΝΑ (Εν εργειακή Καφηρέως Ευβοίας ΟΕ)
ΤΕΡΝΑ (Εν εργειακή Καφηρέως Ευβοίας ΟΕ)
ΤΕΡΝΑ (Εν εργειακή Καφηρέως Ευβοίας ΟΕ)
ΤΕΡΝΑ (Εν εργειακή Καφηρέως Ευβοίας ΟΕ)
ΤΕΡΝΑ (Εν εργειακή Καφηρέως Ευβοίας ΟΕ)
ΤΕΡΝΑ (Εν εργειακή Καφηρέως Ευβοίας ΟΕ)
ΤΕΡΝΑ (Αιολική Καρυστίας Ευβοίας ΑΕ)
ENEL GREEN POWER
ENEL GREEN POWER
ENEL GREEN POWER
ENEL GREEN POWER
ENEL GREEN POWER
ENEL GREEN POWER
ENEL GREEN POWER
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ ΑΕ
ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ
Μιλζα
Μεγ. Πέτρα
Καλαμάκι Ι
Καλαμάκι ΙΙ
Ομαλιές Ι
Κορακόβραχος Ι
Κορακόβραχος ΙΙ
Πράρο
Μολιζέζα Ι
Σχίζαλη
Ομαλιές ΙΙ
Δεξαμεν ές ΙΙ
Πλαταν άκι
Μισοχώρια ΙΙ
Βίος-Καλαμάκι -Μπάθριζα
Μούριζα -Μεγ. Πέτρα -
Βραν ούλι
Τσούκα Μαν τριαγιαρα
Τσούκα Σκούρα
Ντούγκσα Αν τιάς
Μηλιά
Αηδόν ι
Αν ατολή Πριν ιά
Καθάρα
Κερασιά
Μηλιά
Πλάταν ος
Σπηλιά
Μύτικας
Παλιόπυργος
Ασπρη Ράχη - Μισοχώρια
Τοποθεσία MW
18
24
18
12
30
21
6
36
18
12
15
15
36
9
21
21
21
30
12
27
15
16.1
18.4
27.6
18.4
13.8
29.9
29.9
13.8
12.6
ΑΓ
6
8
6
4
10
7
2
12
6
4
5
5
12
3
7
7
7
10
4
9
5
7
8
12
8
6
13
13
6
21
Τύπος ΑΓ
Enercon E82
Enercon E82
Enercon E82
Enercon E82
Enercon E82
Enercon E82
Enercon E82
Enercon E82
Enercon E82
Vestas V90
Enercon E82
Enercon E82
Vestas V90
Vestas V90
Vestas V90
Vestas V90
Vestas V90
Vestas V90
Vestas V90
Vestas V90
Vestas V90
Enercon E70
Enercon E70
Enercon E70
Enercon E70
Enercon E70
Enercon E70
Enercon E70
Enercon E70
Στάδιο
αδειοδότησης
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Παραγωγής
Υπο Αξιολόγηση
Υπο Αξιολόγηση
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Λειτουργίας
ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ
ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΑΕ
ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ
JASPER ENERGY
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΔΙΣΤΡΑΤΑ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΠΕ
JASPER ENERGY
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΛΙΑΠΟΥΡΘΙ ΕΠΕ
TEPNA (Αιολική Μαρμαρίου Ευβοίας ΑΕ)
ENERFARM 4 ΑΕ
Αγ. Βασίλειος-Μεγ. Ραχη-Κόμη
Τσούκα Κομίτου
Κοκκιν όχωμα
Κουκουβάγιες-Μαρκούρι-
Ισιώματα
Καστρί
Σταυρός
Δίστρατα
Πλάταν ος
Πόρτες, Κοκκιν όχωμα,
Λουμπάρδα, Πλακωτά
Χελών α
Πύργος
Λιαπούρθι
Πυργάρι Ντάρδιζα
Πυργάρι
Πύργος
Ρίγαν η
Τούρλα
Σπάτα
Λυκούρδι
Κουν ούπι
Μπατσαλιάς
Καλογήροι
Μπουρλάρι-Σπάτα
Μπουρλάρι Παραδεισίου
12.6
11.4
9
33
5
24.65
13.8
11.5
24.6
8.1
15.3
8
6.3
27.6
3
36.8
9
3
3
3
3
3
7.8
1.8
21
19
3
11
2
29
6
5
28
9
17
4
3
12
1
16
15
1
1
1
1
1
13
3
3
6
2
6
2
8
6
4
8
7
5
6
6
2
6
5
1
5
10
11
13
Enercon E70
Enercon E82
Nordex N90 HS
Vestas V112 ?
Enercon E70
Enercon E70
Enercon E44
Enercon E44
Enercon E44
Enercon E82
Enercon E70
Enercon E82
Enercon E82
Enercon E82
Nordex
Enercon E82
Enercon E82
Enercon E82
Enercon E82
Enercon E82
Vestas
Nordex
Nordex
Nordex
Enercon
Enercon E44
Enercon
Enercon E82
Enercon E44
Enercon E70
Enercon E70
Nordex
Neg Micon
Nordex N-100
Nordex N-100
Vestas V117
Siemens SWT
3.2
Enercon E70
Vestas V117
Enercon E70
Enercon
Enercon E70
Enercon E70
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Υπο Αξιολόγηση
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Εγκατάστασης/
- Υπο Αξιολόγηση
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Εγκατάστασης
Υπο Αξιολόγηση
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Λειτουργίας
Υπο Αξιολόγηση
Υπο Αξιολόγηση
Υπο Αξιολόγηση
Υπο Αξιολόγηση
Υπο Αξιολόγηση
Αδεια Λειτουργιας
Αδεια Λειτουργιας
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργιας
Αδεια Λειτουργιας
Αδεια Λειτουργιας
Υπο Αξιολόγηση
Αδεια Λειτουργιας
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Λειτουργιας
Αδεια Λειτουργιας
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Υπό Αξιολόγηση
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Παραγωγής
Αδεια Παραγωγής
BAKAT ΑΤΕΑΤΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΡΙΓΑΝΗ ΕΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ AE
RESPLAN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕ
RESPLAN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕ
RESPLAN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕ
RESPLAN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕ
RESPLAN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕ
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ ΑΕ
EΞΑΣ ΙΚΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
VECTOR ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ
ENERFARM 4 AE
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
QUEST ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΕΠΕ
QUEST ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΕΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΕ
WRE HELLAS SA
ΤΕΡΝΑ (Αιολική Μαρμαρίου Ευβοίας ΑΕ)
ΤΕΡΝΑ (Αιολική Μαρμαρίου Ευβοίας ΑΕ)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ AΤΤΕΒΕ
ΡΟΚΑΣ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ Α.Ε.
ENVITEC
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΡΦΟ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΚΑΘΙ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ-ΡΙΖΑ ΕΠΕ
Καρπαστών ι Μουλίθι Καλυβίων 1.8
Κάμπια Παραδεισίου
Καλιν ουσίζα Καρπαστών ι
Μαρμάρι Γκουριμάδι
Παλιά Καλύβια
Μαρμάρι
Μαρμάρι
Αγ. Απόστολοι
Αγ. Ταξιάρχες
Προφ. Ηλίας
Προφ. Ηλίας- Λογοθέτη
Γκαλοσι Ρικέζα
Καραμπίλα Χύμη
Πολυρέμα Ξεροπούσι
Αχλαδότοπος
Τρίκορφο
Πύργος
Τρίκορφο
Ηλιόλουστη-Βρεθέλα
Αγκάθι
Ρίζα
3.6
1.2
4.83
0.78
18.4
4.83
9.2
18.4
4.2
3.6
19.8
19.8
6.9
19.2
11.5
3
11.5
9
25.3
29.9
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΕ
ΣΟΦΡΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε
Ηλιόλουστη
Διακόφτης
ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΜΕΝΙΤΗ - ΠΡΟΦ.
ΗΛΙΑΣ - ΛΟΥΤΣΑ ΧΑΛΤΖΑΡΑ -
ΧΡΟΥΣΗ - ΓΚΟΡΕ ΚΟΥΡΦΑ
(Ντελιβια)
ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΜΕΝΙΤΗ - ΠΡΟΦ.
ΗΛΙΑΣ - ΛΟΥΤΣΑ ΧΑΛΤΖΑΡΑ -
ΧΡΟΥΣΗ - ΓΚΟΡΕ ΚΟΥΡΦΑ
(Πυργάρι)
ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΜΕΝΙΤΗ - ΠΡΟΦ.
ΗΛΙΑΣ - ΛΟΥΤΣΑ ΧΑΛΤΖΑΡΑ -
ΧΡΟΥΣΗ - ΓΚΟΡΕ ΚΟΥΡΦΑ
ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΜΕΝΙΤΗ - ΠΡΟΦ.
ΗΛΙΑΣ - ΛΟΥΤΣΑ ΧΑΛΤΖΑΡΑ -
ΧΡΟΥΣΗ - ΓΚΟΡΕ ΚΟΥΡΦΑ
ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΜΕΝΙΤΗ - ΠΡΟΦ.
ΗΛΙΑΣ - ΛΟΥΤΣΑ ΧΑΛΤΖΑΡΑ -
ΧΡΟΥΣΗ - ΓΚΟΡΕ ΚΟΥΡΦΑ
ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΜΕΝΙΤΗ - ΠΡΟΦ.
ΗΛΙΑΣ - ΛΟΥΤΣΑ ΧΑΛΤΖΑΡΑ -
ΧΡΟΥΣΗ - ΓΚΟΡΕ ΚΟΥΡΦΑ
ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΜΕΝΙΤΗ - ΠΡΟΦ.
ΗΛΙΑΣ - ΛΟΥΤΣΑ ΧΑΛΤΖΑΡΑ -
ΧΡΟΥΣΗ - ΓΚΟΡΕ ΚΟΥΡΦΑ
Κορυφή
7.4
11.7
20
10
13
8
Neg Micon
Enercon E44
Nordex N90
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Παραγωγής
ΣΟΦΡΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε 57.5 23 Nordex N90 Αδεια Παραγωγής
ΣΟΦΡΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε 7.5 3 Nordex N90 Αδεια Παραγωγής
ΣΟΦΡΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε 12.5 5 Nordex N90 Αδεια Παραγωγής
ΣΟΦΡΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε 20 8 Nordex ΑΤΕN90 Αδεια Παραγωγής
ΣΟΦΡΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε 15 6 Nordex ΑΤΕN90 Αδεια Παραγωγής
ΣΟΦΡΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε 30 12 Nordex ΑΤΕN90 Αδεια Παραγωγής
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΤΕAΤΤΕΒΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΓΚΟΥΡΑ
ΑΤΕΑΕ
ΤΕΡΝΑ (Εν εργειακή Στύρων Ευβοίας ΑΕ)
ENERFARM 4 ΑΕ
18
25.8
18.37
16.1
4.6
3.6
12
1.8
0.4
9.9
18
11.4
5
8
5
7
2
4
20
2
1
3
6
19
Vestas ΑΤΕV112
SiemensΑΤΕ
SWT-108
Nordex ΑΤΕN117
Enercon ΑΤΕE82
Enercon ΑΤΕE82
Enercon E44
Jacobs
Enercon E44
Neg Micon
Siemens SWT
130
Vestas V90
Bonus
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Εγκατάστασης
Αδεια Εγκατάστασης
Υπο Αξιολόγηση
Υπο Αξιολόγηση
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Υπο Αξιολόγηση
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Αδεια Λειτουργίας
Αχλαδότοπος-Ντάρδιζα-
ΓκούραΑΤΕΛούτσαΑΤΕ
Εξώστης
Μεσοχώρια
Ραχη ΣκάλαΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΤΕΑΕ ΑΤΕΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΤΕΑΙΟΛΙΚΑ ΑΤΕΠΑΡΚΑ
ΑΤΕΑΕ
ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΑΤΕΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΤΕΑΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΤΕΔΙΚΤΥΟ
ΑΤΕΕΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΤΕΔΙΚΤΥΟ
ΑΤΕΕΠΕ
ΑΙΟΛΙΚΑ ΑΤΕΠΑΡΚΑΑΤΕΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΤΕΙΚΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΤΕAΕ
ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ
ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ
Πυργουλοψη-Λιαζαρι
Γκερκι-Πυργάρι
Φικθι
Μομίλι
Εκκλησίτσα
Μεγάλο Βουν ό-Ρεθι
Μαυρομιχάλη-Μυρτια
Μεσοχωρίων
Μακρυράχη Μεσοχωρίων 27,444Bonus
(10 στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου) (21,08) (34)

More Related Content

More from Notios evoikos(20)

1111111111111111111.pdf1111111111111111111.pdf
1111111111111111111.pdf
Notios evoikos7 views
111111.pdf111111.pdf
111111.pdf
Notios evoikos5 views
Aygo X.pdfAygo X.pdf
Aygo X.pdf
Notios evoikos9 views

Αιολικά Πάρκα της εταιρείας ΤΕΡΝΑ στον Καβοντόρο

  • 1. ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2020) 1452 MW - 781 Ανεμογεννήτριες Εταιρεία ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ) ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ) ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ) ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ) ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ) ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ) ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ) ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ) ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ) ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ) ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ) ΤΕΡΝΑ (RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ) RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ RF ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ ΑΕ ΤΕΡΝΑ (Εν εργειακή Καφηρέως Ευβοίας ΟΕ) ΤΕΡΝΑ (Εν εργειακή Καφηρέως Ευβοίας ΟΕ) ΤΕΡΝΑ (Εν εργειακή Καφηρέως Ευβοίας ΟΕ) ΤΕΡΝΑ (Εν εργειακή Καφηρέως Ευβοίας ΟΕ) ΤΕΡΝΑ (Εν εργειακή Καφηρέως Ευβοίας ΟΕ) ΤΕΡΝΑ (Εν εργειακή Καφηρέως Ευβοίας ΟΕ) ΤΕΡΝΑ (Αιολική Καρυστίας Ευβοίας ΑΕ) ENEL GREEN POWER ENEL GREEN POWER ENEL GREEN POWER ENEL GREEN POWER ENEL GREEN POWER ENEL GREEN POWER ENEL GREEN POWER ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ ΑΕ ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ Μιλζα Μεγ. Πέτρα Καλαμάκι Ι Καλαμάκι ΙΙ Ομαλιές Ι Κορακόβραχος Ι Κορακόβραχος ΙΙ Πράρο Μολιζέζα Ι Σχίζαλη Ομαλιές ΙΙ Δεξαμεν ές ΙΙ Πλαταν άκι Μισοχώρια ΙΙ Βίος-Καλαμάκι -Μπάθριζα Μούριζα -Μεγ. Πέτρα - Βραν ούλι Τσούκα Μαν τριαγιαρα Τσούκα Σκούρα Ντούγκσα Αν τιάς Μηλιά Αηδόν ι Αν ατολή Πριν ιά Καθάρα Κερασιά Μηλιά Πλάταν ος Σπηλιά Μύτικας Παλιόπυργος Ασπρη Ράχη - Μισοχώρια Τοποθεσία MW 18 24 18 12 30 21 6 36 18 12 15 15 36 9 21 21 21 30 12 27 15 16.1 18.4 27.6 18.4 13.8 29.9 29.9 13.8 12.6 ΑΓ 6 8 6 4 10 7 2 12 6 4 5 5 12 3 7 7 7 10 4 9 5 7 8 12 8 6 13 13 6 21 Τύπος ΑΓ Enercon E82 Enercon E82 Enercon E82 Enercon E82 Enercon E82 Enercon E82 Enercon E82 Enercon E82 Enercon E82 Vestas V90 Enercon E82 Enercon E82 Vestas V90 Vestas V90 Vestas V90 Vestas V90 Vestas V90 Vestas V90 Vestas V90 Vestas V90 Vestas V90 Enercon E70 Enercon E70 Enercon E70 Enercon E70 Enercon E70 Enercon E70 Enercon E70 Enercon E70 Στάδιο αδειοδότησης Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Παραγωγής Αδεια Παραγωγής Αδεια Παραγωγής Αδεια Παραγωγής Αδεια Παραγωγής Υπο Αξιολόγηση Υπο Αξιολόγηση Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Παραγωγής Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Λειτουργίας
  • 2. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΑΕ ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ JASPER ENERGY QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΔΙΣΤΡΑΤΑ ΕΠΕ QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΠΕ JASPER ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ ΑΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΕ QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΛΙΑΠΟΥΡΘΙ ΕΠΕ TEPNA (Αιολική Μαρμαρίου Ευβοίας ΑΕ) ENERFARM 4 ΑΕ Αγ. Βασίλειος-Μεγ. Ραχη-Κόμη Τσούκα Κομίτου Κοκκιν όχωμα Κουκουβάγιες-Μαρκούρι- Ισιώματα Καστρί Σταυρός Δίστρατα Πλάταν ος Πόρτες, Κοκκιν όχωμα, Λουμπάρδα, Πλακωτά Χελών α Πύργος Λιαπούρθι Πυργάρι Ντάρδιζα Πυργάρι Πύργος Ρίγαν η Τούρλα Σπάτα Λυκούρδι Κουν ούπι Μπατσαλιάς Καλογήροι Μπουρλάρι-Σπάτα Μπουρλάρι Παραδεισίου 12.6 11.4 9 33 5 24.65 13.8 11.5 24.6 8.1 15.3 8 6.3 27.6 3 36.8 9 3 3 3 3 3 7.8 1.8 21 19 3 11 2 29 6 5 28 9 17 4 3 12 1 16 15 1 1 1 1 1 13 3 3 6 2 6 2 8 6 4 8 7 5 6 6 2 6 5 1 5 10 11 13 Enercon E70 Enercon E82 Nordex N90 HS Vestas V112 ? Enercon E70 Enercon E70 Enercon E44 Enercon E44 Enercon E44 Enercon E82 Enercon E70 Enercon E82 Enercon E82 Enercon E82 Nordex Enercon E82 Enercon E82 Enercon E82 Enercon E82 Enercon E82 Vestas Nordex Nordex Nordex Enercon Enercon E44 Enercon Enercon E82 Enercon E44 Enercon E70 Enercon E70 Nordex Neg Micon Nordex N-100 Nordex N-100 Vestas V117 Siemens SWT 3.2 Enercon E70 Vestas V117 Enercon E70 Enercon Enercon E70 Enercon E70 Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Υπο Αξιολόγηση Αδεια Παραγωγής Αδεια Παραγωγής Αδεια Εγκατάστασης/ - Υπο Αξιολόγηση Αδεια Παραγωγής Αδεια Παραγωγής Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Αδεια Παραγωγής Αδεια Εγκατάστασης Υπο Αξιολόγηση Αδεια Παραγωγής Αδεια Παραγωγής Αδεια Λειτουργίας Υπο Αξιολόγηση Υπο Αξιολόγηση Υπο Αξιολόγηση Υπο Αξιολόγηση Υπο Αξιολόγηση Αδεια Λειτουργιας Αδεια Λειτουργιας Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργιας Αδεια Λειτουργιας Αδεια Λειτουργιας Υπο Αξιολόγηση Αδεια Λειτουργιας Αδεια Παραγωγής Αδεια Παραγωγής Αδεια Λειτουργιας Αδεια Λειτουργιας Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Παραγωγής Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Υπό Αξιολόγηση Αδεια Παραγωγής Αδεια Λειτουργίας Αδεια Παραγωγής Αδεια Παραγωγής BAKAT ΑΤΕΑΤΕ QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΡΙΓΑΝΗ ΕΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ AE RESPLAN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕ RESPLAN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕ RESPLAN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕ RESPLAN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕ RESPLAN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ ΑΕ EΞΑΣ ΙΚΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ VECTOR ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ENERFARM 4 AE ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ QUEST ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΕΠΕ QUEST ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΕΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΕ WRE HELLAS SA ΤΕΡΝΑ (Αιολική Μαρμαρίου Ευβοίας ΑΕ) ΤΕΡΝΑ (Αιολική Μαρμαρίου Ευβοίας ΑΕ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ AΤΤΕΒΕ ΡΟΚΑΣ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ Α.Ε. ENVITEC QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΚΑΘΙ ΕΠΕ QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ-ΡΙΖΑ ΕΠΕ Καρπαστών ι Μουλίθι Καλυβίων 1.8 Κάμπια Παραδεισίου Καλιν ουσίζα Καρπαστών ι Μαρμάρι Γκουριμάδι Παλιά Καλύβια Μαρμάρι Μαρμάρι Αγ. Απόστολοι Αγ. Ταξιάρχες Προφ. Ηλίας Προφ. Ηλίας- Λογοθέτη Γκαλοσι Ρικέζα Καραμπίλα Χύμη Πολυρέμα Ξεροπούσι Αχλαδότοπος Τρίκορφο Πύργος Τρίκορφο Ηλιόλουστη-Βρεθέλα Αγκάθι Ρίζα 3.6 1.2 4.83 0.78 18.4 4.83 9.2 18.4 4.2 3.6 19.8 19.8 6.9 19.2 11.5 3 11.5 9 25.3 29.9
  • 3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΕ ΣΟΦΡΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε Ηλιόλουστη Διακόφτης ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΜΕΝΙΤΗ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ - ΛΟΥΤΣΑ ΧΑΛΤΖΑΡΑ - ΧΡΟΥΣΗ - ΓΚΟΡΕ ΚΟΥΡΦΑ (Ντελιβια) ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΜΕΝΙΤΗ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ - ΛΟΥΤΣΑ ΧΑΛΤΖΑΡΑ - ΧΡΟΥΣΗ - ΓΚΟΡΕ ΚΟΥΡΦΑ (Πυργάρι) ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΜΕΝΙΤΗ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ - ΛΟΥΤΣΑ ΧΑΛΤΖΑΡΑ - ΧΡΟΥΣΗ - ΓΚΟΡΕ ΚΟΥΡΦΑ ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΜΕΝΙΤΗ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ - ΛΟΥΤΣΑ ΧΑΛΤΖΑΡΑ - ΧΡΟΥΣΗ - ΓΚΟΡΕ ΚΟΥΡΦΑ ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΜΕΝΙΤΗ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ - ΛΟΥΤΣΑ ΧΑΛΤΖΑΡΑ - ΧΡΟΥΣΗ - ΓΚΟΡΕ ΚΟΥΡΦΑ ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΜΕΝΙΤΗ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ - ΛΟΥΤΣΑ ΧΑΛΤΖΑΡΑ - ΧΡΟΥΣΗ - ΓΚΟΡΕ ΚΟΥΡΦΑ ΤΣΟΥΚΑ ΔΕΜΕΝΙΤΗ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ - ΛΟΥΤΣΑ ΧΑΛΤΖΑΡΑ - ΧΡΟΥΣΗ - ΓΚΟΡΕ ΚΟΥΡΦΑ Κορυφή 7.4 11.7 20 10 13 8 Neg Micon Enercon E44 Nordex N90 Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Αδεια Παραγωγής ΣΟΦΡΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε 57.5 23 Nordex N90 Αδεια Παραγωγής ΣΟΦΡΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε 7.5 3 Nordex N90 Αδεια Παραγωγής ΣΟΦΡΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε 12.5 5 Nordex N90 Αδεια Παραγωγής ΣΟΦΡΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε 20 8 Nordex ΑΤΕN90 Αδεια Παραγωγής ΣΟΦΡΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε 15 6 Nordex ΑΤΕN90 Αδεια Παραγωγής ΣΟΦΡΑΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε 30 12 Nordex ΑΤΕN90 Αδεια Παραγωγής ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΤΕAΤΤΕΒΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΓΚΟΥΡΑ ΑΤΕΑΕ ΤΕΡΝΑ (Εν εργειακή Στύρων Ευβοίας ΑΕ) ENERFARM 4 ΑΕ 18 25.8 18.37 16.1 4.6 3.6 12 1.8 0.4 9.9 18 11.4 5 8 5 7 2 4 20 2 1 3 6 19 Vestas ΑΤΕV112 SiemensΑΤΕ SWT-108 Nordex ΑΤΕN117 Enercon ΑΤΕE82 Enercon ΑΤΕE82 Enercon E44 Jacobs Enercon E44 Neg Micon Siemens SWT 130 Vestas V90 Bonus Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Εγκατάστασης Αδεια Εγκατάστασης Υπο Αξιολόγηση Υπο Αξιολόγηση Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Υπο Αξιολόγηση Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Αδεια Λειτουργίας Αχλαδότοπος-Ντάρδιζα- ΓκούραΑΤΕΛούτσαΑΤΕ Εξώστης Μεσοχώρια Ραχη ΣκάλαΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΤΕΑΕ ΑΤΕΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΤΕΑΙΟΛΙΚΑ ΑΤΕΠΑΡΚΑ ΑΤΕΑΕ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΑΤΕΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΤΕΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΤΕΔΙΚΤΥΟ ΑΤΕΕΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΤΕΔΙΚΤΥΟ ΑΤΕΕΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΑΤΕΠΑΡΚΑΑΤΕΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕΙΚΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΕΥΒΟΙΑΣ ΑΤΕAΕ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ Πυργουλοψη-Λιαζαρι Γκερκι-Πυργάρι Φικθι Μομίλι Εκκλησίτσα Μεγάλο Βουν ό-Ρεθι Μαυρομιχάλη-Μυρτια Μεσοχωρίων Μακρυράχη Μεσοχωρίων 27,444Bonus (10 στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου) (21,08) (34)