ბლოგის რუბრიკა

179 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ბლოგის რუბრიკა

  1. 1. ინტელის ® სასწავლო პროგრამა ეფექტური პროექტების დაგეგმვა Ранние романтические произведения Горькогою- ბლოგის რუბრიკა ინსტრუქციები: მოცემული რუბრიკა გამოიყენეთ თქვენი ბლოგის თვითშეფასებისთვის. თემა კავშირები პგორკის ნაწარმოებებთა ნ ძირითადი აზრი ენა 4 ბლოგში წარმოდგენილი მოსაზრებები დელიკატურად მიუთითებს ადამიანური ბუნების მნიშვნელოვან შტრიხებზე. ჩემს ბლოგში სიზუსტის მაქსიმალური დაცვით მოხსენიებულია ყველა მნიშვნელოვანი პერსონაჟი და კრიტიკული მოვლენა გორკის ნაწარმოებებიდა ნ. პერსონაჟი, რომელიც ჩემს ბლოგს წერს, აღწერს მნიშვნელოვან გრძნობებს, მოვლენებს და ადამიანებს მისი თვალთახედვით . აღწერა მოიცავს ისეთ მოვლენებსაც, რომლებიც რთულად აღსაქმელია. ჩემი ბლოგი სპეციფიკური, საინტერესო ენით არის დაწერილი, რომელიც ავტორის 3 ბლოგში წარმოდგენილი ჩანაწერები ზოგად თემას ან იდეას უკავშირდება. 2 ბლოგში ვცდილობ თემატური აზრის გადმოცემას, მაშინ როცა თემა გასაგებია და მკაფიოდ ახსნილი. ჩემს ბლოგში მოხსენიებულია რამდენიმე მნიშვნელოვანი პერსონაჟი ნაწარმოებებიდა ნ, თუმცა ზოგიერთი კავშირი არაზუსტია. 1 ჩემ шბლოგი სერიული ჩანაწერების კოლექციაა და ერთი ძირითადი იდეა არ იკვეთება. პერსონაჟი, რომელიც ჩემს ბლოგს წერს, აღწერს სხვადასხვა გრძნობებს, მოვლენებს და ადამიანებს თავისი თვალთახედვით. პერსონაჟი, რომელიც ჩემს ბლოგს წერს, ცდილობს აღწეროს თავისი ძირითადი აზრი, თუმცა უმეტესწილად აღწერა გამეორებას უფრო ჰგავს. პერსონაჟი, რომელიც ჩემს ბლოგს წერს, უბრალოდ, ყვება საინტერესო ამბავს. ჩემი ბლოგი სპეციფიკური, საინტერესო ენით არის დაწერილი. ჩემი ბლოგი ზოგჯერ სპეციფიკური და საინტერესო ენით არის დაწერილი. ჩემი ბლოგი ჩვეულებრივი და პროგნოზირებად ი ენით არის დაწერილი. ჩემს ბლოგში სიზუსტის დაცვით მოხსენიებულია ბევრი მნიშვნელოვანი პერსონაჟი და მოვლენა ნაწარმოებებიდა ნ. ჩემს ბლოგში მოხსენიებულია მხოლოდ რამდენიმე მნიშვნელოვანი პერსონაჟი , თუმცა კავშირების უმრავლესობა არაზუსტია. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2010 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს
  2. 2. ინტელის ® სასწავლო პროგრამა ეფექტური პროექტების დაგეგმვა წესები პიროვნული ხასიათების წარმოჩენას უწყობს ხელს. ჩემს ბლოგი ყველა წესების დაცვით არის დაწერილი, რაც მის მნიშვნელობას ამყარებს. ჩემს ბლოგში ძალიან ცოტა მართლწერის, ბეჭდვითი, პუნქტუაციის ან სხვა ენობრივი შეცდომებია. მცირედი შეცდომები ტექსტის გაგებას არ ართულებს. ვცდილობ წესები მიზანდასახულა დ გამოვიყენო ისე, რომ ჩემი ნაწერის აზრი გავაძლიერო. ჩემს ბლოგში ცოტა მართლწერის, ბეჭდვითი, პუნქტუაციის ან სხვა ენობრივი შეცდომებია, რომლებიც ტექსტის გაგებას ართულებს. წესების მიზანდასახულა დ გამოყენების მცდელობა, ჩემს ნაწერს დამაბნეველს ხდის. ჩემს ბლოგში ბევრი შეცდომებია და მისი აზრის გაგება რთულია. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2010 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს

×