Kontroliranje

1,323 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kontroliranje

 1. 1. Kontroliranje
 2. 2.  Kontrola je funkcija kojom menadžment nadzire i vrednuje rezultate poslovnih aktivnosti sukladno postavljenim planovima radi ostvarenja zacrtanih ciljeva. Izvorna menadžerska funkcija.
 3. 3.  Svrha kontrole je osigurati plansko ostvarivanje zacrtanih ciljeva.>informacije putem instrumenata:  kontrole rezultata: • usporedba ostvarenja s planskim veličinama - analiza odstupanja;  kontrole procesa: • analiza uzorka - organiziranje/upravljanje ljudskim potencijalima. ◊Racionalizacija procesa menadžmenta
 4. 4. Temeljne vrste kontrole:1. Naknadna kontrola – nakon obavljenog posla mjere se rezultati i uspoređuju sa ciljevima. Najjednostavnija, ali i najmanje djelotvorna.2. Test kontrola – proces se dijeli na korake ili faze; na kraju svake faze potrebno je “proći test” i dobiti odobrenje za nastavak.3. Anticipativna kontrola - rezultati operacija se nastoje predvidjeti, a korekcije se obavljaju u tijeku procesa (simulacije).
 5. 5. 1. Menadžerska kontrola sustavom povratne veze Kontrola sustavom povratne veze: planiranje organiziranje up.ljud.pot. kontroliranje◊ Planiranje/kontrola
 6. 6. Postupak kontrole:Postavljanje standardaMjerenje ostvarenjaUspoređivanjestandarda i ostvarenjaOtklanjanje odstupanjaostvarenja od standarda
 7. 7.  Poduzimanje popravnih mjera u stupnju outputa. Kontrola procesa/kontrola resursa. Temeljni poslovni ciljevi poduzeća izražavaju se financijskim pokazateljima - financijska kontrola pruža indikatore za procesno ciljno usmjeravanje poslovanja poduzeća.
 8. 8. Primarni standardi pogodni za ključne indikatore kontrole : Produktivnost = output/input =adaptibilnost/fleksibilnost = efektivnost/efikasnost = USPJEŠNOST. Profitabilnost = poslovni dobitak/uloženi kapital = ukamaćivanje kapitala. Dodana ekonomska vrijednost = dobit nakon oporezivanja – trošak uloženog kapitala = dobit iznad troška kapitala.
 9. 9.  Za uspješno upravljanje poduzećem u suvremenim uvjetima nužno je razvijanje proširene povratne veze koja uključuje i djelovanje okoline. U situacijama nepredvidivih promjena okoline menadžeri moraju poticati razvoj samoorganizirajućeg oblika kontrole, koja kontrolira ponašanje sustava organizacijskim učenjem. Kombinacija sustava jednostavne i proširene povratne veze.
 10. 10. 2. Kontrola ljudskih potencijala Značenje ljudskih potencijala nalaže posebnu brigu o kontroli angažiranja, razvoja i vođenja ljudskih potencijala. CILJ: osigurati učinkovito odvijanje procesa i vođenje ljudskih potencijala prema ciljevima poduzeća.
 11. 11. Tri tipične reakcije na kontrolni signal: Pozitivna – izuzetan osobni angažman, te usmjeravanje snaga na postizanje željenog rezultata sustava /prihvaćanje ciljeva/. Pasivna – djelovanje pojedinca tek da se izbjegne neki veći poremećaj u radu poduzeća. Negativna – pojedinac se ne prihvaćajući ciljeve poduzeća odupire svakoj akciji i nastoji ne poduzimati ništa.CILJ: uključiti kontrolirane pojedince u kreiranje kontrolnog sustava kako bi razvili pozitivan odnos prema mehanizmima kontrole.
 12. 12. Tri utjecajna čimbenika na učinkovitost funkcioniranja novog kontrolnog sustava : Promjena stvara zabrinutost i otpor - aktivno uključenje u dizajn novog kontrolnog sustava svih onih na koje će se on odnositi; Novi kontrolni sustav treba naučiti koristiti - objašnjavanje i isprobavanje novih koncepata; Učenje – izgradnja pouzdanja i sigurnosti da bi novi sustav mogao učinkovito funkcionirati.
 13. 13. 3. Kontrola strategijskog upravljanja Strategijsko upravljanje - proces koji uključuje definiranje misije i ciljeva poduzeća, oblikovanje i provođenje strategije te kontrolu izvedbe. • CILJ: ostvariti ciljeve poduzeća bez obzira na promjene okoline. • Kontrolni mehanizmi – sredstva organizacijske djelotvornosti, a ne sredstva represije.
 14. 14. Kontrola strategije složen je proces: rezultati strategije vide se tek na dugi rok – potrebne brze reakcije na promjene ? nepredvidljivost procesa u poduzeću, a posebno u okolini – teškoća postavljanja kontrolnih standarda ! strategiju je tijekom realizacije često potrebno mijenjati u skladu s uočenim greškama i novonastalim situacijama.
 15. 15. Tri smjera realizacije sustava za kontrolu strategije:1. Kontrola koja signalizira potrebu izmjene postojeće strategije;2. Kontrola koja omogućava ocjenu uspješnosti provođenja odabrane strategije;3. Kontrola procesa kojim se dolazi do formuliranja nove strategije.
 16. 16. Metode kontrole strategije:1. Kontrola temeljena na angažiranim prognozama,2. Kontrola temeljena na praćenju okoline poduzeća,3. Promjena eksternih standarda za kontrolu strategije( benchmarking),4. Kontrola procesa generiranja strategije,5. Naknadno utvrđivanje osobne odgovornosti za strategiju.
 17. 17. Uloga menadžera Umjesto propisivanja pravila koja vode željenom ishodu, menadžeri u situacijama nepredvidivih promjena okoline trebaju kreirati situacije (usmjerenja) koje potiču skupno kreativno učenje i djelotvorno rješavanje problema na inovativan način.
 18. 18. 4. Anticipativna kontrola cjelokupnog poslovanja Za postizanje učinkovite kontrole menadžeri trebaju sustav koji će ih obavijestiti u kojem bi se razdoblju mogao pojaviti problem ako odmah ne poduzmu neku mjeru. Potrebne su prethodne informacije koje omogućuju predviđanje događaja i trenutnu primjenu mjera za prilagođavanje poduzeća nastupajućim događajima.
 19. 19.  Sustav otvorene povratne veze razvija kontrolu na osnovi informacija o vanjskom uzroku promjena u procesu. To omogućava pravovremenu prilagodbu promijenjenim uvjetima okoline. Prijevremene informacije – organizacijsko učenje – intelektualni kapital.
 20. 20. Sustav povratne informacije Vs. sustav prethodne informacije (anticipativna kontrola) Kontrola “nakon smrti”  “Prema budućnosti Poduzimanje usmjeren nadzor” popravnih mjera u  Prevencija - donošenje stupnju outputa odluka u razdoblju inputa U praksi menadžmenta suvremenih poduzeća primjenjuje se kombinacija preventivne i naknadne kontrole.
 21. 21. Većina sustava naknadne kontrole projektirana je za specifična područja: plaće angažiranje i razvoj ljudskih potencijala kvalitetu proizvoda… Kontrolni sustavi cjelokupnog poslovanja - u pravilu su financijske naravi ; izražavaju se financijskim pokazateljima (financijski plan, račun dobiti i gubitka, bilanca...)
 22. 22. Poželjnost preventivne kontrole počiva na tri pretpostavke: Kvalificirani menadžeri rade minimum pogrešaka. Upravljački učinak može se mjeriti, a upravljački koncepti, načela i tehnike korisna su dijagnostička mjerila u mjerenju upravljačkoga učinka. Primjena upravljačkih temelja može se vrjednovati.

×