Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lietuvos valstybinės šventės

251 views

Published on

Published in: Data & Analytics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Lietuvos valstybinės šventės

 1. 1. Kornelija Narvilaitė 6b LIETUVOS VALSTYBINĖS ŠVENTĖS
 2. 2. Naujieji Metai – šventė, vykstanti sausio 1 dieną ir skirta paminėti metų virsmą. SAUSIO 1 D.
 3. 3. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šią dieną buvo pasirašytas Lietuvos aktas. VASARIO 16 D.
 4. 4. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. KOVO 11 D.
 5. 5. Sekmadienį ir šeštadienį. Kristaus prisikėlimas iš numirusiųjų po nukryţiavimo. VELYKOS
 6. 6. Tarptautinė darbo diena. Šventės metu siekiama atkreipti dėmesį į darbininkus. GEGUŢĖS 1 D.
 7. 7. Motinos diena. Šią dieną motinas sveikina vaikai ir vyrai. GEGUŢĖS PIRMASIS SEKMADIENIS
 8. 8. Tėvo diena. Šią dieną oficialiai pirmiausiai pradėjo švęsti JAV. PIRMASIS BIRŢELIO SEKMADIENIS
 9. 9. Joninės (Rasos). Jų simbolis-papartis. Šiaurės pusrutulyje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. BIRŢELIO 24 D.
 10. 10. Šią dieną 1253 m. buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas. LIEPOS 6 D.
 11. 11. Ţolinė. Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės. RUGPJŪČIO 15 D.
 12. 12. Visų šventųjų diena – diena, kai pagerbiami visi šventieji. LAPKRIČIO 1 D.
 13. 13. Kūčios. Kalėdų išvakarėse švenčiama šventė. GRUODŢIO 24 D.
 14. 14. Kalėdos. Jėzaus Kristaus prisikėlimo šventė. GRUODŢIO 25-26 D.

×