Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)

2,816 views

Published on

Vývoj písma, funkční styly, slohové postupy v kostce.

Pro zpracování základů vývoje písma využito:
http://is.muni.cz/th/207897/fi_b/10236756/prezentace.pdf

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,816
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
663
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kultura písemného projevu (pro studenty PdF)

 1. 1. Kultura písemného projevu Kamil Kopecký Univerzita Palackého v Olomouci
 2. 2. Historie písma A. Předstupná písma - Mnemogramy (grafické pomůcky, mnemotechnické pomůcky) - Vlastnické značky, vrubované hůlky, zpravodajská hůl, uzlové značky, kipu, řetězce mušlí, calculi apod.) - Petrogramy (navršené kameny či jiné pomůcky, případně kresby na kamenech) - Jeskynní kresby (španělská Altamira – 50 000 let, Lascaux – 20 000 let)
 3. 3. Mnemogramy
 4. 4. Petrogramy
 5. 5. Historie písma B. Piktogramy - Schematické obrázky reálného předmětu - Jejich vývoj byl dokončen cca 5000-1000 let př. n. l. - Postupně piktogramy vyjadřovaly nejen konkrétní věci, ale také abstraktní pojmy. - Piktogramy stojí na počátku každého pokusu o písmo. - Některé civilizace ve vývoji písma nedospěli dále než k piktogramům.
 6. 6. Sumerské a čínské piktogramy
 7. 7. Piktografická zimní kronika
 8. 8. Zimní kronika
 9. 9. Historie písma C. Ideogramy (ideografické, logografické písmo) - Ideogram zobrazuje znakem jednotlivá slova, neváže se k zvukové podobě slova, ale k pojmu, který slovo představuje Mezi ideogramy patří egyptské hieroglyfy, čínské hieroglyfy, majské hieroglyfy, sumerské hieroglyfy atd.
 10. 10. Ideogramy – Egyptské hieroglyfy
 11. 11. Ideogramy – Egyptské hieroglyfy
 12. 12. Ideogramy – Mayské hieroglyfy
 13. 13. Historie písma D. Slabičné písmo Znaky obrázkového písma splynuly se slovním významem slova a také s jeho zvukovou složkou. Znaky představují řadu hlásek spojených do slabik. Písmo používající znaky pro slabiky je úspornější než písmo pojmové. Slabičné písmo je zvukové = musíme vědět, jak se vyslovuje = musíme znát jazyk. Slabičná písma: fénický, sumerský, babylonsko-asyrský klínopis, drávidská a indická písma, japonská katakana apod.
 14. 14. Historie písma Babylonské písmo (2900-2700 př. n. l.)
 15. 15. Historie písma E. Hláskové písmo Písmo je tvořeno znaky pro všechny fonémy. - Fénická abeceda - Řecká abeceda - Latinské písmo
 16. 16. Historie písma Ugaritské klínové písmo (2000 př. n. l.)
 17. 17. Historie písma Fénické písmo (1050 př. n. l.) – vznik z ugaritského písma (Asyřané), protopalestinského a protosinajského písma
 18. 18. Historie písma Řecká abeceda Řekové převzali 16 znaků fénické abecedy, kterou doplnili o další písmena a samohlásky. Původ je prokazatelný – alef-alfa, béthbeta, gimel-gama atd. Ze západní varianty (dórské) -> latinské písmo (ale také arménské, gruzínské, koptské, starogermánské, etruské) Z východní varianty (iónské) -> hlaholice a cyrilice
 19. 19. Historie písma Řecká abeceda
 20. 20. Historie písma Řecká abeceda – latinka vs. cyrilice
 21. 21. Vývoj písma
 22. 22. Vynález knihtisku Knihtisk je způsob vytváření identických kopií tiskem z výšky (sazba z liter). Počátky jeho používání spadají na přelom let 1447-1448. Poprvé se objevil v Číně v 9. století, nepoužíval se tiskařský lis a technika se nerozšířila. Johannes Gutenberg vytvořil technologii mechanického knihtisku pomocí pohyblivých liter = písmen.
 23. 23. Národní jazyk Kamil Kopecký Univerzita Palackého v Olomouci
 24. 24. Národní jazyk Spisovný jazyk Knižní výrazy Spisovná čeština (neutrální) Hovorová čeština Nespisovný jazyk Dialekty Interdialekty (obecná čeština) Sociolekty (argot, slang, profesní mluva)
 25. 25. Dialekty na území ČR
 26. 26. Slohové postupy a útvary Kamil Kopecký Univerzita Palackého v Olomouci
 27. 27. Slohové postupy a útvary Podle toho, jak autor přistupuje k danému tématu, jak je rozvádí, jak řadí jednotlivé tematické složky, rozlišujeme: A. Informační postup B. Vyprávěcí postup C. Popisný postup D. Výkladový postup
 28. 28. Informační postup • Podává základní informace. • Jeho forma je mluvená i psaná. • Realizuje se v oblasti (stylech): • A) prostě sdělovací – zpráva, oznámení či komuniké, dopis, stručné ústní sdělení, běžný rozhovor, • B) odborné a administrativní – úřední dopis, žádost, potvrzení, • C) publicistické – zprávy v denním tisku, inzeráty, reklamy, rozhlasové a televizní zpravodajství.
 29. 29. Vyprávěcí postup • Seznamuje s nějakou událostí, vlastním prožitkem nebo příhodou v určitém sledu dějových prvků. • Častěji bývá ve formě psané. • Může jít o vyprávění příhod, zážitků, vzpomínek, reportáž atd.
 30. 30. Popisný postup • Vystihuje základní znaky a vlastnosti popisovaného celku a zjišťuje, jak spolu tyto části souvisí. • Řadíme k němu odborné popisy, návody, popisy v reklamě a prospektech, popisné partie ve vědeckých studiích, posudky, životopisy, charakteristika atd.
 31. 31. Výkladový postup • Srovnává různé jevy a objasňuje jejich vzájemné vztahy, zvláště vnitřní. Vyvozuje logické závěry, podává zdůvodněné hodnocení. • K základním slohovým útvarům patří: výklad, pojednání, úvaha, předpisy, směrnice, zákony, výklady k zákonům, výklady v příručkách, referátech, diskusích, článcích, politické komentáře, úvodníky atd.
 32. 32. Jazykový styl a funkční styly Kamil Kopecký Univerzita Palackého v Olomouci
 33. 33. Jazykový styl Jazykový styl je způsob zpracování obsahu a způsob výběru a uspořádání jazykových prostředků (slov, slovních spojení, ustálených obratů) v jazykových projevech. Dobrý den, vážení spoluobčané, když jsem se připravoval na dnešní vystoupení, přečetl jsem si bilanční projevy všech předchozích prezidentů. Až do roku1948 měly tyto projevy charakter vánočních poselství. První novoroční projev přednesl 1. ledna 1949 Klement Gottwald… Miloš Zeman (2013) Individuální styl
 34. 34. Soustava funkčních stylů 1. Prostě sdělovací (hovorový) styl 2. Odborný styl 3. Administrativní styl 4. Publicistický styl 5. Umělecký styl 6. Řečnický styl 7. Esejistický styl
 35. 35. Prostě sdělovací styl Prosděsdělovací styl je styl běžné každodenní komunikace (v rodině, mezi přáteli atd.). Podává informace a citové, hodnotící postoje k nejrůznějším tématům všedního života. Funkce prostěsdělovacích projevů je prostě sdělná. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - spisovný i nespisovný jazyk, hovorová čeština, nářečí, sociolekty, obecná čeština atd.
 36. 36. Prostě sdělovací styl PÍSEMNÉ PROJEVY - útvary oznamovací (zpráva, oznámení, inzerát, blahopřání…) - útvary heslové (formuláře dotazníků…) - dokumentární (protokol jednání, rezoluce…)
 37. 37. Publicistický styl Publicistický styl je styl sdělovacích prostředků. Jeho cílem je informovat adresáta o aktuálních událostech ve společnosti (politice, ekonomii, kultuře, sportu) a zároveň ovlivňovat jeho názory a city. Funkce publicistických projevů je sdělná, přesvědčovací a získávací (persvazivní). JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY Pestrost forem (od spisovného jazyka k nespisovnému) Automatizace x aktualizace.
 38. 38. Publicistický styl Automatizace = využívání stále stejných prostředků, očekávaných, ko nvenčních a stereotypních Zataženo až oblačno. Ojediněle déšť se sněhem nebo sněžení. Postupně místy polojasno. Nejvyšší teploty 4/8 °C, místy až 6 °C. Mírný jihovýchodní vítr . Slunce vychází v 07:32 a zapadá v 16:59.
 39. 39. Publicistický styl Aktualizace = užití prostředků, které působí svou novostí, nečekaností, neotřelostí…
 40. 40. Publicistický styl Slohové útvary publicistického stylu: 1. Zpravodajské (zpráva, článek, reklama, inzerát, interview…) U zpravodajských útvarů se používá kompozice tzv. obrácené pyramidy. 2. Analytické (komentář, úvodník, glosa, recenze, diskuse, debata) 3. Beletristické (sloupek, fejeton, reportáž)
 41. 41. Publicistický styl TITULEK Obrácená pyramida - na začátku nejdůležitější údaje - směrem ke konci méně důležitá fakta
 42. 42. Odborný styl Odborný styl je styl odborných publikací, odborných časopisů a učebnic. Jeho cílem je podat přesné, jasné a relativně úplné informace z různých oborů lidské činnosti a poučit adresáta. Funkce odborných projevů je odborně sdělná, vzdělávací. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - spisovný jazyk, neutrální jazykové prostředky, jazyk výhradně spisovný, termíny a terminologie
 43. 43. Administrativní styl Administrativní styl je styl informativní a věcné komunikace při úředním styku. Je zaměřen na fakta a jejich sdělení, ovlivňuje a řídí činnost adresáta. Funkce administrativních projevů je řídící, odborně sdělná a správní. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - spisovný jazyk bez subjektivity autora, neutrální jazykové prostředky - ustálené formulace a šablony (obracím se na vás s žádostí, předem děkuji za kladné vyřízení atd.)
 44. 44. Umělecký styl Umělecký styl je styl umělecké prózy, poezie a dramatu (beletrie). Formuluje každé sdělení tak, aby působilo na citovou stránku vnímatele, obohacovalo jeho vnitřní život a nutilo jej zaujímat k výpovědi etické a emotivní postoje. Funkce: esteticky sdělná. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - spisovný jazyk, ale také dialekty, obecná čeština, slang, argot. - poetismy – knižní slova (blankyt, odvětil…) - obrazná vyjádření – nepřímá pojmenování - figury – seskupování slov, slabik, hlásek…
 45. 45. Děkuji za pozornost Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. kamil.kopecky@upol.cz
 46. 46. Zdroje http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/02_00.xml http://is.muni.cz/th/207897/fi_b/10236756/prezentace.pdf Krobotová, M. Písemný projev. Olomouc, 2013.

×