Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Korčulanska Liga - Čara

367 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Korčulanska Liga - Čara

 1. 1. NGL Korčulanska liga HOĆEMO, MOŽEMO, ZNAMO
 2. 2. <ul><li>ZAŠTO SMO OSNOVALI KORČULANSKU LIGU ? </li></ul><ul><li>Da vratimo ponos i optimizam u naš Grad i naša mjesta, </li></ul><ul><li>Da damo i provedemo viziju razvoja našeg Grada koja će omogućiti povratak i ostanak mladih na našem otoku, </li></ul><ul><li>Da ustrojimo gradsku upravu u skladu sa najboljim iskustvima iz Europske Unije, </li></ul><ul><li>Da vrednujemo poštenje, stručnost i radinost na najbolji mogući način. </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 3. 3. <ul><li>KOJIM PRINCIPIMA ĆE SE RUKOVODITI NAŠA GRADSKA UPRAVA ? </li></ul><ul><li>Transparentnost </li></ul><ul><li>Potpuna otvorenost gradske uprave prema javnosti kroz razvijanje modernih sredstava komunikacije. Javna dostupnost svih gradskih odluka te projekata . </li></ul><ul><li>Potpuna uključenost građana </li></ul><ul><li>Svi građani imaju pravo sudjelovati u donošenju strateških odluka bitnih za Grad a ne samo gradski vijećnici. </li></ul><ul><li>Profesionalnost </li></ul><ul><li>U odabiru zaposlenika te u svim investicijama lokalna uprava mora se voditi kriterijima profesionalnosti te uvažavanja mišljenja stručnjaka za pojedino područje. </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 4. 4. <ul><li>KOJE VRIJEDNOSTI I IDEJE ĆEMO POTICATI ? </li></ul><ul><li>Zajedništvo svih mjesta Grada Korčule </li></ul><ul><li>Suradnju sa susjednim lokalnim upravama </li></ul><ul><li>Otvorenost prema svim građanima </li></ul><ul><li>Neovisnost od „visoke politike“ - da Korčula sama stvara </li></ul><ul><li>svoju budućnost </li></ul><ul><li>Povećanje proračunskih prihoda </li></ul><ul><li>Toleranciju, slobodu i jednakost svakog građanina </li></ul><ul><li>Usvajanje iskustava EU u vođenju lokalne uprave </li></ul><ul><li>Efikasnu lokalnu upravu </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 5. 5. <ul><li>PET PROJEKATA KOJE ĆEMO ODMAH ZAPOČETI </li></ul><ul><li>1. Korčula – vrhunska turistička destinacija </li></ul><ul><li>Privatizacija HTP Korčula kroz sudjelovanje Grada </li></ul><ul><li>Brandiranje i promocija Grada kao vrhunske turističke destinacije </li></ul><ul><li>Razvoj novih turističkih zona i novih turističkih proizvoda (Postrana, Majsan, Škoji, korčulanske plaže,..). </li></ul><ul><li>2. Korčula – Mediteranski Otočni Grad </li></ul><ul><li>Očuvanje kulturne i civilizacijske baštine </li></ul><ul><li>Izbacivanje prometa iz središta grada </li></ul><ul><li>Financijska potpora Grada životu u tradicionalnim sredinama </li></ul><ul><li>Uređenje zapadne rive </li></ul><ul><li>Izgradnja Sportskog centra </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 6. 6. <ul><li>PET PROJEKATA KOJE ĆEMO ODMAH ZAPOČETI </li></ul><ul><li>3. Žrnovo/Račišće/Pupnat/Čara/Kneže – korčulanska Provansa </li></ul><ul><li>Poticanje tradicionalnih poljoprivrednih djelatnosti </li></ul><ul><li>Razvoj vinarstva, vinogradarstva i maslinarstva </li></ul><ul><li>Poticanje razvoja vrhunske gastronomije </li></ul><ul><li>Oživljavanje svih mjesta kroz turističke atrakcije </li></ul><ul><li>Izrada pješačkih i biciklističkih staza preko otoka </li></ul><ul><li>4. Korčulanski model stanogradnje </li></ul><ul><li>Konkretni planovi za povratak, ostanak i opstanak korčulanske omladine kroz osiguranje jeftinog rješavanja stambenog pitanja </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 7. 7. <ul><li>PET PROJEKATA KOJE ĆEMO ODMAH ZAPOČETI </li></ul><ul><li>5 . Korčula – grad poduzetništva </li></ul><ul><li>Razvoj poduzetničkog inkubatora – besplatne usluge i podrška za nove poduzetnike </li></ul><ul><li>Razvoj poduzetničke zone </li></ul><ul><li>Aktiviranje državnih i EU pristupnih fondova koji će dodatno stimulirati ulaganja </li></ul><ul><li>Osnivanje agencije za razvoj „Korčula 2050“ koja će se baviti strateškim razvojem grada te pomagati poduzetnicima u pristupu državnim i EU fondovima. </li></ul><ul><li>Razvoj pomorske djelatnosti kroz sustav obrazovanja </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 8. 8. <ul><li>ČETIRI PROJEKTA KOJIMA ĆEMO ODREDITI BUDUĆNOST KORČULE U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU </li></ul><ul><li>1. Stvaranje temelja za početak visokoškolskog </li></ul><ul><li>obrazovanja u Korčuli </li></ul><ul><li>Uspostavit ćemo kontakte sa stranim i domaćim obrazovnim institucijama kako bismo osigurali zakonske i organizacijske preduvjete za započinjanje visokoškolskog obrazovanja u Korčuli. </li></ul><ul><li>2. Projekt „Marko Polo World“ </li></ul><ul><li>Izgradnja tematskog parka na otoku koji će privući turiste iz cijelog svijeta i omogućiti značajne investicije i zapošljavanje. </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 9. 9. <ul><li>ČETIRI PROJEKTA KOJIMA ĆEMO ODREDITI BUDUĆNOST KORČULE U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU </li></ul><ul><li>3. Zračna luka Korčula </li></ul><ul><li>Zračna luka jedan je od temelja za razvoj otoka, posebno za razvoj turističke djelatnosti. Ispitat ćemo sve mogućnosti za suradnju javnog i privatnog kapitala u suradnji sa susjednim lokalnim upravama. </li></ul><ul><li>4. Nova putnička luka </li></ul><ul><li>Poduprijeti ćemo izgradnju novih lučkih kapaciteta koji će Korčuli omogućiti da ostane drugi po značaju cruising porat u Hrvatskoj i osigura prometnu povezanost s hrvatskim i mediteranskim lukama novim, većim i bržim, trajektima. </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 10. 10. <ul><li>ŠTO JE CILJ KORČULANSKE LIGE ? </li></ul><ul><li>Korčulanska liga će kroz ovaj program stvoriti uvjete da </li></ul><ul><li>Korčula postane ambiciozan i dinamičan Grad koji će privlačiti </li></ul><ul><li>mlade ljude te omogućiti svakom svom stanovniku da ostvari </li></ul><ul><li>svoje životne snove. </li></ul><ul><li>Korčula će biti u isto vrijeme moderna i tradicionalna sa </li></ul><ul><li>snažnim osjećajem lokalnog ponosa. </li></ul><ul><li>HOČEMO, MOŽEMO, ZNAMO !!!! </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 11. 11. <ul><li>ŠTO JE U PROGRAMU KORČULANSKE LIGE VAŽNO ZA ČARU ? </li></ul><ul><li>Decentralizacija sredstava, više novca za mjesni odbor Čara </li></ul><ul><li>Odluke o komunalnim intervencijama i radovima najbolje mogu donositi i </li></ul><ul><li>provoditi sami mještani Čare </li></ul><ul><li>Privatizacija HTP Korčula kroz sudjelovanje Grada </li></ul><ul><li>Dobro plaćena radna mjesta u hotelima HTP Korčule kroz nove investicije </li></ul><ul><li>u HTP Korčula </li></ul><ul><li>Razvoj novih turističkih zona i proizvoda </li></ul><ul><li>Nove turističke zone i nova radna mjesta, bolje vrednovanje i upravljanje </li></ul><ul><li>sa prirodnim resursima. </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 12. 12. <ul><li>ŠTO JE U PROGRAMU KORČULANSKE LIGE VAŽNO ZA ČARU ? </li></ul><ul><li>Financijska potpora mladima životu u tradicionalnim sredinama </li></ul><ul><li>Poticati ćemo život u Čari kako se ljudi ne bi iseljavali iz Čare </li></ul><ul><li>već živjeli gdje i njihovi preci. </li></ul><ul><li>Rješavanje pitanje brodogradilišta </li></ul><ul><li>Dobro plaćena radna mjesta kroz razvoj napredne brodogradnje. </li></ul><ul><li>Čara – dio korčulanske Provanse </li></ul><ul><li>Razvoj agroturizma, vinogradarstva, vinarstva, pješačke i biciklističke </li></ul><ul><li>staze, vrhunska gastronomija. </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 13. 13. <ul><li>KAKO POTAKNUTI RAZVOJ TURIZMA U ČARI KORISTEĆI </li></ul><ul><li>ISKUSTVA ISTRE ? </li></ul><ul><li>Donijeti odmah zajedno sa razvojnim agencijama program razvoja agroturizma. </li></ul><ul><li>Osigurati zajedno sa državnim i EU fondovima poticajne mjere za izgradnju seoskih domaćinstava i obiteljskih hotela </li></ul><ul><li>Osigurati poticajne mjere za razvoj vinogradarstva i vinarstva </li></ul><ul><li>Uspostaviti suradnju sa agencijama za ruralni razvoj iz Europske Unije </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 14. 14. <ul><li>KAKO POTAKNUTI RAZVOJ TURIZMA U ČARI KORISTEĆI </li></ul><ul><li>ISKUSTVA ISTRE ? </li></ul><ul><li>Poticati razvoj proizvodnje tradicionalnih proizvoda </li></ul><ul><li>Sajam lokalnih proizvoda u Čari i Korčuli </li></ul><ul><li>Udruživanje i zajednički nastup svih subjekata u agroturizmu </li></ul><ul><li>Stvaranje “Vinske regije Čara” kao svjetski poznate marke. </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 15. 15. <ul><li>KAKO ZADRŽATI MLADE U ČARI I NA OTOKU ? </li></ul><ul><li>Bolje plaćena radna mjesta </li></ul><ul><li>Glavni cilj Korčulanske lige je jačanje gospodarstva Grada Korčule, nova </li></ul><ul><li>radna mjesta, bolje plaćena radna mjesta. </li></ul><ul><li>Rješavanje stambenog pitanja </li></ul><ul><li>Poticanje života u tradicionalnim sredinama, korčulanski model </li></ul><ul><li>stanogradnje. </li></ul><ul><li>Obrazovne institucije u svim našim mjestima </li></ul><ul><li>Lokalna uprava mora osigurati po svaku cijenu da tradicionalne </li></ul><ul><li>obrazovne institucije ostanu u mjestu (vrtić, škola) </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 16. 16. <ul><li>KAKO POTAKNUTI RAZVOJ ČARE KORISTEĆI ISKUSTVO I FONDOVE </li></ul><ul><li>EUROPSKE UNIJE ? </li></ul><ul><li>Odmah odrediti 10 prioritetnih programa razvoja Čare u suradnji mještana i profesionalnih savjetnika </li></ul><ul><li>Sve programe odmah prijaviti u ROP naše županije kao glavni preduvjet </li></ul><ul><li>za dobivanje sredstava EUa (trenutno od preko 500 projekata u ROPu iz </li></ul><ul><li>Čare prijavljen samo 1). </li></ul><ul><li>Osigurati smjernice i pomoć ljudima koji žele ulagati u turističke objekte </li></ul><ul><li>Stručnu pomoć u uređenju i prodaji kapaciteta. Pomoć u pristupu </li></ul><ul><li>bankama, državnim i EU fondovima. </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 17. 17. <ul><li>CILJ KORČULANSKE LIGE </li></ul><ul><li>Kroz četiri godine dostići razinu razvoja Čare koju danas imaju mjesta </li></ul><ul><li>u unutrašnjosti Istre uz puno poštivanje i zaštitu lokalne tradicije, </li></ul><ul><li>Razviti agroturizam kao jednu od strateških grana razvoja Grada Korčule, </li></ul><ul><li>Nova i bolje plaćena radna mjesta u turizmu i industriji, </li></ul><ul><li>Ravnomjerniji razvoj svih dijelova Grada Korčule. </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4

×