Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valorificarea cercetarii europene

694 views

Published on

Prezentare la aniversarea a 50 de ani de serviciu continuu a ROMDIDAC - compania de material didactic, Biblioteca Națională a României, Septembrie, 2012

 • Be the first to comment

Valorificarea cercetarii europene

 1. 1. VALORIFICAREA CERCETARII EUROPENE biblioteca, pilon central Nicolaie Constantinescu arhitect informational kosson.ro
 2. 2. Biblioteca de Stat si Universitara Georg-August-Universität 2 13 Biblioteca de Nationala si Universitara a Sloveniei Biblioteca Biblioteca Biblioteca Universitara din Slovacia Universitatii Universitatii 6 din Tromsø din Tartu 45 Centrul National de Documentare Biblioteca Biblioteca Nationala al Universitatii a Suediei Greciei din Letonia BIBLIOTECI 15 74 STRUCTURI ASOCIATIVE Consortium of 15 DE BIBLIOTECI European Research SAU Libraries Ligue des Bibliothèques SERVICII DE Européennes de Recherche INFORMARE - Association of European Research LibrariesCE AU ÎNTELES TOTI ACESTIA? - lucrul colaborativ - necesitatea unor cadre de partajare a: •tehnicilor si tehnologiilor •a datelor •a resurselor
 3. 3. POSIBILE PERICOLE!Bibliotecile publice sa decupleze cercetareapierzand treptat în favoarea bibliotecilor decercetare, specializate sau universitare, careprin regimul de functionare nu pot indeplinidecat limitat o misiune publicaPierderea segmentului de cercetare conduce la o diminuare avizibilitatii servicilor de informareEvolutie limitata a specialistilor de valoare si o îngustare aperspectiveiScenariu posibil, dar de evitat cu orice pret: „strajerii” unui„muzeu”.
 4. 4. OPORTUNITATI Shiva în Dansul Cosmic calcând Ignoranta CERN, Geneva • Care este produsul tangibil si exploatabil al bibliotecii publice? • Care este produsul tangibil si exploatabil al serviciilor de agregare a rezultatelor de cercetare?• Care este produsul tangibil si exploatabil al bazelor de date specializate? CATALOGUL Ce contine? DATE BIBLIOGRAFICE Adica?! DATE
 5. 5. OPORTUNITATI „Datele sunt petrolul viitorului.” „Contribuabilii nu ar trebui sa plateasca de doua ori pentru cercetarea stiintifica, ei au nevoie de acces nestingherit la date brute. Dorim sa facem progrese în ceea cepriveste difuzarea si exploatarea rezultatelor stiintifice.” Neelie Kroes, vicepresedinta Comisiei Europene responsabila cu agenda digitala Date stiintifice: accesul liber la rezultatele activitatii de cercetare va stimula capacitatea de inovare a Europei http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/790&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
 6. 6. BIBLIOTECILE PUBLICE TREBUIE SA DEVINA ADEVARATE CENTRE DE CUNOASTEREMembrul comunitatii a consultat deja va veni la catalogul sau biblioteca pentruserviciul de agregare „a cunoaste” de pe Internet; MAI are, deja o viziune generala si... MULTE
 7. 7. CE-I DE Capacitatea de a oferi consultanta privind prezervarea rezultatelor de cercetare (49% esential în urmatorii 2 - 5 ani; 10% în acest moment) Cunoasterea care sa permita consilierea privind managementul FACUT? datelor si administrarea acestora, incluzand preluarea, regasirea, accesul, prezervarea si portabilitatea (48% esential in urmatorii 2 - 5 ani; 16% în acest moment) Cunoasterea care sa sprijine cercetatorii in efortul acestoraINVATAM! de a se conforma cu diverse obligatii fata de finantatori, incluzand cerintele care privesc accesul deschis (40% esential in urmatorii 2 - 5 ani; 16% în acest moment) Cunoasterea care sa permita consilierea privind posibilele instrumente de manipulare a datelor, care sunt folosite in anumite domenii / pe anumite subiecte de cercetare (34% esential in urmatorii 2 - 5 ani; 7% în acest moment) Cunoasterea care sa permita consilierea pe probleme de „data mining” (exploatare a datelor), (33% esential in urmatorii 2 - 5 ani; 3% în acest moment) Cunoasterea care sa stea la baza promovarii si consilierii pe probleme de utilizare a metadatelor (29% esential in urmatorii 2 - 5 ani; 10% în acest moment) Capacitatea de a oferi consultanta pe probleme de prezervare a rezultatelor proiectelor, de exemplu corespondenta tinuta in timpul desfasurarii proiectului (24% esential in urmatorii 2 - 5 ani; 3% în acest moment) Cunoasterea surselor de finantare a cercetarii pentru a ajuta cercetatorii sa identifice eventualii finantatori (21% esential in urmatorii 2 - 5 ani; 8% în acest moment) Calificarile pentru a dezvolta scheme de metadate si pentru a putea oferi consultanta privind standardele utilizate pentru o anume disciplina si/sau arie de activitate ori pentru diferite proiecte de cercetare (16% esential in urmatorii 2 - 5 ani; 2% în acest moment)
 8. 8. VIITORUL... […] Accesul Deschis la publicatii va fi principiul general pentru proiectele finantate de Programele de cercetare Europene =Máire Geoghegan-Quinn, ComisarulEuropean pentru cercetare, inovare si stiinta DATE
 9. 9. UNDE SE AFLA?la centrul tuturor intereselor de informare
 10. 10. VIITORUL?Cu totii, împreuna!

×