Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Хмельницької облдердадміністрації
Відділ освіти, молоді та ...
Розглянуто та схвалено на методичному об‛єднанні вчителів природничого циклу
Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів – лі...
Зміст
ВСТУП ……………………………………………………………………………..3
Теоретичні засади використання змішаного навчання в роботі шкільного
вчителя…...
Впровадження технологій змішаного навчання з використанням
електронних засобів комунікації в практику викладання географії...
Актуальність теми: Державна політика України у сфері загальної
середньої освіти направлена на забезпечення доступності, як...
контроль та оцінювання навчальних досягнень школярів, систему допомоги з
боку вчителя тощо. При цьому варто врахувати ту о...
навчального матеріалу;
 розширює коло школярів (збагачення можливостей індивідуального
навчання, на дому й екстернату, ек...
Формами організації змішаного навчання у ЗНЗ можуть бути:
- традиційні форми організації навчання: уроки, семінари, практи...
ресурсів; самоосвітою:
1. Ротаційна модель – почергове використання навчання, в якому напрямі
взаємодіють вчитель та учень...
виникає необхідність пошуку нових технологій і форм навчання, до яких можна
віднести змішане навчання.
Чому, на нашу думку...
використовуються технології онлайн спілкування: чати, адресні звернення,
електронні консультації, які сприяють постійному ...
Дистанційні курси, створені для учнів загальноосвітньої
школи не повинні містити велику кількість тексту. Такі курси мають...
Практика впровадження технологій змішаного навчання з
використанням електронних засобів комунікації при вивченні
географії...
Навігатор став одним з переможців Програми Make Your Mark 2017 року від
компанії Київстар із залучення талановитих школярі...
незалежно від його хмарного
розташування та оперативно
і послідовно
використовувати та
виводити його для
унаочнення та опр...
На сьогоднішній день у світі існує значне число e-learning платформ для
організації електронного навчання, які поділяються...
д) Засоби спілкування (система дистанційного навчання володіє такими засобами
зв’язку між учасниками навчального процесу: ...
асистентів та випускників курсу. Створення груп у межах курсу та керування
ними);
е) Електронна пошта курсу (дозволяє розс...
в) Керування загальними параметрами системи (можливість керування
загальними параметрами системи, зокрема темами оформленн...
- дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм;
- інші ресурси навчального призначення
Основний навчальний матеріал...
програмних та технічних засобів в області ІКТ, що веде до неперервності
навчального процесу.
Таке навчання активізує аналі...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Впровадження технологій змішаного навчання при викладанні географії та біології

У роботі розкриті педагогічні аспекти змішаного навчання, наведена
педагогічна технологія використання змішаного навчання при викладанні географії і біології в школі та інформаційно - інтерактивні технології для його підтримки. Атестаційна робота учителя

 • Be the first to comment

Впровадження технологій змішаного навчання при викладанні географії та біології

 1. 1. Міністерство освіти і науки України Департамент освіти і науки Хмельницької облдердадміністрації Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради Летичівський НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей» Впровадження технологій змішаного навчання з використанням електронних засобів комунікації в практику викладання географії та біології в школі. Цимбалюк Марія Василівна, вчитель географії та біології, спеціаліст вищої категорії, учитель методист Летичів 2018
 2. 2. Розглянуто та схвалено на методичному об‛єднанні вчителів природничого циклу Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцею» Хмельницької області (протокол №3 від 15.02.2018 року) У роботі розкриті педагогічні аспекти змішаного навчання, наведена педагогічна технологія використання змішаного навчання при викладанні географії і біології в школі та інформаційно - інтерактивні технології для його підтримки. Звертається увага на методи формування сучасних компетентностей школярів у змішаному навчанні. Розглянуто можливості інтерактивності навчального процесу у змішаному навчанні. Наведені приклади використання змішаного навчання у загальноосвітній школі при вивченні природничих дисциплін. Розроблені практичні рекомендації щодо застосування змішаного навчання географії та біології в школі. Призначено для вчителів природничих дисциплін, студентів вищих навчальних закладів природничого профілю. © Цимбалюк М.В., 2018
 3. 3. Зміст ВСТУП ……………………………………………………………………………..3 Теоретичні засади використання змішаного навчання в роботі шкільного вчителя………………………………………………………………………………5 Змішане навчання географії та біології в загальноосвітній школі в умовах комп‛ютерно – орієнтованого середовища навчання…………………………….12 Практика впровадження технологій змішаного навчання з використанням електронних засобів комунікації при вивченні географії та біології в школі…..15 Висновки…………………………………………………………………………….20 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..21
 4. 4. Впровадження технологій змішаного навчання з використанням електронних засобів комунікації в практику викладання географії та біології в школі. ВСТУП Постановка проблеми. Загальноосвітні навчальні заклади (ЗНЗ) європейських країн та США активно впроваджують новітні педагогічні технології, популярними серед яких є дистанційне навчання, електронне навчання, мобільне навчання, змішане навчаня, навчання із залученням інтерактивних методик та ін. Це відбувається у зв’язку з наявністю високошвидкісного Інтернету, високим рівнем комп’ютерної грамотності суб’єктів навчання та технічним (комп’ютерним) оснащенням загальноосвітніх навчальних закладів. У вітчизняній системі загальної середньоїої освіти ці фактори мають ще недостатньо високий рівень порівняно з вищезгаданими країнами. Однак, це зовсім не означає, що вітчизняні ЗНЗ не роблять кроки в цьому напрямку. Одним з пріоритетів державної політики України є розбудова інформаційного суспільства. Концепцію формування та розвитку інформаційного суспільства й впровадження новітніх інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ) в усі сфери життєдіяльності. Перспективним шляхом організації процесу навчання на основі широкого використання ІКТ у ЗНЗ стає поєднання педагогічних технологій: традиційного, дистанційного, електронного, мобільного навчання. Процес, за якого традиційні технології поєднуються з інноваційними технологіями електронного, дистанційного та мобільного навчання, називають «змішаним навчанням». Змішане навчання як інструмент модернізації сучасної освіти на практиці представляється в створенні нових педагогічних методик, що основані на інтеграції традиційних підходів організації навчального процесу, де здійснюється передача знань, та технології електронного навчання. Мета роботи полягає у розгляді практичних засад використання технологій змішаного навчання, що базуються на електронних засобах комунікації при викладанні географії та біології в школі, а саме: електронних систем навчання, засобів електронного навчання, методів та форм організації процесу змішаного навчання в умовах загальної середньої освіти.
 5. 5. Актуальність теми: Державна політика України у сфері загальної середньої освіти направлена на забезпечення доступності, якості та ефективності освіти. Пропонуються різні шляхи їх вирішення, одним з яких є інформатизація освіти. У свою чергу, інформатизація дозволяє ефективно розвивати таку педагогічну технологію, як змішане навчання. Актуальною стає проблема використання технології змішаного навчання у сучасному українському загальноосвітньому навчальному закладі. Ця робота присвячена технолологічним і практичним засадам організації навчального процесу в умовах школи із застосуванням змішаного навчання. В роботі проаналізовано власні застосунки електронних технологій змішаного навчання, визначені практичні підходи до їх використання з власного досвіду роботи. Описані методи, форми організації та засоби, які використовуються в змішаному навчанні, а також висвітлені переваги такої моделі навчання. Розроблено рекомендоване схематичне подання структури методичної системи змішаного навчання в умовах загальноосвітньої школи. Використання змішаного навчання на базі електронних засобів комунікації у середній школі розв’язує проблеми індивідуалізації, інтенсифікації та оптимізації навчання, є найбільш логічною та природною еволюцією традиційної моделі навчання. Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувались наступні загальнонаукові методи дослідження: опис, аналіз та синтез предмету дослідження, конкретизації, порівняння. Теоретичні засади використання змішаного навчання в роботі шкільного вчителя. В науковій літературі є різні трактування змішаного навчання та його ролі в освітньому процесі, але всі вони в тій чи іншій мірі зводяться до визначення змішаного навчання як поєднання дистанційного і традиційного спілкування в інтегрованій навчальній діяльності. Найбільш повне - визначення, що змішане навчання – це цілеспрямований процес здобування знань, умінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі використання і взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання при наявності самоконтролю школяра за часом, місцем, маршрутами та темпом навчання. У цьому аспекті варто взяти до уваги, що в змішаному навчанні головне правильно та ефективно розподілити на онлайн або оффлайн (в аудиторії) навчальний матеріал для вивчення, виконання практичних занять,
 6. 6. контроль та оцінювання навчальних досягнень школярів, систему допомоги з боку вчителя тощо. При цьому варто врахувати ту обставину, що діти шкільного віку ще не в повній мірі готові або й не готові до самостійного начання, а тому вкрай важливо задіяти заходи організаційно – мотиваційного заохочення школярів. На наш погляд, ціллю змішаного навчання є об’єднання переваг традиційного та дистанційного навчань із застосуванням можливостей ІКТ, тобто створення такого середовища навчання, де учні та вчителі зможуть в зручних для себе обставинах здійснювати процес навчання; викладач тезисно пояснює навчальний матеріал і зупиняється на важких моментах на занятті у класі, інше школярі вивчають самостійно; проводяться як очні, так і онлайн консультації; учні у класі приділяють більше часу відпрацюванню практичних навичків, на основі яких формуються основні компетентності тощо. Така організація навчання має ряд переваг, а саме:  школярі самостійно можуть отримувати нові знання за допомогою електронних ресурсів у зручний для себе час, а на заняттях та у спілкуванні з учителем та однокласниками практикуватися в нових уміннях;  учні навчаються в зручний для себе час та місці (гнучкість та доступність);  різноманітність у виборі форм організації навчання;  організація групової навчальної діяльності: спільна робота над проектами, проведення дискусій, семінарів, організованих у вигляді електронних телеконференцій, форумів, відбувається процес розвитку навичок онлайн- спілкування;  стимулює вироблення в учнів навичок самоосвіти (формує відповідальне ставлення до навчання, планування часу, обирання темпу засвоєння навчального матеріалу тощо);  враховує індивідуальні особливості учнів у сприйманні та переробці
 7. 7. навчального матеріалу;  розширює коло школярів (збагачення можливостей індивідуального навчання, на дому й екстернату, екстериторіальне залучення школярів, можливість навчання людей з обмеженими можливостями);  використання сучасних програмних і технічних засобів, що робить навчання більш ефективним;  використання нових інструментів та методів навчання, побудова нових моделей навчання;  дозволяє більш повно використовувати потенціал навчального матеріалу;  підзвітність та прозорість результатів навчальної діяльності школярів (всі етапи навчально-пізнавальної діяльності учнів і оцінки їх результатів відображені на електронних носіях і доступні всім учасникам освітнього процесу);  значно скорочуються витрати на організацію освітнього процесу (економність). Перевагами змішаного навчання, які покращують процес викладання є готовність учнів до навчання; підвищується мотивація школярів; робиться акцент на поглибленому навчанні; ефективно використовується час; гнучкість навчання; легше робити аналітику досягнень кожного школяра; розширені засоби діагностики; інтерактивність; навчання в командах; робота вдома; економія грошей за рахунок скорочення поїздок; різноманітні можливості для навчання. Навчальний процес, організований за технологією змішаного навчання, спрямований на формування всебічно розвиненої особистості, тому реалізує освітню, розвиваючу та виховну функції. Загальновідомо, що процес навчання враховує ряд загальнодидактичних принципів. Успішність та ефективність реалізації процесу змішаного навчання у ЗНЗ забезпечується дотриманням наступних основних та специфічних дидактичних принципів: свідомості, активності та самостійності, міцності, наочності, системності й послідовності, стимулювання і мотивації, орієнтації на конкретних школярів, урахування індивідуальних особливостей учнів, інтерактивності, адаптивності, мобільності, гуманістичності, гнучкості, відповідності технологіям навчання, відкритості навчального процесу. Для розв’язання навчальних завдань у змішаному навчанні використовують наступні методи навчання: - традиційні методи навчання за джерелом знань: словесні, наочні, практичні; - комп’ютерно-орієнтовані активні та інтерактивні методи навчання: кейстехнології, проведення відеоконференцій та «круглих столів», веб-квести, «мозковий штурм», ділова гра, метод проектів та ін.
 8. 8. Формами організації змішаного навчання у ЗНЗ можуть бути: - традиційні форми організації навчання: уроки, семінари, практичні заняття, самостійні та лабораторні роботи тощо; - комп’ютерно-орієнтовані форми організації навчання: аудіо та відео уроки вебінари, індивідуальні та групові онлайн проекти, консультації з використанням ІКТ тощо. При визначенні методичних засад змішаного навчання, потрібно розглянути такі засоби навчання: - традиційні засоби навчання: підручник, посібник, зошити, роздаткові матеріали, лабораторне обладнання, технічні засоби навчання тощо; - комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання: електронні підручники та зошити, аудіо- та відеоматеріали, CD-диски, програмне забезпечення для контролю та виміру рівня знань, інформаційно-пошукові та довідкові системи, анімації та симуляції тощо. Крім живого спілкування між вчителем та учнми, в змішаному навчанні ще з’являються дистанційні інструменти для комунікації: чат (текстовий та відео), форум та електронна пошта, що дають можливість школярам спілкуватися один з одним і учителем та працювати разом, а також ставити питання учителям, не чекаючи уроків. Не підлягає сумніву, що всі представлені засоби, форми організації і методи, цілі і зміст навчання повинні бути наявні в структурі моделі змішаного навчання. Змішане навчання, орієнтоване на особистісні запити школярів, формує у них навички самостійного навчання та самоконтролю. Таке навчання надає учням нові можливості по вивченню дисциплін – можна не тільки в класі на занятті, а й в будь-який час та в будь-якому місці ознайомитись з необхідним навчальним матеріалом у режимі онлайн; пройти тестування з метою перевірки своїх знань з теми в режимі онлайн, тим самим підготуватися до контрольної або самостійної робіт у класі; переглянути додаткові джерела з теми онлайн, які надає учитель. Варіантами реалізації змішаного навчання у ЗНЗ можуть бути моделі, які відрізняються між собою домінуванням одного з трьох компонентів: традиційною прямою особистою взаємодією учасників навчального процесу; інтерактивною взаємодією за допомогою ІКТ та електронних інформаційно-освітніх онлайн
 9. 9. ресурсів; самоосвітою: 1. Ротаційна модель – почергове використання навчання, в якому напрямі взаємодіють вчитель та учень (або група учнів), та навчання, в якому взаємодія між суб’єктами навчання відбувається за допомогою ІКТ. Вона поділяється на модель ротації між станціями або модель ротації у межах класу, модель «перевернутого» класу, модель індивідуальної ротації; 2. Гнучка модель – модель, у якій основою навчального процесу є дистанційне навчання; 3. Особистісно-орієнтована модель дає можливість школярам традиційні заняття доповнювати проходженням додаткових електронних курсів з тем у режимі онлайн; 4. Модель збагаченого віртуального середовища. Ця модель передбачає, що учні засвоюють більшу частину навчальної програми за допомогою електронних курсів при цьому консультації з викладачем можуть відбуватися як очно, так і в онлайн режимі. Змішане навчання є надзвичайно затребуваною моделлю, яка зарекомендувала себе у всьому світі як ефективний спосіб поліпшення якості знань школярів, структурування їх самостійної роботи, підвищення мотивації до навчальної діяльності. Побудова навчального процесу на основі змішаного навчання свідчить про те, що це є оптимальний шлях для ефективної передачі знань, який сприяє підвищенню якості підготовки школярів. Змішане навчання географії та біології в загальноосвітній школі в умовах комп‛ютерно – орієнтованого середовища навчання. На сучасному етапі навчання географії та біології в загальноосвітній школі поряд із традиційним очним навчанням досить актуальним є запровадження дистанційної освіти у процесі навчання цих дисциплін в загальноосвітній школі в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання. Перед сучасним учителем постає декілька проблем: мотивація учнів до вивчення географії та біології; відсутність активної позиції учня (учні звикають до пасивної ролі на уроці, де вчитель грає провідну роль). Отже, традиційні форми навчання виявляються недостатніми для вирішення поставлених завдань. У зв’язку з цим
 10. 10. виникає необхідність пошуку нових технологій і форм навчання, до яких можна віднести змішане навчання. Чому, на нашу думку, ці предмети майже ідеально підходять для застосування щодо їх вивчення технологій змішаного навчання? По-перше: як географія так і біологія характеризуються об‛ємним програмовим матеріалом, який робить уроки надто «насиченими», причому значна частина якого є достатньо легкою для самостійного опрацювання шляхом проходження дистанційного курсу; по-друге: ці предмети тяжіють до наочності (карти, малюнки, таблиці, явища, цифровий та графічний матеріал, колекції, макети, прилади і т.д., які зазвичай відсутні в кабінеті) і без комп‛ютерних технологій тут просто не можна обходитись; по – третє: предмети характеризуються високою мотиваційною здатністю і при вмілому застосуванні учителем певних технологічних комп‛ютерних новинок у навчальному процесі здатні зацікавити вивченням дисциплін, що в кінцевому результаті збільшує самостійну активність в пошуку істини знань та формування певних компетентностей школярів. На нашу думку, у процесі навчання географії та біології найбільш оптимальним є моделі, які реалізують поєднання традиційного і дистанційного навчання: перевернутий клас, зміна робочих зон, автономна група, тому що такі моделі змішаного навчання реалізуються, в основному, за рахунок дистанційного навчання, тому їх використання для реалізації навчального процесу з цих дисциплін у загальноосвітніх закладах обмежено. Методами змішаного навчання з географії і біології є методи, які активно використовують педагогічні, інформаційно-комунікаційні технології для формування і розвитку в учнів знань, умінь, навичок, способів виконання різних видів інформаційно - аналітичної діяльності. Засобами змішаного навчання з цих дисциплін є як традиційні підручники і посібники, засоби наочності, дидактичний матеріал, завантажувальні диски (створені учителем), а також сучасних засобів і систем транслювання інформації, інформаційного обміну. При цьому засоби інформаційно-комунікаційних технологій виступають, перш за все, в якості підтримки освітньої діяльності. Для реалізації зворотнього зв’язку між учителем і учнями
 11. 11. використовуються технології онлайн спілкування: чати, адресні звернення, електронні консультації, які сприяють постійному індивідуального контакту з учителем, забезпечують оперативність отримання персональних консультацій. Основні напрямки використання Інтернет-технологій за умови впровадження комп’ютерного-орієнтованого середовища навчання географії та біології в загальноосвітньому навчальному закладі з використанням електронних засобів комунікації: дистанційна освіта (впровадження електронної навчальної системи з набором дистанційних курсів чи розробка окремих дистанійних курсів для окремо взятих класів); інтерактивне спілкування (Google-документи); використання мережевих методичних ресурсів (матеріали розміщені на сайті вчителя, у середовищі Google Apps; співробітництво (створення інтерактивних карт, плакатів); створення та виконання з учнями інтерактивних розвиваючих вправ; застосування навчальних мережевих проектів на уроках, які сприяяють розвитку умінь самостійно конструювати свої знання; розвитку пізнавальної активності учнів; розвитку творчого і критичного мислення; веб-квести. Провідну роль при цьому відіграє дистанційне навчання з можливістю використання його елементів в практиці урочної роботи. Дистанційна освіта має такі варіанти застосування у процесі викладання географії та біології: робота з обдарованими дітьми (підготовка до предметних олімпіад та конкурсів); випереджувальне навчання; підготовка до ЗНО; тестування; робота з дітьми, які обмежені в пересуванні; організація колективних заходів за схемою один до багатьох (майстеркласів, відкритих уроків) та інше. У процесі навчання географії та біології доцільно використовувати дистанційні курси, які: стимулюють учнів отримувати знання самостійно; показують, як це потрібно робити; навчають, як треба при цьому думати і чому при цьому потрібно думати саме так; гарантують успішне навчання і на цій основі викликають у учнів задоволення від процесу пізнання, бажання повторити задоволення від процесу пізнання, бажання спробувати свої сили в більш складній ситуації; надають можливості для самореалізації; привчають до з’ясування сутності завдання.
 12. 12. Дистанційні курси, створені для учнів загальноосвітньої школи не повинні містити велику кількість тексту. Такі курси мають: складатися з невеликих за обсягом і змістом модулів, представлених в основному, картинками, зображеннями, мультиплікацією і звуком (кожен такий модуль повинен стимулювати учня замислюватися над особливістю завдання або досліджуваного матеріалу, формувати звичку виявляти сутність явища і з’ясовувати її); дозволяти переключатися в режим роботи з програмами, икористовуваними для вирішення запропонованих завдань, і знову повертатися до нього після їх розв’язання або з метою повторного вивчення матеріалу при неуспішному розв’язанні проблем; охоплювати невеликі фрагменти тексту, що використовується для тренування уважності і вдумливого дослідження цього тексту; стимулювати пошук необхідної для вирішення завдання інформації в попередніх модулях; ставити завдання і питання, над якими учневі хочеться думати, і вирішувати їх у ході опанування курсу, показуючи приклади конструктивного мислення; мати простий і зрозумілий інтерфейс, що дозволяє легко і просто звернутися до будь-якого модуля курсу; працювати з аксимальною роздільною здатністю в повно екранному режимі, щоб не псувати зір учня і зменшити його стомлюваність; функціонувати в будь-яких браузерах. Саме таких вимог ми дотримуємся при створенні власних дистанційних курсів. Виходячи із одержаних результатів, можна зробити такі висновки. Змішане навчання дозволяє задовольнити потреби всіх учнів. При змішаному навчанні виключається можливість втрати інформації учнями, завдяки дистанційному курсу завжди є можливість повернутися до вивченого матеріалу. Під час такого навчання передбачається самостійне вивчення теоретичного матеріалу, що вивільняє час для активного практичного опрацювання конкретних умінь у процесі традиційних уроків, також таке навчання передбачає різні форми організації занять - консультації через вебкамери, електронною поштою та інше. Варто зазначити, що для ефективної реалізації змішаного навчання доцільно передбачити та не допустити наступні недоліки: неефективне управління часом; відсутність самодисципліни з боку учнів; можливі технічні проблеми; проблеми співробітництва; вчителю потрібен час, щоб створити зміст (дистанційні курси - трудомісткий процес); учні повинні мати можливість (і бажання) виконувати завдання у вільний від навчання час. Перспективною, на нашу думку, є подальша робота у напрямку продовження створення комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання з використанням електронних засобів комунікації через реалізацію змішаного навчання у курсах з природничих дисциплін загальноосвітньої школи.
 13. 13. Практика впровадження технологій змішаного навчання з використанням електронних засобів комунікації при вивченні географії та біології в школі. Ще декілька років назад дослідники чітко розділяли навчання за допомогою ІКТ (дистанційне, електронне) і традиційне (навчання за класно- урочною моделлю), нині такої диференціації немає. Усе більше й більше фахівців говорять про доцільність «змішування» теорій, підходів та методів навчання. Застосування ІКТ у навчанні стало настільки органічним елементом, що навіть існує думка про виключення з обігу термінів «електронне навчання», «мобільне навчання» чи «дистанційне навчання», а сучасний освітній процес пропонується розуміти як «змішану модель» кращих навчальних практик і методів поряд із застосуванням сучасних технічних засобів навчання. Добре розуміючи сучасну тенденцію еволюції в організації навчального процесу нами розроблено та впроваджено освітній проект «Природничий Навігатор» - портал дистанційного та онлайн навчання з шкільних природничих дисциплін (URL http://navigator.co.ua/ ) . Основне завдання порталу - допомогти школярам за допомогою використання сучасних інформаційно – комунікаційних технологій отримати якісні знання і набути практичних навиків при опануванні природничих наук за курс загальноосвітньої школи. Портал розвивається за двома суміжними напрямами роботи: по-перше він має в наявності розроблені дистанційні інтерактивні курси, призначені для використання учителями природничих дисциплін в підготовці та проведенні уроків із зібраним необхідним матеріалом, а другий напрямок роботи - підготовка до ЗНО абітурієнтів, які обрали географію, біологію, хімію, фізику: для них дистанційні курси, онлайн вебінари, консультації тощо. Використання порталу уже давно вийшло за межі нашого навчального закладу та продовжує розширюватись, а функціональні можливості зростати. Експерти дали досить високу перспективну оцінку проекту і Природничий
 14. 14. Навігатор став одним з переможців Програми Make Your Mark 2017 року від компанії Київстар із залучення талановитих школярів до вивчення точних наук в Україні. Згідно правил Програми, частково проект буде реалізовано за допомогою партнера компанії, а Київстар вкладає в розвиток проекту необхідні інвестиційні кошти. Розглянемо більш детально про структуру, зміст та методику використання розробки у навчальному процесі. Для організації змішаного навчання з використанням мережевих технологій у Летичівському НВК №1 Хмельницької області з 2015 року застосовується електронна система навчання, яка працює з використанням канадського програмного продукту ATutor. За допомогою даної системи користувач системи - учень може: • отримувати доступ до навчального матеріалу і до словника термінів - глосарію; • перевіряти свої знання за допомогою тестування; • виконувати пошук по навчальних матеріалів; • здійснювати електронне спілкування з вчителем і учнями, обмінюватися файлами; • зберігати навчальний матеріал в файл для автономного перегляду, без підключення до сервера (в режимі "offline"). Дана системи має доступним в освоєнні інтерфейсом, вона невимоглива до великих швидкостей Інтернет-каналу. Платформа електронного (дистанційного) навчання – це програмне забезпечення для підтримки дистанційного навчання, метою якого є створення та управління педагогічним змістом, індивідуалізоване навчання та телетьюторат. Воно включає засоби, необхідні для трьох основних користувачів – учителя, учня, адміністратора. Тобто платформа дистанційного навчання – це центральний елемент, навколо якого збираються учасники дистанційної освіти. У зв’язку з нинішнім впровадженням дистанційної освіти у ЗНЗ, такі платформи по суті є необхідним елементом усіх загальноосвітніх навчальних закладів. Використання платформи дистанційного навчання при викладанні у школі надає можливість учителю з допомогою інтернет – посилань сконцентрувати на платформі весь необхідний для проведення занять матеріал в одному місці,
 15. 15. незалежно від його хмарного розташування та оперативно і послідовно використовувати та виводити його для унаочнення та опрацювання. Надавши доступ учням до необхідних курсів, позбавить останніх від не завжди успішного його пошуку в Інтернеті з великою затратою часу та надає змогу зосередитись учителю на формуванні в школярів необхідних компетентностей при засвоєнні цього матеріалу. Учитель періодично доповнює та змінює із-за потреби матеріал свого курсу, а не зосереджується на рутинній щорічній його підготовці. Таким чином спостерігається професійний ріст вчителя і зростання рівня засвоєння предметних знань школярами, який учитель може контролювати з допомогою технічних можливостей платформи дистанційного навчання. Технології дистанційного навчання можуть використовуватись ЗНЗ при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; вивченні додаткових (факультативних) предметів; навчанні учнів під час хвороби; виконанні науково- дослідницьких робіт у Малій академії наук України; участі у дистанційних олімпіадах, конкурсах; отриманні консультацій тощо. Можливе також використання системи як додатковий засіб при традиційному навчанні школярів. У цій системі, викладач створює загальний курс навчання, використовуючи мультимедійні педагогічні ресурси, індивідуалізує його до потреб та здібностей кожного учня, та здійснює підтримку діяльності школярів. Учень вивчає в мережі або завантажує педагогічний зміст, що йому рекомендований, організовує свою роботу, виконує вправи, він може бачити еволюцію своєї діяльності на інтерфейсі комп’ютера, виконувати завдання для самооцінки та передавати виконані завдання на перевірку викладачеві. Учителі та учні спілкуються індивідуально або в групі, пропонують теми для обговорення й співробітничають при вивченні або створенні загальних документів. Адміністратор забезпечує й підтримує обслуговування системи, управляє доступами та правами вчителв і учнів, створює зв’язки із зовнішніми інформаційними системами (адміністративними документами, каталогами, педагогічними ресурсами тощо).
 16. 16. На сьогоднішній день у світі існує значне число e-learning платформ для організації електронного навчання, які поділяються на дві великі категорії: з закритим кодом (комерційні); відкритим кодом (поширюються безкоштовно) Нами самостійно впроваджена платформа дистанційного (електронного) навчання, що доступна в інтернеті за електронною адресою: http://edu.navigator.co.ua/login.php та є складовою нашого проекту Природничий Навігатор (http://navigator.co.ua/). Третьою складовою проекту є контентний сайт Природничий Навігатор Блог ( http://blog.navigator.co.ua/ ). ATutor, який використовується нами у викладацькій роботі і лежить в основі платформи дистанційного навчання, є веб-орієнтованою системою керування навчанням. Програмний продукт - простий у встановленні, налаштуванні та підтримці для системних адміністраторів; викладачі (інструктори) можуть досить легко створювати та переносити навчальні матеріали та запускати свої онлайн-курси. А оскільки система є модульна, тобто складається з окремих функціональних одиниць — модулів, то вона відкрита для модернізації і розширення функціональних можливостей. яка, зокрема, дозволяє вільно використовувати, змінювати та доповнювати програму. Розкриємо деякі основні можливості системи, які закріплено за 3 типами користувачів (учні, інструктори-викладачі та адміністратори). Система надає різним категоріям користувачів різні можливості. Для студентів (учнів): а) Редагування персональної інформації (учень має можливість редагувати персональну інформацію, включаючи можливість завантаження власного фото, зміни паролю та адреси електронної пошти); б) Перегляд існуючих курсів та запис на них (учень може переглядати список курсів, відправляти запит на отримання прав доступу до них); в) Використання навчальних курсів (учень має можливість переглядати в повному об'ємі інформацію у навчальному курсі, на який він записаний, з можливістю пакетного завантаження навчальних матеріалів, якщо це дозволено інструктором курсу); г) Тестування та опитування (учні в рамках навчального курсу можуть проходити тестування або анонімні опитування, переглядати результати тестувань);
 17. 17. д) Засоби спілкування (система дистанційного навчання володіє такими засобами зв’язку між учасниками навчального процесу: синхронними (чати, телеконференції, дошки (whiteboards), асинхронними (оголошення, форуми, внутрішні повідомлення, електронна пошта, блоги, вікі, коментарі в файлообміннику); е) Групи та файлообмінник (учні можуть завантажувати та обмінюватись файлами в рамках навчального курсу або своєї групи); є) Пошук (ефективна система пошуку в межах навчального курсу, всіх курсів та зовнішніх джерел інформації (пошук по TILE) Для інструкторів (учителів). Інструктори, окрім можливостей студентів (учнів), мають додаткові інструменти для ефективного створення навчальних курсів в навчальній системі. Зокрема: а) Навчальний курс (викладачі мають можливість створювати навчальні курси в межах системи, визначати права доступу до них та інші властивості); б) Матеріал (створення навчальних матеріалів у навчальному курсі з використанням вбудованого редактора матеріалів, керування навчальними матеріалами (структура, період доступу), та перегляд статистики використання матеріалів. Можливість експорту та імпорту навчальних матеріалів у формат обміну навчальними матеріалами SCORM); в) Файловий менеджер (завантаження на сервер необхідних навчальних матеріалів, наприклад, текстів лекцій, практичних занять, тощо у різноманітних форматах (Microsoft Word, PDF, DJVU) з наступним використанням у навчальних матеріалах. Передбачена можливість пакетного завантаження файлів); г) Тести (широкі можливості щодо створення і керування тестами, запитаннями, організація бази даних питань курсу, попередній перегляд тестів, перегляд спроб складання тестів користувачами, можливість їх оцінювання, перегляд статистики по тестах); д) Запис на курс, групи (керування записом на курс, перегляд записаних на курс студентів та керування їх правами у межах курсу. Можливість призначення
 18. 18. асистентів та випускників курсу. Створення груп у межах курсу та керування ними); е) Електронна пошта курсу (дозволяє розсилати повідомлення різним категоріям щколярів: усім зареєстрованим у даному курсі, тільки привілейованим учням, випускникам, тим, кому в запису на курс було відмовлено, або учням окремих групп(класів)); є) Резервна копія курсу (можливість створення резервних копій курсу, відновлення курсу з резервної копії); ж) Оголошення (дає можливість додавати, видаляти та редагувати оголошення для учнів курсу. Оголошення відображаються на домашній сторінці курсу і можуть розсилатися через RSS (якщо така функція увімкнена у властивостях курсу); з) Опитування (за допомогою цього інструменту можна організовувати неоцінювані опитування учнів з метою з’ясування їх думки з тих чи інших питань); і) Словник (цей пункт дозволяє вводити і редагувати словникові терміни. Терміни, які використовуються в матеріалі, легше вводити через редактор матеріалу); ї) Список літератури (цей засіб дає можливість вказувати список джерел, обов’язковість та термін ознайомлення з ними); к) Статистика (цей інструмент показує дані про те, як користуються курсом учні та незареєстровані користувачі). Для адміністраторів: а) Керування користувачами (можливість керування користувачами системи, та їх правами); б) Керування курсами (можливість керування курсами системи, резервними копіями);
 19. 19. в) Керування загальними параметрами системи (можливість керування загальними параметрами системи, зокрема темами оформлення, мовою інтерфейсу тощо). Подальше розширення електронного навчання передбачатиме розробку нових біолого-географічних курсів та курсів з інших природничих навчальних дисциплін, що включатиме комплексний підхід до вивчення навчального матеріалу з використанням різних засобів і джерел з інтеграцією його з допомогою електронної системи. Електронна система дозволяє зібрати та усистематизувати увесь необхідний навчальний матеріал в єдине ціле і бути доступним при проведенні занять в будь-який час та місці при необхідності його використання. Намагаємось формувати навчальні курси по шкільних дисциплінах, виходячи з вимог до викладання предметів та такі курси включають: - документи планування навчального процесу (навчальні програми навчально-тематичні плани, розклади занять); - електронні версії шкільних підручників, посібників для допомоги учням у виконанні практичних робіт, зошитів на друкованій основі, атласів і т.п.; - відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо; - мультимедійні лекційні матеріали (відео та презентації); - термінологічні словники; - практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; - віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; - віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання; навчальні та розвиваючі ігри, динамічні карти, онлайн вебкамери у фреймі та інше; - пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, - тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем; - ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання; - електронні бібліотеки чи посилання на них; - бібліографії; - дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної
 20. 20. - дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм; - інші ресурси навчального призначення Основний навчальний матеріал розміщено у вигляді конспектів уроків, насичених інтерактивним наочним контентом з миттєвим їх використанням при необхідності у навчальному процесі чи самопідготовці. Тривалий досвід використання електронної системи у навчальному процесі Летичівського НВК №1, враховуючи порівняно простий інтерфейс та значний потенціал розробки, незначне навантаження на сервер, дає підстави вважати, що дана платформа електронного навчання є однією з таких, що найбільше підходить для використання у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, а така структура навчальних курсів є оптимальною для організації урочної системи навчання у школах за змішаною та дистанційною формами. Висновки Проведене дослідження та власний досвід підтверджує той факт, що тільки при виваженому поєднанні традиційного та дистанційного навчання, яке спирається на вищезазначені методологічні пiдхoди та дидактичні принципи навчання, в найбільшій мірі дозволяє вчителям побудувати гнучкий персоналізований процес навчання з урахуванням індивідуальних особливостей школярів та із використанням можливостей ІКТ. При змішаному навчанні розширюються освітні можливості школярів, відбувається інтерактивна взаємодія між учителем та учнями не тільки дистанційно, але й очно при організації різноманітних форм навчання із застосуванням різних методів і засобів навчання. Результатом розглянутого навчання є формування особистості майбутнього випускника школи з необхідним набором ключових компетентностей, здатного вирішувати різноманітні життєві задачі. Процес навчання за такою моделлю стає цікавішим та більш насиченим, спрямованим на розвиток ще із шкільної парти навичок самоконтролю. Він дозволяє збільшити частку самостійної роботи учнів, відповідає їх особистісним запитам, надає їм нові можливості для засвоєння навчального матеріалу у зручний для них час, будь-якому місці, потрібному темпі та для активної взаємодії між вчителем і школярами, плідно використовувати час, легше контролювати процес навчання кожного учня тощо. На нашу думку, змішане навчання сприяє підвищенню ефективності навчання, оскільки відбувається не тільки класно-урочна навчальна діяльність школяра, а й постійна та регулярна самостійна робота з використанням сучасних
 21. 21. програмних та технічних засобів в області ІКТ, що веде до неперервності навчального процесу. Таке навчання активізує аналітичні здібності школярів та розвиває критичне мислення за рахунок того, що учні отримують навчальний матеріал не тільки від учителя на уроках, але й самостійно повинні шукати, обирати та обробляти необхідний матеріал. Застосування у змішаному навчанні нових методів, інструментів та сучасних засобів дозволяє більш повно використовувати потенціал навчального контенту. На наш погляд, розвиток змішаного навчання може стати одним з ключових напрямків модернізації сучасної системи загальної середньої освіти. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Природничий Навігатор. Портал дистанційного та онлайн навчання з шкільних природничих дисциплін. http://navigator.co.ua/ ; 2. Коротун О. В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інформаційні технології в освіті. 2016. № 3 (28); 3. Кухаренко В.М. Змішане навчання. Вебінар. [Електронний ресурс] / М. В. Кухаренко // – Режим доступу: http://www.wiziq.com/online-class/2190095-intel-blended 4. В. Л. Бузько ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ. 2016 5. Кордяк І.М., Цимбалюк М.В. Розробка навчальних курсів та використання електронної системи навчання на платформі Atutor. Методичні вказівки. Для викладачів (інструкторів) та користувачів системи. 2016 6. Бугайчук К. Л. ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Інформаційні технології і засоби навчання, 2016, Том 54, №4 7. ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ Олександр КРИВОНОС, Ольга КОРОТУН. НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Випуск 8(11).2016 8. Теорія та практика змішаного навчання Монографія За редакцією В.М. Кухаренка. Харків НТУ «ХПІ» 2016

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • kordiak1

  Feb. 10, 2018

У роботі розкриті педагогічні аспекти змішаного навчання, наведена педагогічна технологія використання змішаного навчання при викладанні географії і біології в школі та інформаційно - інтерактивні технології для його підтримки. Атестаційна робота учителя

Views

Total views

2,461

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

14

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×