Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

1,068 views

Published on

Oppimistulokset nousuun digitaalisten osaamismerkkien avulla

Published in: Education

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

 1. 1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimistulokset nousuun digitaalisten osaamismerkkien avulla Sanna Brauer ja Kati Korento Oulun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajankoulutus
 2. 2. Mozilla Open Badges • Mozilla-säätiön kehittämä standardi • Osallistumismerkki • Sertifikaatti • Digitaalinen osaamismerkki • Todentaa osaamista, joka jää virallisten tutkintojen katveeseen • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi digiajassa • Merkit voidaan liittää verkkoprofiileihin ja tehdä osaaminen näkyväksi myös sosiaalisen median kanavilla
 3. 3. • Mozilla Backpack = palvelu johon voi kerätä merkit Open Badge Factory = pilvipalveluna toimiva järjestelmä, jonka avulla eri organisaatiot voivat luoda, myöntää ja hallinnoida Open Badge – osaamismerkkejä
 4. 4. OSALLISTUMISMERKKI
 5. 5. SERTIFIKAATTI Kuvakaappaus Oy RAIsoft Ltd:n luvalla
 6. 6. Open Badge Passport = Open Badge Passport on ilmainen ja helppokäyttöinen palvelu, jossa voit vastaanottaa ja säilyttää Open Badges –osaamismerkkejä sekä jakaa ne kenelle haluat ja koska haluat. DIGITAALINEN OSAAMISMERKKI
 7. 7. Jos vielä kaipaat paperista todistusta, voit printata merkit kriteereineen itsellesi… mutta helpommin teet osaamisesi näkyväksi jakamalla sen verkossa DIGITAALINEN OSAAMISMERKKI – TASOMERKKI, TÄSSÄ OPE.FI TAITOTASO III
 8. 8. Oppiminen Online Osaamisperusteinen opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma •Vastaa ammatillisen koulutuksen osaamistarpeisiin •Avoin kaikille - tukee osaamisen jakamista yli oppilaitosrajojen Palkittu, pelillistetty MOOC-tyyppinen toteutus •Tukee opettajien ammatillisten kehittymissuunnitelmien toteutumista •Vastaa koulutuksen järjestäjien kehittämishaasteisiin
 9. 9.  Keskeisenä teemana tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauskäytön kehittäminen sekä edistäminen ammatillisessa koulutuksessa  Taloudellinen ja joustava tapa kehittää digitalisaation edellyttämiä taitoja  Omaehtoinen "mikro"oppiminen ja osaamisen kehittäminen on ajasta ja paikasta riippumatonta  Yksilölliset opintopolut perusosaamisen varmistamisesta kehittäjätasolle Pohjautuu OPE.fi-taitotasoihin
 10. 10. Kolme osaamistasoa Some-Noviisi (2 op) ”Tieto- ja viestintäteknologia oppimisen tukena“ Some-Ekspertti (3 op) ”Mobiililaitteet ja blogit oppimisen ohjauksessa“ Oppimisen ohjaus ja arvointi sekä dokumentointi Some-Kehittäjä (5 op) ”Rikastettuja oppimisratkaisuja”
 11. 11. Oppiminen Online Osallistujat valitsevat osaamistavoitteensa 51:stä vaihtoehtoisesta ”Oppiminen Online” –sisällöistä, joiden aiheet on jaettu neljään teemaan: Pedagogiset mallit ( 8 ) Oppimisen tvt-välineet (27)  Verkostot hanke- ja kehittämistyössä (8) Rikastettu oppiminen (7 ) Sisällöt perustuvat Ope.fi-taitotasoihin, joista ne on sovellettu vastaamaan ammatillisen koulutuksen konkreettisia arjen haasteita.
 12. 12. Oppiminen Online Osallistuja suunnittelee oman oppimispolkunsa ja voi tulla joustavasti mukaan vapaavalintaisiin ja avoimiin verkkosessioihin  Verkkosessioiden kesto on noin 1-2 tuntia ja niitä edeltää ohjaustunti Facebookissa  Verkkosessioiden sisältö jaetaan CC-lisenssillä ja ne ovat jälkikäteen katsottavissa avoimesti verkossa (http://www.oppiminenonline.com/verkkosessiot/ )
 13. 13. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnustaminen digitaalisin merkein (Mozilla Open Badges) edistää yhdenvertaista ja tasa-arvoista arviointia, auttaa visualisoimaan ja konkretisoimaan osallistujalle mitä osaamisperusteisuus on sekä motivoi jatkamaan uuden oppimista ja opitun käytäntöön soveltamista. 1. Osallistuja näyttää ja kuvaa osaamisen osaamistavoitteiden mukaisesti osaamismerkkihakemuksessa 2. Hakemus arvioidaan kriteeriperusteisesti joko "hyväksytty"tai "täydennettävä“ 3. Hyväksytty hakemus oikeuttaa Open Badge-osaamismerkkiin Osaamisperusteiset kriteerit • Osaamismerkkit auttavat tunnistamaan ja tunnustamaan opettajien osaamista tvt:n opetuskäytössä. • Uuden oppiminen ja hankittu osaaminen otetaan todennetusti käyttöön
 14. 14. Osoita osaamista osaamismerkein  Osaamispolku on erilainen jokaisella oppijalla riippuen aiemmasta osaamistasosta • Osaamisen näkyväksi tekeminen auttaa paremmin tunnistamaan sekä oman että koko työyhteisön osaamisen nykytilan ja kehittämistarpeet, sekä jakamaan ja hyödyntämään osaamista verkostoissa • Osaamismerkit antavat opettajille omakohtaisen kokemuksen osaamisperusteisuudesta ja motivoivat oppimaan lisää.  merkeillä osaamispolun kehittyminen ja kulku tulee näkyväksi  toimintamalli mahdollistaa oikea-aikaisen ohjauksen  osaamismerkit tukevat yhteisöllistä oppimista  voidaan liittää osaksi CV:tä ja LinkedIn-profiiliin
 15. 15. Osaamismerkit tilastojen valossa 26.11.2015
 16. 16. Osaamismerkit tilastojen valossa 26.11.2015
 17. 17. •Merkkejä on haettu ja arvioitu yhteensä 3643 kertaa. 619 merkkihakemuksen yhteydessä kouluttajat ovat ohjanneet hakijaa osaamistavoitteiden mukaisesti. •371 Oppiminen Online -käyttäjää on arvioinut palvelua aihekohtaisesti. Keskiarvo arvioista on 4.1. Täydet viisi pistettä olemme saavuttaneet erityisesti aiheilla, joita muualla ei ole juuri tarjolla kuten Minecraftin opetuskäyttö •364 henkilöä on suorittanut taitotasoja Oppiminen Online –palvelun avulla. •Opettajan osaamisen kriteereitä on tarkasteltu 38419 erillistä kertaa. •Osaamismerkkien hakemuslinkit on koottu sivulle http://www.oppiminenonline.com/osaamismerkin-hakemuslinkit/ . Osaamismerkit tilastojen valossa 26.11.2015
 18. 18. Kuva ja loistava suoritus: Pauliina Mäkelä
 19. 19. ” Olen saanut valtavan paljon tästä kokonaisuudesta hyötyä ja tukea työhöni (opo + opettaja) , oppinut hallitsemaan tvt - ja somevälineitä. Olen vienyt koulutuksen kautta tulleita ideoita hyvällä menestyksellä ja vastaanotolla työyhteisööni. Ja mikä parasta olen verkostoitunut kollegojen kanssa ympäri Suomea. Kehittäjäverkostojen avulla oppii myös koko ajan lisää, pysyy ajantasalla sekä voi jakaa ongelmia ja saa asiantuntevia kommentteja, tietoa ja neuvoja verkkoyhteisöissä keskustelemalla… MOOC - opiskelu on myös opettajan vaihtelevien työaikojen ohessa todella jouheva tapa opiskella. Moocissa opiskellessa oppii myös itse parhaiten Moocien idean ja toteutustapoja, mikäli haluaa itse sellaista suunnitella. Pelillisyys ja osaamismerkit ovat olleet mukava positiivinen kannustin.” Kati "Olen ihan innoissani tästä uudesta mahdollisuudesta näyttää oma sosiaalisen median osaamisen tasoni pelillistämisen keinoin. Peliohjeista löytyy lisää tietoa.” Pauliina Y K S I L Ö T Y Ö Y H T E I S Ö V E R K O S T O A V O I M U U S
 20. 20. Osaamismerkkijärjestelmästä kansallinen työkalu Ope.fi-osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen OPE.fi-taitotasojen konkretisointi, osaamisen standardointi sekä todentaminen osaamismerkein - Valtakunnallisen osaamismerkistön käyttöönotto - Kansallinen työkalu opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittymisen seurantaan ja todentamiseen - Tuki osaamisperusteisten digitaalisten ratkaisujen suunnitteluun - Osaamisen kehittämisen vaikuttavuuden todentaminen - Koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen
 21. 21. Osaamismerkkipäivät 2016 – Kohti kansallisia merkkijärjestelmiä Aika: 18.2.2016, klo 9 – 16 Helsinki Kenelle: Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien oppilaitosten johdon edustajille, koulutuksen kehittäjille ja henkilöstön osaamisen kehittämisen vastuuhenkilöille sekä kouluttajille, osaamisen kehittämisen suunnittelijoille ja tietojärjestelmistä vastaaville. • Tietoa osaamisperusteisesta osaamisen kehittämisestä digiajassa • Esimerkkejä digitaalisten osaamismerkkien hyödyntämisestä • Ope.fi I-III –taitotasojen kriteerien jatkokehittäminen yhteistyössä • Organisaatioiden välinen yhteistyö kansallisten merkkijärjestelmien luomiseksi ja hyödyntämiseksi • Kaikki mukaan yhteiseen kehittämistyöhön jo suunnitteluvaiheessa Tervetuloa Merkkipäiville! Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://tinyurl.com/osaamismerkkipaivat
 22. 22. Materiaalit http://www.oppiminenonline.com/ Aineistot: Verkkosessioiden tallenteet ja materiaalit: http://www.oppiminenonline.com/verkkosessiot/
 23. 23. Oppiminen Online http://www.oppiminenonline.com/ Open Badge Factory https://openbadgefactory.com Open Badge Passport https://openbadgepassport.com/fi Open Badge yhteisö http://community.openbadges.org/ Erin Knight - Mozilla Open Badges http://connectedlearning.tv/erin-knight-mozilla-open- badges Open Badges Google-ryhmä https://groups.google.com/forum/#!forum/openbadges Mozillan Open Badges wiki https://wiki.mozilla.org/Badges/Issuers Tekninen wiki kehittäjiä varten https://github.com/mozilla/openbadges/wiki Discentumin yleisesittely merkeistä http://www.slideshare.net/mediheli/open-badges- osaamismerkit-yleisesittely-2014 Digitaaliset merkit http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_badges
 24. 24. Oppimisen iloa, onnistumisia ja innostusta! Sitä se on!

×