Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jsou dnešní služby pro sdílení videa gamifikované?

264 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jsou dnešní služby pro sdílení videa gamifikované?

  1. 1. Jsou dnešní služby pro sdílení videa gamifikované ? Tomáš Kořínek
  2. 2. Motivace ke sdílení obsahu● Popularita - “being the centre of attention“● Zábava - touha pobavit ostatní, “telling stories“ - souvisí s popularitou a exhibicionismem● Vzdělávání - sdílení vědomostí, „howto“ tutoriály● Posilování sociálních vazeb - videa z akcí
  3. 3. Je sdílení videa gamifikované ?● v zásadě ano, ale nic nového pod sluncem - leaderboard, liking, statistics, comments, sharing● samo sdílení je už hrou - souvisí s typem obsahu a motivací pro sdílení● možno chápat jako frameworky či pískoviště - prvek autonomie
  4. 4. Společné gamifikační principy● Všechno je to o číslech - počet shlédnutí / statistika - hodnocení - počet komentářů● … profilech ... - kompletování profilu - odběry, sledování kanálů● … a propojování - kanály
  5. 5. Autor vs. divák● dva odlišné přístupy k obsahu - tvorba vs. hodnocení a remix - rozostřování rozdílu mezi autorem a divákem Autor Divák ● Telling Stories ● Listening to a Story ● Creating Order out of Chaos ● Relaxing ● Organising Groups of People ● Laughing ● Improving Society ● Exploring a World
  6. 6. YouTube● „Annotations“ - prvek nabádající ke hře - princip Kino-automatu - komerční využití - Dress us! http://www.youtube.com/watch?v=dXcBjeoRqFY● Seznamy videí, playlisty, video-odpovědi - tvorba vlastních kontextů, smyslů
  7. 7. ● víc profesionální než YouTube - zaměřeno na kvalitní tvorbu● „out of the internets“● Spojení: - Vimeo Video School - Vimeo Festival + Awards● diskuzní fórum - organizování akcí, námětů
  8. 8. Díky za pozornost :)

×