Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Khlopitski

Портфоліо викладача - методиста

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Khlopitski

 1. 1. Львівський професійний ліцей залізничного транспорту Методист І-ї категоріїМетодист І-ї категорії ХЛОПІЦЬКИЙ МИКОЛАХЛОПІЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧМИКОЛАЙОВИЧ м. Львівм. Львів
 2. 2. Про мене:  Дата народження : 30 травня 1958р.Дата народження : 30 травня 1958р.  Освіта :Освіта : повна вища , Дрогобицький державний педагогічнийповна вища , Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка , 1988 роціінститут ім. І. Франка , 1988 році  Спеціальність за дипломом :Спеціальність за дипломом :вчительвчитель загальнотехнічних дисциплінзагальнотехнічних дисциплін  Стаж педагогічної діяльності : 23Стаж педагогічної діяльності : 23 рокироки  Стаж роботи в ліцеї : 5 роківСтаж роботи в ліцеї : 5 років  Кваліфікаційна категорія :Кваліфікаційна категорія : спеціаліст першоїспеціаліст першої категорії підтверджена у 2000 роцікатегорії підтверджена у 2000 році
 3. 3. Моя освітаМоя освіта
 4. 4. Мої кваліфікаціїМої кваліфікації  1978 р. Помічник машиніста тепловоза1978 р. Помічник машиніста тепловоза та електровоза , слюсар ІІІ-гота електровоза , слюсар ІІІ-го розрядурозряду  1981 р. Технік – електромеханік ,1981 р. Технік – електромеханік , майстер виробничого навчаннямайстер виробничого навчання  1988 р. Вчитель загальнотехнічних1988 р. Вчитель загальнотехнічних дисципліндисциплін  2013 р. Коваль на молотах і пресах2013 р. Коваль на молотах і пресах ІІ-го розрядуІІ-го розряду
 5. 5. Підвищення кваліфікаціїПідвищення кваліфікації
 6. 6. Проблема над якою працююПроблема над якою працюю  АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇАКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВАКТИВНОСТІ УЧНІВ  1.Організація роботи вчителя з1.Організація роботи вчителя з активізації пізнавальноїактивізації пізнавальної активності учня.активності учня.  2.Самостійна робота на уроках .2.Самостійна робота на уроках .  3.Активізація пізнавальної3.Активізація пізнавальної діяльності учнів на урокахдіяльності учнів на уроках креслення в ПТНЗ.креслення в ПТНЗ.
 7. 7. Педагогічне кредо:Педагогічне кредо:  «В кожної людини є чомусь повчитись.»«В кожної людини є чомусь повчитись.»  «Скажіть мені – і я забуду«Скажіть мені – і я забуду Покажіть мені - і я , можливо запам′ятаю ,Покажіть мені - і я , можливо запам′ятаю , Зробіть разом зі мною – і я зрозумію »Зробіть разом зі мною – і я зрозумію »
 8. 8. Участь у роботі семінару “ Модернізація законодавчихУчасть у роботі семінару “ Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання устандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Євро-відповідності до політики Євро- пейського Союзу щодо навчання впродовж життя”пейського Союзу щодо навчання впродовж життя” 14-15 травня 2014 р.14-15 травня 2014 р.
 9. 9. Постійно оновлюю матеріалиПостійно оновлюю матеріали стендів “ Методичнийстендів “ Методичний вісник”,“ На допомогу викладачеві” , “вісник”,“ На допомогу викладачеві” , “ На допомогу майстрові в/н” ,“ ГотуємосяНа допомогу майстрові в/н” ,“ Готуємося до атестації”до атестації”
 10. 10. Відкритий урок в групі ”верстатниківВідкритий урок в групі ”верстатників широкого профілю” по темі “Зображенняширокого профілю” по темі “Зображення та позначення різьб на кресленнях”та позначення різьб на кресленнях” 07.11.2014 р.07.11.2014 р.
 11. 11. Відкритий урок в групі ”верстатниківВідкритий урок в групі ”верстатників широкого профілю” по теміширокого профілю” по темі “Відображення на робочих кресленнях“Відображення на робочих кресленнях відомостей про матеріал деталі та йоговідомостей про матеріал деталі та його стан”стан” 14.11.2014 р.14.11.2014 р.
 12. 12. Участь у роботі семінару викладачів кресленняУчасть у роботі семінару викладачів креслення ПТНЗ Львова на тему ” Методичні аспекти викладанняПТНЗ Львова на тему ” Методичні аспекти викладання компкомп‘‘ютерної графіки на уроках креслення в ПТНЗютерної графіки на уроках креслення в ПТНЗ “ , котрий“ , котрий відбувся у Національному університеті “ Львівськавідбувся у Національному університеті “ Львівська політехніка”політехніка” 02 жовтня 2014 р.02 жовтня 2014 р.
 13. 13. Відкритий урок в групіВідкритий урок в групі ” електрогазозварників” по темі” електрогазозварників” по темі “ Прямокутне проекціювання”“ Прямокутне проекціювання” 05.02.2015р.05.02.2015р.
 14. 14. Обговорення відкритого уроку вОбговорення відкритого уроку в групігрупі ” електрогазозварників” по темі “” електрогазозварників” по темі “ Прямокутне проекціювання” наПрямокутне проекціювання” на засіданні методкомісіїзасіданні методкомісії
 15. 15. Участь у роботі “круглого стола” викладачівУчасть у роботі “круглого стола” викладачів креслення ПТНЗ Львова на тему ” Шляхикреслення ПТНЗ Львова на тему ” Шляхи стимулювання та активізації пізнавальноїстимулювання та активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках креслення в ПТНЗ”діяльності учнів на уроках креслення в ПТНЗ” 17 березня 2015 р.17 березня 2015 р.
 16. 16. Доповідь на тему “Активізація пізнавальноїДоповідь на тему “Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках креслення в ПТНЗ”діяльності учнів на уроках креслення в ПТНЗ” https://prezi.com/14zcc6zgddjj/presentation/https://prezi.com/14zcc6zgddjj/presentation/
 17. 17. ““ ЗРОБІТЬ УСЕ, ЩОЗРОБІТЬ УСЕ, ЩО МОЖЕТЕ,МОЖЕТЕ, ЗАСТОСУВАВШИ ТЕ, ЩОЗАСТОСУВАВШИ ТЕ, ЩО ЗНАЄТЕ, ЗНАХОДЯЧИСЬЗНАЄТЕ, ЗНАХОДЯЧИСЬ ТАМТАМ ДЕ ВИ Є”ДЕ ВИ Є” 26 - й президент США26 - й президент США Теодор РузвельтТеодор Рузвельт

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Портфоліо викладача - методиста

Views

Total views

231

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×