Upravljanje ljudskim potencijalima

2,009 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Upravljanje ljudskim potencijalima

 1. 1. UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
 2. 2. Teme: Angažiranje i razvoj ljudskih potencijala Koordiniranje i upravljanje konfliktima
 3. 3. Upravljanje ljudskim potencijalima Određivanjem ciljeva,formuliranjem strategije i oblikovanjem strukture organizacije određeni su djelomični zadatci koje treba obaviti da bi se ostvario ukupni zadatak poduzeća. Dodjeljivanjem zadataka konkretnim ljudima → faza projektiranja prelazi u fazu akcije. →
 4. 4. Suvremeni koncept upravljanja ljudskim potencijalima Usklađivanje individualnih ciljeva sa strategijom i ciljevima poduzeća.
 5. 5. Strategijski ciljevi mogu biti za neke zaposlene: privlačni  Izvor: nelagode prihvatljivi  nezadovoljstva motivirajući  otpora MENADŽMENT -USKLAĐIVANJE KADROVSKE I ORGANIZACIJSKE STRUKTURE
 6. 6.  Menadžment treba polaziti od strategije i dugoročnih ciljeva poduzeća,a ne od potrebe popunjavanja trenutno upražnjenih radnih mjesta. Funkcija upravljanja ljudskim potencijalima od presudne je važnosti za uspješnost poslovanja suvremenog poduzeća – infrastruktura inovativnosti. Ljude treba učiniti sposobnima za zajedničko izvršavanje zadaća - efikasnije obavljanje poslova i djelotvornije reagiranje na promjene. Menadžer više treba biti psiholog i sociolog, nego poznavatelj tehničkog aspekta stvaranja vrijednosti.
 7. 7. Temeljne odrednice suvremenog menadžmentaLjudi su jedini kreativni element organizacije. Br ig ije a v ac za po i no tro e ša ln Sta če PODUZETNIČKI MENADŽMENT Zaposlenici
 8. 8. Menadžment ljudskih potencijala● Upravljanje ljudskim potencijalima ≠ upravljanje ljudskim resursima● Potencijalna i stvarna proizvodna moćfizičkih, informacijskih i financijskih resursaovisna je o moći ljudskih potencijala.
 9. 9. Zadaća menadžmenta Organiziranim učenjem - timskim radom otkrivati i razvijati potencijale zaposlenih u cilju njihovog efikasnijeg usmjeravanja i vođenja prema ostvarivanju razvojnih ciljeva poduzeća u uvjetima promjenjive okoline.
 10. 10. Karakteristike funkcije upravljanja ljudskim potencijalima: umrežava i ciljno dinamizira ostale funkcije ne može se preslikati inovativna aktivnost intelektualni kapital  temelj konkurentnosti ljudski potencijali  izvor intelektualnog kapitala i temeljni čimbenik uspješnosti poduzeća.
 11. 11. Participativno procesno upravljanje Područje razvoja konkurentnosti Jača intelektualni potencijal poduzeća Ključ uspjeha suvremenog poduzeća je u istodobnom zadovoljavanju potreba zaposlenika, potrošača, dioničara i društvene zajednice.
 12. 12. Poduzetnički menadžment kapitalizira dodanu vrijednost stvorenu participacijom zaposlenika u upravljačkim procesima poduzeća.
 13. 13. Angažiranje i razvoj ljudskih potencijala Polazište predstavlja planiranje  sve aktivnosti potrebne za osiguranje adekvatne strukture zaposlenih sposobne za točno, kvalitetno i pravovremeno ostvarivanje ciljeva poduzeća /realizatori procesa/.
 14. 14. Faze planiranja ljudskih potencijala:1. Utvrđivanje poslova koji se moraju obaviti: • definiranje ciljeva i planova • analiziranje postojećeg osoblja • utvrđivanje potreba za zapošljavanjem • programiranje zapošljavanja
 15. 15. 2. Premještanje ljudi unutar poduzeća ili angažiranje odgovarajućih ljudi izvan poduzeća3. Usklađivanje potreba s ponudom
 16. 16. Proces strategijskoga planiranja ljudskih potencijala Predviđanje potražnje Predviđanje ponude za radnom snagom radne snage Predviđanje viška i manjka radne snage Postavljanje ciljeva i strategijsko planiranje Primjena i vrjednovanje programa
 17. 17. Planiranje ljudskih potencijala Temelj selekcije i opskrbljivanja organizacije kvalitetnim ljudima iz različitih izvora, sposobnim za timsko realiziranje planiranih ciljeva poduzeća. Metode i tehnike selekcije > znanja, vještine, karakterne osobine = potrebe poslova, org.kultura,strategija, ciljevi. Obuka - usmjerenje na posao; razvoj (obrazovanje) - usmjerenje na osobu. Razvoj vlastitog menadžmenta – pretpostavka stabilnog razvoj poduzeća  formalno obrazovanje, radno iskustvo, odnos i procjena osobnosti i sposobnosti.
 18. 18.  Razvojljudskih potencijala - priprema za nadolazeće promjene u poslu (promjena tehnologije, organizacije, nova tržišta, ...). Čimbenicikonkurentnosti suvremenoga poduzeća  znanje, inoviranje i organizirano učenje novoga.
 19. 19. Komponente razvoja ljudskihpotencijala: Individualnirazvoj Profesionalni razvoj – razvoj karijere Razvoj organizacije◊ Razvoj menadžmenta – situacijski pristup
 20. 20. Koordiniranje i upravljanje konfliktima Ljudi su u poduzeću dio timova koji zajednički djeluju na ostvarenju cilja  uspostavlja se interpersonalna komunikacija, razvijaju običaji i norme koji utječu na odnose i stavove prema ciljevima poduzeća. Za ostvarivanje zajedničkih ciljeva neophodna je koordinacija koja osigurava integraciju individualnih i skupnih napora prema ostvarivanju zajedničkih ciljeva  suvremeni poduzetnički menadžment mora poticati timski rad – skladno ciljno djelovanje zaposlenih.
 21. 21. Konflikt Povremeno dolazi do nesklada odnosno konflikata > pretvarati u prilike za rješavanje problema. Pozitivan aspekt  potiče inicijativu, stvara energiju i stimulira nove zamisli. Negativan aspekt  izaziva pogrešno usmjerenje protiv suradnika, umjesto prema realizaciji ciljeva poduzeća.
 22. 22. Rješenje konflikta1. Menadžment nameće rješenja – guši se razmjena zamisli;2. Kompromis  spor se izgladi;3. Osobite okolnosti konflikta dovedu se u vezu s ciljevima poduzeća (najbolje rješenje).
 23. 23.  Kreativni sukobi rezultiraju boljim rješenjima problema ako se koristi racionalan pristup: – Zajedničko definiranje problema i ciljeva - sukobljene strane, – Razrada alternativnih rješenja - prednosti i nedostatci, – Dogovor o rješenju i akcijama.
 24. 24.  Konfliktise rješavaju komuniciranjem  razmjena informacija, mišljenja i osjećaja. Dobro slušanje pretpostavka je uspješne komunikacije > povratna informacija. Informacija  temeljni resurs komunikacijskog sustava  ne troši se korištenjem, ne smanjuje raspodjelom > menadžment treba maksimalno dijeliti informacije sa zaposlenima.
 25. 25. Komunikacijski proces Slanje kodirane poruke kroz komunikacijske kanale Pošiljatelj Primatelj Kodirana Dekodirana PrimljenaPoruka poruka Buka poruka poruka Povratna informacija pošiljatelju
 26. 26.  Svrha komunikacije je provesti promjene  usmjeriti akcije prema ciljevima poduzeća. Integrira sve upravljačke funkcije poduzeća i poduzeće s okolinom. Komunikacijska mreža omogućuje sustavno koordiniranje procesa odlučivanja, realizacije i kontrole aktivnosti prema planiranim ciljevima poduzeća.
 27. 27. Problem komuniciranja - koordiniranja Formalno  službeno propisano, formalno vodstvo s formalnim sustavom komuniciranja. Neformalno  neformalne skupine s neformalnim vodstvom, neformalnim sustavom komuniciranja.◊ Razvoj organizacije – restrukturiranje sustava menadžmenta.

×