Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erityisen ammatillinen digiloikka

117 views

Published on

Esitys digiosaamisesta oppilaitoksissa.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Erityisen ammatillinen digiloikka

 1. 1. CC BY NC ND Linda Saukko-Rauta https://saukkorauta.wordpress.com/2015/09/13/konsul entt-konsultti-karmesaho-maarittelee-digiloikan/
 2. 2. Kati Korento Oulun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Erityisen ammatillinen digiloikka
 3. 3. Oma verkosto-osaaminen? Mitä työkaluja käytän?
 4. 4. Kooste Jari Sjölund
 5. 5. Hyvä käytäntö osaamisen kehittämiseen https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2247/
 6. 6. Pedagoginen valinta → välineen valinta ja käyttötapa Esimerkki Adobe Connectin erilaisista käyttötavoista Asiantuntijaluento etänä AC tila, kouluttajan materiaalit, ehkä äänestystä, kysymyksiä, tallennus Opiskelijat kuuntelevat, ehkä kommentoivat/ kysyvät puhumalla tai chatilla AC tila, ryhmiin jako (breakouts), kouluttajan ja opiskelijoiden materiaalit, ryhmätyöskentelystä ei tallennusta Opiskelijat työskentelevät ryhmissä, jakavat ja prosessikirjoittavat, tuovat lopuksi tulokset päätilaan Ryhmätyötilat Jakautuminen useaan AC tilaan, opiskelijat hosteina, kouluttajan ja opiskelijoiden materiaalit, ryhmätyös- kentelyn tallennus Opiskelijat työskentelevät ryhmissä omissa työtiloissaan, tulosten yhteinen jakaminen sovitaanRinnakkaiset ryhmätyötilat OPISKELIJOIDENOSALLISUUSLISÄÄNTYY
 7. 7. 8
 8. 8. 9
 9. 9. Esimerkki opiskelijan portfoliosta 10 https://teacheranneerkinheimo.wordpress.com/
 10. 10. Pedagoginen valinta 11
 11. 11. Lähde: http://ek.fi/wp-content/uploads/Otetaan_digiloikka_net.pdf
 12. 12. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen • Digitaalisuus tarkoittaa montaa asiaa • Digitaalisuus on työväline • Digitaalisuus on tehokkaampi tapa toimia • Digitaalisuus on pohjimmiltaan vahvasti asiakasopiskelijalähtöistä, koska voimme tehdä sen avulla asioita osuvammin • Digitaalisuus tuo mukanaan paljon hyvää, mutta kaikille (tai aina) se ei ole pelkästään hyvä asia • Laitteista tulee erittäin edullisia • Käyttö on yhä helpompaa • Työn ja yhteiskunnan muutos: Digitaalisuus synnyttää osaamiseen perustuvaa epätasa- arvoa. Digitaalisuus lopettaa olemassa olevia työpaikkoja ja luo uusia. Se muokkaa elinkeinorakennetta uudelleen, murentaa joidenkin instituutioiden asemaa ja vahvistaa toisia. 13http://ek.fi/wp-content/uploads/Otetaan_digiloikka_net.pdf
 13. 13. Digitalisaatio mullistaa koulutuksen…. Mutta millainen on opiskelijan maailma jo tänään? ”Tuleva maailma elää keskuudessamme sinne tänne ripoteltuina suunnitelmina, hankkeina, haaveina ja pyrkimyksinä.” Mikael Jungner
 14. 14. Oppimista tapahtuu monenlaisissa ympäristöissä “Niin että sielä Fasebuukisako sitä sitte pittää roikkua päivät pitkät? Koska sitä kerkijää opettammaan oikeita asijoita? “ 15 syyskuu 2015 Kati Korento ja Sanna Brauer MEIDÄN OMA MAAILMA http://yle.fi/uutiset/hei_hei_facebook_tallaisen_so siaalisen_median_nuoret_saivat_tilalle/8304451
 15. 15. Kokeilusta käytännöksi 16
 16. 16. Mitä se digi sitten on? 17Kuva: Kiltakoulut.fi-hanke OPH:n Hyvät Käytännöt -palvelussa Visuaalinen OPS, HOPS ja Open Badge http://visuops.weebly.com
 17. 17. Kiltakoulut.weebly.com : oppimisyhteisöt 15 syyskuu 2015 Kati Korento ja Sanna Brauer 18 Tämän päivän osaamista - tulevaisuuden ammattilaisille
 18. 18. Yhteinen tekeminen vie pitkälle myös organisaatiotasolla Salon seudun koulutuskuntayhtymän strategia: 19 http://www.somestrategia.com/ Aika läpinäkyvää? Opiskelijoille, vanhemmille, henkilöstölle, sidosryhmille….
 19. 19. Tekijänoikeus Yhteinen tekeminen: oikeudet ja velvollisuudet https://tekijanoikeudetammatinopetuksessa.wordpress.com/koulutusmateriaalit/ Tekijänoikeudet Selkokielellä http://tiny.cc/tekselko
 20. 20. 18.5.2015 Opettajakilta Original perustettiin Opettajakilta on verkosto, opettajien itseopiskeluaineisto sekä Facebook-foorumi. Sanna Ruhalahti, HAMK ja Ari Kedonperä Kiipulan Ammattiopistosta perustamiskokouksessa. http://opettaja kilta.weebly.c om/
 21. 21. http://pomokilta.blogspot.fi/ Pomokiltaa vetää Riikka Riihimäki, Ammattiopisto Tavastiasta
 22. 22. Kuulumisia Kiipulasta • Kiipulan ammattiopistossa n. 400 iPadia opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä: NAO & ENO at -> oma pad opiskeluajaksi / pt: 4 padia/15-20 opiskelijaa • iPadeja käytetään monin tavoin opetuksessa ja ohjauksessa ja käyttötavat vaihtelevat eri ryhmissä. • iPadien opetus- ja ohjauskäytön kehittämiseksi ja henkilöstön tueksi on koottu Kiipulan ammattiopiston tablet- vastaavien verkosto. • Opetus- ja ohjauskäytön osaamista jaetaan vertaistukeen perustuvassa Kiipulan someilijoiden Facebook-ryhmässä ja tapaamisissa. iPadeja ja erilaisia sosiaalisen median palveluja on hyödynnetty monipuolisesti opetuksessa ja ohjauksessa niin oppilaitoksessa lähijaksoilla kuin työssäoppimisjaksoillakin. Esimerkiksi kaikki työssäoppimistehtävät on tehty iPadeilla. Ryhmän opiskelijat ovat käyttäneet iPadeja erilaisissa ryhmätöissä, kuvanneet opiskelemistaan aiheista iPadeilla videoita ja valokuvia, muokanneet kuvia InstaCollagella, kirjoittaneet Blogger-blogiin työssäoppimispäiväkirjoja, työstäneet opiskelutehtäviä mm. iMoviella, Prezillä ja ThingLinkillä, tallentaneet oppimistehtäviään Google Driven pilvipalveluun ja esittäneet tuotoksiaan iPadeiltaan peilaamalla iPadinsa näytön Apple TV:n ja videotykin kautta toisten nähtäväksi. iPadit 1:1 pilotoinnissa http://www.kiipula.fi/fi/opiskelijainfo/kiipulan_ekuulumiset/ekuulumiset_kevat_2015/ipa dit_innostavat
 23. 23. 15 syyskuu 2015 Kati Korento ja Sanna Brauer 24
 24. 24. Palkitut parhaat käytännöt 2016 AmisYrityksessä oppimisen pedagogiikka https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2199/ Tiimioppiminen tiimiyrittäjänä - osuuskunta oppimisen ympäristönä ammatillisessa erityisopetuksessa https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2100/ Luotain – verkkopedagogiiikan ja tvt-osaamisen vertaistukijärjestelmä https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2244/ Yhteisesti työelämän kanssa hankittu oppimisympäristö yhdistettynä laajennettuun työssäoppimiseen https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2245/ VAAOn 2+1 -malli Skanska Talonrakennus Oy:ssä https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2210/
 25. 25. Pedagogisen digiosaamisen reseptit – Konnektivismi –Oppiminen perustuu erilaisiin näkemyksiin –Oppiessa yhdistetään erilaisia tietolähteitä –Teknologia tukee ja mahdollistaa oppimisen –Opetuksesta kuljetaan ohjauksen ja tuen suuntaan –Ydinosaamista on nähdä asiayhteydet –Ajantasainen ja oikea tieto –Valitsemisen taito: tilanteet muuttuvat, tieto päivittyy
 26. 26. Oikein kohdistettu ohjausresurssi – oikea-aikainen ohjaus http://www.flickr.com/photos/aaronpk/5352508316/sizes/l/in/photostream/ Just-in-Case / Just-in-Time Training VAI?
 27. 27. 28
 28. 28. Digiosaamiseen koulutuksia Tulossa keväällä 2017 helmikuussa. Lisätietoja tulossa oppiminenonline.com etusivulle lähiaikoina. http://www.oppiminenonline.com/
 29. 29. Kiitos! Made by Bistrips kati.korento@oamk.fi

×