SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Falešné webkamery jako prostředky
získávání intimních materiálů
Kamil Kopecký, Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc & projekt E-Bezpečí
ve spolupráci s Martinem Kožíškem, Seznam.cz
V kazuistice případů spojených s kyberšikanou a
kybergroomingem v různých stádiích a formách se velmi často
setkáváme s různými formami psychického nátlaku ve formách
vyhrožování či vydírání s pomocí ponižujících, intimních
materiálů, velmi často fotografií či videozáznamů.
Přibližně 10-12 % populace dětí potvrzuje, že byla jejich
ponižující či intimní fotografie bez jejich svolení šířena
internetem.
11.18%
12.34%
10.85%
10.00%
10.50%
11.00%
11.50%
12.00%
12.50%
2010 2011 2012
N2010 = 12533
N2011 = 10700
N2012 = 20912
Respondenti ze všech
regionů ČR ve věku
od 11 do 17 let.
Zdroj: NIK2, NIK3, NIK4
(E-Bezpečí)
Sexting ve formách sdílení či odesílání intimních materiálů
realizuje 7-9 % populace dětí. Sexting je dobrovolná aktivita,
ačkoli je realizován např. pod vlivem okolí.
N2010 = 10414
N2011 = 9253
N2012 = 17881
Respondenti ze všech
regionů ČR ve věku
od 11 do 17 let.
Zdroj: NIK2, NIK3, NIK4
(E-Bezpečí)
Fenomén podvržených videozáznamů pravděpodobně vznikl
v prostředí veřejných videochatů na bázi Chatroulette a někdy je
označován jako tzv. webcam trolling.
Primárním účelem tohoto podvodu je pobavit se na úkor
předem vyhlédnutého chatujícího, který pak plní rozkazy či
příkazy, které mu zadáváte např. pod falešnou identitou vnadné
blondýnky.
Bohužel lze tímto způsobem velmi jednoduše vylákat z nic
netušící oběti celou řadu osobních a citlivých údajů, počínaje
skutečným snímkem obličeje konče sexuálně laděnou
videonahrávkou.
Do počítače nainstalujeme program, který vytvoří virtuální
webkameru. Virtuální webkamera se chová podobně, jako
webkamera skutečná, lze ji propojit s intant messengery
(ICQ, Skype), s webovými videochaty (Facebook, Google
Hangouts), Chatroulette.
Do virtuální webkamery pak stačí nahrát videosmyčku, ve které
vystupuje chlapec či dívka, který sedí před obrazovkou počítače
a chatuje. Těchto smyček lze na internetu volně nalézt
desítky, zachycují jak chlapce, tak dívky. Důležité je, že po celou
dobu nahrávky zobrazené osoby vůbec nemluví, předstírají, že
jim např. nefunguje mikrofon a že si s vámi budou tedy chatovat
textově a na kameře bude vidět pouze jejich obraz.
První servery, které zobrazovaly oběti tohoto podvodu, začaly
vznikat na přelomu roku 2009-2010. Nejrozšířenější jsou servery
s videosekvencemi dětí, hlavně pak chlapců ve věku 13 - 18 let.
Chování obětí naznačuje, že jsou vyzváni „dívkou“ nebo
„dívkami“ k erotickému pokecu, následují výzvy k ukázání
intimních partií, případně onanie.
Existují videa, kdy se požadavky útočníků specializují na
konkrétní sexuální praktiky a obzvláště velký počet shlédnutí
pak mají videa, kde je zobrazeno více obětí najednou. Oběti jsou
zmanipulovány takovým způsobem, že v několikaminutové
stopáži dokáží plnit příkazy útočníků a i heterosexuální jedinci
jsou ochotni na videokameru s kamarády vyzkoušet různé
sexuální praktiky se stejným pohlavím.
Podvržených webkamer lze také poměrně snadno využít
k manipulaci dítěte vedoucí k osobní schůzce. Stupeň
nebezpečnosti zfalšovaných záznamů z webkamery je
vyšší než v situací, kdy si dítě s agresorem vyměňuje např.
fotografie. V českých podmínkách je však daleko častější
zneužívání fotografií a vlastních videonahrávek
(viz kauza Piškot a Meluzín).
V ČR tato forma dosud není rozšířena tak, jak je tomu
v zahraničí.
Nejjednodušší metodou, jak lze webcam trolling rozpoznat, je
odhalení podvodu díky absenci zvuku ve videu. Pokud se vám
uživatel či uživatelka na druhé straně webkamery začne například
vymlouvat, že nemá mikrofon a nemůže vám tedy v reálném čase
odpovídat, pravděpodobně se jedná o podvod.
Většina dostupných videosmyček totiž neobsahuje záznam
zvuku, zobrazené osoby pak na kameru zásadně nemluví, naopak
komunikují s vámi pomocí textového chatu.
Další možností, jak prověřit, zdali se jedná o podvrh či skutečný
přenos, je požádat osobu na webkameře, aby svou identitu
potvrdila nějakým textovým vzkazem v reálném čase, který
bude vidět na webkameře, například napíše na kus papíru své
jméno, dnešní datum a nějaký domluvený vzkaz. Tak lze identitu
komunikujících snadno potvrdit. Podobné ověřování se využívá
např. při potvrzení autentičnosti fotografie.
Od počátku roku 2013 zaznamenala poradna projektu E-Bezpečí
4 případy, v rámci kterých byla tato technika použita:
3x se zaměřením na dítě,
1x se zaměřením na dospělého.
Ve všech případech unikl záznam nahrávky dítěte a dospělého.
Ve všech případech byly k manipulaci oběti použity volně
dostupné videosmyčky.
Četnost nabídek komunikace přes webovou kameru se
sexuálním podtextem na službách Lidé.cz (březen 2013)
V českých podmínkách
v rámci sociální sítě Lidé.cz
nabízí týdně komunikaci
ve veřejných chatovacích
místnostech přes webovou
kameru cca 1900
dospělých osob cca 230
dětí.
Téma zneužití webkamer s demonstrací podvodu bylo
implementováno do preventivně-edukačních aktivit projektu
E-Bezpečí (oblasti rizika sociálních sítí, kyberšikana a
kybergrooming) zaměřených na žáky ZŠ a SŠ a jejich učitele…
Reakce dětí: šok, jak snadno
lze zfalšovat záznam z
webkamery.
Další informace o webcam trollingu a dalších fenoménech
naleznete na internetových stránkách www.e-bezpeci.cz a
www.seznamsebezpecne.cz.
Celou řadu záznamů zneužívaných pro tento typ podvodu lze
volně stáhnout z YouTube
(klíčové slovo chatroulette trolling).
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace / E-Bezpečí
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
www.e-bezpeci.cz
www.prvok.upol.cz
kamil.kopecky@upol.cz

More Related Content

Viewers also liked

Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)Kamil Kopecky
 
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014Kamil Kopecky
 
E-Bezpečí Annual Report 2013 - english version
E-Bezpečí Annual Report 2013 - english versionE-Bezpečí Annual Report 2013 - english version
E-Bezpečí Annual Report 2013 - english versionKamil Kopecky
 
Výzkum rizikového chování českých pubescentů v prostředí internetu v kontextu...
Výzkum rizikového chování českých pubescentů v prostředí internetu v kontextu...Výzkum rizikového chování českých pubescentů v prostředí internetu v kontextu...
Výzkum rizikového chování českých pubescentů v prostředí internetu v kontextu...Kamil Kopecky
 
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)Kamil Kopecky
 
Nauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběNauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběKamil Kopecky
 
Vyzkum bezpečnosti hesel mladých uživatelů internetu (se zaměřením na ženy)
Vyzkum bezpečnosti hesel mladých uživatelů internetu (se zaměřením na ženy)Vyzkum bezpečnosti hesel mladých uživatelů internetu (se zaměřením na ženy)
Vyzkum bezpečnosti hesel mladých uživatelů internetu (se zaměřením na ženy)Kamil Kopecky
 
01. Mediální výchova - Úvod
01. Mediální výchova - Úvod01. Mediální výchova - Úvod
01. Mediální výchova - ÚvodKamil Kopecky
 
Nebezpečí internetové komunikace IV
Nebezpečí internetové komunikace IVNebezpečí internetové komunikace IV
Nebezpečí internetové komunikace IVKamil Kopecky
 
Rizikové chování studentů PdF UP v prostředí Internetu
Rizikové chování studentů PdF UP v prostředí InternetuRizikové chování studentů PdF UP v prostředí Internetu
Rizikové chování studentů PdF UP v prostředí InternetuKamil Kopecky
 
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)Kamil Kopecky
 
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetuRizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetuKamil Kopecky
 
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJLJazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJLKamil Kopecky
 
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Kamil Kopecky
 
Úvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠ
Úvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠÚvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠ
Úvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠKamil Kopecky
 
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONFenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONKamil Kopecky
 
Risks of internet communication IV - research report (brief version)
Risks of internet communication IV - research report (brief version)Risks of internet communication IV - research report (brief version)
Risks of internet communication IV - research report (brief version)Kamil Kopecky
 

Viewers also liked (18)

Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
Akrtuální trendy kybernetické bezpečnosti (krátká verze)
 
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
Výroční zpráva projektu E-Bezpečí za rok 2014
 
E-Bezpečí Annual Report 2013 - english version
E-Bezpečí Annual Report 2013 - english versionE-Bezpečí Annual Report 2013 - english version
E-Bezpečí Annual Report 2013 - english version
 
Výzkum rizikového chování českých pubescentů v prostředí internetu v kontextu...
Výzkum rizikového chování českých pubescentů v prostředí internetu v kontextu...Výzkum rizikového chování českých pubescentů v prostředí internetu v kontextu...
Výzkum rizikového chování českých pubescentů v prostředí internetu v kontextu...
 
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)
Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)
 
Nauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásoběNauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásobě
 
Vyzkum bezpečnosti hesel mladých uživatelů internetu (se zaměřením na ženy)
Vyzkum bezpečnosti hesel mladých uživatelů internetu (se zaměřením na ženy)Vyzkum bezpečnosti hesel mladých uživatelů internetu (se zaměřením na ženy)
Vyzkum bezpečnosti hesel mladých uživatelů internetu (se zaměřením na ženy)
 
01. Mediální výchova - Úvod
01. Mediální výchova - Úvod01. Mediální výchova - Úvod
01. Mediální výchova - Úvod
 
Nebezpečí internetové komunikace IV
Nebezpečí internetové komunikace IVNebezpečí internetové komunikace IV
Nebezpečí internetové komunikace IV
 
Rizikové chování studentů PdF UP v prostředí Internetu
Rizikové chování studentů PdF UP v prostředí InternetuRizikové chování studentů PdF UP v prostředí Internetu
Rizikové chování studentů PdF UP v prostředí Internetu
 
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
České a slovenské děti na internetu 2014 (komparace)
 
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetuRizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
Rizikové chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu
 
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJLJazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
Jazykový proseminář (větné členy) - materiál pro studenty PdF UP, KČJL
 
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
 
Základy morfologie
Základy morfologieZáklady morfologie
Základy morfologie
 
Úvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠ
Úvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠÚvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠ
Úvod do mediální výchovy - verze pro studenty rozšiřujícího studia SŠ
 
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSIONFenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
Fenomén Minecraft v českém prostředí (výzkumná zpráva) CZECH VERSION
 
Risks of internet communication IV - research report (brief version)
Risks of internet communication IV - research report (brief version)Risks of internet communication IV - research report (brief version)
Risks of internet communication IV - research report (brief version)
 

Similar to Podvody s webkamerami - webcam trolling

Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge pornKyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge pornDaniel Dočekal
 
David Šmahel: Psychologie a internet
David Šmahel: Psychologie a internetDavid Šmahel: Psychologie a internet
David Šmahel: Psychologie a internetKISK FF MU
 
Prevence kyberšikany pohledem E-Bezpečí
Prevence kyberšikany pohledem E-BezpečíPrevence kyberšikany pohledem E-Bezpečí
Prevence kyberšikany pohledem E-BezpečíKamil Kopecky
 
Několik čísel na téma děti (?) a internet (?)
Několik čísel na téma děti (?) a internet (?)Několik čísel na téma děti (?) a internet (?)
Několik čísel na téma děti (?) a internet (?)Josef Šlerka
 
Martin Kožíšek: Sociální inženýrství páchané na dětech
Martin Kožíšek: Sociální inženýrství páchané na dětechMartin Kožíšek: Sociální inženýrství páchané na dětech
Martin Kožíšek: Sociální inženýrství páchané na dětechÚISK FF UK
 
Rodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruRodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruKamil Kopecky
 
Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty...
Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty...Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty...
Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty...Kamil Kopecky
 
E-Bezpečí - výzkum 2010
E-Bezpečí - výzkum 2010E-Bezpečí - výzkum 2010
E-Bezpečí - výzkum 2010Kamil Kopecky
 
Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)
Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)
Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)Kamil Kopecky
 
Horká linka a její činnost, možnosti spolupráce
Horká linka a její činnost, možnosti spolupráceHorká linka a její činnost, možnosti spolupráce
Horká linka a její činnost, možnosti spolupráceHorká linka
 

Similar to Podvody s webkamerami - webcam trolling (10)

Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge pornKyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
Kyberpsycho 2015 - Sexting, Revenge porn
 
David Šmahel: Psychologie a internet
David Šmahel: Psychologie a internetDavid Šmahel: Psychologie a internet
David Šmahel: Psychologie a internet
 
Prevence kyberšikany pohledem E-Bezpečí
Prevence kyberšikany pohledem E-BezpečíPrevence kyberšikany pohledem E-Bezpečí
Prevence kyberšikany pohledem E-Bezpečí
 
Několik čísel na téma děti (?) a internet (?)
Několik čísel na téma děti (?) a internet (?)Několik čísel na téma děti (?) a internet (?)
Několik čísel na téma děti (?) a internet (?)
 
Martin Kožíšek: Sociální inženýrství páchané na dětech
Martin Kožíšek: Sociální inženýrství páchané na dětechMartin Kožíšek: Sociální inženýrství páchané na dětech
Martin Kožíšek: Sociální inženýrství páchané na dětech
 
Rodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoruRodina v kyberprostoru
Rodina v kyberprostoru
 
Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty...
Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty...Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty...
Kyberšikana a sexting se speciálním zaměřením na studenty Pedagogické fakulty...
 
E-Bezpečí - výzkum 2010
E-Bezpečí - výzkum 2010E-Bezpečí - výzkum 2010
E-Bezpečí - výzkum 2010
 
Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)
Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)
Co je E-Bezpečí (verze pro PČR, KŘPOLK)
 
Horká linka a její činnost, možnosti spolupráce
Horká linka a její činnost, možnosti spolupráceHorká linka a její činnost, možnosti spolupráce
Horká linka a její činnost, možnosti spolupráce
 

More from Kamil Kopecky

Online bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéOnline bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéKamil Kopecky
 
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Kamil Kopecky
 
Specifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceSpecifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceKamil Kopecky
 
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)Kamil Kopecky
 
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLE-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLKamil Kopecky
 
Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Kamil Kopecky
 
PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)Kamil Kopecky
 
Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)Kamil Kopecky
 
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeK možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeKamil Kopecky
 
Struktura národního jazyka
Struktura národního jazykaStruktura národního jazyka
Struktura národního jazykaKamil Kopecky
 
Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Kamil Kopecky
 
Vybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityVybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityKamil Kopecky
 
Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguNové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguKamil Kopecky
 
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...Kamil Kopecky
 

More from Kamil Kopecky (16)

Online bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemickéOnline bezpečnost v době postpandemické
Online bezpečnost v době postpandemické
 
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
Stručný úvod do vědecké práce pro doktorandy (1.0)
 
Specifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikaceSpecifika jazyka elektronické komunikace
Specifika jazyka elektronické komunikace
 
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)
 
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOLE-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
E-Bezpečí - úvodní prezentace pro studenty UPOL
 
Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)Základy pravopisu (pro studenty)
Základy pravopisu (pro studenty)
 
PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)PIGŽU projekt (verze 2)
PIGŽU projekt (verze 2)
 
Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)Projekt Pigžu (úvod)
Projekt Pigžu (úvod)
 
Ipady ve výuce
Ipady ve výuceIpady ve výuce
Ipady ve výuce
 
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní školeK možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
K možnostem zařazení témat online bezpečnosti do výuky na základní škole
 
Struktura národního jazyka
Struktura národního jazykaStruktura národního jazyka
Struktura národního jazyka
 
Digidoupě
DigidoupěDigidoupě
Digidoupě
 
Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)Starci na netu (2018)
Starci na netu (2018)
 
Vybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminalityVybrané formy kybernetické kriminality
Vybrané formy kybernetické kriminality
 
Nové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learninguNové směry ve vývoji e-learningu
Nové směry ve vývoji e-learningu
 
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) ENGLISH V...
 

Podvody s webkamerami - webcam trolling

 • 1. Falešné webkamery jako prostředky získávání intimních materiálů Kamil Kopecký, Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc & projekt E-Bezpečí ve spolupráci s Martinem Kožíškem, Seznam.cz
 • 2. V kazuistice případů spojených s kyberšikanou a kybergroomingem v různých stádiích a formách se velmi často setkáváme s různými formami psychického nátlaku ve formách vyhrožování či vydírání s pomocí ponižujících, intimních materiálů, velmi často fotografií či videozáznamů.
 • 3. Přibližně 10-12 % populace dětí potvrzuje, že byla jejich ponižující či intimní fotografie bez jejich svolení šířena internetem. 11.18% 12.34% 10.85% 10.00% 10.50% 11.00% 11.50% 12.00% 12.50% 2010 2011 2012 N2010 = 12533 N2011 = 10700 N2012 = 20912 Respondenti ze všech regionů ČR ve věku od 11 do 17 let. Zdroj: NIK2, NIK3, NIK4 (E-Bezpečí)
 • 4. Sexting ve formách sdílení či odesílání intimních materiálů realizuje 7-9 % populace dětí. Sexting je dobrovolná aktivita, ačkoli je realizován např. pod vlivem okolí. N2010 = 10414 N2011 = 9253 N2012 = 17881 Respondenti ze všech regionů ČR ve věku od 11 do 17 let. Zdroj: NIK2, NIK3, NIK4 (E-Bezpečí)
 • 5. Fenomén podvržených videozáznamů pravděpodobně vznikl v prostředí veřejných videochatů na bázi Chatroulette a někdy je označován jako tzv. webcam trolling. Primárním účelem tohoto podvodu je pobavit se na úkor předem vyhlédnutého chatujícího, který pak plní rozkazy či příkazy, které mu zadáváte např. pod falešnou identitou vnadné blondýnky. Bohužel lze tímto způsobem velmi jednoduše vylákat z nic netušící oběti celou řadu osobních a citlivých údajů, počínaje skutečným snímkem obličeje konče sexuálně laděnou videonahrávkou.
 • 6. Do počítače nainstalujeme program, který vytvoří virtuální webkameru. Virtuální webkamera se chová podobně, jako webkamera skutečná, lze ji propojit s intant messengery (ICQ, Skype), s webovými videochaty (Facebook, Google Hangouts), Chatroulette. Do virtuální webkamery pak stačí nahrát videosmyčku, ve které vystupuje chlapec či dívka, který sedí před obrazovkou počítače a chatuje. Těchto smyček lze na internetu volně nalézt desítky, zachycují jak chlapce, tak dívky. Důležité je, že po celou dobu nahrávky zobrazené osoby vůbec nemluví, předstírají, že jim např. nefunguje mikrofon a že si s vámi budou tedy chatovat textově a na kameře bude vidět pouze jejich obraz.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11. První servery, které zobrazovaly oběti tohoto podvodu, začaly vznikat na přelomu roku 2009-2010. Nejrozšířenější jsou servery s videosekvencemi dětí, hlavně pak chlapců ve věku 13 - 18 let. Chování obětí naznačuje, že jsou vyzváni „dívkou“ nebo „dívkami“ k erotickému pokecu, následují výzvy k ukázání intimních partií, případně onanie. Existují videa, kdy se požadavky útočníků specializují na konkrétní sexuální praktiky a obzvláště velký počet shlédnutí pak mají videa, kde je zobrazeno více obětí najednou. Oběti jsou zmanipulovány takovým způsobem, že v několikaminutové stopáži dokáží plnit příkazy útočníků a i heterosexuální jedinci jsou ochotni na videokameru s kamarády vyzkoušet různé sexuální praktiky se stejným pohlavím.
 • 12.
 • 13. Podvržených webkamer lze také poměrně snadno využít k manipulaci dítěte vedoucí k osobní schůzce. Stupeň nebezpečnosti zfalšovaných záznamů z webkamery je vyšší než v situací, kdy si dítě s agresorem vyměňuje např. fotografie. V českých podmínkách je však daleko častější zneužívání fotografií a vlastních videonahrávek (viz kauza Piškot a Meluzín). V ČR tato forma dosud není rozšířena tak, jak je tomu v zahraničí.
 • 14. Nejjednodušší metodou, jak lze webcam trolling rozpoznat, je odhalení podvodu díky absenci zvuku ve videu. Pokud se vám uživatel či uživatelka na druhé straně webkamery začne například vymlouvat, že nemá mikrofon a nemůže vám tedy v reálném čase odpovídat, pravděpodobně se jedná o podvod. Většina dostupných videosmyček totiž neobsahuje záznam zvuku, zobrazené osoby pak na kameru zásadně nemluví, naopak komunikují s vámi pomocí textového chatu.
 • 15. Další možností, jak prověřit, zdali se jedná o podvrh či skutečný přenos, je požádat osobu na webkameře, aby svou identitu potvrdila nějakým textovým vzkazem v reálném čase, který bude vidět na webkameře, například napíše na kus papíru své jméno, dnešní datum a nějaký domluvený vzkaz. Tak lze identitu komunikujících snadno potvrdit. Podobné ověřování se využívá např. při potvrzení autentičnosti fotografie.
 • 16. Od počátku roku 2013 zaznamenala poradna projektu E-Bezpečí 4 případy, v rámci kterých byla tato technika použita: 3x se zaměřením na dítě, 1x se zaměřením na dospělého. Ve všech případech unikl záznam nahrávky dítěte a dospělého. Ve všech případech byly k manipulaci oběti použity volně dostupné videosmyčky.
 • 17. Četnost nabídek komunikace přes webovou kameru se sexuálním podtextem na službách Lidé.cz (březen 2013) V českých podmínkách v rámci sociální sítě Lidé.cz nabízí týdně komunikaci ve veřejných chatovacích místnostech přes webovou kameru cca 1900 dospělých osob cca 230 dětí.
 • 18. Téma zneužití webkamer s demonstrací podvodu bylo implementováno do preventivně-edukačních aktivit projektu E-Bezpečí (oblasti rizika sociálních sítí, kyberšikana a kybergrooming) zaměřených na žáky ZŠ a SŠ a jejich učitele… Reakce dětí: šok, jak snadno lze zfalšovat záznam z webkamery.
 • 19. Další informace o webcam trollingu a dalších fenoménech naleznete na internetových stránkách www.e-bezpeci.cz a www.seznamsebezpecne.cz. Celou řadu záznamů zneužívaných pro tento typ podvodu lze volně stáhnout z YouTube (klíčové slovo chatroulette trolling).
 • 20. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace / E-Bezpečí Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci www.e-bezpeci.cz www.prvok.upol.cz kamil.kopecky@upol.cz