Samenwerking tussen logopedist en psycholoog       bij kinderen met neurologische spraak‐         /taalontw...
ThermionLogopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
ErasmusLogopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
Plato … alle ideeën geschouwd Of  ieder  zijn eigen idee ?Logopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
Aristoteles  Kennis ontstaat uit   een actieve interactie   tussen  het   waarneembare en de   waarnemerLogopedieprak...
Het kind …Logopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
Allerlei verschijnselen op verschillende        ontwikkelingslijnenLogopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroo...
Ontwikkelingsproblemen               versimpelen? Logopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermse...
Zo’n ingewikkeld ontwikkelingsverloopLogopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
• Onderzoek door logopedist en psycholoog • Standaard afname geeft geen goed beeld van   wat het kind kan • Wat meet j...
Dysfatische Ontwikkeling • Taalbegrip > taalproductie • Op‐commandoproblemen • Gestoorde fluency door   woordvindings...
Innerlijke spraak • Belangrijk in relatie tot gedrag, cognitie,   motorische ontwikkeling en sociaal‐  emotionele ont...
Multidisciplinaire samenwerking is belangrijk      voor een juiste differentiaal diagnose! Symptomen die vaak voorkom...
Veel conflicten in het gezin en daarbuiten   ontstaan omdat kinderen hun handelen   moeilijk door taal en door ideeën ...
• Samenhang tussen spraak‐/taalontwikkeling,   relationele ontwikkeling, cognitieve   ontwikkeling, motorische ontwikk...
• Beeld wordt gekleurd door leeftijd • Verschillende graden van ernst • Komt vaak voor, ook de ernstige vormen • Volwas...
Hoog risico op psychopathologie • Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen:   verhoogd risico op psychopathologie   ...
Zeldzaam breed opgezet onderzoek N=700 driejarigen  N=24 met taalachterstand   (Richman & Stevenson, 1976). • groep zo...
Logopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl                   Hartelijk dank voor uw a...
Samenwerking tussen logopedist en psycholoog bij kinderen met een neurologische spraak-/taalontwikkelingsstoornissen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Samenwerking tussen logopedist en psycholoog bij kinderen met een neurologische spraak-/taalontwikkelingsstoornissen

525 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samenwerking tussen logopedist en psycholoog bij kinderen met een neurologische spraak-/taalontwikkelingsstoornissen

 1. 1. Samenwerking tussen logopedist en psycholoog  bij kinderen met neurologische spraak‐ /taalontwikkelingsstoornissen Opening Academisch Gezondheidscentrum Thermion 25 oktober 2012Logopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl Guy Couturier  klinisch psycholoog Otilia Hermsen‐Roost logopedist
 2. 2. ThermionLogopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 3. 3. ErasmusLogopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 4. 4. Plato … alle ideeën geschouwd Of  ieder  zijn eigen idee ?Logopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 5. 5. Aristoteles Kennis ontstaat uit  een actieve interactie  tussen  het  waarneembare en de  waarnemerLogopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 6. 6. Het kind …Logopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 7. 7. Allerlei verschijnselen op verschillende  ontwikkelingslijnenLogopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 8. 8. Ontwikkelingsproblemen versimpelen? Logopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 9. 9. Zo’n ingewikkeld ontwikkelingsverloopLogopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 10. 10. • Onderzoek door logopedist en psycholoog • Standaard afname geeft geen goed beeld van  wat het kind kan • Wat meet je precies?Logopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 11. 11. Dysfatische Ontwikkeling • Taalbegrip > taalproductie • Op‐commandoproblemen • Gestoorde fluency door  woordvindingsproblemen en zwakke liaisons‐ des‐idées • Zinsbouw‐ en woordvormproblemenLogopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 12. 12. Innerlijke spraak • Belangrijk in relatie tot gedrag, cognitie,  motorische ontwikkeling en sociaal‐ emotionele ontwikkeling • Onderbelicht aspect van de ontwikkeling van  de taalexpressie • Organiserende invloed op het handelen. • Innerlijke spraak = taalproductieLogopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 13. 13. Multidisciplinaire samenwerking is belangrijk  voor een juiste differentiaal diagnose! Symptomen die vaak voorkomen: • Forse onhandigheid, dyspraxie • Gedrag lijkend op ADHD • Autistiform gedrag • Andere gedragsproblemen • Leer‐ en leesproblemen (dyslexie!) Sommige symptomen door talige handicap, andere minder direct  herleidbaarLogopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 14. 14. Veel conflicten in het gezin en daarbuiten  ontstaan omdat kinderen hun handelen  moeilijk door taal en door ideeën kunnen  laten sturen. Enkele voorbeelden…Logopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 15. 15. • Samenhang tussen spraak‐/taalontwikkeling,  relationele ontwikkeling, cognitieve  ontwikkeling, motorische ontwikkeling,  emotionele ontwikkeling en gedrag • Kennis delen is belangrijk!Logopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 16. 16. • Beeld wordt gekleurd door leeftijd • Verschillende graden van ernst • Komt vaak voor, ook de ernstige vormen • Volwassenen: moeilijkheden bij communicatie  in het dagelijks levenLogopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 17. 17. Hoog risico op psychopathologie • Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen:  verhoogd risico op psychopathologie – (onderzoek van Cantwell en Baker) – 25%  gedragsproblemen: ADHD, oppositionele  stoornissen, conduct disorder – 20%  emotionele problemen: o.a. anxiety  disorder – slechts 6%  mental retardationLogopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 18. 18. Zeldzaam breed opgezet onderzoek N=700 driejarigen  N=24 met taalachterstand  (Richman & Stevenson, 1976). • groep zonder taalachterstand  – 14% beduidende gedragsproblemen • groep met taalachterstand  – 59% beduidende gedragsproblemenLogopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl 
 19. 19. Logopediepraktijk Roost / Hermsenwww.logopedieroosthermsen.nl  Hartelijk dank voor uw aandacht

×