Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NGL Korčulanska liga HOĆEMO, MOŽEMO, ZNAMO
<ul><li>ZAŠTO SMO OSNOVALI KORČULANSKU LIGU ? </li></ul><ul><li>Da vratimo ponos i optimizam u naš Grad i naša mjesta, </l...
<ul><li>KOJIM PRINCIPIMA ĆE SE RUKOVODITI NAŠA GRADSKA UPRAVA ? </li></ul><ul><li>Transparentnost </li></ul><ul><li>Potpun...
<ul><li>KOJE VRIJEDNOSTI I IDEJE ĆEMO POTICATI ? </li></ul><ul><li>Zajedništvo svih mjesta Grada Korčule </li></ul><ul><li...
<ul><li>PET PROJEKATA KOJE ĆEMO ODMAH ZAPOČETI </li></ul><ul><li>1. Korčula – vrhunska turistička destinacija </li></ul><...
<ul><li>PET PROJEKATA KOJE ĆEMO ODMAH ZAPOČETI </li></ul><ul><li>3. Žrnovo/Račišće/Pupnat/Čara/Kneže – korčulanska Prova...
<ul><li>PET PROJEKATA KOJE ĆEMO ODMAH ZAPOČETI  </li></ul><ul><li>5 . Korčula – grad poduzetništva </li></ul><ul><li>Razv...
<ul><li>ČETIRI PROJEKTA KOJIMA ĆEMO ODREDITI BUDUĆNOST KORČULE U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU </li></ul><ul><li>1. Stvaranje t...
<ul><li>ČETIRI PROJEKTA KOJIMA ĆEMO ODREDITI BUDUĆNOST KORČULE U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU </li></ul><ul><li>3. Zračna luka...
<ul><li>ŠTO JE CILJ KORČULANSKE LIGE ? </li></ul><ul><li>Korčulanska liga će kroz ovaj program stvoriti uvjete da </li></u...
<ul><li>PRIVATIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE HTP KORČULA d.d. </li></ul><ul><li>Cilj procesa </li></ul><ul><li>Osigurati min.5...
<ul><li>PRIVATIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE HTP KORČULA d.d. </li></ul><ul><li>Način realizacije </li></ul><ul><li>Dogovor sa...
<ul><li>PRIVATIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE HTP KORČULA d.d. </li></ul><ul><li>Završetak proces </li></ul><ul><li>Profesional...
<ul><li>PROJEKT “MARCO POLO WORLD” PREDSTAVLJANJE </li></ul><ul><li>- u Svijetu jedinstveni turistički i mirovni projekt n...
<ul><li>PROJEKT “MARCO POLO WORLD” PREDSTAVLJANJE </li></ul><ul><li>2. Uvažavanje postojećih odnosa na otočnom terenu Korč...
<ul><li>PROJEKT “MARCO POLO WORLD” PREDSTAVLJANJE </li></ul><ul><li>4. Pozitivni efekti MPW-a </li></ul><ul><li>- sezona t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Korčulanska Liga - Korčula

481 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Korčulanska Liga - Korčula

 1. 1. NGL Korčulanska liga HOĆEMO, MOŽEMO, ZNAMO
 2. 2. <ul><li>ZAŠTO SMO OSNOVALI KORČULANSKU LIGU ? </li></ul><ul><li>Da vratimo ponos i optimizam u naš Grad i naša mjesta, </li></ul><ul><li>Da damo i provedemo viziju razvoja našeg Grada koja će omogućiti povratak i ostanak mladih na našem otoku, </li></ul><ul><li>Da ustrojimo gradsku upravu u skladu sa najboljim iskustvima iz Europske Unije, </li></ul><ul><li>Da vrednujemo poštenje, stručnost i radinost na najbolji mogući način. </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 3. 3. <ul><li>KOJIM PRINCIPIMA ĆE SE RUKOVODITI NAŠA GRADSKA UPRAVA ? </li></ul><ul><li>Transparentnost </li></ul><ul><li>Potpuna otvorenost gradske uprave prema javnosti kroz razvijanje modernih sredstava komunikacije. Javna dostupnost svih gradskih odluka te projekata . </li></ul><ul><li>Potpuna uključenost građana </li></ul><ul><li>Svi građani imaju pravo sudjelovati u donošenju strateških odluka bitnih za Grad a ne samo gradski vijećnici. </li></ul><ul><li>Profesionalnost </li></ul><ul><li>U odabiru zaposlenika te u svim investicijama lokalna uprava mora se voditi kriterijima profesionalnosti te uvažavanja mišljenja stručnjaka za pojedino područje. </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 4. 4. <ul><li>KOJE VRIJEDNOSTI I IDEJE ĆEMO POTICATI ? </li></ul><ul><li>Zajedništvo svih mjesta Grada Korčule </li></ul><ul><li>Suradnju sa susjednim lokalnim upravama </li></ul><ul><li>Otvorenost prema svim građanima </li></ul><ul><li>Neovisnost od „visoke politike“ - da Korčula sama stvara </li></ul><ul><li>svoju budućnost </li></ul><ul><li>Povećanje proračunskih prihoda </li></ul><ul><li>Toleranciju, slobodu i jednakost svakog građanina </li></ul><ul><li>Usvajanje iskustava EU u vođenju lokalne uprave </li></ul><ul><li>Efikasnu lokalnu upravu </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 5. 5. <ul><li>PET PROJEKATA KOJE ĆEMO ODMAH ZAPOČETI </li></ul><ul><li>1. Korčula – vrhunska turistička destinacija </li></ul><ul><li>Privatizacija HTP Korčula kroz sudjelovanje Grada </li></ul><ul><li>Brandiranje i promocija Grada kao vrhunske turističke destinacije </li></ul><ul><li>Razvoj novih turističkih zona i novih turističkih proizvoda (Postrana, Majsan, Škoji, korčulanske plaže,..). </li></ul><ul><li>2. Korčula – Mediteranski Otočni Grad </li></ul><ul><li>Očuvanje kulturne i civilizacijske baštine </li></ul><ul><li>Izbacivanje prometa iz središta grada </li></ul><ul><li>Financijska potpora Grada životu u tradicionalnim sredinama </li></ul><ul><li>Uređenje zapadne rive </li></ul><ul><li>Izgradnja Sportskog centra </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 6. 6. <ul><li>PET PROJEKATA KOJE ĆEMO ODMAH ZAPOČETI </li></ul><ul><li>3. Žrnovo/Račišće/Pupnat/Čara/Kneže – korčulanska Provansa </li></ul><ul><li>Poticanje tradicionalnih poljoprivrednih djelatnosti </li></ul><ul><li>Razvoj vinarstva, vinogradarstva i maslinarstva </li></ul><ul><li>Poticanje razvoja vrhunske gastronomije </li></ul><ul><li>Oživljavanje svih mjesta kroz turističke atrakcije </li></ul><ul><li>Izrada pješačkih i biciklističkih staza preko otoka </li></ul><ul><li>4. Korčulanski model stanogradnje </li></ul><ul><li>Konkretni planovi za povratak, ostanak i opstanak korčulanske omladine kroz osiguranje jeftinog rješavanja stambenog pitanja </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 7. 7. <ul><li>PET PROJEKATA KOJE ĆEMO ODMAH ZAPOČETI </li></ul><ul><li>5 . Korčula – grad poduzetništva </li></ul><ul><li>Razvoj poduzetničkog inkubatora – besplatne usluge i podrška za nove poduzetnike </li></ul><ul><li>Razvoj poduzetničke zone </li></ul><ul><li>Aktiviranje državnih i EU pristupnih fondova koji će dodatno stimulirati ulaganja </li></ul><ul><li>Osnivanje agencije za razvoj „Korčula 2050“ koja će se baviti strateškim razvojem grada te pomagati poduzetnicima u pristupu državnim i EU fondovima. </li></ul><ul><li>Razvoj pomorske djelatnosti kroz sustav obrazovanja </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 8. 8. <ul><li>ČETIRI PROJEKTA KOJIMA ĆEMO ODREDITI BUDUĆNOST KORČULE U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU </li></ul><ul><li>1. Stvaranje temelja za početak visokoškolskog </li></ul><ul><li>obrazovanja u Korčuli </li></ul><ul><li>Uspostavit ćemo kontakte sa stranim i domaćim obrazovnim institucijama kako bismo osigurali zakonske i organizacijske preduvjete za započinjanje visokoškolskog obrazovanja u Korčuli. </li></ul><ul><li>2. Projekt „Marko Polo World“ </li></ul><ul><li>Izgradnja tematskog parka na otoku koji će privući turiste iz cijelog svijeta i omogućiti značajne investicije i zapošljavanje. </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 9. 9. <ul><li>ČETIRI PROJEKTA KOJIMA ĆEMO ODREDITI BUDUĆNOST KORČULE U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU </li></ul><ul><li>3. Zračna luka Korčula </li></ul><ul><li>Zračna luka jedan je od temelja za razvoj otoka, posebno za razvoj turističke djelatnosti. Ispitat ćemo sve mogućnosti za suradnju javnog i privatnog kapitala u suradnji sa susjednim lokalnim upravama. </li></ul><ul><li>4. Nova putnička luka </li></ul><ul><li>Poduprijeti ćemo izgradnju novih lučkih kapaciteta koji će Korčuli omogućiti da ostane drugi po značaju cruising porat u Hrvatskoj i osigura prometnu povezanost s hrvatskim i mediteranskim lukama novim, većim i bržim, trajektima. </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 10. 10. <ul><li>ŠTO JE CILJ KORČULANSKE LIGE ? </li></ul><ul><li>Korčulanska liga će kroz ovaj program stvoriti uvjete da </li></ul><ul><li>Korčula postane ambiciozan i dinamičan Grad koji će privlačiti </li></ul><ul><li>mlade ljude te omogućiti svakom svom stanovniku da ostvari </li></ul><ul><li>svoje životne snove. </li></ul><ul><li>Korčula će biti u isto vrijeme moderna i tradicionalna sa </li></ul><ul><li>snažnim osjećajem lokalnog ponosa. </li></ul><ul><li>HOČEMO, MOŽEMO, ZNAMO !!!! </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 11. 11. <ul><li>PRIVATIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE HTP KORČULA d.d. </li></ul><ul><li>Cilj procesa </li></ul><ul><li>Osigurati min.50m EUR novih investicija u hotelske kapacitete </li></ul><ul><li>Osigurati punu zaposlenost i bolja plaćena radna mjesta u hotelskoj </li></ul><ul><li>industriji </li></ul><ul><li>3) Značajno podizanje kvalitete smještaja i turističke usluge općenito </li></ul><ul><li>4) Rješavanje pitanje lokacije Inkobrod/Bon Repos u cjelini; </li></ul><ul><li>Modernizacija brodogradilišta </li></ul><ul><li>Izgradnja nautičkog centra </li></ul><ul><li>Izgradnja i obnova novih hotelskih kapaciteta u Bon Reposu </li></ul><ul><li>5) Osigurati vlasništvo Grada od min.25% u HTP Korčula d.d. </li></ul><ul><li>6) Stvaranje temelja za vrhunski turizam u Korčuli </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 12. 12. <ul><li>PRIVATIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE HTP KORČULA d.d. </li></ul><ul><li>Način realizacije </li></ul><ul><li>Dogovor sa HFPom i Ministarstvom turizma </li></ul><ul><li>Dokapitalizacija HTP Korčula d.d. od strane Grada </li></ul><ul><li>Grad unosi parcelu u dijelu Ježevice koja će mu konačno pripasti rješavanjem pitanja Inkobroda </li></ul><ul><li>Grad unosom parcele postaje većinski vlasnik HTP Korčula d.d. </li></ul><ul><li>HTPK objavljuje međunarodni natječaj za odabir savjetnika koji će predložiti daljnji model privatizacije i restrukturiranja te pripremiti dokumentaciju za natječaj za privlačenje investitora </li></ul><ul><li>HTPK temeljem plana traži jednog ili više investitora za kompaniju u cjelini ili pojedine objekte </li></ul><ul><li>HTPK i vlasnici osnivaju komisiju koju vodi savjetnik te koja provodi natječaj za odabir investitora </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 13. 13. <ul><li>PRIVATIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE HTP KORČULA d.d. </li></ul><ul><li>Završetak proces </li></ul><ul><li>Profesionalno pripremljen i vođen proces (vodi ga konzultant odabran na međunarodnom natječaju) </li></ul><ul><li>Mora se osigurati sudjelovanje uglednih hrvatskih i međunarodnih investitora, arhitekta, dizajnera </li></ul><ul><li>Transparentan i fer proces nadgledan od strane javnosti </li></ul><ul><li>Rješavanje svih spornih pitanja između Grada i HTPK kroz proces </li></ul><ul><li>Osiguravanje min.25% vlasništva Grada na kraju procesa kako bi Grad bio subjekt a ne objekt turizma u Korčuli </li></ul><ul><li>Osigurati da što više objekata budu dio nekog međunarodnog hotelskog lanca (Le Meridien, Hilton, SHW, ..) </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 14. 14. <ul><li>PROJEKT “MARCO POLO WORLD” PREDSTAVLJANJE </li></ul><ul><li>- u Svijetu jedinstveni turistički i mirovni projekt na otoku Korčuli </li></ul><ul><li>Elementi: </li></ul><ul><li>- izvornost - zasnovan na povijesti </li></ul><ul><li>- lociran na povijesnom lokalitetu </li></ul><ul><li>- obuhvaća prezentaciju najvećih svjetskih civilizacija s rute puta Marka Pola </li></ul><ul><li>- implementiran u višeslojan turistički sadržaj i ponudu </li></ul><ul><li>(ocjena američkih turističkih eksperata: najperspektivniji turistički </li></ul><ul><li>projekt na Svijetu) </li></ul><ul><li> </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 15. 15. <ul><li>PROJEKT “MARCO POLO WORLD” PREDSTAVLJANJE </li></ul><ul><li>2. Uvažavanje postojećih odnosa na otočnom terenu Korčule </li></ul><ul><li>ruta Puta svile planirana je da se ne zadire u postojeću otočnu </li></ul><ul><li>infrastrukturu naselja i turističkih objekata, kao i obradivih površina </li></ul><ul><li>3. Ekologija </li></ul><ul><li>uvođenje visokih ekoloških standarda; doprinos dodatnoj kvaliteti </li></ul><ul><li>zdravog življenja na Korčuli </li></ul><ul><li>jedno od brojnih zanimanja novog profila u sklopu «Marko Polo svijeta» </li></ul><ul><li>su i «ekološki inspektori»; danonoćno nadgledaju trasu Puta svile, kao i </li></ul><ul><li>cijeli otočni i priobalni arel otoka Korčule (ljeti ima učinak i na zaštitu od </li></ul><ul><li>požara) </li></ul><ul><li> </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4
 16. 16. <ul><li>PROJEKT “MARCO POLO WORLD” PREDSTAVLJANJE </li></ul><ul><li>4. Pozitivni efekti MPW-a </li></ul><ul><li>- sezona traje svih 12 mjeseci u godini </li></ul><ul><li>- na nama je da odaberemo koju vrstu turizma na otoku želimo: masovni, </li></ul><ul><li>kombinaciju masovnog i elitnog, ili samo elitni turizam </li></ul><ul><li>- značajan rast zapošljavanja na cijelom otoku Korčuli </li></ul><ul><li>5. Podjela «jurisdikcija» (gospodarenje) nad pojedinim </li></ul><ul><li>destinacijama, po općinama i mjestima na otoku </li></ul><ul><li>Središnje upravno tijelo «Marko Polo svijeta» sastavljeno je od </li></ul><ul><li>predstavnika svih općina sa otoka Korčul. Zbog praktičnijeg </li></ul><ul><li>nadzora, upravljanje i održavanje destinacija na terenu biti će </li></ul><ul><li>parcijalizirano. </li></ul><ul><li> </li></ul>N E Z A V I S N A G R A D S K A L I S T A Nositelj Vjeran Filippi br 4 4

×