Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Podvody s webkamerami - webcam trolling

6,742 views

Published on

Prezentace zaměřená na fenomén falešných webkamer a jejich zneužití.
(c) Kamil Kopecký, Martin Kožíšek

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Podvody s webkamerami - webcam trolling

 1. 1. Falešné webkamery jako prostředkyzískávání intimních materiálůKamil Kopecký, Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc & projekt E-Bezpečíve spolupráci s Martinem Kožíškem, Seznam.cz
 2. 2. V kazuistice případů spojených s kyberšikanou akybergroomingem v různých stádiích a formách se velmi častosetkáváme s různými formami psychického nátlaku ve formáchvyhrožování či vydírání s pomocí ponižujících, intimníchmateriálů, velmi často fotografií či videozáznamů.
 3. 3. Přibližně 10-12 % populace dětí potvrzuje, že byla jejichponižující či intimní fotografie bez jejich svolení šířenainternetem.11.18%12.34%10.85%10.00%10.50%11.00%11.50%12.00%12.50%2010 2011 2012N2010 = 12533N2011 = 10700N2012 = 20912Respondenti ze všechregionů ČR ve věkuod 11 do 17 let.Zdroj: NIK2, NIK3, NIK4(E-Bezpečí)
 4. 4. Sexting ve formách sdílení či odesílání intimních materiálůrealizuje 7-9 % populace dětí. Sexting je dobrovolná aktivita,ačkoli je realizován např. pod vlivem okolí.N2010 = 10414N2011 = 9253N2012 = 17881Respondenti ze všechregionů ČR ve věkuod 11 do 17 let.Zdroj: NIK2, NIK3, NIK4(E-Bezpečí)
 5. 5. Fenomén podvržených videozáznamů pravděpodobně vzniklv prostředí veřejných videochatů na bázi Chatroulette a někdy jeoznačován jako tzv. webcam trolling.Primárním účelem tohoto podvodu je pobavit se na úkorpředem vyhlédnutého chatujícího, který pak plní rozkazy čipříkazy, které mu zadáváte např. pod falešnou identitou vnadnéblondýnky.Bohužel lze tímto způsobem velmi jednoduše vylákat z nicnetušící oběti celou řadu osobních a citlivých údajů, počínajeskutečným snímkem obličeje konče sexuálně laděnouvideonahrávkou.
 6. 6. Do počítače nainstalujeme program, který vytvoří virtuálníwebkameru. Virtuální webkamera se chová podobně, jakowebkamera skutečná, lze ji propojit s intant messengery(ICQ, Skype), s webovými videochaty (Facebook, GoogleHangouts), Chatroulette.Do virtuální webkamery pak stačí nahrát videosmyčku, ve kterévystupuje chlapec či dívka, který sedí před obrazovkou počítačea chatuje. Těchto smyček lze na internetu volně naléztdesítky, zachycují jak chlapce, tak dívky. Důležité je, že po celoudobu nahrávky zobrazené osoby vůbec nemluví, předstírají, žejim např. nefunguje mikrofon a že si s vámi budou tedy chatovattextově a na kameře bude vidět pouze jejich obraz.
 7. 7. První servery, které zobrazovaly oběti tohoto podvodu, začalyvznikat na přelomu roku 2009-2010. Nejrozšířenější jsou serverys videosekvencemi dětí, hlavně pak chlapců ve věku 13 - 18 let.Chování obětí naznačuje, že jsou vyzváni „dívkou“ nebo„dívkami“ k erotickému pokecu, následují výzvy k ukázáníintimních partií, případně onanie.Existují videa, kdy se požadavky útočníků specializují nakonkrétní sexuální praktiky a obzvláště velký počet shlédnutípak mají videa, kde je zobrazeno více obětí najednou. Oběti jsouzmanipulovány takovým způsobem, že v několikaminutovéstopáži dokáží plnit příkazy útočníků a i heterosexuální jedincijsou ochotni na videokameru s kamarády vyzkoušet různésexuální praktiky se stejným pohlavím.
 8. 8. Podvržených webkamer lze také poměrně snadno využítk manipulaci dítěte vedoucí k osobní schůzce. Stupeňnebezpečnosti zfalšovaných záznamů z webkamery jevyšší než v situací, kdy si dítě s agresorem vyměňuje např.fotografie. V českých podmínkách je však daleko častějšízneužívání fotografií a vlastních videonahrávek(viz kauza Piškot a Meluzín).V ČR tato forma dosud není rozšířena tak, jak je tomuv zahraničí.
 9. 9. Nejjednodušší metodou, jak lze webcam trolling rozpoznat, jeodhalení podvodu díky absenci zvuku ve videu. Pokud se vámuživatel či uživatelka na druhé straně webkamery začne napříkladvymlouvat, že nemá mikrofon a nemůže vám tedy v reálném časeodpovídat, pravděpodobně se jedná o podvod.Většina dostupných videosmyček totiž neobsahuje záznamzvuku, zobrazené osoby pak na kameru zásadně nemluví, naopakkomunikují s vámi pomocí textového chatu.
 10. 10. Další možností, jak prověřit, zdali se jedná o podvrh či skutečnýpřenos, je požádat osobu na webkameře, aby svou identitupotvrdila nějakým textovým vzkazem v reálném čase, kterýbude vidět na webkameře, například napíše na kus papíru svéjméno, dnešní datum a nějaký domluvený vzkaz. Tak lze identitukomunikujících snadno potvrdit. Podobné ověřování se využívánapř. při potvrzení autentičnosti fotografie.
 11. 11. Od počátku roku 2013 zaznamenala poradna projektu E-Bezpečí4 případy, v rámci kterých byla tato technika použita:3x se zaměřením na dítě,1x se zaměřením na dospělého.Ve všech případech unikl záznam nahrávky dítěte a dospělého.Ve všech případech byly k manipulaci oběti použity volnědostupné videosmyčky.
 12. 12. Četnost nabídek komunikace přes webovou kameru sesexuálním podtextem na službách Lidé.cz (březen 2013)V českých podmínkáchv rámci sociální sítě Lidé.cznabízí týdně komunikacive veřejných chatovacíchmístnostech přes webovoukameru cca 1900dospělých osob cca 230dětí.
 13. 13. Téma zneužití webkamer s demonstrací podvodu byloimplementováno do preventivně-edukačních aktivit projektuE-Bezpečí (oblasti rizika sociálních sítí, kyberšikana akybergrooming) zaměřených na žáky ZŠ a SŠ a jejich učitele…Reakce dětí: šok, jak snadnolze zfalšovat záznam zwebkamery.
 14. 14. Další informace o webcam trollingu a dalších fenoménechnaleznete na internetových stránkách www.e-bezpeci.cz awww.seznamsebezpecne.cz.Celou řadu záznamů zneužívaných pro tento typ podvodu lzevolně stáhnout z YouTube(klíčové slovo chatroulette trolling).
 15. 15. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.Centrum prevence rizikové virtuální komunikace / E-BezpečíPedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouciwww.e-bezpeci.czwww.prvok.upol.czkamil.kopecky@upol.cz

×