Modele de colectare si gestiune digitala

610 views

Published on

Prezentare oferită Academiei Române, filiala Cluj Napoca, Arhiva de Folclor, 7 iunie, 2014
Prezentarea a oferit o perspectivă asupra unor aspecte privind construcția depozitelor digitale proprii dedicate obiectelor culturale (reprezentări digitale).

Published in: Education

Modele de colectare si gestiune digitala

 1. 1. Etnologia în vreme de război şi războaiele etnologiei, Cluj, 2014, Academia RomânăEtnologia în vreme de război şi războaiele etnologiei, Cluj, 2014, Academia Română Modele de colectare și gestiune digitală a reprezentărilor culturale ca resurse electronice de la agregare la vizualizarede la agregare la vizualizare
 2. 2. Care este obiectivul? Tonitza „Soldat mâncând” CONTEXT RES1 RES2 RES3 RES4 RES5 (1) Adresabilitatea depozitului digital(1) Adresabilitatea depozitului digital (2) modele robuste de agregare(2) modele robuste de agregare (3) durabilitate (administrare +prezervare(3) durabilitate (administrare +prezervare digitală)digitală) (4) costuri operaționale reduse(4) costuri operaționale reduse
 3. 3. Granularitate... Monumentul eroilorMonumentul eroilor (gara Bușteni)(gara Bușteni) Cruce comemorativăCruce comemorativă (Târgu Ocna – Muntele Eroilor)(Târgu Ocna – Muntele Eroilor) StatuetăStatuetă (Câmpul de bătaie(Câmpul de bătaie Mărăști)Mărăști) „„Povestea”/Subiectul sau microcontextulPovestea”/Subiectul sau microcontextul http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Mu%C8%99at http://memoria.kosson.ro/items/show/13 LMI 09D0001 ReprezentareReprezentare fotografică dinfotografică din Mausoleul AverescuMausoleul Averescu Câtă informație constituie „suficientul”?Câtă informație constituie „suficientul”? Se dorește atingerea unui prag de exhaustivitate prin agregarea tuturorSe dorește atingerea unui prag de exhaustivitate prin agregarea tuturor resurselor disponibile?!resurselor disponibile?! Da: vorbim de structuri monolitice pentru care trebuie să existe resurseDa: vorbim de structuri monolitice pentru care trebuie să existe resurse consistenteconsistente Nu: vorbim despre structuri hibride de indexare cu rol primar de informareNu: vorbim despre structuri hibride de indexare cu rol primar de informare primarăprimară IlustrațieIlustrație (monografie)(monografie)
 4. 4. Domeniul de adresabilitate Local:Local: - digitizare (scop de conservare- digitizare (scop de conservare sau comunicare a colecțiilor șisau comunicare a colecțiilor și fondurilor);fondurilor); - prezervare digitală (copii- prezervare digitală (copii master);master); -migrare continuă + prezervare-migrare continuă + prezervare la nivel de bitla nivel de bit Este colecția digitală îndeajuns de „înzestrată” cu instrumente software pentru aEste colecția digitală îndeajuns de „înzestrată” cu instrumente software pentru a satisface necesitățile de informare?satisface necesitățile de informare? Cum este expusă colecția digitală celor (persoane fizice/persoane juridice) careCum este expusă colecția digitală celor (persoane fizice/persoane juridice) care doresc să „facă uz” de datele existente.doresc să „facă uz” de datele existente. Unde este linia de separație între datele în sine și metadate? Ce va fi expus?Unde este linia de separație între datele în sine și metadate? Ce va fi expus? API?! Public, utilizatori,Public, utilizatori, servicii comercialeservicii comerciale
 5. 5. Date Metadate Vizualizări CUNOAȘTERE date metadate vizualizări Orice colecție digitală urmează aceste trei coordonate de creștereOrice colecție digitală urmează aceste trei coordonate de creștere privind fiecare dintre resursele sale.privind fiecare dintre resursele sale. Cerințele privind softwareul țin numai de voința managerială și resurseleCerințele privind softwareul țin numai de voința managerială și resursele alocate.alocate. Cerințele privind calificările persoanelor care construiesc colecțiaCerințele privind calificările persoanelor care construiesc colecția constituie o provocare la care numai modelele colaborative cu amprentăconstituie o provocare la care numai modelele colaborative cu amprentă interdisciplinară au capacitatea să răspundă pozitiv.interdisciplinară au capacitatea să răspundă pozitiv.
 6. 6. TIFF (necomprimat) JPEG2000 DJVU FITS Date Datele sunt fundamentul colecțiilor digitale. Datele suntDatele sunt fundamentul colecțiilor digitale. Datele sunt imaginile, secvențele audio-video constituind, de fapt,imaginile, secvențele audio-video constituind, de fapt, colecții decolecții de reprezentărireprezentări (de exemplu, fotografia unui(de exemplu, fotografia unui artefact arheologie constituie o reprezentare)artefact arheologie constituie o reprezentare) Datele în format electronic luate individual sau caDatele în format electronic luate individual sau ca agregări, iau o nouă denumire: resurse. Resursa esteagregări, iau o nouă denumire: resurse. Resursa este „orice poate fi identificat de un URI (n.n.„orice poate fi identificat de un URI (n.n. URLocație+URNume)” (RFC 3986)URLocație+URNume)” (RFC 3986) Formate standardizate Fără compresie deschise http://www.digitalpreservation.gov/formats/index.shtml http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/software/ftools/ftools_menu.html http://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/ Reprezentări JHOVE ( JSTOR/Harvard Object Validation Environment ) ExifTool DJVUDUMP DROID ( Digital Record Object Identification ) FITS ( File Information Tool Set ) PRONOM Totul este o copie http://www.aanda.org/articles/aa/abs/2010/16/aa15362-10/aa15362-10.html
 7. 7. Metadate Formate de metadate variate.Formate de metadate variate. Formatul nucleu în acest moment este Dublin Core.Formatul nucleu în acest moment este Dublin Core. dc:title Metadatele sunt exprimateMetadatele sunt exprimate actualmente prin scheme XMLactualmente prin scheme XML proprii.proprii. Descriu datele.Descriu datele. Sunt elementele de identificare care exprimă valoarea resursei corespondente.Sunt elementele de identificare care exprimă valoarea resursei corespondente. Metadatele sunt în sine date.Metadatele sunt în sine date. De exempu, cataloagele de muzeu sau bibliotecă trebuie considerate în sineDe exempu, cataloagele de muzeu sau bibliotecă trebuie considerate în sine colecții de metadate. Un catalog digital este un set de date care la rândul săucolecții de metadate. Un catalog digital este un set de date care la rândul său poate fi descrispoate fi descris Un spațiu de nume http://datahub.io/group/lld
 8. 8. http://www.dlib.indiana.edu/~jenlrile/metadatamap/
 9. 9. Vizualizări După tematici Resursa Individuală sau grupate Temporal Sunt clasicile căutări în cataloage după chei sau instrumentat cu discriminatori logici Sunt clasicile căutări în cataloage după chei sau instrumentat cu discriminatori logici Georeferențiere Aranjarea după Criterii temporale A resurselor agregate Instrumentare a Datelor pe Corespondețe georeferențiate http://www.europeana1914-1918.eu/en http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=EN&q=soldats+roumaine&x=0&y=0
 10. 10. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6933784q.r=Fantassins+roumains+avec+des+canons.langEN
 11. 11. ttp://europeana.eu/portal/record/2024904/photography_ProvidedCHO_TopFoto_co_uk_EU016903.html?start=17&query=romanian+soldiers&startPag
 12. 12. http://memoria.kosson.ro/items/show/97
 13. 13. http://www.visualdataweb.org/relfinder/relfinder.php Vizualizarea seturilor de date interconectate
 14. 14. Vă mulțumesc!
 15. 15. Lista resurselor externe Tree of Knowledge, "A Collection of Book Plate Designs", Louis Rhead, 1897,Tree of Knowledge, "A Collection of Book Plate Designs", Louis Rhead, 1897, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tree_of_knowledge.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tree_of_knowledge.svg It's a Long, Long Way to Tipperary, Internet Archive,It's a Long, Long Way to Tipperary, Internet Archive, https://archive.org/details/ItsALongLongWayToTipperaryhttps://archive.org/details/ItsALongLongWayToTipperary Urkällan, Lokal, 2007, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UrkUrkällan, Lokal, 2007, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urk %C3%A4llan.svg%C3%A4llan.svg

×