συνέλιξη hardware design παράλληλη επεξεργασία συστολικοί επεξεργαστές mapreduce apache hadoop Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή web services Υπολογιστικά Νέφη cloud computing nvidia cuda c Προγραμματισμός gpu Μηχανική Μάθηση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπ ΠΜΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Ευφυές Διαδίκτυο
See more