Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brošura Održivi razvoj

1,696 views

Published on

Potičemo vas da uz pomoć naše brošure započnete s istraživanjem održivog razvoja i da njegova načela PRIMIJENITE u svojim privatnim i poslovnim životima.

Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. (Ghandi)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Brošura Održivi razvoj

  1. 1. Održivi razvoj
  2. 2. Ciljevi društvenog područja - razvijanje ljudskih sp osobnosti edukacijom - dostupnost obrazovanj , a i unapređenje socijalnih - postizanje ravnopravno prava, sti svih članova društva,- poticanje kulturološke raznolikosti i očuvan kulturne baštine, je- potpora društvenim institucijama. Ciljevi ekološkog područja i prirodnih ke raznolikosti - očuvanje biološ resursa, ke proizvodnje, - poticanje biološ imu, oliš i stabilnu kl - briga za čist ok na okoliš, gativnog utjecaja - smanjivanje ne utjecaja. ite od negativnih - un apređivanje zašt
  3. 3. Društveno odgovorno poslovanje Provođenje DOP-a u organizaciji ovisi o svakom zaposleniku i o njegovom sustavu vrijednosti koji on Poduzeće, čije je poslovanje društveno odgovorno, ono je koje svojim unosi u svoj svakodnevni rad u radom promiče javne interese i sudjeluje u razvitku zajednice. svakom organizacijskom dijelu Pojam društveno odgovornog poslovanja ili skraćeno DOP poduzeća. (eng. Corporate social responsibility, CSR), ušao je u uporabu prilikom značajnog povećanja utjecaja mnogobrojnih Za društveno odgovorno poslovanje multinacionalnih kompanija na društvo krajem 1960-ih i početkom osmišljen je i prihvaćen okvir 1970-ih. DOP utječe na donošenje odluka koje kroz socijalnu, ekološku i Kritičari preispituju što moti- gospodarsku dimenziju pomažu razvoju ljudi, očuvanju okoliša i ostvarenju međunarodne norme ISO 26000 kao vira poduzeća, koja su usmjerena na pregled oblika ponašanja koja se profita. Društvena sredina određuje kojom će se snagom i brzinom DOP stvaranje profita, da dobrovoljno smatraju društveno odgovornim. Taj uvoditi u poslovanje poduzeća, a potom i u zakonodavstvo. posluju u skladu s DOP - om . standard kvalitete mogu dobiti ona Takvom dugoročnom perspektivom poduzeća Pokazalo se da potrošači, štiteći svoje poduzeća koja ispunjavaju sve tražene posluju profitabilnije jer su upućena na održivo poslovanje. interese, potiču poduzeća na brzo i oblike ponašanja. dinamično unapređivanje svoga poslovanja. Nasuprot poduzećima, država sporo normira izmijenjene poslovne prakse.ISO 26000
  4. 4. Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet oikos International students for sustainable economics and managementakademski mentor: doc. dr. sc. Mislav Ante Omazićsadržaj: Koraljka Bobinac, Ivana Džaja, Ivona Pevec, Mihovil Pobilektorica: Lada Bobinac, prof.grafički dizajn: Sanja Lepur

×