03 ประวัติลูกเสือโลก

15,159 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
15,159
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
129
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

03 ประวัติลูกเสือโลก

 1. 1. กิจการลูกเสือโลก ประวัติ และ บทเรียนที่ ๐๓ เวลา ๔๕ นาที
 2. 2. ประวัติและกิจการลูกเสือโลก วัตถุประสงค์ของบทเรียน เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรจะสามารถ ๑ . บอกวัตถุประสงค์ หลักสำคัญ และวิธีการ ลูกเสือได้อย่างถูกต้อง ๒ . อธิบายลักษณะและผลการประชุม สมัชชาลูกเสือโลกได้ ๓ . อธิบายลักษณะและอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการลูกเสือโลกได้ ๔ . บอกลักษณะการบริหารกิจการลูกเสือ โลกได้
 3. 3. ๑ . นำเข้าสู่บทเรียนและ ชี้แจงวัตถุประสงค์ ๕ นาที ๒ . บรรยาย ๓๐ นาที ๓ . สรุป / ซักถาม ๑๐ นาที วิธีสอนและกิจกรรม เวลา ๔๕ นาที
 4. 4. ภูมิหลัง <ul><li>การลูกเสือ คือ : - </li></ul><ul><li>ขบวนการเยาวชนที่เจริญเติบ โตและแผ่ขยายไปทั่วโลก </li></ul><ul><li>อาสาสมัคร </li></ul><ul><li>ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง </li></ul><ul><li>เป็นขบวนการทางการศึกษา </li></ul>
 5. 5. วัตถุประสงค์ หลักสำคัญ และวิธีการของลูกเสือ การลูกเสือ เป็นขบวนการทางการศึกษาสำหรับเยาวชน เปิดโอกาสให้สำหรับคนทั่วไป - ปฏิบัติตามหลักการสำคัญของการลูกเสือ - มีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง - มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง - เข้าร่วมในการพัฒนาสังคม ด้วยการยก ย่อง และเคารพในเกียรติของบุคคลอื่น
 6. 6. กำเนิดของการลูกเสือ Robert Stephenson Smyth BadenPowell ( B.-P. ) เกิดเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 1857 ( ๒๔๐๐ ) อายุ 19 ปี B.-P. สอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อย ค . ศ . 1876 บรรจุเป็นนายทหารกองร้อยที่ 13 ประเทศอินเดีย ค . ศ . 1884 B.-P. กลับประเทศอังกฤษ ค . ศ . 1884 General Sir Henry Smyth ผู้เป็นลุงของ B.-P. ไปประจำที่ Cape Town ในแอฟริกา ได้นำ B.-P. ไปเป็นนายทหารคนสนิท
 7. 7. <ul><li>B.-P. ร่วมกองกำลังทหารอังกฤษล้อมจับหัว หน้าเผ่า Zulu ชื่อ Dini Zulu </li></ul><ul><li>B.-P. ได้รับลูกปัดสายคล้องคอ ( necklace ) จาก Dini Zulu ต่อมาเป็นเครื่องหมายวูดแบดจ์ </li></ul><ul><li>ค . ศ . 1895 B.-P. เดินทางไปปราบ King Prempeh ที่เมือง Ashanti ในแอฟริกาตะวันตก มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ คือ </li></ul><ul><ul><ul><li>๑ . หมวกปีก </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>๒ . ไม้พลอง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>๓ . การจับมือซ้าย </li></ul></ul></ul><ul><li>ค . ศ . 1899 B.-P. กลับอังกฤษ หนังสือ Aids to Scouting “ สิ่งสนับสนุนกิจการสอดแนม” </li></ul>
 8. 8. ตุลาคม 1899 สงครามระหว่างอังกฤษกับพวก Boer ของฮอลันดา Boers มีทหาร 9,000 คน เดินทัพเข้าบุกเมือง Mafeking ซึ่งอยู่ในที่ราบไม่มีการป้องกันที่เข้มแข็งแต่ต้องล้อมอยู่นานถึง 7 เดือน B.-P. มีทหารประมาณ 1,000 คน ทำไม Mafeking จึงปะทะข้าศึกได้ถึง 7 เดือน คำตอบ คือ B.-P. เป็นผู้รอบรู้ มีใจร่าเริง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก หน่วยสอดแนมของเมือง Mafeking - ใช้เด็กหนุ่มชาวเมือง เป็นผู้สื่อข่าว บรุษพยาบาล
 9. 9. 16 พฤษภาคม 1900 กองทัพอังกฤษมาช่วยเมือง Mafeking สู้พวก Boers ถึง 217 วัน B.-P. เป็นวีระบุรุษ 31 ก . ค . – 9 ส . ค . 1907 นำเด็ก 20 คน พักแรมที่ Brown Sea Island ในอ่าว Poole เมือง Dorset กลับจาก Brown Sea Island เขียน Scouting For Boys ( การลูกเสือสำหรับเด็กชาย ) กิจการลูกเสือขยายไป - Chile เป็นประเทศแรกที่รับเอากิจการลูกเสือไปตั้งขึ้น ใน ค . ศ . 1909 - ปี ค . ศ . 1910 อเมริกา
 10. 10. - Mr.William D.Boyce - ปี 1911 ไทย Crystal Palace - 1919 ลูกเสือชุมนุมกันเป็นครั้งแรก - 1916 ตั้งลูกเสือสำรอง Cub Scouts - 1918 ตั้งกองลูกเสือวิสามัญ Rover Scouts กิจการเนตรนารี Girl Guid (1916) - 1920 ชุมนุมครั้งแรกที่ Olympic มีค่ายอยู่ที่ Richmond B.-P. ประมุขลูกเสือโลก “ Chief Scout of the World ” ตั้งสำนักงาน International Bureau B.-P. ถึงอนิจกรรมที่ประเทศ Kenya 1941 ในทวีปแอฟริกา หลุมศพอยู่ที่เมืองไนโรบี
 11. 11. Scout = สอดแนม S = sincerity = จริงใจ C = Courtesy = อ่อนน้อม เอื้อเฟื้อ O = Obedience = เชื่อฟัง U = Unity = สามัคคี T = Thrifty = ประหยัด = Train = ฝึก , อบรม
 12. 12. สมาชิก ๑๕๑ ประเทศ ลูกเสือ ๓๐ ล้านคน สมัชชาลูกเสือโลก ประชุมทุก ๆ ๓ ปี กรรมการลูกเสือโลก มี ๑๒ คน สำนักงานลูกเสือโลก ( เจนีวา – สวิสฯ ) อัฟริกา ไนโรบี - เคนยา อาหรับ ไคโร - อียิปต์ เอเชียแปซิฟิค มนิลา - ฟิลิปปินส์ ยุโรป บรัสเซล - เบลเยี่ยม อินเตอรอเมริกา ซานดิเอโก - ชิลี ยูเรเซีย ยูเครน
 13. 13. สมัชชาลูกเสือโลก ได้แก่ ที่ประชุม อันประกอบด้วยสมาชิก ๑๕๑ ประเทศ ประเทศละ ๖ คน <ul><li>ภารกิจที่สำคัญ </li></ul><ul><li>ประชุม ๓ ปีต่อครั้ง </li></ul><ul><li>รับรองประเทศเข้าเป็นสมาชิก </li></ul><ul><li>ถอนบางประเทศ จากสมาชิกภาพ </li></ul><ul><li>รับรายงานกิจการลูกเสือที่ผ่านมา </li></ul><ul><li>กำหนดนโยบายพัฒนากิจการลูกเสือ </li></ul><ul><li>เลือกตั้งคณะกรรมการลูกเสือโลก </li></ul>
 14. 14. สำนักงานลูกเสือโลก <ul><li>ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการของสมัชชาลูกเสือโลก และคณะกรรมการลูกเสือโลก มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่ - เขตต่าง ๆ ๔๐ คน </li></ul><ul><li>ภารกิจที่สำคัญ </li></ul><ul><ul><li>เป็นศูนย์กลางประสานงาน ช่วยเหลือ แนะนำ </li></ul></ul><ul><ul><li>วิจัย ค้นคว้า และวางโครงการพัฒนา </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่งเสริมการก่อตั้งองค์การลูกเสือ - เยี่ยมเยียน </li></ul></ul><ul><ul><li>แต่งตั้งผู้ตรวจการฝ่ายบริหาร – ฝึกอบรม </li></ul></ul><ul><ul><li>จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๒ ปี ต่อครั้ง </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่งเสริมการฝึกอบรม ผบ . ลูกเสือนานาชาติ </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่งเสริมการเยี่ยมเยียนระหว่างชาติ </li></ul></ul><ul><ul><li>สัมพันธ์กับองค์กรอื่น ๆ ลูกเสือหญิง </li></ul></ul>
 15. 15. คณะกรรมการลูกเสือโลก ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ๑๒ คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๖ ปี ทุก ๓ ปี เลือกใหม่ ๑ ใน ๒ ภารกิจที่สำคัญ ๑ . ประชุมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒ . เลขาธิการฯ เป็นผู้บริหารสูงสุด ๓ . ส่งเสริม เยี่ยมเยียน แนะนำ ๔ . แต่งตั้งเลขาธิการ ๕ . ดูแลการดำเนินงาน การจัดหาทุน ๖ . อนุมัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๗ . แต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการเฉพาะเรื่อง

×