Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Üüriarvestusega alustamine    Kuidas kasutada portaali   korteriyhistu.net       Illar Leuhin
Üüriarvestusega alustamine       (1)Valige menüüst «Üüriarvestus» «Perioodid»— avaneb uue perioodi lisamise vormMärk...
Üüriarvestusega alustamine         (2)         Kalendrinupp avab kalendri, millelt           t...
Üüriarvestusega alustamine       (3) PERIOOD on asjaajamiste kuu Kui asutused esitavad sel kuul arved, mispuudutavad...
Üüriarvestusega alustamine  (4)          11095          110905
Üüriarvestusega alustamine  (4) Hea võimalus summa sisestamiseks, millestpisema puhul viivist pole
Üüriarvestusega alustamine               (5)Sisestage «Viivise protsent»— nt 0,07Sisestage enda valikul muud...
Üüriarvestusega alustamine           (6)Sisestage algsaldod (võlad ja viivised)Järgmisele väljale saab liikuda ...
Üüriarvestusega alustamine             (7) Satute uue algsaldode lehele Kui sattusite mujale, valige alamenüü...
Üüriarvestusega alustamine  (7)
Üüriarvestusega alustamine  (8)Ideaalne seis
Kululiikide seadistamine        (1)Valige menüüribalt «Kululiigid»Kõik arvel olevad read kirjeldatakse kululiikide...
Kululiikide seadistamine       (3)Blokk «Uus kululiik»Punasega tähistatud väljad on kohustuslikudEnamasti ei ole kul...
Kululiikide seadistamine  (4)
Kululiikide seadistamine   (5)              Õpetused
Kululiikide seadistamine        (6)Lisage kululiik «Hooldustasu»  laske seda arvestada üldpinna alusel  periood: ...
Kululiikide seadistamine   (7)           Märkuste          olemasolul on          märge k...
Kululiikide seadistamine  (8)         m2      m²           Alt + 0178
Kululiikide seadistamine        (9)Lisage kululiik «Prügivedu»  laske seda arvestada elanike arvu alusel  peri...
Kululiikide seadistamine        (10)Lisage kululiik «Üldvesi»  korterites on veearvestid, veearve ja arvestite ...
Külm      Soe            VeearveNäidupõhine  Näidupõhine
Kululiikide seadistamine        (11)Lisage kululiik «Külm vesi»  periood: eelmine kuu  arvestuse alus: näidupõhi...
Kululiikide seadistamine      (12)         Külma vee summa arvutatakse          maha üldvee summast
Kululiikide seadistamine     (13)          Valdavalt automaatne
Kululiikide seadistamine     (14)               Punkt = koma!          Vaikimisi 3 komakohta
Kululiikide seadistamine    (15)        Ärge valige!
Kululiikide seadistamine      (16)  Käsitsi sisestamiseks  Andmete importimiseks
Kululiikide seadistamine  (17)
Kululiikide seadistamine   (18)   Eespool salvestasime
Kululiikide seadistamine        (19)Valige iporditud failist väljad ja seostage need
Soovitatav nimetada
Kululiikide seadistamine        (21)Lisage kululiik «Soe vesi»  periood: eelmine kuu  arvestuse alus: näidupõhin...
Kululiikide seadistamine        (22)Lisage kululiik «Küte»  majas on keskküte, mida arvestatakse köetava  pinna ...
Kululiikide seadistamine        (23)Lisage kululiik «Vee soojendamine»  periood: eelmine kuu  arvestuse alus: ...
Kululiikide seadistamine       (24)Lisage kululiik «Internet»  jagatakse tarbivate korterite vahel võrdselt  pe...
Kululiikide seadistamine       (25)Lisage kululiik «Laen»  periood: jooksev kuu  arvestuse alus: korteri üldpin...
Kululiikide seadistamine        (26)Lisage ühekordne kululiik «Veearvesti taatlemine»  periood: eelmine kuu  arv...
Kululiikide seadistamine       (27)      Alamkululiigid taandes
Kululiikide seadistamine         (28) Kontrollige «Osaluste» alt, kas kõik sai õigesti,kas summad klapivad Kontrol...
Kulude jagamine       (1) Valige menüüribalt «Tulud ja kulud» ja lisagesaabunud arvete andmed (eelnevalt sisestage k...
Kulude jagamine  (2)
Kulude jagamine    (3)            Järgmisel kuul            partner nimistusSiia sobiv kululiik!...
Küttearvepartner AS Soojuskogus: 11,87 MWhühikuhind: 56,81 €summa: 674,33 €
Kulude jagamine  (4)
PrügiarvePartner: AS Prügivedusumma: 37,44 €
interneti arvePartner: Elion Ettevõtted ASsumma: 50,49 €
VeearvePartner: AS Veevärkkogus: 112,5 m³Ühiku hind 1,53 €summa 172,13 €
Kulude jagamine  (5)
Kulude jagamine  (6)
Kulude jagamine  (7)
Kulude jagamine      (8)Nüüd valige menüüribalt «Arved» ja uurigeerinevate korterite arveid
Kulude jagamine  (9)
Arvete kinnitamine     (1)   Meil salvestatud!   Otsekorraldused.txt
Arvete kinnitamine  (2)Meil salvestatud!
Arvete kinnitamine      (3)Kontrollige arveid menüüribalt «Arved»valige «Näita: arve saajate andmeid», kus on kirjas...
Arvete kinnitamine         (4) kinnitage arved, vajutades nupule «Kinnita arved»ja veelkord «Kinnita»1) valige ain...
Perioodi sulgemine         (1)Valige menüüribalt «Laekumised» ja vajutagenupule «Laekumiste import»       ...
Perioodi sulgemine      (2)Näidake faili “laekumised.txt” asukoht ja vajutagenupule «Lae fail»
Sobiva andmebaasi näguPangast txt faili salvestamine
Perioodi sulgemine           (3)Seostage laekumised korteritega ja vajutagenupule «Salvesta»  Kui viitenumber...
Enne perioodi sulgemist      (4)Kassalaekumise sisestamiseks vajutage nupule«Uus laekumine»   korter: 11;   kuupä...
Perioodi sulgemine      (5)Valige menüüribalt «Saldod» ja vajutage nupule«Sulge periood»Uues vaates vajutage veelkor...
Perioodi sulgemine       (6)Uurige arve ja viivise võlgnevust koos ja eraldi,püüdke saldode tabelist aru saada
Koolituseesitlus korteriühistu arvete koostamine www.korteriyhistu.net veebitarkvaraga
Koolituseesitlus korteriühistu arvete koostamine www.korteriyhistu.net veebitarkvaraga
Koolituseesitlus korteriühistu arvete koostamine www.korteriyhistu.net veebitarkvaraga
Koolituseesitlus korteriühistu arvete koostamine www.korteriyhistu.net veebitarkvaraga
Koolituseesitlus korteriühistu arvete koostamine www.korteriyhistu.net veebitarkvaraga
Koolituseesitlus korteriühistu arvete koostamine www.korteriyhistu.net veebitarkvaraga
Koolituseesitlus korteriühistu arvete koostamine www.korteriyhistu.net veebitarkvaraga
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Koolituseesitlus korteriühistu arvete koostamine www.korteriyhistu.net veebitarkvaraga

Kulude jaotamise reeglite seadistamine
Mõõdikute näitude sisestamine
Automaatne kulude jaotamine, arvete koostamine
Otsekorralduste eksport internetipanka
Laekumiste import internetipanga kontoväljavõttelt
Automaatne viiviste ja saldode arvestus

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Koolituseesitlus korteriühistu arvete koostamine www.korteriyhistu.net veebitarkvaraga

 1. 1. Üüriarvestusega alustamine Kuidas kasutada portaali korteriyhistu.net Illar Leuhin
 2. 2. Üüriarvestusega alustamine (1)Valige menüüst «Üüriarvestus» «Perioodid»— avaneb uue perioodi lisamise vormMärkige valik «arved tasutakse samal kuul»Sisestage «Arve kuupäev»— nt 10. kuupäevSisestage arve «Maksmise tähtaeg»— nt 25. kuupäev
 3. 3. Üüriarvestusega alustamine (2) Kalendrinupp avab kalendri, millelt tuleks valida vaid päev
 4. 4. Üüriarvestusega alustamine (3) PERIOOD on asjaajamiste kuu Kui asutused esitavad sel kuul arved, mispuudutavad möödunud kuul esitatud teenuseid,siis on see KÄESOLEVAT perioodi puudutav nii tegleme nt oktoobris septembris laekunud(sissetulnud) arvete, samas aga oktoobrisväljastatavate hooldustasu arvetega
 5. 5. Üüriarvestusega alustamine (4) 11095 110905
 6. 6. Üüriarvestusega alustamine (4) Hea võimalus summa sisestamiseks, millestpisema puhul viivist pole
 7. 7. Üüriarvestusega alustamine (5)Sisestage «Viivise protsent»— nt 0,07Sisestage enda valikul muud andmed— nt teated Üldkoosolek toimub 30.09 kell 18 korteris 15
 8. 8. Üüriarvestusega alustamine (6)Sisestage algsaldod (võlad ja viivised)Järgmisele väljale saab liikuda TAB klahviga, vanema____puhul ka Enter klahviga
 9. 9. Üüriarvestusega alustamine (7) Satute uue algsaldode lehele Kui sattusite mujale, valige alamenüüst «Saldod» Muutmiseks lõpsake nupul «Muuda algsaldosid»
 10. 10. Üüriarvestusega alustamine (7)
 11. 11. Üüriarvestusega alustamine (8)Ideaalne seis
 12. 12. Kululiikide seadistamine (1)Valige menüüribalt «Kululiigid»Kõik arvel olevad read kirjeldatakse kululiikidenaUue kululiigi lisamise järel vajutage nuppu«Salvesta»
 13. 13. Kululiikide seadistamine (3)Blokk «Uus kululiik»Punasega tähistatud väljad on kohustuslikudEnamasti ei ole kululiik «ühekordne»Kui kululiik osaleb kulude jaotamises, on seeAKTIIVNE (nt vastavalt kütteperioodile)
 14. 14. Kululiikide seadistamine (4)
 15. 15. Kululiikide seadistamine (5) Õpetused
 16. 16. Kululiikide seadistamine (6)Lisage kululiik «Hooldustasu» laske seda arvestada üldpinna alusel periood: jooksev kuu arvestuse alus: korteri üldpind kululiigi hind: fikseeritud ühiku hind 0,38 eur Osalused jäägu, nagu on
 17. 17. Kululiikide seadistamine (7) Märkuste olemasolul on märge kollane
 18. 18. Kululiikide seadistamine (8) m2 m² Alt + 0178
 19. 19. Kululiikide seadistamine (9)Lisage kululiik «Prügivedu» laske seda arvestada elanike arvu alusel periood: eelmine kuu arvestuse alus: elanike arv kululiigi hind: kuluarvete summa jaotatakse korterite vahel Osalused jäägu, nagu on
 20. 20. Kululiikide seadistamine (10)Lisage kululiik «Üldvesi» korterites on veearvestid, veearve ja arvestite näitude vaheks olev «üldvesi» jagatakse proportsionaalselt vastavalt vee tarbimisele periood: eelmine kuu arvestuse alus: alamkululiikide tarbimiste summa kululiigi hind: kuluarvete kogus jaotatakse korterite vahel Lisage ühik: m³ Alt + 0179 Osalused jäägu, nagu on
 21. 21. Külm Soe VeearveNäidupõhine Näidupõhine
 22. 22. Kululiikide seadistamine (11)Lisage kululiik «Külm vesi» periood: eelmine kuu arvestuse alus: näidupõhine tarbimine ülemkululiik: Üldvesi kululiigi hind: fikseeritud ühiku hind 1,53 eur
 23. 23. Kululiikide seadistamine (12) Külma vee summa arvutatakse maha üldvee summast
 24. 24. Kululiikide seadistamine (13) Valdavalt automaatne
 25. 25. Kululiikide seadistamine (14) Punkt = koma! Vaikimisi 3 komakohta
 26. 26. Kululiikide seadistamine (15) Ärge valige!
 27. 27. Kululiikide seadistamine (16) Käsitsi sisestamiseks Andmete importimiseks
 28. 28. Kululiikide seadistamine (17)
 29. 29. Kululiikide seadistamine (18) Eespool salvestasime
 30. 30. Kululiikide seadistamine (19)Valige iporditud failist väljad ja seostage need
 31. 31. Soovitatav nimetada
 32. 32. Kululiikide seadistamine (21)Lisage kululiik «Soe vesi» periood: eelmine kuu arvestuse alus: näidupõhine tarbimine ülemkululiik: Üldvesi kululiigi hind: fikseeritud ühiku hind 1,53 eur Lisamiseks peate uuesti minema lehele «Kululiigid» soe.csv
 33. 33. Kululiikide seadistamine (22)Lisage kululiik «Küte» majas on keskküte, mida arvestatakse köetava pinna alusel periood: eelmine kuu arvestuse alus: köetav pind kululiigi hind: kuluarvete kogus jaotatakse korterite vahel; lisage ühik: MWh Analoogselt lisage ka kõik teised kululiigid
 34. 34. Kululiikide seadistamine (23)Lisage kululiik «Vee soojendamine» periood: eelmine kuu arvestuse alus: teise kululiigi tarbimine (Soe vesi) ülemkululiik: Küte kululiigi hind: fikseeritud ühiku hind 1,66 eur Analoogselt lisage ka kõik teised kululiigid
 35. 35. Kululiikide seadistamine (24)Lisage kululiik «Internet» jagatakse tarbivate korterite vahel võrdselt periood: eelmine kuu arvestuse alus: kõik võrdselt kululiigi hind: kuluarvete summa jaotatakse korterite vahel eemalda osaluste alt korterid 1, 3, 4, 9, 11
 36. 36. Kululiikide seadistamine (25)Lisage kululiik «Laen» periood: jooksev kuu arvestuse alus: korteri üldpind kululiigi hind: fikseeritud summa jaotatakse korterite vahel 101,30 eur
 37. 37. Kululiikide seadistamine (26)Lisage ühekordne kululiik «Veearvesti taatlemine» periood: eelmine kuu arvestuse alus: kogusepõhine tarbimine ühik: tk kululiigi hind: hind sisestatakse iga korteri kohta osalused: krt 2 (kogus 1), hind 6,39 eur krt 5 (kogus 2), hind 5,11 eur
 38. 38. Kululiikide seadistamine (27) Alamkululiigid taandes
 39. 39. Kululiikide seadistamine (28) Kontrollige «Osaluste» alt, kas kõik sai õigesti,kas summad klapivad Kontrollige «Näitude» alt, kas kõik sai õigesti,kas summad klapivad
 40. 40. Kulude jagamine (1) Valige menüüribalt «Tulud ja kulud» ja lisagesaabunud arvete andmed (eelnevalt sisestage kapartneri andmed):küttearve: partner AS Soojus; kogus: 11,87 MWh;ühikuhind: 56,81 eur; summa: 674,33 eur;prügiarve: partner AS Prügivedu; summa: 37,44 eur;interneti arve: partner Elion Ettevõtted AS; summa:50,49 eur;veearve: partner AS Veevärk; kogus: 112,5 m³,ühikuhind 1,53 eur, summa 172,13 eur.
 41. 41. Kulude jagamine (2)
 42. 42. Kulude jagamine (3) Järgmisel kuul partner nimistusSiia sobiv kululiik! Sama teiste kululiikidega
 43. 43. Küttearvepartner AS Soojuskogus: 11,87 MWhühikuhind: 56,81 €summa: 674,33 €
 44. 44. Kulude jagamine (4)
 45. 45. PrügiarvePartner: AS Prügivedusumma: 37,44 €
 46. 46. interneti arvePartner: Elion Ettevõtted ASsumma: 50,49 €
 47. 47. VeearvePartner: AS Veevärkkogus: 112,5 m³Ühiku hind 1,53 €summa 172,13 €
 48. 48. Kulude jagamine (5)
 49. 49. Kulude jagamine (6)
 50. 50. Kulude jagamine (7)
 51. 51. Kulude jagamine (8)Nüüd valige menüüribalt «Arved» ja uurigeerinevate korterite arveid
 52. 52. Kulude jagamine (9)
 53. 53. Arvete kinnitamine (1) Meil salvestatud! Otsekorraldused.txt
 54. 54. Arvete kinnitamine (2)Meil salvestatud!
 55. 55. Arvete kinnitamine (3)Kontrollige arveid menüüribalt «Arved»valige «Näita: arve saajate andmeid», kus on kirjasarvele trükitav info.
 56. 56. Arvete kinnitamine (4) kinnitage arved, vajutades nupule «Kinnita arved»ja veelkord «Kinnita»1) valige ainult trükitavad ja vajutage «Trüki märgitud»2) valige ainult e-mailitavad ja vajutage «Saada märgitud»
 57. 57. Perioodi sulgemine (1)Valige menüüribalt «Laekumised» ja vajutagenupule «Laekumiste import» Meie impordime laekumised Laekumised on võimalik ka käsitsi ja ükshaaval sisestada
 58. 58. Perioodi sulgemine (2)Näidake faili “laekumised.txt” asukoht ja vajutagenupule «Lae fail»
 59. 59. Sobiva andmebaasi näguPangast txt faili salvestamine
 60. 60. Perioodi sulgemine (3)Seostage laekumised korteritega ja vajutagenupule «Salvesta» Kui viitenumber puudub Pole laekumine: eemaldame linnukese
 61. 61. Enne perioodi sulgemist (4)Kassalaekumise sisestamiseks vajutage nupule«Uus laekumine» korter: 11; kuupäev: 18. kuupäev; summa: 110,15 eur.
 62. 62. Perioodi sulgemine (5)Valige menüüribalt «Saldod» ja vajutage nupule«Sulge periood»Uues vaates vajutage veelkord «Sulge»Perioodi sulgemisel arvestatakse algvõlalt viivisedja tekivad lõppsaldod
 63. 63. Perioodi sulgemine (6)Uurige arve ja viivise võlgnevust koos ja eraldi,püüdke saldode tabelist aru saada

×