Odlučivanje

2,196 views

Published on

Odlučivanje

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,196
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Odlučivanje

 1. 1. Odlučivanje integrira sve funkcije na svim razinama menadžmenta u jedinstveni sustav ciljnog upravljanja poslovanjem i razvojem poduzeća.Odlučivanje je proces utvrđivanja i izabiranja načina rješavanja nekoga problema u skladu s ciljevima poduzeća i okolnostima u kojima ono djeluje, odnosno proces izbora alternative rješavanja nekog problema. Problem - početna točka odlučivanja, pitanje koje zahtijeva aktivan odgovor,tj.donošenje odluke. Cilj : predvidjeti ili pravovremeno uočiti nastajanje problema.Odlučivanje započinje uočavanjem problema, a završava njegovim rješavanjem (ne samo donošenjem odluke).
 2. 2.  Cilj odlučivanja i zadatak menadžmenta je smanjenje vremenskog jaza između nastanka, uočavanja i rješavanja problema. Razvijena poduzetnička tehnologija menadžmenta i informacije povezane u jedinstven sustav ciljnog upravljanja poslovanjem i razvojem poduzeća dovode do smanjenja vremenskog jaza i povećanja efikasnosti odlučivanja. Informacijski i kontroling sustavi – osnovna infrastruktura djelotvornog odlučivanja u turbulentnim uvjetima djelovanja poduzeća.U takvim uvjetima vremenski jaz smanjuje se participativnim odlučivanjem, primjenom kreativnih tehnika skupnoga odlučivanja.
 3. 3. Odlučivanje - proces izabiranja modela rješenja, odnosno načina djelovanja između više alternativa rješavanja nekoga problema.Proces odlučivanja temelji se na prethodno prikupljenim i obrađenim informacijama koje omogućuju modeliranje odluka za otklanjanje problema realizacije ciljeva poduzeća.Odluka se donosi uspoređivanjem cilja s ishodima prethodno pripremljenih alternativa - odabire se ona alternativa čiji je ishod najbliži cilju rješenja određenog problema.
 4. 4. Faze procesa odlučivanja:1.priprema odluke - najvažnija faza, jer onaj tko priprema odluku usmjerava proces odlučivanja i donošenja odluka.2.donošenje odluka - odlučivanje u užem smislu.3.realizacija odluka –provedba odluka (kontrola, korekcije).Na temelju rezultata istraživanja razvijene su različite metode i modeli odlučivanja.
 5. 5. Proces odlučivanja
 6. 6. Preduvjeti za donošenje odluka :postojanje nesklada između stanja i cilja,svijest donositelja odluke o značenju tog nesklada,motiviranost da se djeluje na nesklad,raspolaganje adekvatnim resursima za uklanjanje nesklada.
 7. 7. • PROCES ODLUČIVANJA pokreće se ispunjavanjem navedenihpretpostavki od kojih su 1. i 4. objektivne, a 2. i 3. subjektivneprirodeProces odlučivanja se odvija kroz slijedeće faze: 1. Formuliranje problema 2. Kreiranje odgovarajućeg modela 3. Rješavanje problema a) generiranje alternativa b) evaluacija alternativa prema cilju c) izbor alternative (donošenje odluke) 4. Provedba odluke, kontrola i korekcije.• ODLUČIVANJE je proces, a ODLUKA je rezultat procesa izboraizmeđu više alternativnih mogućnosti rješenja problema.
 8. 8. Menadžeri često ne raspolažu svim potrebnim informacijama i resursima pa iskustvo, znanje i sklonost riziku u takvim iskustvo situacijama određuju najbolja rješenja problema.Odluke se moraju donositi u pravo vrijeme i na što ekonomičniji način.Pri izboru alternative koriste se tri osnovna pristupa: pristupa 1. iskustvo 2. eksperimentiranje 3. istraživanje i analizaKoji će pristup (ili kombinaciju pristupa) menadžment odabrati ovisi o osobnim karakteristikama menadžera, važnosti odluke za poduzeće, situaciji u kojoj se odluka donosi....Odluke su uvijek orijentirane na budućnost, stoga uvijek postoji rizik i neizvjesnost u pogledu rezultata donesenih odluka.
 9. 9. Kvalitetna informacijska podloga smanjuje neizvjesnost i rizik glede očekivanih rezultata donesenih odluka. Odlučivanje u uvjetima STRATEGIJSKI neizvjesnosti MENADŽMENT (strateške/inovativne odluke) KOORDINATIVNI Odlučivanje u uvjetima MENADŽMENT rizika (taktičke/adaptivne odluke) OPERATIVNI MENADŽMENT Odlučivanje u uvjetima izvjesnosti Informacijska podloga odlučivanja (operativne/rutinske odluke) podsustava menadžmenta
 10. 10. Kontroling – informacijska logistika odlučivanjaKontroling (control ) – upravljanje, usmjeravanje, reguliranje procesa.Kontroling – informacijska potpora > koordinacija i integracija sustava menadžmenta.Suvremeno poimanje - kontroling se definira kao razvojna koncepcija rješavanja problema unutarnjeg i vanjskog prilagođavanja poduzeća promjenama okoline.
 11. 11. Ciljevi menadžmenta i kontrolinga – korištenjesadašnjih i građenje budućih potencijala uspjeha. PUTEVI OSTVARIVANJA CILJEVA MENADŽMENTA - planiranje - organiziranje - upravljanje ljudskim potencijalima - kontroliranje PUTEVI OSTVARIVANJA CILJEVA KONTROLINGA: koordiniranje i integriranje podsustava menadžmenta.
 12. 12. Harmonizacija podsustava menadžmenta MENADŽMENT: planiranje – SUSTAV URAVNOTEŽENIH CILJEVA KONTROLING: Koordinacija nositelja UpravljanjeOrganiziranje odlučivanja ljudskim Integracija potencijalima područja odlučivanja INFORMIRANJE - kontroliranje
 13. 13. Menadžment postavlja ciljeve poduzeća i odgovoran je za uspjeh poduzeća.Kontroling definira dimenzije ciljeva - mjerljivost, jasnoću, preciznost, ostvarljivost, djeljivost, vremenske ograničenosti.Proces kontrolinga ciljno harmonizira poduzetničku tehnologiju menadžmenta, tj. pomaže suvremenom menadžmentu u odlučivanju u uvjetima dinamične okoline.Kontroling ugrađuje “rane signale ” za prikupljanje informacija iz interne i eksterne okoline koje poboljšavaju informacijsku podlogu odlučivanja i proaktivno djelovanje menadžmenta.
 14. 14. Kontroling pridonosi većem znanju o poslovnimprocesima, ciljno orijentiranoj, koordiniranoj i integriranojprimjeni specijalističkih znanja.Kontroling povećava razinu koordinacije u poduzeću čineći transparentima ovisnosti među procesnim područjima.Kontroling pomaže menadžmentu - postizanje više razine sklada izvan i unutar poduzeća.
 15. 15. Odnos menadžmenta i kontrolingaMENADŽMENT KONTROLINGOdgovornost Odgovornost zaza uspjeh transparentnost uspjeha
 16. 16. Kontroling priprema odluke a menadžment na temelju pripremljenih alternativa donosi odluke > za realizaciju odluka kontroling mu pruža analitički instrumentarij omogućujući kontrolu realizacije i korigiranje odluka dok se ne ostvare ciljevi.Kontroling procesi služe kao putokaz za razvoj upravljačkih informacijskih sustava.Kontroling organizacijski umrežava informacijske tokove i ciljno usmjerava procese odlučivanja u skladu s organizacijskom strukturom sustava menadžmenta poduzeća.
 17. 17. Informacijski sustavi Opskrba menadžmenta pravim informacijama, na pravom mjestu, u pravo vrijeme i uz minimalne troškove, što rezultira stvaranjem dodane vrijednosti poduzeća. Temeljni resurs konkurentnosti suvremenog poduzeća.
 18. 18. Tipovi informacijskih sustava za potporu odlučivanju
 19. 19. - Odgovara “sirovom informacijom” koja je namijenjena operativnojrazini menadžmenta i donošenju rutinskih odluka- Osigurava detaljna izvješća o svakodnevnim poslovnimtransakcijama- Pruža informacije namijenjene srednjoj razini menadžmenta, kojedaju potporu planiranju, kontroli i poslovnim operacijama poduzeća- Pružanje “nadograđenih” informacija menadžmentu u pravo vrijeme,na fleksibilan način kroz izravnu interakciju korisnika s podacima imodelima- Namijenjeni su rješavanju usko specificiranog problemskog područja,koje zahtijeva ekspertna znanja i specijalno razvijene metode- Imaju svojstvo zaključivanja i pomažu poduzeću u povećanju znanja-Imaju znanje kao dodatni entitet koji im osigurava sposobnostprepoznavanja problema i inovativnost u rješavanju novih problema- U interakciji s aspektima internet poslovanja, omogućuju menadžmentudjelotvornije odlučivanje, koje vodi dinamičkoj optimalizaciji poslovanjasuvremenog poduzeća na višoj razini cilja
 20. 20. Inteligentni sustavi za podršku odlučivanju
 21. 21. Modeli i tehnike odlučivanja - pomoću algoritama ,vezano za funkciju cilja i barem dva ili više mogućih alternativnih rješenja , dolazi se do rješenja koje je optimalno ,odnosno najbliže formuliranoj funkciji cilja. – modeli utvrđeni bez značajnijeg rizika s odgovarajućom sigurnošću u danim uvjetima i okolnostima. – omogućuju prikaz događaja koji mogu biti formulirani u uvjetima vjerojatnosti.
 22. 22. Modeli odlučivanja se klasificiraju : preskriptivni modeli s normativnim ciljem(bit > modeli operacijskih istraživanja) deskriptivni modeli(bit > ekspertni sustavi i razni sustavi za podršku odlučivanju) modeli utvrđivanja modeli odlučivanja komplementarni predikativni modeli – za predviđanje budućeg ponašanja sustava u smislu efekata; unutar nekih zadanih vrijednost parametra; pitanje « što- ako» modeli evaluacije – ulaz imaju iz izlaza predikativnih modela; raspolaganje postupcima pomoću kojih možemo međusobno uspoređivati, vrjednovati i rangirati ishode; rezultati > osnovica za izbor alternative modeli optimalizacije - kombinacija prva dva modela; koriste se za upravljačke probleme sa specifičnom strukturom - modeli matematičkog programiranja/ linearnog, nelinearnog i stohastičkog.
 23. 23. – mogu eventualno sugerirati donošenje odgovarajućih odluka na višim razinama menadžmenta, dok kao modeli odlučivanja mogu biti korisni na nižim razinama . – na višim razinama menadžmenta-u suvremenim uvjetima poslovanja poduzeća:modeli simulacijeekspertni sustavi razni sustavi za podršku odlučivanju
 24. 24.  Tehnike odlučivanja u uvjetima izvjesnosti - svi su čimbenici pod kontrolom menadžmenta - koriste se tehnike operacijskih istraživanja iz oblasti linearnog i nelinearnog programiranja Simplex tehnika Tehnike odlučivanja u uvjetima rizika Monte Carlo tehnika - sastoji se od nove upotrebe starog postupka,tj. prakse + tehnika očekivane vrijednosti - Tabela odlučivanja - Stablo očekivanja
 25. 25.  Tehnike odlučivanja u uvjetima neizvjesnosti - razvijene su 4 osnovne tehnike odlučivanja u neizvjesnim situacijama:1. Waldov kriterij pesimizma (max/min)2. Hurwiczov kriterij optimizma (max/max)3. Savageov kriterij minimalnog žaljenja (min/max)4. Laplaceov kriterij racionalnosti- Niti jedan kriterij/tehnika ne može se izdvojiti kao najbolji- Kreativne tehnike skupnog odlučivanja (brainstorming, sinektika, brainwriting…)

×